Indkaldelse til Ordinær generalforsamling for Gistrup Samråd

gistrup.dk

Indkaldelse til Ordinær generalforsamling for Gistrup Samråd

Til medlemmerne af Gistrup Samråd

Indkaldelse til

Ordinær generalforsamling for Gistrup Samråd

Mandag den 11. marts 2013 kl. 17.00-18.30

SparES, Lyngtoften 6

Gistrup den 23. februar 2013

Dagsorden iflg. vedtægterne:

1. Valg af dirigent og referent

2. Beretning

3. Regnskab

4. Fastsættelse af kontingent

5. Indkomne forslag. Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 3 dage før

generalforsamlingen.

6. Valg

a) Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer

På valg er Karin Slot (OplysningsForbundet 2002), Claus Svenstrup (Gistrup

Beboerforening, der er indtrådt som suppleant efter Bjarne Jensen (Valdemar

Atterdag).

7. Evt.

Herudover skal der vælges et nyt medlem til bestyrelsen, da Birgitte Gregersen

(Gistrup Beboerforening) ønsker at udtræde.

b) Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

c) Valg af revisor for 1 år

d) Valg af revisorsuppleant

Der vil være en vand/øl og et let traktement. Tilmelding (af hensyn til madbestilling)

til Karin Slot senest fredag den 8. marts, email: ks-2@9260.dk

Vi håber på din forenings/institutions/borgergruppes fortsatte opbakning og fremmøde.

Medlemskontingentet for 2013 er fastsat til 100 kr. og bedes indsat på

Spar Nord konto 9226 4566901957 (CVR nr. 31525012) inden generalforsamlingen.

Læs yderligere om Gistrup Samråd på www.gistrup.dk/samraad/Forside.html

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Søren Dahl (Gistrup Ungdomsklub), Kjeld Mølbæk(LKB),

Claus Svenstrup (Gistrup Beboerforening), Karin Slot (OplysningsForbundet 2002) og

Birgitte Gregersen (Gistrup Beboerforening)

1


Til Kassereren for din forening

HUSK

Gistrup Samråd: medlemskontingentet for 2013 er fastsat til 100 kr. og bedes indsat på:

Spar Nord konto 9226 4566901957 (CVR nr. 31525012) inden generalforsamlingen den

11. marts 2013.

2

More magazines by this user
Similar magazines