Her kan du se præsentationen, som blev vist på ... - Vestforsyning

vestforsyning.dk

Her kan du se præsentationen, som blev vist på ... - Vestforsyning

Velkommen til informationsmøde

omkring 1. etape af kloakeringen i

Vester Husby

S e r v i c e m i n d e d . M i l j ø b e v i d s t . I n n o v a t i v . D i a l o g b a s e r e t


Aftenens program

Velkomst og indledning ved Avi Gaye, Vand & Miljøchef, Vestforsyning

• Præsentation af panelet

• Overordnet kloakeringsprincip

Kloakering af Vester Husby ved Frederik Aagaard, Projektleder COWI

• Hvordan udføres arbejdet

• Tidsplan

Betydning for grundejerne ved Jette Fleng Jensen, Afdelingsleder

Spildevand, Vestforsyning

• Tilslutningsbidrag og vandafledningsbidrag

• Skelbrønde, pumpestationer mv.

• Arbejde egen grund

Afrunding og spørgsmål ved Avi Gaye, Vand & Miljøchef,

Vestforsyning

• Videre orientering omkring projektet

S e r v i c e m i n d e d . M i l j ø b e v i d s t . I n n o v a t i v . D i a l o g b a s e r e t


Præsentation af

panelet

S e r v i c e m i n d e d . M i l j ø b e v i d s t . I n n o v a t i v . D i a l o g b a s e r e t


Kloakeringsprincippet

• Spildevandskloakering –

overfladevand skal fortsat afledes

lokalt grundene

• Tryksat system bestående af

pumpestationer og trykledninger

• Spildevandet ender i Husby og

pumpes videre til Staby og herefter

Ulfborg hvor det renses Ulfborg

Renseanlæg

S e r v i c e m i n d e d . M i l j ø b e v i d s t . I n n o v a t i v . D i a l o g b a s e r e t


Overordnet etapeplan

S e r v i c e m i n d e d . M i l j ø b e v i d s t . I n n o v a t i v . D i a l o g b a s e r e t


Principskitse tryksat system

S e r v i c e m i n d e d . M i l j ø b e v i d s t . I n n o v a t i v . D i a l o g b a s e r e t


Eksempel ledningsplacering

S e r v i c e m i n d e d . M i l j ø b e v i d s t . I n n o v a t i v . D i a l o g b a s e r e t


Eksempel stikledninger

S e r v i c e m i n d e d . M i l j ø b e v i d s t . I n n o v a t i v . D i a l o g b a s e r e t


Styrbar underboring

S e r v i c e m i n d e d . M i l j ø b e v i d s t . I n n o v a t i v . D i a l o g b a s e r e t


S e r v i c e m i n d e d . M i l j ø b e v i d s t . I n n o v a t i v . D i a l o g b a s e r e t


S e r v i c e m i n d e d . M i l j ø b e v i d s t . I n n o v a t i v . D i a l o g b a s e r e t


S e r v i c e m i n d e d . M i l j ø b e v i d s t . I n n o v a t i v . D i a l o g b a s e r e t


S e r v i c e m i n d e d . M i l j ø b e v i d s t . I n n o v a t i v . D i a l o g b a s e r e t


Pumpestation

S e r v i c e m i n d e d . M i l j ø b e v i d s t . I n n o v a t i v . D i a l o g b a s e r e t


Brønde

S e r v i c e m i n d e d . M i l j ø b e v i d s t . I n n o v a t i v . D i a l o g b a s e r e t


S e r v i c e m i n d e d . M i l j ø b e v i d s t . I n n o v a t i v . D i a l o g b a s e r e t


Tidsplan

S e r v i c e m i n d e d . M i l j ø b e v i d s t . I n n o v a t i v . D i a l o g b a s e r e t


S e r v i c e m i n d e d . M i l j ø b e v i d s t . I n n o v a t i v . D i a l o g b a s e r e t


Tilslutningsbidrag og vandafledningsbidrag

BEMÆRK! 2013-priser

S e r v i c e m i n d e d . M i l j ø b e v i d s t . I n n o v a t i v . D i a l o g b a s e r e t


Stikledninger

Stikledninger afsluttes med skelbrønd som herefter er grundejerens

ejendom

Ønskes stikket afsluttet med prop i stedet for skelbrønd skal dette

AKTIVT meddeles forsyningen

Der er sendt skitser ud til alle grundejere berørt af etape 1 d.d.

Ændringer skal meldes tilbage SENEST 1. FEBRUAR 2013

Enkelte ejendomme med særlige højdeforhold som vi snakker

særskilt med

S e r v i c e m i n d e d . M i l j ø b e v i d s t . I n n o v a t i v . D i a l o g b a s e r e t


Arbejde egen grund

Grundejer skal sørge for at ledningsnettet egen grund tilsluttes

stikledningen/skelbrønden

Arbejdet skal grundejer selv bestille ved en AUTORISERET

kloakmester

Arbejdet udføres for grundejerens regning

BEMÆRK! Spildevandssystemet er først endeligt klar til at modtage

spildevand i uge 22-23, hvilket betyder at tilslutning fra grundene

ikke kan ske før dette tidspunkt.

S e r v i c e m i n d e d . M i l j ø b e v i d s t . I n n o v a t i v . D i a l o g b a s e r e t


Afrunding

Videre orientering om

projektet

Spørgsmål?

S e r v i c e m i n d e d . M i l j ø b e v i d s t . I n n o v a t i v . D i a l o g b a s e r e t

More magazines by this user
Similar magazines