Voksenlejr i Vestjylland 2012 - KFUM og KFUK i Danmark

kfum.kfuk.dk

Voksenlejr i Vestjylland 2012 - KFUM og KFUK i Danmark

Lejren planlæges af:

Solvejg Randrup, Mejdalparken 11, 7500 Holstebro

9740 3710, solvejgr@ofir.dk

Sidsel og Peter Jørgensen, A..P. Møllersvej 48, 7400 Herning

9722 2331, spj48@mail.dk

Poul Erik Søgård, Ribersvej 228, 7200 Grindsted

7532 4785, dkPouErs@LEGO.com

Susanne Hovgård, Langelinje 27, 7500 Holstebro

9742 7265, shj@dlgpost.dk

Tilmeldingskupon

Vil gerne holde andagt c

Ønsker at bo sammen med __________________________________

Medbringer selv telt c campingvogn c

Medbringer egen cykel c

Vil gerne leje cykel (60 kr. pr. dag) c

Ønsker til aktiviteter

Søndag

Skinnecykeltur c

Flymuseet c

Torsdag

Cykeltur c

Vandretur c

Voksenlejr

i Vestjylland 2012

[uden børn]

Lørdag d. 7. juli til lørdag d. 14. juli

på Finderup Efterskole

Ny udgave


Velkommen til

KFUM og KFUK' s voksenlejr

[uden børn]

Lejren er tilrettelagt for dem, som er over 30 år, og som gerne vil holde

sommerferie sammen med andre voksne med tilknytning til KFUM og KFUK.

Lejren er en aktiv lejr hvor fællesskab, natur- og kulturoplevelser er vigtige

elementer i et kristent samvær. En rimelig fysik er et plus – men ingen

betingelse.

Velkommen til Vestjylland

Du kan give dig selv en oplevelse ved at tage på eventyr i den vestjyske natur.

Her skal du ikke gå langt, før du får fornemmelsen af, at være langt væk fra

alfarvej. Her er masser af frisk luft, hav, fjord, åer, hede og plantager.

Finderup Efterskole danner rammerne for årets Voksenlejr, og den ligger

centralt for mange aktiviteter. Skolen har også en idrætshal, som vi er

velkommen til at benytte, husk skiftesko.

En del af turene vil foregå i bus. Men der bliver også mulighed for nærkontakt

med naturen til fods og på cykel.

Søndag eftermiddag :

Info om programpunkter

Skinnecykeltur. Turen går fra Herborg mod Skjern. Cyklerne er konstrueret til

2 personer, så den ene cykler og den anden sidder på den lille bænk på cyklen.

Danmarks Flymuseum i Stauning. Et 7600 m2 stort, moderne og levende

flymuseum med 54 danske og udenlandske luftfartøjer fra 1911 – 2000. Bl.a.

svævefly, veteranfly, jagerfly og helikoptere. Der findes også et stort antal

flyhistoriske effekter.

Mandag kører vi til Vedersø kirke og præstegård. Her bliver der en guidet

rundvisning v/ Lisbeth Lunde Lauridsen, daglig leder af præstegården. Kaj

Munk´s præstegård i Vedersø, er blevet restaureret og drives nu af

Ringkøbing-Skjern Museum. Lisbeth Lunde Lauridsen siger: ”Det er med stor

respekt, jeg går ind i arbejdet med at varetage Kaj Munks minde på Vedersø

Præstegård, og stå for den brede formidling af de mange spændende facetter

som Kaj Munk og hans samtid rummede. Jeg ønsker at sætte fokus på Kaj

Munks liv og hans ord som digter, dramatiker, samfundsdebattør og præst.”

Vi kan spise madpakker i præstegårdshaven.

Tilmelding:

KFUM og KFUKs hjemmeside: www.kfum-kfuk.dk/tilmedling – eller ved at

indsende tilmeldingskuponen til Sidsel og Peter Jørgensen, A. P. Møllersvej 48,

7400 Herning senest d.1. juni 2012. Ved tilmelding indbetales depositum på

450,- kr. til Reg nr. 4665 konto nr. 4665711250 . Husk at oplyse navn på

indbetaler. Beløbet refunderes ikke ved senere framelding.

Ved tilmelding senere end 1. juni 2012 opkræves et tillægsgebyr på 150,- kr.

pr. person.

Sidst i juni vil alle tilmeldte modtage en deltagerliste og relevante oplysninger.

Den resterende del af betalingen skal ske senest 25. juni 2012.

Ved evt. afbud, gives dette til Sidsel og Peter Jørgensen.

Tilmeldingskupon

Navn

Evt. medlemsnummer

Alder

Adresse

Telefonnummer/mobilnummer

Mailadresse

Bemærkninger, evt. diæt


Praktiske oplysninger:

Tidspunkt:

Lejren afholdes i uge 28 fra lørdag d. 7. juli til lørdag d. 14. juli 2012

Lejrens adresse:

Finderup Efterskole

Herborgvej 7, Finderup,

6900 Skjern

Indkvartering, camping og teltslagning:

Skolen har 50 sengepladser (boxmadrasser), der er fordelt på 2, 3 og 4

mands værelser. Det vil derfor være dejligt hvis nogen vil bo sammen.

Afhængig af hvor mange der vil bo indendørs fordeles deltagerne i de

forskellige værelser.

Hvis man i stedet ønsker at bo udendørs, er man meget velkommen til det. Det

er muligt at medbringe campingvogn eller telt, og der er mulighed for strøm

hvis man har et langt kabel.

Alle medbringer selv sovepose eller dyne/pude og alle medbringer lagen.

Af hensyn til de sanitære forhold og til plads i bussen, er der et maxi

deltagerantal på 50.

Praktiske opgaver:

Borddækning, opvask og daglig rengøring vil blive uddelegeret i henhold til

hvilke muligheder den enkelte har.

Pris:

Deltagerprisen er 2150,- kr for medlemmer af KFUM og KFUK i Danmark. For

deltagere som ikke er medlemmer er prisen 2550,- kr. Prisen dækker fuld

forplejning, logi, foredrag, udflugter inkl. mad, entreer, bus, leje af skinnecykler

og slutrengøring. Skolens køkken personale står for madlavningen. Finderup

Efterskole er kendt for at servere varieret og sund mad, lavet af gode råvarer.

Der vil være mulighed for at købe drikkevarer.

Mandag eftermiddag vil vi gå på opdagelser i Skolens nærområde. Et stykke af

vejen vil blive en gåtur på jernbanesveller, som er lagt ned i hedearealerne, og i

Dejbjerg Plantage.

Heldagsturen tirsdag: Turen går rundt om Ringkøbing Fjord med ophold i bl.a.

Ringkøbing, hvor vi vil se kirken, som for nylig har fået en ny altertavle, malet af

kunstner Arne Hauge Sørensen. Aftensmaden nydes på en restaurant.

Onsdag formiddag er fri til egne aktiviteter. Af tilbud kan nævnes Bundsbæk

Mølle, Jernalder landsbyen, Abildå brunkulsleje, Skjern by, Videbæk kirke.

Entre er ikke inkl. i Lejrens pris.

Om eftermiddagen er der tur til Møltrup Optagelseshjem i Timring v/ Vildbjerg.

Møltrup Optagelseshjem er et næsten almindeligt hjem for hjemløse mænd i alle

aldre, der ønsker at leve i et alkohol- og stoffrit miljø. På Møltrup bliver der film,

foredrag, kaffe og rundvisning. Der er også knyttet en genbrugs- og en gårdbutik

til stedet.

Efter besøget på Møltrup kører vi til Trehøje bakke, som er et fint udsigtspunkt.

Derefter kører vi til Præstbjerg Naturcenter v/ Sørvad. Her vil vi grille og evt. gå

en tur i den smukke natur. Centerbygningen indeholder et mindre udstillingslokale,

bl.a. med udstoppede fugle, dyr, fisk samt udlånte museumsgenstande.

Kl. 21. deltager vi i Solnedgangsmusikaften i Timring kirke, musikledsagelse v/

Ellen Haunstrup og altertjeneste v/ sognepræst Asger Korsholm fra Vildbjerg.

Torsdag er der mulighed for at vælge en cykel- eller en vandretur, begge i

området omkring Skjern enge. Vi starter ved Pumpestationen Nord, hvorfra der

er en fin udsigt, og videre med trækfærgen over Skjern å . De lejede cykler kan

fås i nærheden af Pumpestation Nord, og de private cykler vil blive kørt ud til

stationen i trailer, så alle starter samme sted. På vandreturen bliver der

mulighed for at forlænge turen, ved at gå ud til Skjern å´s delta, der hvor åen

løber ud i Ringkøbing fjord.

Torsdag aften kommer tidligere organist Linda Andersen fra Spjald, og holder en

sangaften sammen med os. Linda Andersen er kendt med Finderup Efterskole,

idet hun i en periode havde sang- og musiktimer med eleverne.

Fredag formiddag: foredrag v. sekretær og skolemor Helle Braad Mikkelsen,

Nøvlingskov Efterskole: ”Vi er her ikke kun til pynt!” - et foredrag ud fra Benny

Andersens forfatterskab.

Fredag eftermiddag: forberedelse af festaften

Fredag aften er der festaften, og her forventer vi at deltagerne medbringer

forskellige indslag.


Lørdag d.

7/7

Ankomst fra kl. 15

kaffe, the og

indkvartering

Søndag d.

8/7

Kl. 8,00 Flaghejsning og morgenmad

Morgenandagt og praktiske tjanser

Gudstjeneste i én af

omegnens kirker

Mandag d.

9/7

Besøg i Vedersø kirke

og præstegård kl. 10,

v/ Lisbeth Lunde

Lauridsen, daglig leder

af præstegården

Tirsdag

d.10/7

Heldags bustur rundt

om Ringkøbing Fjord

Aftensmaden nydes på

en restaurant

Onsdag d.

11/7

Torsdag d.

12/7

Fri formiddag Dagtur til Skjern Enge:

cykeltur eller

vandretur

Eftermiddagskaffe hos

Esther og Ejler Staal i

Skjern

Fredag d.

13/7

Foredrag v/ sek. Helle

Braad Mikkelsen,

Nøvlingskov Efterskole

”Vi er her ikke kun til

Kl. 12,00 frokost Madpakke

Madpakke

kl. 12.00 frokost

Madpakke

kl. 12.00 frokost

Vandretur i området

Forberedelse af

omkring Finderup

festaften

Skinnecykeltur eller

Besøg på Danmarks

flymuseum i Stauning

Kl. 14.00. Besøg på

Møltrup

Optagelseshjem

og Trehøje bakke

Kl. 18,00 Aftensmad Grill aften ved

Forstander Oluf

Therkildsen

fortæller om skolen

Aftenkaffe og andagt

Ret til ændringer forbeholdes.

Folkedans v/ Ellen

Haunstrup, Timring

Evt. bål i Bålhuset

Præstbjerg

Naturcenter, Sørvad

Kl.21

Solnedgangsmusik-

aften inkl. andagt i

Timring kirke

pynt!”

Aftensmad Festaften

Sangaften v. tidligere

organist Linda

Andersen, Spjald

Lørdag d.

14/7

Oprydning. Farvel og

på gensyn.

Afrejse senest kl. 10

More magazines by this user
Similar magazines