Views
5 years ago

Pumpestation

Pumpestation

20 | Opstart DA B Luk

20 | Opstart DA B Luk for påfyldnings- og tømningshanen (3) i pumpestationen. Fig. 24 1 Venstre kuglehane åbnet helt (0°) 2 Højre kuglehane lukket (90°) 3 Påfyldnings- og tømningshaner i pumpestationen 6 720 613 866 (2007/04) 1 2 40 20 0 60 °C 80 100 120 40 20 0 60 °C 80 100 120 7747006489.20-1.SD 3 3 6.3.2 Trykprøve med vand Pumpestationen udluftes via den åbne stopskrue (2) på den automatiske udlufter. Vejrbeskyttelseskappen (1) skal altid sidde på stopskruen, så der i normaldrift ikke kan trænge fugt ind i udlufteren. B Åbn kuglehanen (3). B Skru stopskruen (2) en omgang ud. 1 2 3 Fig. 25 Åbn udlufteren 1 Vejrbeskyttelseskappe 2 Stopskrue 3 Kuglehane 7747006489-22.1SD B Stil kuglehanerne (1) på termometrene på 45°, og åbn gennemstrømningssikringen (2) samt de andre afspærringsanordninger. 40 20 0 60 °C 80 100 120 2 1 40 20 0 60 °C 80 100 120 Fig. 26 Åbnede afspærringsanordninger 7747006489.24-1.SD 1 Åbnede kuglehaner og kontraventil på termometrene (45°-stilling) 2 Åbnet gennemstrømningssikring B Foretag en trykprøve - alle komponenternes tryk skal være korrekte. B Luk vandet ud efter trykprøven, og rengør den automatiske udlufter.

DA 6.3.3 Udskiftning af vand med solvæske Rørledningerne skal tømmes helt, da solvæsken ellers fortyndes. Til påfyldning kan der anvendes elektriske pumper, håndpumper eller boremaskinedele, som kan skabe et tryk på mindst 2 bar. B Fyld solvarmeanlægget ved hjælp af en pumpe via en af påfyldnings- og tømningshanerne (1) i reguleringsmodulet. Fig. 27 Påfyldning via påfyldnings- og tømningshane 1 Påfyldnings- og tømningshaner 7747006489.36-1.SD B Stil kuglehanerne ( figur 26, (1)) på termometrene på 45°, åbn gennemstrømningssikringen ( figur 26, (2)) samt andre afspærringsanordninger. B Fyld langsomt solvarmeanlægget, så der ikke dannes luftblærer. B Stil derefter kuglehanerne på termometrene, så kontraventilerne er funktionsklar (0°-stilling). 1 1 Opstart | 21 6.3.4 Kontrol af, at solvarmeanlægget er luftfrit B Tænd og sluk for solvarmepumpen(rne) manuelt. B Kontrollér manometerets sorte viser (1) på sikkerhedsgruppen, mens du tænder og slukker. Fig. 28 Kontrol af manometerdisplay 1 Manometer Når manometerets sorte viser (1) viser tryksvingninger ved til- og frakobling af solvarmepumpen, skal solvarmeanlægget udluftes igen. 6.3.5 Bestemmelse af driftstryk Ved opstart skal driftstrykket ligge 0,8 bar over det statiske tryk (1 meters højdeforskel svarer til 0,1 bar). Driftstrykket skal mindst være 1,8 bar (i kold tilstand, 20 °C). Eksempel: 10 m statisk højde svarer til 1,0 bar plus 0,8 bar = 1,8 bar driftstryk. B Pump mere solvæske ind ved manglende tryk. B Når udluftningen er afsluttet, lukkes udlufterens kuglehane. Kun hvis udlufteren er lukket, foregår trykudligningen via ekspansionsbeholderen, hvis solvæsken fordamper i solfangeren. 1 7747006489.33-1.SD 6 720 613 866 (2007/04)

Flygt Micro pumpestationer til privatbrug - Nyrup Plast
Pumpestationer - BAR - service og tjenesteydelser.
Katalog for pumpestationer - BoaTech
Vølund solvarme - Vølund Varmeteknik
Produktinformation - tormax danmark a/s
1 Plads til Ideer SOLAMAGIC – Ideer til opvarmning Plats till idéer ...
7. Kompakt pumpestationer KS0105.pdf - Buderus
Beskrivelse af nuværende installationer i 22 pumpestationer inkl ...
DanDasGraf Brugermøde Pumpestationer - Orbicon
Svendborg Forsyning A/S Pumpestationer i det ... - Water Solutions
Pumpestationer - AVN Gruppen
Haunstrupgård Fritids- og Ungdomsklub - Pumpestationen
PRÆFABRIKEREDE PUMPESTATIONER - Desmi
MONITERING af SPILDEVANDS PUMPESTATION: - Teletronic ...
Dispensation til renovering af pumpestation ... - Billund Kommune
Monteringsvejledning Solfanger, type FKC-1, integreret i tagflade
Monteringsvejledning Solfanger, type FKT-1, til flad- og ...
Flygts TOP nøglefærdige pumpestationer - Water Solutions
APV i en forsyning med 190 pumpestationer Hvordan starter man?
Bilag 1 til Vedtægt for Lammefjordens Dige - Audebo Pumpestation
Bøtø Nor Pumpestation, Møllesøvej 2, 4873 ... - Kulturstyrelsen
pumpestationen, før det dokumenteres, at støj- og lugtgener er mil ...
Download (PDF 1.7 MB) - Bosch Termoteknik