S-Posten januar 2005 - Socialdemokraterne Albertslund

x.ved.a.dk

S-Posten januar 2005 - Socialdemokraterne Albertslund

Nr. 1 – Januar 2005 26. årgang

Arrangementer

I januar

5. Møde i børnepolitisk gruppe på Roholmskolen,

kl. 19.30

11. Kommunalbestyrelsesmøde, kl. 18.00

13. Møde i socialpolitisk gruppe på Birkelundgård,

kl. 19.30

13. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde,

Byrådssalen på Ishøj Rådhus, kl.

19.30

16. Regionsrepræsentantskabsmøde, Hvidovre

Medborgerhus, kl. 10.00

17. Bestyrelsesmøde, Birkelundgård, kl.

19.30

24. Sidst på måneden møde, Birkelundgård,

kl. 19.30

25. Møde i Miljøpolitisk gruppe, Birkelundgård,

kl. 19.30

26. Medlemsmøde om kommunalpolitisk

program, Kantinen på Rådhuset, kl.

19.30

Kom og vær med

i debatten -

det vedrører os alle

Nytårshilsen

fra Finn Aaberg

på side 3

KOM og MØD

Gert Nielsen

den 24. januar, kl. 19.30

på Birkelundgård

og deltag i debatten omkring

det almene byggeri

Åbent brev fra Aase Elkott til Socialdemokrater

og Folketingsgruppen.

Læs det på side 4

Irak har brug for hjælp -

Ikke for mere krig, læs

indlægget på side 6.


Side 2

S- POSTEN

Medlemsblad for

Socialdemokraterne i Albertslund.

Redaktion:

Jette Kammer Jensen (ansvarshavende)

Elisabeth Bentzen

Indlæg sendes eller mailes til:

Jette Kammer Jensen

Tranehusene 96, 2620, Albertslund

Tlf.: 43 64 54 94

e-mail: jkammer@aof-danmark.dk

Deadline - se kalenderen bagest i bladet

S-posten tilgår medlemmerne, Folkebibliotekerne,

ABA, Albertslund Posten

m.fl. S-posten findes på hjemmesiden

www.x-ved-a.dk.

Leveringsproblemer - kontakt:

Aage Jensen, tlf.. 43 62 24 74

Trykt hos A-Kopi i Glostrup

Miljøcertificering ISO 14001

Navn:

Adresse:

Postnr.:

E-mail:

Ønsker nedsat

kontingent pga

Layout:

Elisabeth Bentzen

e-mail: eb@fay.dk

Indhold:

S-posten

Redaktion og bladets indhold ..side 2

Nytår 2004 - travl tid, god tid...side 3

Hvor er I? .................................side 4

Oversmagsdommer Brian.........side 5

Irak har brug for hjælp ikke

for mere krig.............................side 6

Idealer ......................................side 8

Kommuner må ikke forbedre ...side 9

Valgnyt.....................................side 10

Medlemsmøde..........................side 10

Set fra sidelinien.......................side 11

Møde i miljø/trafik pol.gruppe.side 14

Medlemsmøde..........................side 14

Møde om sygehuse i den

nye region.................................side 15

Møde i børnepol.gruppe...........side 16

Møde i socialpol.gruppe...........side 16

Arbejdsgrupper.........................side 16

Sidst på måned-møder..............side 17

Kalender...................................side 18

A-gruppen ................................side 19

Partiforeningens bestyrelse ......side 20

Jeg vil gerne være medlem af Socialdemokratiet

By: Tlf.:

Folkepension, førtidspension eller efterløn

Lærlingeløn eller SU

Dato: / 2005 Underskrift:

Sendes til: Socialdemokraterne i Albertslund, v/ Else Boel, Stjernens Kvt. 5 C, 2620 Albertslund


S-posten

Nytår 2004 - travl tid, god tid

Indgangen til 2005 byder på et meget

specielt og spændende år. To valg, en

folkeafstemning om Europas forfatning

og udmøntningen af kommunalreformen

varsler travlhed.

Folketingsvalget kan komme når som

helst nu – og sandsynligvis meget snart.

Det bliver en helt afgørende styrkeprøve

mellem et folketingsflertal, der i mere

eller mindre tynde skiver skærer lidt af

solidariteten i samfundet hele tiden.

Som skjuler nedskæringer på miljø og

u-landshjælp bag fraser som ”mer for

pengene”. Som sælger ud af vigtige dele

af den energipolitiske infrastruktur, som

vi i fællesskab har betalt. Som under

slagordet ”frit valg” skubber til en udvikling,

hvor det på vigtige områder er

de bedst lønnede, der kan udnytte friheden

og derved skabe afstande i den befolkning,

der hidtil har følt et vist fællesskab.

Og så den opposition, der ser

Danmark som et vigtigt fælles projekt

med plads for alle og muligheder for alle.

Vi må sætte alle kræfter ind på at

vinde.

Udmøntningen af kommunalreformen

betyder ændrede arbejdsopgaver. De

tungeste bliver forebyggelse, genoptræning

og arbejdsmarked. Særlig det sidste

er præget af en besynderlig konstruktion,

der med sikkerhed vil give

problemer. Tre forskellige slags centre.

Flere kommandoveje inden for det en-

Side 3

kelte center. Arbejdsmarkedets

parter er helt væk

og dermed den

særlige danske

konsensusmodel.

Der er gode ting i

kommunalreformen,

men der er

også den helt grundlæggende svaghed,

at de nye regioner bliver så tynde opgavemæssigt,

som der er lagt op til. Det

nytter ikke noget at se væk fra, at der er

naturlige regionale opgaver, der ligger

rigtig dårligt hos kommunerne.

Kommunalvalget bliver også en del af

arbejdet i 2005. Vi skal have udformet

et nyt kommunalpolitisk program, selvom

baggrunden økonomisk er den mest

usikre, man kan forestille sig. Efter

kommunalreformen kommer en finansierings-

og udligningsreform, som vi

intet kender til. Der er alt mulig grund

til at frygte, at kommunerne på vestegnen

får det sværere. Alligevel må vi holde

ambitionerne intakte og i praksis virkeliggøre

den vision for Albertslund,

der blev udarbejdet i 2004. Med grundsætninger

og fyrtårne – og dagligdagens

politiske forpligtelser.

2005 stiller krav til os alle. Men

travl tid er som oftest god tid. Godt

nytår.

Finn Aaberg

Borgmester


Side 4

Åbent brev til Socialdemokrater og

Folketingsgruppen.

Kære venner på Christiansborg.

Kan I ikke høre NNF-folkene skrige på

jeres hjælp? Hvorfor ikke gribe dette

nødråb i flugten og øjeblikkeligt melde

ud til den danske vælgerbefolkning,

hvad VK laver?

”Her kan I se, danskere, hvordan regeringen

sælger ud af jeres arbejdspladser

og svigter jer. Lønnedgang er blevet

helt normalt for, midlertidigt, at bevare

arbejdspladser. Er dette ikke en konsekvens

af skattestoppet? En Her-og-Nuløsning?

De snyder jer.”

Vi skal straks bruge det og vise danskerne,

at vi er det rigtige arbejderparti,

der vil beskytte og sikre arbejdspladser

og udvikle menneskelige kompetencer,

og dermed produkter. I stedet er vi beskæmmende

tavse, og lader denne chance

til at markere os glide os af hænde.

Er vi faldet i søvn? Har vi mistet troen

på os selv og vores identitet? Hvorfor

nøler vi? Altid lader vi ”Vaskepulversælgerne”

slippe afsted med at servere

Hvor er I ?

S-posten

UGENS TILBUD,

så vi rigtig kan få

slået fast, hvem

der sætter dagsordenen.

Hvad skal

vælgerne gøre?

Har de nogen alternativer?

Hvorfor skal vi se

på Anders Foghs

billede hver gang man åbner en avis

eller ser TV?

Er vi blevet et totalitært samfund?

Kære Mogens, Frank, Pernille, Pia og

alle jer gode folk, kom frem og vis os,

at I tror på vores fælles projekt. Støt

NNF og folkeskolelærerne og alle os

andre, som hele tiden får tæsk af regeringen:

Vis os, at I lever og er begejstrede.

Vis os, at vi lever og har grund til

begejstring. Lad os ikke synke hen i

mismod. Lad os sammen gå imod denne

regering og ved fælles hjælp få den væltet:

vi har brug for jer.

Hør de mange, der kalder på jer.

Med venlig hilsen

Aase Elkott

Albertslund Partiforening

Kom til sidst på måneden møde

den 24.. Januar, kl. 19,30 på Birkelundgård

og mød Gert Nielsen fra Boligselskabernes Landsforening

som vil fortælle noget om skæbnetime for det almene byggeri

og meget andet.


S-posten

Af Voldermisse

Kulturministeren var ved Regeringens

tiltrædelse voldsomt ude med riven

overfor smagsdommere, dvs. nogle, der

mente noget andet end Brian Mikkelsen.

For efterfølgende har jo udpeget

ganske mange af slagsen !!

Nu springer han så ud som oversmagsdommer.

Han vil have en kulturkanon.

En sådan dut skal bestå af værker inden

for billedkunst, arkitektur, design, musik,

scenekunst og litteratur. For hver af

disse områder nedsættes et smagsdommerudvalg,

der hver skal pege på 12

værker inden for deres område. Og det

er ikke ord Brian mangler: en kunstnerisk

opdagelsesrejse, også en rejse gennem

Danmarkshistorien.

Hvad vil han så med dut'en ?

Tja, det står lidt hen i det uvisse, men

han vil i hvert tilfælde udgive den.

Hvem der skal bruge den til hvad er

heller ikke godt at vide. 6 områder x 12

= 72 værker, så har vi klaret den med

kulturfællesskabet !!

Det er da til at overkomme !!

Oversmagsdommer Brian

For Brian er kulturfællesskabet så lig

med 72 "værker" i historisk perspektiv,

et ret så indsnævret kulturbegreb, der

ikke involvere menneskene generelt, for

Side 5

kultur jo også "et sæt af vaner", og Brian

anser angiveligt heller ikke demokrati

og solidaritet som en del af dansk

kultur.

Men som oversmagsdommer ligger det

der med demokrati og solidaritet jo heller

ikke lige for.

Nu skal vi altså have en statsstyret opfattelse

af kultur, defineret som 72

navngivne værker.

Vi ved, at Brian aldrig rigtigt er kommer

over, at han ikke fik optaget sit

indlæg i skoleblad, det har vist nærmest

udløst et traume hos ham, og det er jo

slemt, så kunne vi ikke få trykt det indlæg

i landets aviser, og så få løst hans

problem.

Staten skal altså ikke bestemme moden

på mennesker her til lands.

Hvem kan stoppe den mand i hans oversmagsdommeri.

Artiklen er skrevet under

pseudonymet Voldermisse.

Redaktionen er kendt med det

korrekte navn.


Side 6

Af Ramadan Elkott

Irak har brug for hjælp -

Ikke for mere krig

Som bekendt

er Iraks infrastruktur

ødelagt

på grund af

krigen, folk

mangler madvarer,

rent vand

og bolig, oven i

købet har de

ikke noget arbejde. Kortsagt mangler de

alt.

Modviljen mod koalitionen skyldes ikke

blot invasionen af landet men navnlig,

at koalitionen ikke er i stand til at skabe

fred i landet og heller ikke i stand til at

give dem håb for fremtiden. 19 måneder

efter regimets fald hersker kun kaos i

Irak. Trods mangel på alt er undtagelsestilstanden

indført for 60 dage og kan

forlænges indtil valget er overstået.

Herved kunne man fristes til at tro på, at

det første skridt mod demokratiet er

taget og at alt vil gå den rigtige vej.

DEMOKRATI TAGER TID

Demokratiet kan ikke trylles frem i løbet

af en dag.

Det vil være naivt at tro, at demokratiet

kan indføres uden hårdt arbejde og gensidig

forståelse og tillid mellem mennesker.

S-posten

Behovet for stabilitet, sikkerhed og velfærd

for irakerne er vigtigere og kommer

i første række. Ved at intensivere

indsatsen i form af humanitærhjælp og

genopbygning af landet vil man skabe

gensidig tillid og neddæmpe modviljen

mod koalitionen.

DANMARK BØR GØRE EN

FORSKEL

Danmark kan gøre en forskel. I Basraområdet,

hvor de danske soldater befinder

sig, skal der sættes nogle bistandsprojekter

i gang for at hjælpe befolkningen

og genopbygge infrastrukturen.

Danmark har god erfaring med

humanitærhjælp og genopbygningsarbejde,

især i de områder, hvor alt er

ødelagt.

At sætte sådanne projekter i gang med

henblik på at bygge en ny tilværelse til

befolkningen og vise dem vejen til et

bedre liv, vil også sætte den demokratiske

proces i gang.

Genopbygning af små landsbyer med

tilhørende infrastruktur er i sig selv en

demokratisk proces, som har til formål,

ud over at involvere folket i genopbygning,

at vise vejen frem til en ny og

enklere måde at leve på.

Ved at forstå folkets behov og vise dem

interesse for at bistå dem, kan man mo-


S-posten

tivere dem til at arbejde for et fælles

mål: "fred og velfærd". Vi kan nå meget

mere end vi har forstillet os, og kan

statuere nogle levende eksempler for

samarbejdet og demokratiet, som vi selv

muligvis kan lære noget af.

Socialdemokratiet kantvinge VK til gå

denne vej ved at knytte kravet til huma-

Side 7

nitærbistand og genopbygning af Irak til

fornyelse af perioden for danske soldater

i Irak. Hvis situationen i Irak ikke

tillader genopbygning, så er der heller

ikke grund til at have vores soldater

dernede.

Socialdemokraterne i Hovedstadsregionen

Ekstraordinært Regionsrepræsentantsskabsmøde

søndag den 16. januar 2005, kl. 10.00

i Hvidovre Medborgerhus, Hvidovrevej 280, Hvidovre.

Alle medlemmer af Socialdemokratiet i Hovedstadsregionen er velkomne

Socialdemokraterne i Glostrupkredsen

Ekstraordinært repræsentantsskabsmøde

torsdag den 13. januar 2005, kl. 19.30

i byrådssalen på Ishøj Rådhus, Ishøj Store Torv 20, 2635 Ishøj.

Ændring af kontingentopkrævning

Hovedbestyrelsen har vedtaget at kontingentopkrævningen

pr. 1.januar 2005, opkræves halvårligt i april og

oktober.

Med venlig hilsen

Else Boel

Kasserer


Side 8

IDEALER

Af Bent Ellingsgaard

Idealer kan være så høje,

at man mister jordforbindelsen,

i forsøget på at nå dem,

så hvor meget vil og kan vi strække os ?

Vi må bøje os mod hinanden

uden at tabe målet af sigte,

og uden at miste fordrageligheden,

men hele tiden holde dialogen levende !

Men sigtet må være tilpas højt,

linjerne trukket klart og tydeligt op,

så konturerne ikke fortoner sig,

i ørkesløst sværmeri,

der jo sjældent fører noget konstruktivt med sig !

De højt besungne græsrødder skal jo også høres,

ligesom frontløberne, avantgarden - som jo også har rødder.

Således kan vi drage nytte af erfaring og nysyn

til fælles bedste,

hvis vi tager ved lære af historien,

og på ideel vis holder hovedet klart og højt.

S-posten


S-posten

Kommuner må ikke forbedre

- Regeringen vil forhindre kommunerne

i at rette op på de seneste års nedskæringer

over for ældre og folkeskolen.

Det har kommunerne ellers afsat

penge til i deres budgetter for 2005. Til

gengæld har det betydet, at kommunerne

ikke kan overholde den økonomiske

ramme, som de er blevet pålagt af regeringen.

Derfor har kommunerne stået

skoleret hos finansministeren, som har

forlangt, at de skal skære 1.000 mio. kr.

af deres budgetter. Det er flere penge,

end kommunerne har afsat til forbedringer

til ældre og folkeskolen næste år,

siger Socialdemokraternes kommunalpolitiske

ordfører, Ole Stavad.

Kommunerne forsøg på at rette op på

tidligere års nedskæringer over for ældre

og folkeskolen fremgår af den netop

offentliggjorte redegørelse fra KL om

budgetterne for 2005. Her kan man læse,

at kommunerne næste år vil bruge

500 mio. kr. mere til ældre og 400 mio.

kr. mere på folkeskolen. Det betyder, at

kommunerne næste år vil bruge det

samme beløb til hver pensionist over 67

Vil du have nyhedsmail

direkte til din E-mail-adresse?

Så slå op på vores hjemmeside

www.x-ved-a.dk

og tilmeld dig til nyhedsmail.

Så vil du fremover modtage alle nyheder

og meddelelser om arrangementer

i partiforeningen

Side 9

år, som man gjorde i 2002. Selv med de

lidt større budgetter til folkeskolen i

2005, vil man næste år bruge mindre pr.

elev end tilfældet var i 2002.

- Der er meget langt mellem regeringens

festtaler og den politik, som de

gennemfører med Dansk Folkeparti.

Når kommunerne forsøger at rette op på

konsekvenserne af regeringens politik,

bliver de omgående pålagt at gennemføre

besparelser for at holde de økonomiske

rammer. Derfor er der også stor

risiko for, at pensionister, folkeskole og

børnepasningen bliver udsat for nye

forringelser, når regeringen har banket

kommunerne på plads og belært dem

om, at økonomiske rammer er vigtigere

for regeringen end pleje til ældre og en

god folkeskole, siger Ole Stavad.

- Det bliver en glædens dag, når regeringen

vil vedkende sig konsekvenserne

af deres egen politik i stedet for hele

tiden at fylde Folketinget og befolkningen

med falske tal og påstande, siger

Ole Stavad.


Side 10

Valget står for døren. Jeg tror, at Anders

Fogh udskriver valget i begyndelsen

af det nye år. Simpelthen fordi han

tror, at han vinder det. Vi skal føre en

hård kamp for at gøre Venstres forhåbninger

til skamme, afsløre deres spin og

sikre at Danmark igen får en regering

med socialdemokratisk ledelse.

Hele vores organisation - vores medlemmer,

politikere og medarbejdere - er

klar til valg. Vi vil kæmpe for en politik,

der igen skaffer job, uddannelse og

tryghed. Vi vil sagligt og vedholdende

argumentere for, at det os, der har de

løsninger, der gør velfærdssamfundet

bæredygtigt i fremtiden. Vi vil insistere

på at finde løsninger i samarbejde med

andre, - løsninger der ikke er for de få,

ikke for de stærke og heldige, ikke for

de fleste, men for alle.

Men valgkamp koster arbejdsindsats og

kræver penge. Jeg er ikke i tvivl om

viljen til at gøre det hårde arbejde i hele

Valgnyt

S-posten

vores engagerede medlemskreds. Men

jeg ved også, at vores modpart har mange

gange flere penge, end vi har.

Vores aktie-kampagne er blevet en succes

med over 210.000 kroner i kassen.

Den kører stadig. Hvis du endnu ikke er

blevet "aktieholder" i fremtidens velfærdssamfund

for en 50'er, eller hvis du

står og mangler en god gave til en kær i

din familie, så vil jeg foreslå, at du

straks følger linket og køber en velfærdsaktie.

Gå ind på:

www.soc.dem.dk

- og køb en gave med politisk budskab

og humanistisk indhold.

Hjælp os med at vinde valget ved at

støtte os økonomisk.

Glædelig jul og et godt og fremgangsrigt

nyt år.

Med venlig hilsen

Mogens Lykketoft.

Der indkaldes til medlemsmøde

Onsdag den 26. januar, kl. 19.30

i kantinen på Rådhuset

Dagsorden:

Det kommunalpolitiske program for 2005-08 præsenteres

for medlemmerne af arbejdsgrupperne

Husk alle er velkomne


S-posten

Af Jette Kammer Jensen

2-SPROGEDE BØRN

Det positive er, at stadig flere 2sprogede

børn nu kommer i vores daginstitutioner

helt fra vuggestuealderen,

og det lover jo godt for børnenes muligheder

for at få udbytte af folkeskolen.

Men det giver pladsanvisningen visse

problemer, når de samtidig skal sikre en

hensigtsmæssig fordeling af de 2sprogede

børn og også forsøge en placering

i børnenes boligområde, ligesom

søskendekriteriet skaber visse problemer,

og det alt sammen så også skal

ske, så der er færrest mulige tommepladser.

Børneudvalget har besluttet, at de skal

se mere samlet på hele området, men

indtil vedtog kommunalbestyrelsen nogle

midlertidige ændringer af de eksisterende

regler, som bedre sikrer søskendekriteriet,

sikrer at de tomme pladser

udnyttes, sikre en hensigtsmæssigt etnisk

sammensætning og at børnene får

plads i en institution i deres boligområde,

og de nævnte fortolkninger er i prioriteret

rækkefølge.

Dette var der total enighed om, idet

Lars Messel fra Enhedslisten dog fremhævede,

at han fandt det vigtigt, at man

søger at placere børn med fælles sproglig

baggrund i samme institution.

Set fra sidelinien

Side 11

Albertslund er kommet på Danmarkskortet,

indledte Jens Mikkelsen, punktet

om 2-sprogede børn i folkeskolen. Og

det tør da siges, i alle landets aviser og

blandt alle politikere, har man talt om

den såkaldte Albertslund-model. Københavns

Kommune rettede så en henvendelse

til undervisningsministeriet for

at høre, om den der Albertslund model

nu også var lovlig, og ministeriet nåede

så frem til, at det var den ikke.

Det kan godt undre, at ministeriet ikke

for lang, lang tid siden har vurderet dette,

for så sent som i 1994 var ministeriet

med til at finansiere den store undersøgelse

foretaget af Amternes og Kommunernes

Forskningsinstitut (AKF), og

den undersøgelse omfattede ikke

mindst Albertslund modellen.

Men lovmedholdelig er den altså ikke

nu, men politikerne på Tinge står i kø

for at gøre den lovlig, og lovændringen

forventes at kunne træde i kraft fra

marts 2005. Men indtil da, må Albertslund

jo tilpasse sin politik den gældende

lov.

Der udspandt sig en debat om lovliggørelsesmodellen.

SF ønskede to ting.

For det første, at kommuner skriver ud

til forældrene, at modellen har været

ulovlig, og for det andet, at man søger

ministeriet om dispensation for de børn,

der via den centrale test allerede er skoleplaceret.

Det synspunkt var Enhedslisten

enig i. Men resultatet blev, at kun


Side 12

SF og Enhedslisten stemte for SF's forslag,

og 17 imod. Og forvaltningens

indstilling blev så tiltrådt af de samme

17, medens SF og Enhedslisten undlod

at stemme. Forvaltningens indstillede i

øvrigt nogle begrænsede ændringer, og

så skal kommunalbestyrelsen senere -

når loven er vedtaget - træffe endelig

beslutning om den fremtidige model.

SVØM LIDT BILLIGERE

I første halvår af 2004 er der sket et fald

i antallet af brugere i svømmehallerne

på hele 30 % i forhold til forrige år, og

en af årsagerne hertil kan være, at vores

billetsystem ikke er hensigtsmæssigt

omkring varmt- og koldtvandsbilletter.

Derfor var der indstilling om, at prisen

for familiebilletter og årskortet for pensionister

sænkes, og det er en så god

ting, at Jens Mikkelsen lovede at bruge

de albertslundske svømmehaller, frem

for at smutte til svømning i nabokommunen.

Alle kunne tilslutte sig indstillingen,

dog så Peder Ellegaard gerne, at udenbys

borgere skulle betale mere, han ville

have en hjemstavnskriterie, men stillede

det dog ikke som et forslag.

STADIONCAFEEN FORSKØN-

NES

Stadioncafeen trænger til en renovering,

der også gør den hyggeligere, sagde

Søren Jensen. Loftet sænkes og der

kommer nye stole og borde, så nu er det

vigtigt, at stadions brugere støtter op om

cafeen - altså undlader de medbragte

sager - for ellers kan cafeen ikke løbe

rundt. Det bakkede Henrik Soloy fra

Dansk Folkeparti op i mere konkret og

S-posten

bramfri udgave: Ingen medbragte bajere

i omklædningsrummet.

Nu skal det med sport jo også være

sundt, så der kommer også et rygeforbud,

og dermed sparede man udgifterne

til ventilation og opdeling af cafeområdet

i ryger/ikke rygere. Pengene til renoveringen

blev fundet på en konto til

kapacitetstilskud til foreningerne, som

ingen havde søgt.

BILLEDSKOLES INTEGRATI-

ONSPROJEKT

Billedskolen har gennemført et integrationsprojekt

for indvandrerkvinder, hvor

man via det kreative arbejde lærte mere

dansk, lærte om danske traditioner og

fik nye venner. 18 kvinder var med i

projektet, og de var fra forskellige lande,

for at sikre at fællessproget måtte

være dansk. Der blev foretaget en evaluering,

som viste at såvel kursisterne

som medarbejderne mente at projektet

havde opfyldt sit formål.

Debatten viste, at man måske nok kunne

stille spørgsmål ved evalueringsmetoden.

Men det, debatten kom til at dreje sig

om, var, om man kan få midler flere

gange fra kontoen for integrationsprojekter

inden for kulturområdet, som

angiveligt var tiltænkt forsøgsprojekter,

og når forsøget så er afsluttet, så må det

køre videre på normale vilkår, og her

betyder det, at brugerne skal betale for

undervisningen. SF og Enhedslisten

mente nok, at det burde køre som forsøg

endnu engang, men det mente resten af

kommunalbestyrelsen ikke, så Billedskolen

fik ikke de 40.000 kr til at gen-


S-posten

tage forsøget.

AFFALDSPLAN 2005-2012

Det er jo ikke en ophidsende overskrift,

men borgerne, herunder brugergruppen

har nu givet lyd i høringsperioden, fordi

interessen for miljø er da heldigvis stor i

kommunen. Men nogle er også interesseret

i, om det nu nytter, altså hvad sker

der med det sorterede affald.

Og så blev de uorden i de konservative

rækker. Peder Ellegaard mente, at det

var unødvendigt med lokale affaldspladser

i parcelhusområdet, for de kørte

alligevel deres skrald til kommunens

storskraldeplads, men Erik Mollerup var

aldeles uenig, for hvad så med de parcelhusejere,

der ikke har bil ?

Så........affaldsplanen blev vedtaget af

en enig kommunalbestyrelsen.

NÅR VISIONEN MØDER VIR-

KELIGHEDEN

Visionerne for boligbyggeriet var høje,

men højden bliver lidt lavere i det virkelige

liv, for husene skal jo også kunne

sælges. Vi danskere holder så meget af

vores biler, at de helst skal kunne parkeres

på dørtrinet, så det bliver muligt at

få 1 parkeringsplads ved hvert hus, og

andre biler skal så parkeres lidt fjernere.

1. etape bliver boliger på 130 kvm., dvs.

Side 13

familieboliger, og det var alle ikke lige

begejstret for, fordi mange ønskede

seniorboliger, og derfor et gennemsnit

på 110 kvm.

Dialogen med bygherren er god, så alle

udtrykte håb om, at de næste etaper

åbner mulighed for seniorboliger, og

både Socialdemokraterne og SF så også

gerne lidt mere sving over arkitekturen.

Så 1. etape blev godkendt.

FREDNING AF KONGSHOLM-

PARKEN

Danmarks Naturfredningsforening har

bedt Fredningsnævnet i Københavns

amt om, at Kongsholmparken fredes.

Men det vil Albertslund ikke være med

til, fordi en sådan fredning meget let

kan føre til indskrænkninger i brugen af

Kongsholmsparken, eller i hvert tilfælde

at man spørge hver eneste gang, den

skal bruges eks. til børnefestugen.

Det var alle stort set enige om, bortset

fra Enhedslisten.

Og det var så, hvad jeg valgte at berette

fra kommunalbestyrelsesmødet i december

måned, og det er jo også den

måned, hvor vi hygger os med de brune

kager, nisser etc., så helt ærlig: jeg

smuttede i utide hjem til hyggen oven

på en lang arbejdsdag.

Følg også debatten på DSU’s hjemmeside:

www.dsu.net

Du kan på DSU’s hjemmeside følge

ungdommens debat om

det danske samfund


Side 14

Miljø - Trafik

Miljø-politisk gruppe holder møde:

Tirsdag den 25. januar 2005, kl. 19.30

Birkelundgård

Tirsdag den 25. januar 2005.

Oplevelser og udfoldelsesmuligheder i de grønne områder

Oplæg til kommunens valgprogram (4 år) inden for Miljø og planlægning

Oplæg til følgende møder

Afrunding af valgprogram

Affaldsplan 2005 – 2012

Med venlig hilsen

Per Scheye

Medlemsmøde i Rådhusets kantine

onsdag d. 9. februar 2005 kl. 19.00.

Præsentation af kandidaterne til kommunevalget 2005.

Husk at medbringe kaffe / the.

Vi sørger for frugt og småkager.

Kandidatudvalget

S-posten


S-posten

Socialdemokraterne i Københavns Amt

Indbydelse

Sygehusene i den nye Region

Hvordan skal vi indrette sygehusvæsenet i

den nye Hovedstadsregion?

6. januar 2005 kl. 10.00

Amtssygehuset i Herlev

Lille auditorium

Herlev ringvej 75, 2730 Herlev

Fra kl. 18.00 vil der være mulighed for at deltage i

fællesspisning i cafeteriet, pris 50 kr.

Side 15

Oplæg ved:

• Ámtsdirektør Jeanette Birkelund - Frederiksborg

Amt

• Rigshospitalets direktør Jørgen Jørgensen - H:S

• Amtsdirektør Jens Christian Sørensen - Københavns

Amt

• Amtsborgmester Vibeke Storm Rasmussen - Københavns

Amt

Efterfølgende debat

Mødeleder: Sygehusudvalgsformand Leif Flemming

Jensen, Københavns Amt

Alle er velkomne,

men tilmelding til evt. deltagelse i fællesspisning er nødvendigt

senest den 28. december

på e-mail: margot_petersen@net.dialog.dk

eller på tlf.: 25 32 04 06

Venlig hilsen

Margot Petersen

amtsnæstformand


Side 16

Møder i børnepolitisk gruppe

Onsdag den 5. januar 2005, kl. 19.30

(Onsdag den 19. januar 2005, kl. 19.30)

Alle møder afholdes på Roholmskolen, lokale 78

Alle er velkomne til at møde frem

og deltage i debatten

Møde i socialpolitisk gruppe

Torsdag den 13. januar 2005, kl. 19.30

Alle møderne holdes på Birkelundgård

Alle er velkomne til at deltage debatten

ARBEJDSGRUPPER

Børnepolitisk gruppe:

Steen Poulsen, Rytterhusene 50, 43 64 65 94

E-mail: sp@dcl.dk

Miljøpolitisk gruppe

Per Scheye, Lodager 32, 43 62 70 06

E-mail: prs@webspeed.dk

Socialpolitisk gruppe

Leif Neergaard, Galgebakken Over 7-1 B, 43 62 23 97

E-mail: ibenpe@tiscali.dk

IT-koordinator

(Hjemmeside)

Jan Kristensen, Elefantens Kvt. 5 D, 43 62 88 17

E-mail: vang@image.dk

S-posten


S-posten

Mandag

24/1-2005

Tirsdag

1/3-2005

Onsdag

30/3-2005

Tirsdag

24/5-2005

Sidst-På-Måneden-Møder 2005

Alle møder afholdes på

Birkelundgård, Damgårdsvej 25, kl. 19.30.

Ret til ændringer forbeholdes

Gert Nielsen

Skæbnetime for det almene byggeri?

- Masterplan Syd

- Hvilke krav skal vi stille?

Mette Frederiksen

- Har vi en kulturpolitik?

- Hvad er det lige, vi skal have skabt eller lavet om?

- Mediepolitik

- Kunst og kultur

- Idræt

(Ritt Bjerregård)

Miljø

- Den nationale indsats

- EU

- Internationale aftaler

- Hvad er det mere kontant, vi skal have rettet op efter

VK?-

Mogens Lykketoft

Hvor skal vi hen?

- Ny strukturreform - Frit valg

- Udlicitering - Privatisering – forsyningerne

- Skattestop

- Uddannelse

- Udlændingelovgivning

- Løfterne

Side 17


Side 18

KALENDER:

Januar:

5. Møde i børnepolitisk gruppe på Roholmskolen, kl. 19.30

11. Kommunalbestyrelsesmøde, kl. 18.00

13. Møde i socialpolitisk gruppe på Birkelundgård, kl. 19.30

13. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde, Byrådssalen på Ishøj Rådhus, kl. 19.30

16. Regionsrepræsentantskabsmøde, Hvidovre Medborgerhus, kl. 10.00

17. Bestyrelsesmøde, Birkelundgård, kl. 19.30

17. Deadline for S-Posten

24. Sidst på måneden møde, Birkelundgård, kl. 19.30

25. Møde i Miljøpolitisk gruppe, Birkelundgård, kl. 19.30

25. S-posten udsendes, Foreningssekretariatet, kl. 18.00

26. Medlemsmøde om kommunalpolitisk program, Kantinen på Rådhuset, kl. 19.30

Februar:

5. Sildemøde i Al-rummet Albertslundhuset, kl. 11.00-13.00

8. Kommunalbestyrelsesmøde, kl. 18.00

9. Medlemsmøde - præsentation af kandidaterne til kommunevalget,

Rådhusets kantine, kl. 19.00

14. Bestyrelsesmøde, Birkelundgård, kl. 19.30

14. Deadline for S-Posten

22. S-posten udsendes, Foreningssekretariatet, kl. 18.00

Marts:

5. Sildemøde i Al-rummet Albertslundhuset, kl. 11.00-13.00

8. Kommunalbestyrelsesmøde, kl. 18.00

21. Bestyrelsesmøde, Birkelundgård, kl. 19.30

21. Deadline for S-Posten

29. S-posten udsendes, Foreningssekretariatet, kl. 18.00

30. Sidst på månedsmøde, Birkelundgård, kl. 19.30

S-posten

S-postens redaktion og partiforeningens

bestyrelse ønsker

alle medlemmer

et rigtig godt nytår,

og håber vi ses til vores

arrangementer i det nye år.


S-posten

Kommunalbestyrelsesmedlemmer:

Borgmester,

Økonomiudvalg (F)

Børne- ungeudv. (F),

Økonomiudv. og Tekn. udv.

Finn Aaberg

Bymosevej 8

Orlov Hjalte Aaberg

Herstedvesterstræde 23

Folkeoplysn.udv. (F),

Kulturudv. og Arbm.udv.

Socialudv. (F), Økonomiudv.,

og Arbm.udv.

Børneudv.(F), Kulturudv.,

og Folkeoplysn.udv.

Michelle Baadsgaard

Kratager 1

Susanne Lind

Randager 100

Nils Jensen

Rytterhusene 25

Jens Mikkelsen

Porsager 89

Socialudv. og Børneudv. Erdil Selcuk

Topperne 20 st.

Socialudv. Susanne Winther-Nielsen

Ørnens Kvt. 3A

Miljø- og planudv. (F),

Tekn. udv. og Arbm.udv.

Steen Christiansen

Præstehusene 59

Socialudv., Miljø- og planudv. John Holm Andersen

Vibens Kvt. 8 D

Børneudv., Kulturudv.,

og Tekn. udv.

Børneudv., og

Miljø- og planudv.

Søren Jensen

Galgebakken Neder 3-2A

Lars Toft Simonsen

Pilehusene 110

Side 19

Tlf.: 43 96 64 96

E-mail:

finn.aaberg@albertslund.dk

Tlf.: 43 62 83 82

Tlf.: 43 62 21 68

E-mail:

michelle@fam-baadsgaard.dk

Tlf.: 43 62 14 79

E-mail:

susanne.lind@ft.dk

Tlf.: 43 62 18 49

E-mail:

nilsulla@yahoo.dk

Tlf.: 43 62 41 40

E-mail:

jensmik@post.tele.dk

Tlf.: 43 64 57 93

E-mail:

Tlf.: 43 62 25 61

E-mail:

swn@nielsen.tdcasdl.dk

Tlf.: 43 44 88 48

E-mail:

Steen.christiansen1@skolekom.dk

Tlf.: 43 64 20 58

E-mail:

john_holm_andersen@net.dialog.dk

Tlf.: 43 64 23 23

E-mail:

Tlf.: 43 62 72 15

E-mail:

larssimonsen@tele2adsl.dk

”(F)” henviser til, at pågældende besætter formandsposten i udvalget.

Amtsborgmester:

Vibeke Storm Rasmussen, Randager 46, Tlf.: 43 64 25 21

E-mail: amtsborgmesteren@kbhamt.dk

Folketingsmedlem:

Mogens Lykketoft, Odensegade 17, 1. 2100 København Ø Tlf.: 35 38 00 89

E-mail: smoly@ft.dk


Partiforeningens bestyrelse

Formand Flemming Jørgensen (f)

Snebærhaven 48

Tlf.: 43 42 01 64

Næstformand: Leif Neergaard (f)

Galgebakken Over 7-1 B

Tlf.: 43 62 23 97

Kasserer: Else Boel (f)

Stjernens Kvt. 5 C

Tlf.: 43 62 60 09

Sekretær: Flemming Holst Larsen (f)

Falkehusene 43

Tlf.: 43 62 55 74

Uddannelsessekretær:

Bestyrelsesmedlemmer:

(label)

Aase Elkott

Snebærhaven 56

Tlf.. 43 96 54 36

Lars Toft Simonsen

Pilehusene 110

Tlf.: 43 62 72 15

Stephen Seidelin

Fiskerhusene 65

Tlf.: 43 66 16 61

Elisabeth Bentzen

Fosgården 4,1 tv

Tlf.: 43 64 52 20

Aage Jensen

Nyvej 69, 1. mf.

Tlf.: 43 62 24 74

Suppleanter: Bjarne Bentzen

Fosgården 4, 1.tv

Tlf.: 43 64 52 20

Morten Nielsen

Ankerets Kvt. 8E

Tlf.: 43 54 33 36

E-mail:

fjalb@net.dialog.dk

E-mail:

ibenpe@tiscali.dk

E-mail:

eboel@stofanet.dk

E-mail:

fhl@post11.tele.dk

E-mail:

aase@prime-asp.com

E-mail:

larssimonsen@tele2adsl.dk

E-mail:

stephenseidelin@hotmail.com

E-mail:

eb@fay.dk

E-mail:

Aage_bj@hotmail.com

E-mail:

bb@fay.dk

E-mail:

morten.nielsen@ft.dk

"f" henviser til, at pågældende er

medlem af forretningsudvalget.

Se også partiforeningens hjemmeside:

http:www.x-ved-a.dk

More magazines by this user
Similar magazines