Læs mere om dette her. - Skanderborg Forsyning

skanderborgforsyning.dk

Læs mere om dette her. - Skanderborg Forsyning

Skanderborg forsyning a/s

DESMI som systemleverandør i forbindelse med ombygning af pumpestation i Skanderborg

forsyningsvirksomhed a/s med installation af DESMI EVAK (tørtopstillet system)

Skanderborg forsyningsvirksomhed a/s overtog

pumpestation Tebstrup efter den gamle Skanderborg

Kommune.

Pumpestationen blev bygget i 2008, da det eksisterende

renseanlæg blev nedlagt.

Pumpestationen har vertikale tørtopstillede pumper,

som er udlagt til 12,6 liter/sekund ved et modtryk

på i alt 58,9 mVs (geometrisk 45 mVs). Pumperne

bliver manuelt ansuget såfremt de har ”tabt” vandet.

Pumpestationen har i driftsperioden 2008 – 2012

været ramt af de værst tænkelige uheld:

• Total nedsmeltning af den oprindelige PE

rørføring pga. varmeudviklingen fra pumperne

ved kørsel efter at vandet var ”tabt”. Pumperne

kobler kun ud ved min/maksstrøm.

• Totalrenovering af pumper 2 gange samt indkøb

af en helt ny pumpe. Ved sammenligning af

gammel/nyrenoveret pumpe og helt ny pumpe,

har der ikke kunne registreres en forskel i nedetid

pga. tab af vand, hvilket henfører driftsproblemerne

til det øvrige pumpesystem.

• Der har cirka været 100 udkald til pumpestationen

udover de ovennævnte hændelser i perioden

2008 – 2012.

PROVEN TECHNOLOGY / www.desmi.com

Driftassistent Kurt Olesen

Hos Skanderborg forsyningsvirksomhed a/s er det

vigtigt for driftsassistent Kurt Olesen, at nye tiltag i

form af både renoveringer og nyetableringer tilgodeser

de værdier, som Skanderborg forsyningsvirksomhed

a/s har defineret som mål, herunder godt

arbejdsmiljø, lave levetidsomkostninger/reduktion af

driftsudgifter og øget driftssikkerhed.

Med ovennævnte historik i bagagen for fremadrettet

at kunne imødekomme Skanderborg forsyningsvirksomheds

mål var vi interesserede i at finde en

systemleverandør, som kunne matche udfordringen

på pumpestationen. Den er kritisk i forhold til ”nedetid”,

da den bortpumper spildevand fra et stort

opland og samtidig skal beskytte den nærliggende

recipient. I den henseende var vi interesserede i et

Evakueringsanlæg for pumpestationen

JOB RAPPORT


I forhold til at tilgodese arbejdsmiljø, levetidsomkostninger

og driftssikkerhed blev DESMI valgt som

systemleverandør.

Efter installation af pumperne horisontalt på slæder

og montering af DESMI EVAK, har Skanderborg

forsyningsvirksomhed a/s i perioden fra idriftsættelsen

juli 2012 og frem til nærværende artikel nov.

2012 ikke haft udkald til pumpestationen, udtaler

Kurt Olesen.

I den forbindelse har DESMI i høj grad levet op til

deres slogan om pumpesystemløsninger som kan

henføres til:

• Troværdighed.

• Tillid

• Førende samarbejdspartner

PROVEN TECHNOLOGY / www.desmi.com

Skanderborg forsyning a/s

Billede af pumperne horinsontalt på slæder/EVAK Billede af EVAK unit (rustfrit rør)

Dette er blot en af DESMI´s referencer med fuld

kundetilfredshed. Vi byder ind med forslag, som i

dialog med kunden skaber netop den løsning, som

giver kunden værdi for pengene i den daglige drift.

For mere information – kontakt salgsingeniør:

Preben Hald Kristensen

Tlf. 50 93 72 74 - e-mail: phk@desmi.com

Scan QR koden og se DESMI’s EVAK brochure.

Eller besøg Skanderborg forsyning a/s’ hjemmeside

ved at scanne nedenstående QR-kode.

Brochure på

www.desmi.com

www.skanderborgforsyning.dk

More magazines by this user
Similar magazines