Evalueringsrapport for midlertidige efterskoler i Grønland - Inerisaavik

inerisaavik.gl

Evalueringsrapport for midlertidige efterskoler i Grønland - Inerisaavik

BAggRUND og INDleDNINg

Fokusgruppeinterview

som metode

Evaluator

Rapporten vægter

lærernes og elevernes

egne udsagn

Side 5

Fokusgruppeinterviewet er valgt som metode, idet evalueringen ønsker at tilvejebringe

en række kvalitative udsagn fra efterskoleeleverne og deres lærere. et

fokusgruppeinterview er derfor en velegnet interviewform, når mindre grupper

drøfte et bestemt emne.

Diskussionen ledes af en moderater eller mødeleder, der skal forsøge at sikre at

alle vigtige aspekter i emnet bliver diskuteret. Det er desuden vigtigt at ingen af

deltagerne bliver styrende, men at diskussionen forløber på naturlig måde.

Deltagerne i et fokusgruppeinterview kan inspirere hinanden til at se nye vinkler på

et emne og være kritiske og konstruktive over for emnet, der diskuteres. Metoden

kan således på forholdsvis kort tid nå frem til en række forskellige synspunkter på

et emne, og skabes en god dynamik i gruppen, kan diskussionen nå et højt kreativt

niveau.

Ulemperne er, at meget følelsesladede eller tabubelagte temaer ikke umiddelbart

kommer til deres ret, fordi deltagerne måske ikke bryder sig om at fremlægge personlige

emner for en gruppe. Fordelene er, at den ene deltagers udsagn bliver de

øvriges input, og der skabes en videnspiral, der når længere, end hvad der givetvis

havde været muligt ved individuelle interviews.

Departementet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke ((KIIIN) har bedt

rådgivnings- og rekrutteringsfirmaet Horsfeldt & Partners ApS ved Flemming

Horsfeldt stå for evalueringen og udarbejdelsen af evalueringsrapporten. Firmaet

(www.horsfeldt-partners.dk) har tidligere samarbejdet med KIIIN i forbindelse med

rekruttering af forstandere og lærere til de midlertidige efterskoler i Maniitsoq,

Sisimiut og Kangerlussuaq.

evalueringsrapporten giver omkring en tredjedel af efterskoleeleverne muligheden

for at komme til orde. Der blev gennemført fokusgruppeinterviews med elevhold

á ca 5 elever for hver af de 4 efterskole, der samlet gav svar fra i alt 6 elever.

I forhold til en samlet elevgruppe på godt 00, betød det, at ca. 0 % af efterskoleeleverne

blev interviewet.

Skolen udvalgte selv de elever, der kunne præsentere og repræsentere forskellige

holdninger og synspunkter, styrker og svagheder, positive og kritiske indstillinger.

eleverne kendte evalueringstemaerne og spørgsmålene på forhånd, så de havde

mulighed for at forberede deres svar.

elev-evalueringen foregik både på dansk og grønlandsk, således at alle elever,

der havde lyst og brug for det, kunne udtrykke sig på grønlandsk og få alle

spørgsmålene stillet på grønlandsk.

evalueringen inddrog lærerne og ledelsen på de 4 skoler, hvor samtlige ansatte

med pædagogisk ansvar havde mulighed for at deltage i interviewene. oprindeligt

skulle elever, lærere og ledelse interviewes hver for sig. Det lykkedes i Qaqortoq,

men af tidsmæssige og praktiske årsager var det nødvendigt på de sidste efterskoler

at samle lærere og ledelse i samme interview.

More magazines by this user
Similar magazines