SewerView - Krüger A/S

kruger.dk

SewerView - Krüger A/S

Visuelt

overblik over

afløbssystemet

SewerView

Det hurtige overblik

– spar tid og ressourcer!


SewerView

Opsummering

Opsummeringspakken

giver dig let tilgang

til overløbsdata eller

andre nøgledata.

Spar tid på:

Case: Pilotprojekt med delopland i Hjørring.

⊲ udtræk af nøgledata ved overløbshændelser

⊲ udtræk af data ved borgerhenvendelser

⊲ udtræk af data til årsrapporteringer

– Alt dette er tilgængeligt med få klik

i SewerView Opsummeringspakke

Overblik over

aflastning

Hurtig visning af nedbør og

overløbshændelser for en valgt

dag eller periode.

Overløb

Overløb registreret ved målinger.

Overløb registreret i model.

Overløb registreret i både

målinger og model.

Regnmåling i mm.

Ingen overløb registreret.


Bassinforhold

Bassinets aktuelle fyldningsgrad

vises på en skala fra

0-100 procent.

Ved overløb i bassin ændres

baggrundsfarven til gul

Modellerede bassinforhold

Det modellerede bassins fyldningsgrad

vises på en skala fra

0-100 procent

Ved overløb i modelleret bassin

ændres baggrundsfarven til gul.

Pumpetilstand

Pumpestationen er aktiv

Pumpestationen er inaktiv.

Spjældtilstand

Spjældets åbningsgrad vises fra

0-100 procent.

Spjæld lukket (0 procent åbent).

Kommunikationsfejl

Hvis kommunikation mangler

vises gråt ikon med hvidt kryds

Animation og

livevisning

Den aktuelle funktion og en

historisk animation af måledata

og modeldata vises

Animationspakken

giver dig overblik og

føling med systemet

⊲ Nemmere planlægning så du kan følge med i

hvad der sker i systemet

⊲ Let forsåelig og let tilgængelig driftsvisualisering

⊲ Let forståelse og overblik giver basis for involvering

af medarbejdere på alle niveauer

– Dette animerede og unikke oversigtsbillede er tilgængeligt

med få klik i SewerView Animationspakke

.

SewerView

Animation

Case: Kolding Forsyning anvender SewerView til let at få overblik over hvilken effekt integreret

styring har på afløbssystem og renseanlæg.

Både opsummeringspakken

og animationspakken kan

kombineres med modelvisning. Du

kan også få alle tre moduler samlet.

Vi tilpasser modulerne i Sewer-

View til de enkelte kunders behov.

Kontakt os for pris.


SewerView giver det aktuelle

og historiske overblik over

afløbssystemets funktion.

Data fra SRO-system, PLC’er og andre målere præsenteres på

oversigtskort som animation eller opsummering af data og

nøgletal.

Alle data kan omregnes og præsenteres som ønskede nøgletal.

Andre data fra Forsyningen kan også indlæses og præsenteres i

systemet.

Der er indbygget tjek af afløbssystemets funktion, ligesom det er

muligt at lade systemet foretage en modelberegning for en given

periode og sammenligne resultaterne med de målte data.

SewerView er en selvstændig del af STAR-familien, som også

omfatter online styring af renseanlæg og afløbssystem.

SewerView kan installeres direkte hos Forsyningen, eller på en

server placeret hos Krüger.

For mere information,

kontakt venligst:

Alex Torpenholt Jørgensen

Projektingeniør

Tel: 3957 2202

e-mail: atj@kruger.dk

Troels Sander Poulsen

Projektingeniør

Tel: 9634 6696

e-mail: tsp@kruger.dk

Krüger A/S

Gladsaxevej 363

DK-2860 Søborg

Tel: +45 39 69 02 22

Sewer-

View

Måledata

SRO-

System

Leg med SewerView systemet på

sewerviewdemo.star2.dk

Eller scan koden for at se demosite.

Brug fx den gratis app ScanLife.

E-mail: kruger@kruger.dkwww.kruger.dk

Haslegårdsvænget 18

DK-8210 Aarhus

Tel: +45 87 46 33 00

Model

Animation Opsummering

Indkildevej 6 C

DK-9210 Aalborg SØ

Tel: +45 98 18 93 00

Rapporter

Fabriksparken 35

DK-2600 Glostrup

Tel: +45 43 30 01 11

Sept. 2012

More magazines by this user
Similar magazines