S Posten september 2007 - Socialdemokraterne Albertslund

x.ved.a.dk

S Posten september 2007 - Socialdemokraterne Albertslund

Nr. 7. September 2007 28. årgang

Arrangementer i

September

1. Sildemøde, Musikteatret, Alrummet,

kl. 11.00-13.00

11 Kommunalbestyrelsesmøde, kl. 18.00

17. Bestyrelsesmøde, Birkelundgård, kl.

19.30

17. Deadline for S-Posten

24. Sidst på måneden møde, Birkelundgård

kl. 19.30

25. S-posten udsendes, Foreningssekretariatet,

kl. 18.00

Kom og vær med i debatten

- det angår os alle

MØD OP

Sidst-på-måneden-møde

24. september

Birkelundgård

kl. 19.30

Valgkamp på

internettet !!!!!

Se hjemmesiden på

www.lykketoft.dk

Hvad laver

Robin Hood i

S-Posten ?

Læs s. 12

Rejsebrev fra Afghanistan s. 8

Læs om Aase Elkots besøg hos bjergfolket

Kochinerne i Afghanistan


Side 2

S-POSTEN

Medlemsblad for

Socialdemokraterne i Albertslund.

Redaktion:

Jette Kammer Jensen (ansvarshavende)

Henrik Hess og Britta S. Jørgensen

Indlæg sendes eller mailes til:

Jette Kammer Jensen

Tranehusene 96, 2620, Albertslund

Tlf.: 43 64 54 94

e-mail: kammerjensen@webspeed.dk

Deadline - se kalenderen bagest i bladet

S-posten tilgår medlemmerne, Folkebibliotekerne,

ABA, Albertslund Posten

m.fl. S-posten findes på hjemmesiden

www.x-ved-a.dk.

Leveringsproblemer - kontakt:

Aage Jensen, tlf.. 43 62 24 74Trykt hos A-

Kopi aps i Glostrup

Miljøcertificering ISO 14001

Layout: Henrik Hess og Britta S. Jørgensen

e-mail Greve.Hess@webspeed.dk

Britta.Schneider.Joergensen@skolekom.dk

Korrektur: Henrik Hess

Foto: Bent Jensen

Navn:

Adresse:

Postnr.:

E-mail:

Ønsker nedsat

kontingent

Indhold:

S-posten

Redaktion og bladets indhold ..... side 2

Lykketoft gør klar til valgkamp... side 3

Ingen skattelettelser ..................... side 4

Set fra sidelinien .......................... side 6

Arbejdskraft søges ....................... side 7

Rejsebrev fra Afghanistan ........... side 8

En omvendt Robin-Hood............. side 12

Det syge sundhedsvæsen ............. side 13

Ny strategi for Albertslund .......... side 15

Dansk folkepartis to tunger.......... side 16

Unge/Gamle................................. side 18

Fogh - klimaturist på 1. klasse... side 19

Arbejdsgrupper ............................ side 21

Kalender ...................................... side 22

A-gruppen.................................... side 23

Partiforeningens bestyrelse.......... side 24

Jeg vil gerne være medlem af Socialdemokratiet

By: Tlf.:

På grund af at være fyldt 60 år

Dato: / 2007 Underskrift:

Nils Jensen

har noget på

hjerte !!

KB-gruppens

møde med bestyrelsen

i foråret

Sendes til: Socialdemokraterne i Albertslund, v/ Else Boel, Stjernens Kvt. 5 C, 2620 Albertslund


S-posten

Lykketoft gør klar til valgkamp på

internettet

Side 3

r

Mogens Lykketoft lancerer i dag en helt ny personlig hjemmeside.

”Valgrygterne tager til, og nettet er en god måde at komme i dialog

med vælgerne”, forklarer Mogens Lykketoft i sin videoblog.

- Mange danskere bruger nettet til både at læse om og tage del i politik.

Det er dejligt, for det giver mulighed for en bedre dialog med vælgerne,

siger Socialdemokraternes udenrigsordfører Mogens Lykketoft.

På hjemmesiden kan de besøgende bl.a.:

• Se Lykketofts YouTube-videoblog

• Debattere og kommentere politik

• Abonnere på podcasts og nyhedsfeeds

• Quizze om valgresultatet

Blive en del af Lykketofts valgkamp

- Under folketingsvalget i 2005 besøgte over én million danskere de politiske

partiers hjemmesider, og siden da er mulighederne på Internettet blev

større. Alle har efterhånden lært at bruge nettet – selv jeg, siger Mogens

Lykketoft.

Se hjemmesiden på www.lykketoft.dk

Yderligere oplysninger:

Mogens Lykketoft, Socialdemokraternes udenrigsordfører, tlf. 3337 4034

Anders Dybdal, Kommunikationsmedarbejder for Lykketoft, tlf. 2296 9949


Side 4

Af Vibeke-Anne W. Eriksen, bestyrelsesmedlem

Så går valgtrommerne. Meningsmålinger

hvert femte minut – vil

Ny Alliance pege på Fogh eller

Thorning? Skal skatten op eller

ned? Til det første er jeg personligt

ikke i tvivl. Naser Khader og kompagni

er og bliver et borgerligt parti,

så uanset Dansk Folkeparti eller

ej vil NA pege på Fogh. Man kan

godt leve med DF, hvis man kommer

ind i varmen. Det bliver Ny Alliance

i hvert fald nødt til, for

Dansk Folkeparti fylder, trods en

lille tilbagegang, alt for meget i det

politiske landskab.

Det andet spørgsmål bør der ikke

være den mindste tvivl om. Ingen

skattelettelser! En stor del af den

danske befolkning lever så godt, at

det private forbrug nærmest er

eksploderet. Hver jul melder detailhandelen

om rekordsalg, og det

fortsætter.

Ingen skattelettelser

S-posten

Undertegnede arbejder som pædagog

i en daginstitution i Taastrupgård.

Her debatterer vi ofte konsekvenserne

af den pt. førte politik.

Der er simpelthen ikke ressourcer

nok til at nå de mål, som regering

eller kommune stiller, med mindre

vi vil slides op længe før tid. Det

står i skærende kontrast til, at vi

skal blive længere på arbejdsmarkedet

og vi skal have løftet de

børn, som har behov herfor.

Vi vil hos os, og det vil man sikkert

også mange andre steder have flere

hænder!! Jeg er bedøvende ligeglad

med om jeg får nogle få tusinde

kroner mere til mig selv om

året. Jeg vil faktisk utrolig gerne

give en skærv mere, får at få det

løft der skal til i den offentlige sektor.

Jeg håber, at flere og flere vil


S-posten

se, at det hænger sådan sammen,

at hvis vi vil have ordentlig service,

og gode offentlige institutioner, så

koster det nøjagtigt ligesom når vi

går ud og power shopper.

Kvalitetsvarer koster, og det gør

det også, hvis skoler, daginstitutioner,

plejehjem, hjemmepleje og

sygehuse skal gøres bedre både

fysisk og fagligt.

Set i et andet perspektiv, så skriger

regeringen ud, at vi kommer til

at mangle hænder de kommende

år. Jeg giver vores formand ret i,

at ingen gider, at være i det offentlige

sådan som forholdene er nu

På skole og institutionsfronten er /

bliver forskellene fra teori til praksis

stadig større.

Som næstformand i MED- udvalg

oplever jeg, at det er svært få arbejdet

hen imod de krav og mål,

som vi bliver stillet overfor. Et af

målene er blandt andet, at børnene

skal stige i niveau sprogligt. Vi har

i min daginstitution kun efterkommere

af indvandrere. Det helt store

spørgsmål er, hvordan det skal

kunne lade sig gøre med de ressourcer,

der er til rådighed nu. Og

et andet spørgsmål er så, hvor

Side 5

mange af disse børn vi reelt vil

kunne gøre klar til et videre forløb

via skole og uddannelse til arbejdsmarkedet.

Men det er her vi skal

hente hænderne.

Af de børn, der går i vores daginstitutioner

i dag, skal de fleste en

dag ud i det pulveriserende arbejdsliv.

Jeg ser nogle børn, som

jeg ønsker for, at de en dag vil være

ansat alle vegne både indenfor

det offentlige og det private. På alle

uddannelsesniveauer og løntrin –

ikke kun som grønthandlere og taxa

chauffører. Jeg vil, at det er de

børn, der om mange år løfter vores

samfund og ikke yderligere importeret

arbejdskraft. Til alt det skal vi

give det offentlige et ordentligt

skub både ikke kun ved at give

borgerne rettigheder men også ved

at tilføre områderne flere midler

økonomisk. Råderummet kan, i det

omfang der vil være forsvarligt,

måske bruges. Men vi er mange,

der har råd til at give lidt mere eller

holde skatten status quo!!


Side 6

Af Jette Kammer Jensen

Ekspresmøde

21 sager skulle behandles på det

åbne møde, og det gik stærkt, for

der var kun kommentarer til nogle

få punkter, men det var også kun

nødvendigt at kommentere nogle

få punkter. Udpegning af medlemmer

til diverse udvalg m.v., redegørelser

og lign. fremkalder jo ikke

den store debatlyst.

Forbedringer til idrætten

Kulturudvalget har en mindre pulje

til småforbedringer på idrætsområdet,

som foreningerne m.fl. kan

søge. 7 havde søgt, men ikke alle

fik, men dog de fleste. Så nu bliver

der flere håndboldmål, trådskabe

og opbevaringskasser, m.m.

Fra bil til cykel

Albertslund har de kørende trafikanter

adskilt fra de gående/

cyklende trafikanter. Men hvordan

får vi flere til at flytte sig fra bilen

til cyklen? Det er formålet med

den cykelstrategi, der nu skal udarbejdes,

sagde Steen Christiansen.

Det var projektbeskrivelsen,

Set fra sidelinien

S-posten

som kommunalbestyrelsen skulle

godkende. De vil bl.a. omfatte:

* Analyse af, hvor vi cykler

* Analyse af stisystemet,

mangler der f.eks. stier?

* Hvordan er mulighederne for

at parkere sin cykel f.eks.

ved centrene?

* Hvordan får vi os til at flytte

fra bil til cykel ?

Det var alle så enige om, og borgerne

skal inddrages allerede nu

via Internettet.

Bøjes kommuneplanen vel

meget?

Hjørnegrunden skal sælges, og der

skal bygges på den, og kommunalbestyrelsen

skulle tage stilling til et

skitseforslag, der skal danne

grundlag for lokalplan og tillæg til

kommuneplanen samt salg af grunden.

Sagen var vanskelig at følge med i,

når man sidder på sidelinien, for

punktet var oprindeligt på ”lukket

møde”, men på mødet blev det

besluttet, at den del af punktet,

der vedrørte skitseforslag skulle

behandles i fuld offentlighed.

Allerede i spørgetiden var der en

borger, som mente at skitseforslaget

var i strid med kommuneplanen,

og det var det tema, der gav

anledning til debat, da punktet blev

behandlet.


S-posten

Angiveligt var det oprindelige plangrundlag,

at stuehuset skulle bevares

samt at bebyggelsen derudover

skulle have landsbypræg. I virkelighedens

verden viser det sig, at

stuehuset simpelthen er i så dårlig

stand, at det ikke kan bevares. I

forhold til kommuneplanen bliver

der også lidt flere boliger – seniorboliger

– end oprindeligt planlagt.

Og det fik debatten til at bølge.

Har stuehuset en sådan kulturhistorisk

værdi, at det bør bevares

uanset dets stand?

Har byggeriet landsbypræg?

Side 7

Betyder nogle få flere boliger, at

det bliver intensivt bebyggelse,

som Enhedslisten mente?

Tvivlen nagede hos mange på

tværs af partierne, men det endte

med, at indstillingen blev tiltrådt,

og som Finn Aaberg sagde, når der

både skal udarbejdes et tillæg til

kommuneplanen og en lokalplan,

så bliver der rigelig tid til at tænke

over sagen.

Og der bliver givetvis tænkt – det

valgte jeg så også at gøre – men

dog ikke lige på Hjørnegrunden!

Arbejdskraft søges

Valgtrommerne buldrer

og lige pludselig er den der

— Valgkampen—

Vi søger raske medlemmer, der vil yde en indsats med at

klistre plakater og hænge dem op.

Vi tilbyder :

Hyggeligt samvær

God fornemmelse af at gøre noget

Sund og naturlig motion

Henvendelse til Leif Neergaard

43 62 23 97


Side 8

Af Aase Elkot, Bestyrelsesmedlem

Rejsebrev fra Afghanistan

På picnic hos kochierne – et nomadefolk

Kochierne er et afghansk nomadefolk,

som vandrer fra sted til sted i søgen

efter gode græsgange til deres kameler,

får og geder. De bor i karakteristiske,

sorte telte vævet af ulden fra deres

dyr. På grund af deres evige nomadeliv

i de afsides og svært fremkommelige

bjergegne, har de aldrig haft

adgang til sundhedsfaglig hjælp, men

måttet klare børnefødsler og andre

akutte opgaver, som de har gjort det

gennem århundreder.

Et dansk sundhedsprojekt, DAC, under

DANIDA, er nu i gang med at uddanne

kochierne, så de kan være selvhjulpne:

et hold på 33 kochi sundhedsarbejdere

i Herat området har for nylig fået diplom

på deres uddannelse. Mændene

er uddannet til samaritter, og kvinderne

er uddannet som fødselshjælpere.

De følger med, når nomaderne bryder

op fra vinterlejren i landsbyen for at

indlede sommerens vandring mod syd.

Kochierne kan således for første gang

få kvalificeret assitance ved fødsler og

vejledning i hygiejne, ernæring, familieplanlægning

og spædbørnspleje –

også når de har slået lejr langt fra

nærmeste sundhedsklinik.

S-posten

På trods af, at næsten 100 % af kochierne

er analfabeter, har gruppen vist

meget stor interesse for at lære mere

og været levende engageret i undervisningen,

som følges op af besøg fra den

danske projektgruppe, samt efteruddannelsestilbud

om sommeren, når

nomaderne er tilbage i den sydlige del

af Herat provinsen – Gozarah, Pashtoon

Zarghoon og Obeh, som er de distrikter,

der tilgodeses af det danske sundhedsprojekt.

Mandag den 30. juli 2007 var min

mand og jeg således med ledende jordemoder

og sygeplejerske, Inge-Lise

Aaen, på besøg hos kochierne i den syd

lige del af Herat provinsen for at tilse

og støtte det sundhedsfaglige arbejde.

Turen begyndte tidligt om morgenen kl.

7.00: vi steg ind i en stor landcruiser,

Inge-Lise, en translatør, Sulei, som

oversætter fra engelsk til pashto og

dari (de lokale sprog), en lokal samarit,

samt min mand og jeg. Vi køber brød

på vejen, idet Inge-Lise har sørget for

at medbringe frokost til turen.

Vi kører mod syd og er snart nødt til at

forlade de gode veje og begive os ud i

de mere vildsomme og ufremkommelige

bjergegne, hvor en 4-Hjuls Landcruiser

virkelig har sin berettigelse. Vores

chauffør er en venlig lokal mand, ansat

hos DAC. Han er uddannet i militæret

og kører aldeles fremragende, så jeg er

helt tryg under den 2½ time lange tur i

det bjergrige landskab.

Omsider når vi frem til kochi landsbyen,

der består af mudderhytter, de såkaldte

adobe huse, som er så karakteristiske

her. Vi mødes af en storsmilende jordemoder/fødselshjælper,

som også er den

yngste af storbondens, ababbens, to

koner. Hun er en meget slank og fint

bygget kvinde, som er ca. 35-40 år

gammel, men som ser noget ældre ud


S-posten

på grund af det barske liv. Hun følger

os på vej til det samlingshus, som DAC

har bygget, hvor vi bydes indenfor af

storbonden selv og et råd af mænd, en

såkaldt shura.

Vi sætter os på puder på gulvtæppet,

og mødet kan begynde: Inge-Lise spørger

til antallet af fødsler siden sidste

besøg. Jordemoderen, storbondens

kone, fortæller, at der kun har været

fem fødsler, hvoraf den ene fik et meget

dramatisk forløb: den fødende kvindes

moderkage syntes at sidde fast,

selvom barnet var født. Jordemoderen

forsøgte at massere kvindens mave for

at fremskynde efterbyrden. Desværre

uden held. Barnet overlevede, men

moderen forblødte. En komplikation,

man ofte ser hos kvinder, der har født

mange børn: det var hendes femte

fødsel. Man valgte man til sidst at køre

(de har flere lastbiler og en 4hjulstrækker)

kvinden til det nærmeste

hospital, desværre med det resultat, at

kvinden forblødte undervejs.

”Fortæl mig, hvad du gjorde” sige

Inge-Lise. ”Jeg masserede den fødende

kvindes mave”, siger kochi

jordemoderen. Inge-Lise fortæller

sin kochi kollega, at denne gjorde

det så godt, som hun magtede, og

at hun ikke skal bebrejde sig selv.

Næste gang hun kommer ud for en

lignende svær fødsel, skal hun forsøge

at flytte moderkagen med

Side 9

Derefter taler vi om behovet for medicin

– kochierne er meget glade for medicin

og tror, at det kan klare alle sygdomme,

men Inge-Lise siger, at 96 %

af alle sygdomme kurerer sig selv, og

at man skal være meget tilbageholdende

og kun anvende medicin, når det er

yderst påkrævet. Talen går videre til

familieplanlægning, som viser sig at

være noget, storbondens kone virkelig

har taget til sig: de vil gerne have flere

kondomer. Kontant og frimodig tale.

Inge-Lise er også meget konkret og

spørger jordemoderen: ”Hvor mange

børn har du selv født? ”Vi to koner har

12 sønner og 4 døtre til sammen,” svarer

hun. ”Det er alt for mange. Jeg ville

aldrig tillade mine døtre at føde mere

end 2-3 børn”, siger Inge-Lise.

Så slutter dette lille møde, og vi skal

vises rundt i landsbyen af storbonden

og de øvrige mænd. Vi ser på landbrug

og urtehave, på byggeriet af en fredags-moské,

og vi får lejlighed til at

tage billeder, også af nogle bedårende

småpiger, mod behørig betaling: et

stykke tyggegummi til hver af pigerne.

Alle er meget imødekommende og ivrige

efter at blive fotograferet – ”Godt, at

digitalkameraet er opfundet”, siger Inge-Lise,

”for ellers kunne jeg jo bruge

kilometervis af film.”

Tilbage i samlingshuset er det blevet tid

til den medbragte frokost, som vores

chauffør bringer ind i og dækker op på

en voksdug på gulvtæppet. Storbonden,

hans ene kone, nogle af mændene

og vi deles om maden: lækre kyllngelår,

friske solmodne tomater og brød.

Under spisningen udveksles der vittigheder:

svigermødre-jokes er altid gode

og meget internationale. ”Hvem er den

heldigste kvinde nogensinde?” spørger

Sulei og svarer selv: ”Eva!” Latter og

smil over hele linjen: vi er fælles om

humoren, som det altid forløsende bindemiddel

mellem mennesker. Nok er

kochierne analfabeter, men de har humor

og er gode fortællere med en

enorm hukommelse.


Side 10

Efter frokosten er det blevet tid at tage

afsked med kochierne, og det vil nok

vare en rum tid, før Inge-Lise kan besøge

dem igen, for det kan kun lade sig

gøre om sommeren.

På vejen tilbage til Herat taler vi om

statsminister Anders Foghs besøg for

nylig i Afghanistan, hvor han i en rigtig

fin photo opportunity for den samlede

danske verdenspresse kunne præsentere

sin donation af skolebøger til afghanske

børn. Jublen ville ingen ende tage i

de danske medier. Her er der måde

med begejstringen: hvad nytter skolebøger,

når der ingen lærere er at få?

Inge-Lise fortæller, at en vigtig del af

deres arbejde også består i at skaffe

lærere til de landsbyer, hvor de har

klinikker, men ofte må de nøjes med at

ansætte en enkelt lærer med ca. tre års

skolegang. De kan lige akkurat læse og

skrive: hvorfor hører vi ikke om det i de

danske medier?

Onsdag den 1. august 2007 tager jeg

med Inge-Lise og Sulei ud til en anden

gruppe kochier. Deres landsby ligger

ude i ørkenen syd for Herat. Undervejs

er der pludselig en unormal lyd, som

får chaufføren til straks at køre af vejen.

Han checker alle 4 hjul og løfter

motorhjelmen: en slange er sprunget

af, og den er ganske varm, så vi må

vente, til den er kølet lidt af. Turen går

nu væk fra alfarvej, ud igennem ørkenlandskabet:

Inge-Lise fortæller om den

dag i foråret, da hun skulle ud at besøge

kochierne og blev overrasket af ørkenens

skønhed, hvor det var ét lyserødt

flor med et væld af bittesmå tulipaner

og andre blomster. Et overvældende

syn, der stemmer sindet til eftertanke.

Fremme ved landsbyen mødes vi igen

af stor venlighed og varme. Vi ser, at

der er enkelte telte tilbage, som ikke er

med på sommervandringen. Vi får lov

til at komme ind og se det, og det er

forbavsende stort og rummeligt med

fuld ståhøjde, bortset fra yderkanterne.

S-posten

En smuk ung kvinde med et lille barn er

ved at væve en af de lange stofbaner,

som de syer teltene af. Solen skinner

igennem teltloftet, alligevel regner det

aldrig ind, idet lanolinen i ulden bevirker,

at vandet blot perler af.

Derefter går vi ind i landsbyen til et

adobe hus, hvor vi bliver budt på te.

Igen samles shuraen og den tilbageværende

jordemoder, samt en del drengebørn.

Pigerne og kvinderne må pænt

blive uden for, men de står tæt samlet

ved døråbningen og kigger interesseret

ind på os. En stolt far viser sine to næsten

jævnaldrende småbørn på ca. 18

måneder frem: to små piger født af

hver af hans to koner.

Jeg bliver tilbudt den ene, som trygt

kommer over og sidder på mit skød. De

griner og kalder mig amma, mor, så nu

har jeg pludselig fået en lille adoptivdatter.

Piger har ikke så stor en værdi

herude, så dem giver man gerne fra

sig. Men jeg smilede og takkede pænt

nej!

Inge-Lise fortæller, at hun aldrig har

set lus eller fnat hos kochierne, men at

børnene altid er velnærede og velpassede.

Børnene virker da også meget

trygge og glade, kun én lille pige bliver

så forskrækket over mit ansigt, at hun

stikker i et hjerteskærende hyl, men

hun trøstes dog snart af sin storesøster.

Igen er tyggegummi et godt bestikkelsesmiddel.


S-posten

Mens vi drikker te, kommer ababben,

dvs stammens leder eller storbonden

ind. Han er også uddannet samarit og

kan både læse og skrive, så det er

ham, der fører en slags logbog over

sundhedstilstand og medicinforbrug i

stammen. Hans ene kone er også jordemoder,

men hun er taget på sommertogt

med dyrene og de øvrige

stammemedlemmer. Det er et krav fra

DACs side, at mindst en person skal

kunne læse og skrive, så logbogen kan

føres.

Jordemoderen i landsbyen fortæller,

hvordan hun blev uddannet. Hun er 58

år gammel og har ikke selv født børn,

da hun er steril, men hun har en adoptivsøn

på 13 år, der hjælper hende med

alt det forefaldende arbejde: hun var

ved at bygge på sit hus, da vi kom, så

hendes hænder var helt mudrede og

meget ru. ” Prøv bare at mærke”, sagde

hun og rakte hånden frem. Den var

som groft sandpapir, men ellers så hun

meget feminin ud.

”Hvordan blev du så jordemoder, når

du ikke selv har født?” spørger Inge-

Lise.

”Jo, da jeg var omkring 18 år gammel,

blev jeg kaldt som fødselshjælper:

Det var en kvinde, som havde

svært ved at føde på grund af moderkagen.

Så spurgte jeg Allah, hvad jeg

skulle gøre. Han svarede, at det kunne

jeg godt klare, og så skubbede jeg

simpelthen moderkagen til side, og så

var den klaret. Og så har jeg været

jordemoder siden.”

Side 11

På hjemturen har vi en punktering, som

klares hurtigt og professionelt af chaufføren,

og vi spekulerer på, om der mon

sker flere uforudsete ting. Men resten

af turen forløber uden problemer.

Disse to besøg hos kochierne har givet

mig et indtryk af det imponerende pionerarbejde,

som Inge-Lise og DAC udfører

her i Afghanistan. Man er også i

gang med at skabe kontakter til andre

NGOer, så man kan udveksle erfaringer

og således udbrede og styrke det sundhedsfaglige

arbejde.

Ansigt til ansigt med denne idealisme

og dette engagement bliver man ganske

ydmyg og taknemmelig.

Herat Afghanistan, den 2. august

2007

DAC arbejder med primær sundhed i

det vestlige Afghanistan. Deres mål er

bl.a. at:

*nedbringe børnedødeligheden

*nedbringe antallet af kvinder,

der dør under fødsel

*øge kendskabet til hygiejne og

brug af prævention

*bekæmpe sygdomme som mæs

linger, polio og tuberkulose

*uddanne og træne sundhedsfag

ligt personale, især kvinder

Se også: http://www.afghan.dk/


Side 12

Af Voldermisse.

En omvendt Robin-Hood

Så kom Regeringens store plan,

hvor især de såkaldte skattelettelser

har præget debatten.

Og det med god grund for nu toner

de borgerlige rent flag:

Mere til de rige – mindre til de

fattige.

Venstre har forsøgt sig med et

image om at Venstre er de sande

vogtere af velfærdssamfundet,

men nu faldt masken med et brag.

Reelt er der tale om en skatteomlægning

finansieret af højere grønne

afgifter og den lovfæstede tilbagebetaling

af arbejdsmarkedsbidrag

som følge af stigende beskæftigelse.

Og det er de mest velhavende,

der scorer gevinsten.

Til den såkaldte kvalitetsreform af

den offentlige sektor er afsat 60

mia. kr.

Af disse 60 mia. kr., går de 50 mia.

kr. til investeringer i de offentlige

bygninger, som retter op på det

vedligeholdelsesefterslæb, som

selv samme regering har oparbejdet.

Investeringen sker over en 10-årig

periode, dvs. 5 mia. pr. år. Det

lyder af meget, men er det rent

faktisk ikke, når man ser på vedligelholdelsesefterslæbet.

De 5 årlige

mia. kr., skal så deles med 2,5

mia. kr. til sundhedsvæsenet, nybyggeri

og renovering af sygehuse,

og de andre 2,5 mia. kr. til renove

ring og bygning af ældre- og plejeboliger,

skoler og dagsinstitutioner.

S-posten

For at få penge fra disse puljer skal

regioner og kommuner også afsætte

midler til de samme byggerenoveringer.

Så de penge skal

kommuner og regioner finde, og

det kan de antageligt kun, hvis de

forringer den offentlige service.

De resterende 10 mia. kr. skal anvendes

til den såkaldte kvalitetssikring

af den offentlige sektor, og

af de midler er der allerede disponeret

en betragtelig del til efter -

og videreuddannelse aftalt med

fagbevægelsen.

At det ikke er tanken at forbedre

velfærden ses tydelige at den sidste

plan – den økonomiske plan.

Heri er nemlig angivet, at vækstraten

i den offentlige sektor højst må

være på 1,9 % frem til 2015, derefter

lavere.

Der bliver ikke mere velfærd, snarere

mindre velfærd, og de svageste

får det endnu dårligere.

Det er borgerlig politik, og det er

der intet nyt i. Det nye har været,

at det er lykkedes statsministeren

igennem så lang tid at skjule denne

politik.

Anders Fogh er normalt en dygtig

valgstrateg, men her er det gået

galt, for nu faldt masken. Håber at

Socialdemokraterne forstår at udnytte

dette maskefald.

Artiklen er skrevet under pseudonymet

Voldermisse. Redaktionen er kendt med

det korrekte navn.


S-posten

Det syge sundhedsvæsen

-kommentar af Mogens Lykketoft

I mange år har det været sådan, at

de danskere, der kom i kontakt

med sygehusene, har et langt mere

positivt syn på dén indsats, der

ydes, end dem, der blot læser om

sundhedsvæsnets tilstand i avisen

eller hører om det i TV.

Når man besøger vore offentlige

sygehuse møder man en stor flok

medarbejdere – læger, sygeplejersker,

sundhedsassistenter, portører

- der alle knokler hårdt og med

smittende godt humør for at hjælpe

syge mennesker.

Men der er også en forståelig bitterhed

på de offentlige sygehuse

over, at de hverken har budget

eller hænder nok til at yde dét,

som de gerne vil - og som regeringen

har lovet borgerne at de skal.

Regeringens tilfældigt virkende

ventetidsgarantier har skabt en

dårlig cirkel af udvandring både af

patienter, læger og sygeplejersker

fra det offentlige sygehusvæsen til

private klinikker og sygehuse.

Det er fornuftigt at have de private

operatører i udkanten til at løse

opgaver, hvor det offentlige system

halter.

Men det er en skadelig ideologi fra

den borgerlige regering at det private

altid skal have bedre vilkår

end det offentlige.

Side 13

Det såkaldte frie valg tvinger det

offentlige sygehusvæsen til at betale

en høj pris til private for at

løse opgaver, som man ikke selv

har folk og penge til. Regeringen

har lavet en maskine, der får de

private leverandører af sundhedsydelser

til at blomstre op, giver

dem mulighed for at byde lægernes

løn i vejret og dræne det offentlige

sygehusvæsen for vigtige

ressourcer både i form af mandskab

og peng

Det er nødvendigt at forstå sommerens

debat om kræftpatienter,

der risikerer at dø, mens de venter

på scanning og operation i lyset

heraf.

Jeg tror, at vi alle mener, at det er

et absolut grundlæggende velfærdskrav,

at hvor vi har metoderne

til at redde liv, dér skal de også

bruges. Og det er simpelt hen


Side 14

nødvendigt at betragte kræftsvulster

som akut sygdom, hvor patienten

straks skal i behandling. For

få uger kan betyde, at svulsterne

vokser og breder sig skæbnesvangert.

Men sandheden lige nu er, at de

offentlige sygehuse mangler 40

scannere og flere hundrede uddannede

medarbejdere for at kunne

fjerne ventetiden og leve op til dét

løfte, som Statsministeren – presset

af sommerdebatten og Socialdemokraternes

krav om handling -

kom hjem fra ferie og udstedte.

Hvorfor regeringen ikke satte en

løsning af dette problem på dagsordenen,

da man forhandlede økonomi

med amter og regioner i

MØD OP

Sidst-på-måneden-møde

24. september

Birkelundgård

kl. 19.30

S-posten

2002, 2003, 2004, 2005, 2006 og

2007.

Hvis Statsministeren skulle leve op

til de løfter, han nu strør om sig

med, så skulle der være taget fat

på effektiv uddannelse, rekruttering

og indkøb af scannere til de

offentlige sygehuse for 5 år siden.

Det skete ikke. Nu skal vi nok

komme til at opleve, hvordan et

hektisk forsøg på at indhente det

forsømte blive skruet sammen, så

det giver et ekstra løft til de private

– og måske endda især udenlandske

forretninger, der opererer på

sundhedsområdet.

Løsningerne kommer for sent og

bliver unødvendigt dyre, fordi regeringen

alt for længe kun tænkte på

at spare og privatisere.

Borgmesteren lægger op til en debat om den kommende

økonomi i kommunen.

Kom og deltag


S-posten

Ny strategi for Albertslund

Ny strategi for Albertslund

Side 15

Kommunalbestyrelsen skal på sit møde i september tage stilling til

emnerne for en samlet strategi for kommunen - Albertslundstrategien.

Forslaget bygger på den vision, kommunen fik for fire år

siden, og dermed på grundsætningerne om bykvalitet, demokrati

og mangfoldighed, på vores mærkesager børn, kultur og miljø, og

på fundamentet bestående af boliger, erhverv, økonomi, organisation

og kommunikation. Efter færdiggørelse af strategien i løbet af de

næste måneder kommer den i høring, så alle borgere får mulighed

for at kommentere den.

Emnerne for Albertslund-strategien viser klart hvilke områder og

holdninger, der er vigtige i Albertslund:

Strategiemnerne er:

1. Natur i nærheden

2. Boliger og byrum med begejstring

3. Vækst, virkelyst og viden

4. Børneliv i bevægelse

5. Kultur – kraft og kreativitet

6. Idræt og ildsjæle

7. Bevidst bæredygtighed

8. Kommunal klimastrategi

9. Sundhed og samarbejde

10. Styring – sammenhæng og service

Pladsen i S-posten levner ikke plads til en nærmere beskrivelse af

emnerne og de tilhørende forslag til målsætninger, men de er vældigt

spændende og visionære. Har du adgang til internettet, kan du

læse meget mere på kommunens hjemmeside, f.eks. under Økonomiudvalgets

dagsorden.

Venlig hilsen

Flemming Jørgensen

Medlem af kommunalbestyrelsen


Side 16

Dansk folkepartis to tunger

Af: Henrik Sass Larsen, politisk ordfører

Vi kunne lige så godt selv have

skrevet det. Sådan siger Dansk

Folkeparti om Socialdemokraternes

forslag om velfærdsrettigheder til

danskerne. Mit spørgsmål er så:

Hvorfor har I så ikke gjort det?

Svaret er det enkle, at Dansk Folkeparti

gennem seks år har talt

med to tunger: Over for dansk erne

siger partiet ja til velfærd. Bag

lukkede døre siger de ja til skattelettelser.

I seks år har Dansk Folkeparti slået

sig op som velfærdens beskytter

nummer 1. Men i de samme seks

år har Dansk Folkeparti sammen

med regeringen udhulet vores velfærdssamfund.

Med andre ord: De

siger et, og gør noget andet.

S-posten

År efter år har Dansk Folkeparti

stemt for regeringens aftaler med

kommunerne. Aftaler, der år efter

år har gjort det stadig mere umuligt

at få hverdagens velfærd til at

fungere. Med støtte fra Dansk Folkeparti

er pengene til velfærdens

kerneområder blevet beskåret:

sygehusene, folkeskolen, ældreplejen,

daginstitutionerne.

Dansk Folkeparti stemte ligeledes

lykkeligt for regeringens kommunalreform.

En reform, der har ramt

mange af landets kommuner hårdt.

Og en reform, der sidste efterår fik

danskerne på gaden i protest over

velfærdsforringelser, der bare fortsætter.

Tre ud af fem danskere

mener i dag, at den kommunale

velfærd er blevet forringet mens

VKO har haft magten.

Dansk Folkeparti fortæller gang på

gang danskerne, at partiet vælger

velfærd. Men det passer ganske

enkelt ikke. Dansk Folkeparti har

stemt for samtlige af regeringens

skattelettelser. Senest skattelettelserne

til regeringens gode venner i

erhvervslivet og landbruget, på i

alt 15 mia. kr. om året. Regeringen

ved, hvor den har Dansk Folkeparti,

men hvad med vælgerne?

Den nærmeste fremtid vil byde på

det hidtil klareste eksempel på

Dansk Folkepartis problem.


S-posten

I sidste uge kom Socialdemokraterne

med vores forslag om velfærdsrettigheder.

Vi vil give dan

skerne nogle klare rettigheder, så

de ved, hvad de kan forvente. Og

så de ved, at Socialdemokraterne

vil bruge penge på at investere i

bedre velfærd i stedet for lavere

skatter. Helle Thorning sagde det

klart ved præsentationen af vores

forslag: Vi vil gøre det bedre at

være dansker, ikke billigere.

Helt efter bogen har Dansk Folkeparti

skyndt sig at bakke op om

Socialdemokraternes velfærdspolitik.

Men betyder det så, at vi med

Dansk Folkepartis støtte endelig

kan få de penge på bordet der skal

til, for at få velfærden tilbage? Nej.

For i denne uge kommer så rege-

Side 17

ringen med deres plan for skatte

lettelser. Og selvom Dansk Folkeparti

vil have travlt med at fortælle,

hvor meget de er imod

skattelettelser, så har de allerede

fortalt regeringen – bag lukkede

døre – at partiet nok skal stemme

for skattelettelser. Helt efter bogen.

Valget er helt enkelt. Velfærd eller

skattelettelser. Problemet for

Dansk Folkeparti er, at de ikke

tør fortælle dans kerne, at de i

virkeligheden vælger skattelettelser.

De vil gerne have din stemme,

men de vil ikke tale din sag.

Så virkeligheden er den, at vi

ikke får bedre velfærd, før vi får

en bedre regering.

Partiets bod til Foreningernes dag d. 25. oktober


Side 18

Af Ove Fich, fhv. MEP og MF for S

Medlem af Regionsrådet for Sjælland

For nylig talte jeg med et af de ledende

og dygtige socialdemokratiske

folketingsmedlemmer, som jeg

kender vældig godt.

Jeg besværede mig over, at så

mange af vore unge talenter i Folketingsgruppen

går deres vej, og

jeg gjorde det ikke blot på egne

vegne, for mange partimedlemmer

tænker og siger det samme.

Han havde samme bekymring, men

tilføjede så noget, som jeg ikke

havde tænkt på.

”Det er da er ligeså stort problem,

at de ældre med erfaring i massevis

går deres vej”.

Det har han fuldkommen ret i. Der

er efter næste valg kun to tilbage

fra 1971 gruppen, nemlig Mogens

Lykketoft og Svend Auken. Jeg har

tidligere skrevet, at foryngelse og

fornyelse ikke er det samme, og

næppe nogen vil påstå, at Svend

Auken og Mogens Lykketoft ikke på

hver deres områder har skabt udvikling.

Det afgørende er ikke anciniteten,

men hjernens spændstighed.

I øvrigt skal vi næsten op til valget

i 1990 for at finde de næste i den

Unge / gamle

S-posten

nuværende gruppe. Ved det valg

var vi 16 nyvalgte socialdemokrater

i gruppen. Der er to tilbage.

Dog er der også to fra 80erne, men

de er begge blevet frataget deres

ordførerskaber.

Når det er beklageligt, at også de

erfarne medlemmer forlader gruppen

– og det bliver mange ved næste

valg – skyldes det tre ting.

De kan håndværket. De har kontakterne

i de andre grupper, hvilket

er afgørende i politik. Og de

bærer historien, så de kan sætte

begivenheder i perspektiv.

De er vigtige for overførsel af viden

og erfaring til de yngre. Alt for meget

går tabt, når denne overførsel

ikke finder sted. Så skal de nye

hold ofte starte helt på bar bund.

De er kendte i offentligheden, og

derfor lyttes der meget mere til

dem end ukendte nye medlemmer.

På de mange, mange virksomhedsbesøg,

som jeg gennemførte som

Folketingsmedlem og nu som medlem

af Regionsrådet, stiller jeg altid

spørgsmålet om, hvor stor udskiftningen

i medarbejderskaren er.

Der findes ingen bedre målestok

for, hvor god en arbejdsplads det

er, og dermed hvor god ledelsen

er.

Jeg viger tilbage fra at bruge denne

målestok i den socialdemokratiske

gruppe i Folketinget.


S-posten

Fogh-klimaturist på 1. klasse

Det værste hykleri fra Anders

Fogh Rasmussens side til dato.

Og det siger ikke så lidt, siger

Socialdemokraternes miljøordfører

Torben Hansen.

Hykleriet handler om statsminister

Anders Fogh Rasmussens ture til

Grønland sammen med toppolitikere

– senest Tysklands forbundskansler

Angela Merkel i sidste uge.

Nægter at svare Folketinget

- Anders Fogh Rasmussen har

travlt med at rejse til den grønlandske

indlandsis for at fremstille

sig selv som ansvarlig klimapolitiker,

men når emnet berøres i

dansk politik, så klapper han i. Når

man som statsminister rejser verden

rundt og snakker klima og gerne

deltager ved konferencer om

emnet, så må man altså også kun-

Side 19

ne fortælle om sin holdning til

Folketinget, siger Torben Hansen.

Han har stillet Anders Fogh Rasmussen

en række spørgsmål om

statsministerens holdning til, at

den danske CO2-udledning er

stigende for første gang i 15 år.

Men statsministeren nægter at

svare og videresender blot

spørgsmålene til energiministeren.

Den forkerte vej

- Det er topmålet af hykleri, når

statsministeren gerne vil diskutere

klima alle andre steder, at

han så konsekvent nægter at

svare i Folketinget. Når han kun

bruger klimaet til at profilere sig

selv, får rejsen med helikopter

over indlandsisen et tragikomisk

skær, og det ligner ren klimaturisme

på 1. klasse. Specielt når

man tænker på, at VKregeringen

har skåret kraftigt på

den vedvarende energi – eksempelvis

blev der fra 2004-

2006 kun opsat 41 nye vindmøller

i Danmark, mens der til sammenligning

blev opsat 1.344 nye

vindmøller i perioden 1999-

2001, siger Torben Hansen.


Side 20

Grønland skal ikke være grøn

På et vælgermøde i Hobro i 2005

udtalte Fogh: ”Vi skal gøre alt for

at modvirke den globale opvarmning.

Men klodens temperatur har

tidligere bevæget sig op og ned.

Omkring år 1000 var det meget

varmere, og Grønland havde for

eksempel dengang et frodigere

klima, hvilket gjorde, at man netop

kaldte det Grønland. I 1600tallet

troede man så, at vi stod

over for en ny istid. Hvis du hver

dag går og tror på en oversvømmelse,

så kan du se frem til en

trist tilværelse mange år frem.”

Socialdemokraternes miljøordfører

har naturligvis også spurgt statsministeren,

om den bemærkning

S-posten

var udtryk for, at han tog klimaproblemerne

alvorligt. Men statsministeren

henviser blot til miljøministeren.

Vendt på en tallerken

- Det klinger godt nok lidt hult,

når statsministeren nu prøver at

fremstille sig selv som ansvarlig

klimapolitiker. Enhver kan se, at

han er vendt på en tallerken, men

han kan altså ikke engang svare

på spørgsmål om sine egne udtalelser.

Det er altså andre ministre,

der skal forklare, hvad Fogh mente

i 2005, siger Torben Hansen.

Helle Thorning ved sidste valgkamp - hvornår skal vi til det igen ???


S-posten

ARBEJDSGRUPPER

Børnepolitisk gruppe:

Steen Poulsen, Rytterhusene 50, 43 64 65 94

E-mail: sp@dcl.dk

Miljøpolitisk gruppe

Per Scheye, Lodager 32, 43 62 70 06

E-mail: prs@webspeed.dk

IT-koordinator

(Hjemmeside)

Jan Kristensen, Elefantens Kvt. 5 D, 43 62 88 17

E-mail: vang@image.dk

Socialpolitisk gruppe

Leif Neergaard, Galgebakken Over 7-1 B, 43 62 23 97

E-mail: Leif.neergaard@gmail.com

Sundhedspolitisk gruppe

Stephen Seidelin, Fiskerhusene 65, Tlf.: 43 66 16 61

E-mail: stephenseidelin@gmail.com

Byudviklingsgruppen

Jesper Andresen, Galgebakken Sten 6-13, 26 35 45 57

E-mail: jesperandresen@comxnet.dk

Vil du have nyhedsmail

direkte til din E-mail-adresse?

Så slå op på vores hjemmeside

www.x-ved-a.dk

og tilmeld dig til nyhedsmail.

Så vil du fremover modtage

alle nyheder

og meddelelser om arrangementer

i partiforeningen

Side 21


Side 22

KALENDER:

September:

1. Sildemøde, Musikteatret, Alrummet, kl. 11.00-13.00

11 Kommunalbestyrelsesmøde, kl. 18.00

17. Bestyrelsesmøde, Birkelundgård, kl. 19.30

17. Deadline for S-Posten

24. Sidst på måneden møde, Birkelundgård kl. 19.30

25. S-posten udsendes, Foreningssekretariatet, kl. 18.00

Oktober:

6. Sildemøde, Musikteatret, Alrummet, kl. 11.00-13.00

6. Kampagne på Torvet med uddeling af roser kl. 11

9. Kommunalbestyrelsesmøde, kl. 18.00

11. Bestyrelsesmøde, Birkelundgård, kl. 19.30 OBS dato ændret pga. efterårsferie

11. Deadline for S-Posten

22. Generalforsamling

30. S-posten udsendes, Foreningssekretariatet, kl. 18.00

November

3. Sildemøde, Musikteatret, Alrummet, kl. 11.00-13.00

13. Kommunalbestyrelsesmøde, kl. 18.00

19 Bestyrelsesmøde, Birkelundgård, kl. 19.30

19. Deadline for S-Posten

26. Sidst på måneden møde, Birkelundgård kl. 19.30

27. S-posten udsendes, Foreningssekretariatet, kl. 18.00

December

1. Sildemøde, Musikteatret, Alrummet, kl. 11.00-13.00

11. Kommunalbestyrelsesmøde, kl. 18.00

17 Bestyrelsesmøde, Birkelundgård, kl. 19.30

17. Deadline for S-Posten

28. S-posten udsendes, Foreningssekretariatet, kl. 18.00

S-posten


S-posten

Kommunalbestyrelsesmedlemmer:

Borgmester,

Økonomiudvalg (F)

Børne- ungeudvalg (F),

Tekn. udvalg,

Økonomiudvalg

Miljø– og planudvalg

Folkeoplysn.udvalg (F),

Kulturudvalg

Arbm.udvalg

Børneudvalg (F),

Tekn.udvalg

Socialudvalg (F),

Økonomiudvalg

Kulturudvalg (F) .

Børneudvalg

Folkeoplysn.udvalg

Miljø- og planudvalg (F),

Arbm.udvalg,

Tekn. udvalg

Socialudvalg

Arbm.udvalg

Tekn. udvalg

Socialudvalg

Miljø– og planudvalg

Børneudvalg

Kulturudvalg

Socialudvalg

Miljø- og planudvalg

Finn Aaberg

Bymosevej 8

Michelle Baadsgaard

Kratager 1

Susanne Storm Lind

Randager 100

Jens Mikkelsen

Porsager 89

Nils Jensen

Rytterhusene 25

Lars Toft Simonsen

Pilehusene 110

2600 Glostrup

Steen Christiansen

Præstehusene 59

Erdil Selcuk

Topperne 20 st.

Flemming Jørgensen

Snebærhaven 48

Søren Jensen

Galgebakken Neder 3-2B

John Holm Andersen

Vibens Kvt. 8 D

”(F)” henviser til, at pågældende besætter formandsposten i udvalget.

Regionsrådsformand

Vibeke Storm Rasmussen, Randager 46, Tlf.: 43 64 25 21

E-mail: amtsborgmester@kbhamt.dk

Side 23

Tlf.: 43 96 64 96

E-mail:

finn.aaberg@albertslund.dk

Tlf.: 43 62 21 68

E-mail:

michelle@fam-baadsgaard.dk

Tlf.: 43 62 14 79

E-mail:

susanne.lind@ft.dk

Tlf.: 43 62 41 40

E-mail:

jensmik@post.tele.dk

Tlf.: 43 62 18 49

E-mail:

nilsulla@yahoo.dk

Tlf.: 43 62 72 15

E-mail:

lts@tele2adsl.dk

Tlf.: 43 44 88 48

E-mail:

Steen.christiansen1@skolekom.dk

Tlf.: 43 64 57 93

E-mail: mr.es@webspeed.dk

Tlf.: 43 42 01 64

E-mail: fjalb@net.dialog.dk

Tlf.: 61 79 43 64

E-mail: soj@comxnet.dk

Tlf.: 43 64 20 58

E-mail:

viben@x-ved-a.dk

Folketingsmedlem:

Mogens Lykketoft, Trepilevej 1 B, 2930 Klampenborg, Telefon i Folketinget: 33 37 40 34

E-mail: smoly@ft.dk www.lykketoft.dk


Partiforeningens bestyrelse

Formand Aage B. Jensen (f)

Nyvej 69, 1. mf.

Tlf.: 43 62 24 74

Næstformand: Aase Elkott

Snebærhaven 56

Tlf.. 43 96 54 36

Kasserer: Else Boel (f)

Stjernens Kvt. 5 C

Tlf.: 43 62 60 09

Sekretær: Elisabeth Bentzen (f)

Fosgården 4,1 tv

Tlf.: 43 64 52 20

Bestyrelsesmedlemmer:

(label)

Elmer Jensen

Kanalens Kvt. 176, 1.tv.

Tlf.: 22 27 49 51

Stephen Seidelin

Fiskerhusene 65

Tlf.: 43 66 16 61

Steen Poulsen

Rytterhusene 50

Tlf..: 43 64 65 94

Jesper Andresen

Galgebakken Sten 6-13

Tlf.: 26 35 45 57

Vibeke-Anne W. Eriksen

Svanens Kvt. 9 D

Tlf.: 43 66 13 03

Suppleanter: Susanne Winther-Nielsen

Ørnens Kvt. 3 A

Tlf.: 43 62 25 61

Britta S. Jørgensen

Snebærhaven 48

Tlf..: 43 42 01 64

Flemming Holst Larsen

Falkehusene 43

Tlf.: 43 62 55 74

E-mail:

aage_bj@hotmail.com

E-mail:

aase@prime-asp.com

E-mail:

eboel@stofanet.dk

E-mail:

eb@fay.dk

E-mail:

elmer@comxnet.dk

E-mail:

stephenseidelin@gmail.com

E-mail:

sp@dcl.dk

E-mail:

jesperandresen@comxnet.dk

E-mail:

vawe@comxnet.dk

E-mail:

swn@eogs.dk

E-mail:

Britta.Schneider.Joergensen

@skolekom.dk

E-mail:

fhl@post11.tele.dk

"f" henviser til, at pågældende er

medlem af forretningsudvalget.

Se også partiforeningens hjemmeside:

http:www.x-ved-a.dk

More magazines by this user
Similar magazines