den rytmiske musiks historie - Hasseris Kirke

hasseris.kirke.dk

den rytmiske musiks historie - Hasseris Kirke

Som man kan læse mellem linjerne, er jeg meget glad for den nye løsning vi fandt, og fornemmer at mange

i Hasseris Sogn også er det. Ved indførelsen af den nye struktur blev der f.eks. også åbnet op for, at man

ved kirkelige handlinger kunne ønske ”anden musik end orgel”, dvs. f.eks. med instrumental-trioen og en

sanger, indenfor stort set alle stilarter, - i hvert fald er der ikke et ønske som vi indtil nu ikke har kunnet

imødegå, - både hvad angår ”rytmisk” og ”klassisk”. Sidste år havde vi ca. 50 soloønsker og vi er både glade

og lidt stolte over at vi har kunnet klare opgaverne.

En forudsætning er dygtige folk, et kreativt rum, højt til loftet, samarbejde og tilgivelse når det fejler.

Overordnet:

- ser musikstrukturen ved Hasseris Kirke således ud, måske nærmest opbygget som en sportsklub med

samarbejde på kryds og tværs:

Spirekor (v. Marianne Haldrup, ca. 15 medlemmer i alderen 8-11 år)

Børnekor (v. Karen Grarup og Marianne Haldrup, ca. 25 medlemmer i alderen 11-13 år)

Ungdomskor (v. Marianne & en tilknyttet sangpædagog, Elisabeth Brink. Ca. 32 medl. , 14 år og opefter.)

Trio & vokalgruppe (v. undertegnede )

Desuden tilbyder kirken babysalmesang og legestuesalmesang v. musikpædagog Lene Forup. Og for folk i

senioralderen: ”Kom og syng med” v. musikpædagog, fhv. seminarielektor Karen Krarup. Oprindelig (fra ca.

1994) havde vi også et gospelkor ”Hasseris Gospelkor”. Det eksisterer stadig i bedste velgående, men er

”udliciteret” og ledes i dag af Heidi Kynde.

Nedenfor er et udpluk af den samlede besætning en eftermiddag i marts 2013.

Når vi er der alle sammen, er vi ca. 80 personer.

More magazines by this user
Similar magazines