Indhold 1 Opretholdelse af konsignationsforholdet ved ... - Plesner

plesner.com

Indhold 1 Opretholdelse af konsignationsforholdet ved ... - Plesner

Nr. 2 | April 2010

2 Konsignation og virksomhedspant i fabriksnye biler - kolliderende

rettigheder og nødvendige foranstaltninger

Af advokat Andreas Kærsgaard Mylin og advokat Nina Boserup

I 2006 blev det muligt for erhvervsdrivende at give pant i

alt, hvad virksomheden ejer og fremtidig erhverver (virksomhedspant),

herunder blandt andet i kundefordringer,

varelagre, fabriksnye biler og driftsmidler m.v. Virksomhedspantet

etableres ved et skadesløsbrev med en fast

beløbsgrænse for størrelsen af det krav, pantet yder

sikkerhed for, og det skal tinglyses i pantsætters personbog

for at få virkning over for kreditorer og godtroende

aftaleerhververe.

Indtil videre er det typisk de erhvervsdrivendes bankforbindelser,

der har etableret virksomhedspant til sikkerhed

for deres bankengagement. Det er dog i princippet

muligt at tilbyde et virksomhedspant som sikkerhed over

for alle kreditorer, dog ikke over for nærstående. Ved

nærstående forstås blandt andet pantsætters ægtefælle

og nærmeste slægtninge, selskaber tilhørende disse,

pantsætters moderselskab eller selskaber tilhørende

pantsætters ejer/moderselskab.

Med indførelsen af reglerne om virksomhedspant er der

nu risiko for, at konsignationssælgerens ret til at tage

fabriksnye biler tilbage fra bilforhandleren, f.eks. i tilfældet

af dennes konkurs, i visse tilfælde må vige for et

senere (men før konkursen) stillet virksomhedspant i

samme aktiver. Virksomhedspanthaveren er typisk den

eneste kreditor, der modtager hel eller delvis dækning

for sit tilgodehavende ved virksomhedspantsætters

konkurs. Det er således af afgørende betydning for en

konsignationssælgers sikring af sit krav på betaling af

købesummen for fabriksnye biler, at risikoen for, at konsignationssælgerens

ret bliver ekstingveret (fortrængt),

så vidt muligt imødegås, jf. herom nedenfor.

Baggrund

Det følger af tinglysningslovens § 42d, stk. 2, at ejendomsforbehold

i fabriksnye biler hverken kan eller skal

tinglyses for at opnå beskyttelse mod kreditorer. Konsignationsforholdet

mellem en bilimportør og dennes forhandlere

af fabriksnye biler skal således uanset den

manglende tinglysning respekteres af forhandleres kreditorer,

herunder et konkursbo, hvis konsignationsforholdet

er gyldigt etableret mellem importøren og forhandleren.

I modsætning hertil kan godtroende aftaleerhververe

(købere eller panthavere) ekstingvere importørens ejendomsforbehold

i de fabriksnye konsignationsbiler, hvis

de almindelige ekstinktionsbetingelser er opfyldt.

Det er således et kendt problem i bilbranchen, at en

godtroende køber af en konsignationsbil vil vinde ret til

bilen i forhold til konsignationssælgeren, trods et tidligere

taget ejendomsforbehold i bilen. Som et værn mod

denne problemstilling etableres i praksis et system med

løbende håndtering af bilens dokumenter og afregning

fra forhandleren til importøren, importørens kontrol

med salget af biler og den løbende afregning m.v.

Konsignationssælgeren skal også som hidtil respektere,

hvis konsignationskøberen giver pant i en konsignationsbil

til en godtroende aftaleerhverver.

Virksomhedspant - pantsætningsforbud

Etablering af virksomhedspant og kolliderende rettigheder

Et virksomhedspant, hvorved en kreditor til sikkerhed for

et på forhånd fastsat beløb f.eks. opnår pant i kundefordringer,

varelager, fabriksnye biler og driftsmidler m.v.,

skal tinglyses i personbogen for at opnå gyldighed i forhold

til kreditorer og godtroende aftaleerhververe.

Efter indførelsen af reglerne om virksomhedspant viger

konsignationssælgerens ret til fabriksnye konsignationsbiler

nu også for virksomhedspanthavers ret, hvis forhandleren

efter købet af fabriksnye biler i konsignation

giver virksomhedspant i disse til en godtroende aftaleerhverver.

Det er således nu muligt for forhandleren at give virksomhedspant

i blandt andet fabriksnye biler, ligesom det

er muligt, at der i skadesløsbrevet ved såkaldt relaksation

kan undtages særlige bilmærker fra pantet, f.eks. de af

konsignationssælgeren førte. Konsignationssælgeren

skal dog være opmærksom på, at en sådan bestemmelse

jo ikke hindrer, at der senere kan komme et fuldt virksomhedspant,

som så vil omfatte også de af konsignationssælgeren

solgte bilmærker.

TILBAGE

More magazines by this user
Similar magazines