UTENSIL WASCHERS - Mælkeritidende

mejerinet.dk

UTENSIL WASCHERS - Mælkeritidende

S m a r t e r T h i n k i n g - S m a r t e r S o l u t i o n s

Nordisk Ostekursus

­ side 3

U t e n s i l Wa s c h e r s

h y g i e n e s o l U t i o n s F o r

e v e r y r e q U i r e m e n t

j J E R O S A / S - Te l : + 4 5 6 2 6 2 3 9 1 3 - j e r o s @ j e r o s . c o m - w w w . j e r o s . c o m

Dainisch Dairy.indd 1 28/06/10 15.01

DMF generalforsamling

­ side 6

Henry takker af

­ side 19

18

10. september 2010

123. årgang


Udgivere:

Foreningen af

mejeriledere og funktionærer,

e-mail: fmf@maelkeritidende.dk

Dansk Mejeriingeniør Forening,

e-mail: dmf@maelkeritidende.dk

Redaktion og sekretariat:

Munkehatten 28

5220 Odense SØ.

Tlf.: 66 12 40 25

Fax: 66 14 40 26

e-mail: info@maelkeritidende.dk

www.maelkeritidende.dk

Tlf. tid dagligt kl. 8.30-15.30

(fredag dog 8.30-14.30)

Ansvarshavende redaktør og

sekretariatsleder

mejeriingeniør Anne-Sofi Søgaard

Christiansen.

Redaktør

cand. mag. Anna Marie Thøgersen.

Redaktionssekretær

markedsøkonom Bettina M. Nielsen.

Sekretær

Birgit Jakobsen.

Annoncer:

Stillings- samt købs/salgsannoncer

kan leveres digitalt og må være

redaktionen i hænde senest torsdag

kl. 12.00, en uge før udgivelse.

Tidsskriftet udgives hveranden

fredag‚ undtagen dobbeltnumre i juli

og december‚ svarende til 23 nr./år i

et oplag på 1.700 eksemplarer (heraf

150 uden for oplagskontrol).

Abonnement:

Danmark: 1.164- kr./år inkl. moms.

Europa: 1.428,- inkl. forsendelse.

Øvrige udland: 1.620‚- kr. inkl.

forsendelse.

Læserkreds:

Mejeriernes og mejeriselskabernes

ledere og øvrige medarbejdere.

Mejeriingeniører, mejeriteknikere og

procesteknologer i ind- og udland.

Medlemmer af mejeriernes

bestyrelser.

Ansatte ved mejeribrugets

organisationer.

Medarbejdere ved universiteter og

øvrige forskningsinstitutioner samt

levnedsmiddel kontrolenhederne og

ministerielle embedsmænd.

Mange levnedsmiddelvirksomheder.

Mejeriernes leverandør- og servicevirksomheder

m.v.

(Stud. tech. al/mejerilinjen og procesteknologstuderende/mejerispecialet

modtager bladet gratis).

Tryk / layout:

Jørn Thomsen / Elbo A/S

ISSN 0024-9645

Medlem af:

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Leder

Skal vi udfordre

80/20-reglen?

Anne­Sofi Christiansen

Ferietiden er slut og aktiviteterne i fuld gang. Der holdes i disse uger kredsgeneralforsamlinger

i fem af seks landsdelskredse i Foreningen af mejeriledere

og funktionærer, og mange af disse suppleres med et virksomhedsbesøg. Kreds

2 har været på en sejltur i Århusbugten og Dansk Mejeriingeniør Forening har

afholdt generalforsamling og middagsarrangement med og for 25 års jubilarer.

Endelig har der været et Gå-hjem-møde på Dairy Fruit for medlemmer af

begge foreninger. Alt dette på bare 2-3 uger! Det er da aktivitet, så ”det batter”!

Et estimat vil være, at 150-175 af foreningernes medlemmer har deltaget i et

af disse arrangementer, og målt på antallet af aktive medlemmer, så bliver det

en deltagelse på omkring 20%.

Måske er 20% ”godt nok” eller ”ik’ så ringe”, som man vist siger i Jylland,

men vi kunne måske sætte 80/20 reglen under pres! Jo flere der kommer til

møderne, jo mere dynamik og omdrejningspunkt bliver der. Jo mere får man

med hjem, og jo mere frugtbart bliver det ikke bare at deltage, men også at arrangere,

og for nu at blive i det jyske, så er det jo træls for kredsbestyrelser og

ildsjæle at arrangere og invitere, hvis det dybest set kun har interesse for en

begrænset deltagerkreds.

Mange vil gerne - og har ønsker til og holdninger til, at det er super med diverse

møder og aktiviteter, men når det kommer til stykket, og man selv skal af

huse, så kniber det mere.

Fra min egen opvækst husker jeg af og til et ”åh nej” - når nogen skulle af

sted i en eller anden sammenhæng. Men … når man kom af sted, var glæden i

og værdien af at være med altid stor. Præcist sådan er det jo også i dag - til tider

kan det være svært at komme af sted, men hvor kan det være berigende,

når man har truffet beslutningen og meldt sig til, kommer af sted (uden at

falde for fristelsen til at melde afbud i sidste øjeblik!) og … DELTAGER!

Så kære medlemmer - kom nu talstærkt på banen. Det vil være herligt, hvis

vi kan mønstre endnu flere deltagere til vores arrangementer, og måske særligt

huske på at tage ekstra godt imod nye, som jo skal lære ”det hele” at kende og

helst skal opleve, at det giver værdi at være med.

Håber vi snart ses ■

3 Nordisk Ostekursus

4 JEROS vaskeløsninger til

mejerier

6 Dansk Mejeriingeniør Forening

generalforsamling

12 Kort fortalt

16 Personalia

Indhold

17 Foreningsnyt:

121. delegeretmøde og

kredsgeneralforsamlinger

i kredsene 1, 2, 3 og 6

22 Leverandøroversigt

22 Mødekalender

24 Global Dairy Top 20


Lærerkræfter fra

Norden og Baltikum

Det Nordiske Ostekursus var

finansieret af NordForsk, og

blandt lærerkræfterne var gæsteundervisere

fra Norges Lantbrukshøgskole

(UMB) og fra

Tallinns Tekniske Universitet.

Ansvarlig for kurset var professor

Ylva Ardö, Institut for Fødevarevidenskab,

Det Biovidenskabelige

Fakultet, KU- Life

13 osteprofiler

Den sidste uge af august 2010 var 13 studerende fra de

nordiske og baltiske lande samlet til et Ph.d.-kursus på

KU om modningsprocesser i 13 forskellige nordeuropæiske

oste.

Karakteristiske modningstræk blev studeret og analyseret

i disse oste, herunder Danbo (3 mdr.) og Samsø (18

mdr.) fra Thise Mejeri. Blandt Norges oste valgte vi Norvegia

og Gammalost, og fra Finland besluttede vi bl.a. at

undersøge en lavfedtholdig Polar 15. Også et par oste fra

Baltikum var med i analysen, nemlig Holandes og Eesti

juust.

De studerende analyserede og kortlagde ostene for nedbrydning

af kasein, peptidprofiler, sammensætning af

aminosyrer samt aromakomponenter.

Osterapporter på vej

De 13 studerende rejste efter den intensive uge tilbage

til deres universiteter, og de færdiggør nu en rapport

hver, der fortæller om en specifik nordisk ostetype med

hjælp fra litteraturstudier og deres egne analyseresultater.

Mange af disse oste har aldrig tidligere været analyseret

ret meget. Det er derfor første gang, at resultatet af så

mange forskellige analyser nu bliver sammenholdt for at

beskrive ostenes kompleksitet.

De fleste nordiske oste fremstilles med mesofile syrevækkere

(DL-starter) med Finsk Emmentaler som en

De Ph.d.­studerende skal nu færdiggøre en rapport om de

nordiske ostetyper.

NR. 18

Nordisk Ph.d.­kursus i ostemodning på Københavns Universitet

Nordisk Ostekursus

Af professor Ylva Ardö, KU Life, IFV

Indhold af frie aminosyrer mmol/Kg ost

Figur 1: Indhold af frie aminosyrer i de forskellige oste fra

Norden og Baltikum.

undtagelse. Modningskulturer (laktobaciller og propionsyrebakterier)

bruges i en del tilfælde, og typisk for de

danske oste er overflademodning med gær og aerobe bakterier,

der fremstiller de kraftigt duftende svovlkomponenter.

Variationen mellem ostetyperne er stor, og som

eksempel vises indhold af frie aminosyrer i de analyserede

oste i figur 1. ■

13 studerende fra de nordiske og baltiske lande har netop

været samlet til et Ph.d.­kursus om modningsprocesser i

forskellige nordeuropæiske oste.

Nr. 2 fra venstre er professor Ylva Ardö.

MÆLKERITIDENDE 2010 3


JEROS vaskeløsninger til mejerier

Af Anna Marie Thøgersen

Behovsanalyse hos Arla

Kruså

For få måneder siden leverede

JEROS en vaskeløsning til Arla Foods

hvid ost mejeri i Kruså. Den første

kontakt blev skabt i december 2009,

hvor Kruså henvendte sig til JEROS

for en mulig løsning til vask af transportbånd

og øvrigt aftageligt udstyr

på virksomhedens ALPMA udskære-

og pakkelinje. - På mit første møde

i Kruså kortlagde vi mejeriets behov

for rengøring af ALPMA udstyret.

Derefter installerede vi en standardvaskemaskine

for løbende hygiejnetests,

og efter to måneder kunne vi

udarbejde de helt specifikke retningslinjer

for konstruktion af den færdige

løsning, JEROS 8160. Denne

blev installeret i foråret, og efter indkøring

arbejder maskinen nu til alles

tilfredshed. Forløbet fra den første

kundekontakt til levering af det

specifikke anlæg et halvt år senere er

et godt eksempel på et typisk samarbejde

med en kunde, fortæller

JEROS’ produktionschef, Per Rasmussen.

8160 vaskeløsning

JEROS 8160 er designet med fokus

på ergonomisk korrekte arbejdsgange

for medarbejderne. Udstyret er en effektiv

vaskeløsning, der består af dels

den stationære vasker, fire transportvogne

og tre multi-vaske-indsatser.

Mellem hver vask kan mejerioperatøren

nemt demontere ALPMA anlæggets

aftagelige dele, placere disse i en

af de tre multi-vaske-indsatser, der

står på en af transportvognene, som

JEROS A/S er i front på den internationale scene, når det

gælder udvikling af vaskeløsninger til fødevareindustrien.

Den fynske virksomhed markerer sig i stigende grad også hos

mejerierne og har således i dette forår leveret en skræddersyet

JEROS 8160 løsning til vask af osteriudstyr på Arla Krusås

ALPMA linje, hvor der produceres hvide oste.

derefter rulles hen til vaskeanlægget.

Her er det nemt for medarbejderen

at skubbe multi-vaske-indsatsen fra

transportvognen og ind i den stationære

vaskemaskine. Efter vask åbner

maskinens låge automatisk, og medarbejderen

ruller det rengjorte osteriudstyr

tilbage til genmontering på

ALPMA’en.

JEROS 8160, der styres med et

Finger-Touch-system, er programmeret

til en 6 minutters vask ved 60 ˚C

efterfulgt af et slutskyl på minimum

85 ˚C, som sikrer optimal hygiejnestandard.

Det er dog muligt for meje-

riet at justere vasketemperaturerne.

Driftsomkostningerne på 8160 er minimeret

via en sensorstyret sæbedosering,

besparende varmeelementer og

et minimalt vandforbrug.

ACE vaskesystem til

vægtskåle

Gennem de seneste årtier er der lanceret

en stigende mænge fødevarer i

mindre forbrugerpakninger, som inden

emballering bliver portionsvejet

i vægtskåle. De fleste industrielle fødevarevirksomheder,

herunder mejerierne

har derfor installeret mul-

JEROS har konstrueret og installeret vaskeløsningen

8160 på Arla Foods Kruså til rengøring af mejeriets osteriudstyr.

4 MÆLKERITIDENDE 2010 NR. 18


Evita

Rosdahl,

marketingdirektør,

JEROS A/S.

tihead-weighere i pakkelinjerne, og

dermed er der også opstået et behov

for omhyggelig rengøring af de aftagelige

vægtskåle på multihead-weighere.

Til dét formål har JEROS designet

sit avancerede ACE vaskeanlæg,

der sikrer optimal rengøring på meget

kort tid.

- Vi bygger JEROS ACE i størrelser

og kapaciteter helt efter den enkelte

kundes ønske, understreger virksomhedens

marketingdirektør, Evita Rosdahl.

Hun tilføjer, at et set-up kunne

være en ACE til 28/32 vægtskåle (op

til 3 liter) fra en 2 x 14/16 multihead-

JEROS ACE er en effektiv vaskeløsning

til rengøring af multihead­weigher vægtskåle.

NR. 18

JEROS’

produktchef,

Per Rasmussen.

weigher-maskine, der kan vaskes på

nettotiden 5 minutter og i én vaskecyklus.

Der er mange andre fordele ved

JEROS ACE, bl.a.:

• Ergonomisk korrekt design med

ideel arbejdshøjde, let kørende rulind/rul-ud

system og ingen tunge

løft.

• Skånsom og effektiv rengøring med

vægtskålene fikseret og sikret i holderen,

maskinen kan betjenes af én

ansat, der i løbet af vasketiden kan

klargøre næste vask.

• Ingen behov for tørringsenhed, da

temperaturen ved slutskyl er over

85 ˚C - og dermed også over pasteuriseringsgraden.

• Det tilhørende transportsystem,

hvorpå den ansatte ruller vægtskålene

til og fra vaskemaskinen, er

udstyret med en styringsguide, der

passer til styrerammen på JEROS

ACE.

Tre om skræddersyede

løsninger

JEROS blev grundlagt i 1963 og har

dermed næsten 50 års erfaring inden

for projektering og fremstilling

af vaskeudstyr til en lang række industrier.

De første vaskemaskiner blev

udviklet til bageribranchen, derefter

fulgte andre fødevareindustrier og

herunder mejerierne. JEROS udvikler

og sælger også vaskemaskiner til

hotel & restaurant samt øvrige foodservice

virksomheder.

For et par år siden indgik JEROS

et samarbejde med KEN A/S og brüel

A/S, der er to andre markante aktører

inden for industrielle vaskeløsninger.

Dette trekløver tilbyder industrien

komplette koncepter, der kan

omfatte vask af udstyr i laboratorier

samt i produktionen foruden vask

af store fødevarecontainere. KEN er

eksperten i specifikke laboratorieløsninger

og containervaskere, JEROS

ligger ”i midten” og Brüel klarer storvasken.

- Vores kunder behøver kun at kontakte

én af os, hvis de ønsker en økonomisk

fordelagtig totalløsning, fortæller

Evita Rosdahl og understreger,

at JEROS, KEN og brüel ligeledes

samarbejder på indkøbssiden - til

gavn for kunderne.

Mød JEROS i Herning

JEROS A/S udstiller på FoodPharmaTech

/ Landsmejeriudstillingen i

MCH Herning den 2.-4. november,

og her viser virksomheden eksempler

på vaskeudstyr til fødevareindustrien.

JEROS byder alle mejerifolk velkomne

i Hal L på stand nr. 9174. ■

MÆLKERITIDENDE 2010 5


Ekstreme år for

dansk mejeribrug

Dansk Mejeriingeniør Forening afholdt den 25. august generalforsamling på

foreningens nye sekretariat, Munkehatten 28 i Odense. Foreningens formand Martin

Holst Petersen aflagde bestyrelsens beretning, som her bringes i uddrag. Foreningens

næstformand Flemming Aamann blev valgt til dirigent. Beretningen i dens fulde

længde kan læses på www.mejeriingenior.dk

Forud for generalforsamlingen var der i samarbejde med Foreningen af mejeriledere

og funktionærer arrangeret gå-hjem-møde hos Dairy Fruit i Odense, hvor adm. direktør

Jens Møller tog imod de 23 medlemmer, der deltog i det vellykkede arrangement.

Efter generalforsamlingen var der mejeriingeniørmiddag, og herunder en særlig

hyldest af dette års 25-års jubilarer. Et arrangement, som Mejeriingeniørforeningen

ønsker at forsætte i årene fremover.

Vanskelige år

Sidste års beslutning om vedtægtsændringer

i Dansk Mejeriingeniør

Forening (DMF) indebærer, at forenings-

og regnskabsåret fremover vil

løbe fra 01-04 til 31-03. Her i 2009/10

har DMF således haft et ekstraordinært

langt foreningsår på 15 måneder,

og begivenhederne i denne periode

i 2009-1010 har været ekstreme for

dansk mejeribrug, idet finanskrisen

har betydet store forandringer.

I foråret 2009 iværksatte Arla

Foods en stor spareplan, hvor i alt ca.

250 medarbejdere, heraf enkelte mejeriingeniører

blev opsagt.

I maj 2009 blev det kendt, at Mejeriforeningen

gik med i landbrugets

store fusion af organisationer, og at

den 97-årige hæderkronede brancheorganisation

skulle undergå store forandringer.

Det indebar, at 40-45 medarbejdere

blev opsagt og et tilsvarende

antal overflyttet til den nye fælles organisation

Landbrug & Fødevarer

(L&F). Omkring 30 ansatte blev overflyttet

til Dansk Kvæg og ca. 15 personer

blev tilbage i Mejeriforeningen,

som nu outsourcer opgaver til L&F.

Mejerierne har indflydelse via en be-

styrelse for Mejeriforeningen samt i

Mejeriudvalget, der i regi af L&F er

branchens talerør.

Med omorganiseringen af Mejeriforeningen

blev branchen bekymret

for den fremtidige mejeriforskning/

uddannelse samt for de økonomiske

midler, branchen hidtil er støttet med

fra Mejeribrugets ForskningsFond.

Heldigvis blev der fundet penge til

fondens fortsatte arbejde!

Ligeledes i foråret 2009 indgik Mejeribrugets

Arbejdsgiverforening (MA)

i et sekretariatssamarbejde med SALA

for at opnå synergi og besparelser.

Danmarks Mejeritekniske Selskab,

som havde til huse i MA flyttede i den

forbindelse til et sekretariat i Mejeriforeningens

regi hos L&F. På DMF ni-

veau har disse forandringer haft stor

betydning, og mange berørte medlemmer

har i perioden fået hjælp og rådgivning

i forbindelse med afskedigelser

eller til at finde alternative løsninger.

Fedtskatten

Den politiske beslutning om at indføre

en fedtafgift er usædvanlig - og på niveau

med afgifter på tobak, spiritus og

sukkervarer/sodavand - under påskud

af adfærdsregulering. Reelt er der tale

om afgift på en basisfødevare! Fedtafgiften

træder i kraft medio 2011. Debatten

om fedtafgiften har imidlertid

medført et øget fokus på det mættede

fedt, og forskere anfører nu, at visse

mættede fedtstoffer er gunstige og har

positiv indvirkning på helbredet.

Dansk Mejeriingeniør Forening afholdt den 25. august generalforsamling på

foreningens nye sekretariat, Munkehatten 28 i Odense.

6 MÆLKERITIDENDE 2010 NR. 18


Flere unge medlemmer

Dansk Mejeriingeniør Forening har

412 medlemmer, heraf er 323 aktive

og resten passive.

DMF er meget opmærksom på,

at rekrutteringen til foreningen skal

komme fra de nyuddannede mejeriingeniører,

men der er desværre hård

konkurrence fra IDA, som får de studerende

tilknyttet allerede, mens de

går på KU-Life. IDA er nemlig så ”venlig”

at varetage hele medlemshåndteringen

for De levnedsmiddelstuderendes

Forening, hvor man skal være

medlem for at deltage i de sociale aktiviteter

på KU-Life. Dermed får de studerende

kendskab til IDA, som er en

stor organisation med meget at byde

på.

De studerende, som vælger mejeriingeniørvejen,

er som hovedregel

medlemmer af Dairy Forum, der

er en interessegruppe for mejeriinteresserede

studerende. For at få DMF

på banen i forhold til disse studerende

har Dairy Forum og DMF indgået

et tættere samarbejde og lagt en

plan for, hvorledes DMF bliver mere

synlig. Der er bl.a. taget initiativer

på medlemsblad og foreningsniveau:

Mælkeritidende leveres til alle, fra de

tilmelder sig mejeripraktikken. I Mælkeritidende

bringes mere omtale med

fokus på de studerende og deres aktiviteter.

Desuden er DMF med i de

aktiviteter, branchen afholder for de

studerendes og deltager aktivt i bestyrelsesarbejdet

i Foreningen af rejsende

Mejeriingeniørstuderende. Mejeribrugets

Årbog foræres også gratis

til de studerende. Deltagelse i Mejerikontaktudvalget,

Følgegruppen hertil

samt Mejeripraktikudvalget. Desuden

inviteres alle på kandidatuddannelsen

til at deltage i det årlige kandidatarrangement

for nyuddannede mejeriingeniører.

Der afholdes et årligt mejeripraktikarrangement,

DMF er sponsor

for Dairy Forums hjemmeside og bliver

dermed mere synlig. Studenterrelevant

information om fx A-kasse formidles

direkte via mail og/eller den

nye hjemmeside. Medsponsor på kitler

med DMF-logo samt gratis medlemskab

af DMF under studietiden.

NR. 18

Dansk Mejeriingeniør Forenings formand Martin Holst Petersen (t.v.) aflagde bestyrelsens

beretning, og næstformanden Flemming Aamann dirigerede general forsamlingen,

mens sekretariatsleder Anne­Sofi Christiansen fremlagde regnskabet.

På kontingentsiden er DMF yderst

konkurrencedygtig i forhold til bl.a.

den største konkurrent, IDA. DMF har

det laveste kontingent sammenlignet

med andre faglige akademiske organisationer

under AC. De nye skattefradragsregler

med en øvre grænse på

3.000 kroner betyder, at hele kontingentet

til DMF er fradragsberettiget.

Løn­ og

ansættelsesstatistik

DMFs medlemsregister viser, at 250

medlemmer er privatansatte, 40 er offentligt

ansatte, 20 arbejder i udlandet

og nogle få medlemmer er selvstændige.

I dette års lønstatistik var det

muligt at relatere lønnen til stillingsindhold

og ledelsesansvar på forskellige

niveauer, og statistikken viser, at

mange mejeriingeniører beskæftiger

sig med ledelse på et vist niveau. Derudover

beskæftiger næsten 50% sig

med forskning, udvikling, undervisning

og rådgivning.

Desværre har forholdsvis få yngre

medlemmer medvirket i lønstatistikken,

og da netop de unge har mest behov

for en sådan, er dette beklageligt.

Foreningen håber, at flere unge vil

bakke op om den næste løn- og ansættelsesstatistik,

der udarbejdes i 2011.

Ledighed

For et år siden begyndte finanskrisen

og opsigelserne i branchen at slå igennem

i ledighedsstatistikken, og nu er

tallet omkring 1,5 %, hvilket svarer til

ca. seks mejeriingeniører. Det er seks

for meget, men en ledighed på 1,5%

er stadig meget lav, ikke mindst i forhold

til ledighedstallene for såvel aka-

demikere generelt som for ingeniører

i øvrigt.

Tallene viser heldigvis, at ledighedsperioden

ikke er lang, idet mange er

i job igen inden for 3 måneder, nogle

efter 3-8 måneder, mens kun enkelte

medlemmer er ledige i op mod

et år. Den største ledighed ses blandt

medlemmer over 40 år, og det hænger

formentlig sammen med en højere

grad af specialisering, geografisk

bundethed og familieforhold. Statistikken

viser imidlertid også, at de

yngre nyuddannede mejeriingeniører

ikke behøver at frygte for jobmulighederne!

Forskning og uddannelse

Der blev i 2009 optaget 70 bachelorstuderende

på KU Life, Institut

for Fødevarevidenskab (IFV), hvilket

var relativt få. I år er tallet oppe

på 80 optagne bachelorstuderende og

hele 154 ansøgere. IFV’s målsætning

er at optage 120 studerende i løbet af

de næste 3-4 år. Sidste år startede 16

studerende på mejeriingeniøroverbygningen,

hvilket var på niveau med

2008. Optaget i år kendes endnu ikke,

men med 19 studerende i mejeripraktik

burde der komme et acceptabelt

optag på mejerioverbygningen. Søgningen

til mejeripraktik i foråret 2011

er ikke klar endnu, men p.t. har 13 tilmeldt

sig.

Det nye forskningsmejeri på Rolighedsvej

30 blev indviet den 14. maj

2009, hvor DMF var på plads med gaver

og lykønskninger.

I foråret 2010 blev lektor og mejeriingeniør

Richard Ipsen udnævnt til

professor med særlige opgaver i Food

MÆLKERITIDENDE 2010 7


Adm. direktør Jens G. Møller (t.v. stående) og

udviklingschef Søren Navne orienterede om

Dairy Fruit.

Meget mere end

mejerifrugt!

Indisk Dairy Fruit frokost

Besøget bød først på et spændende indblik i virksomhedens

sortiment, som produktudvikler og kok,

Alex Toft Nielsen præsenterede ved en indisk inspireret

frokost tilberedt med både mejeriprodukter og

Dairy Fruits udbud af frugt og krydderiblandinger.

Alex Toft Nielsen fortalte om, hvordan de internationale

trends giver inspiration i udviklingsarbejdet

og hvordan indisk mad, der p.t. er i fremgang,

har inspireret til de produkter, som gæsterne blev

præsenteret for. Gæsterne fik også lov at smage en

”lassi”, der er en indisk drik baseret på yoghurt og

frugt, og som er nært beslægtet med smoothie.

Om Dairy Fruit

Adm. direktør Jens G. Møller og udviklingschef Søren

Navne orienterede herefter om Dairy Fruit og

viste gæsterne rundt i den store virksomhed.

Dairy Fruit henter sine råvarer over stort set hele

verden fra Kina til Sydamerika og selvfølgelig også

i Europa. I alt anvendes mere end 300 bær, frugter

og krydderier til de ca. 700 produkter, som er i

sortimentet. Dette er delt op i kategorierne ”Fruit

Preps”, ”Liquid spice mix” og lønproduktion, hvoraf

sidstnævnte primært omfatter Rynkebys sortiment

af grød og marmelade m.m. Virksomheden producerer

omkring 20.000 tons/år på i alt 16 produktionslinjer,

og der leveres fleksible løsninger, afhæn-

I forbindelse med afholdelsen af Dansk Mejeriingeniør

Forenings generalforsamling var medlemmer af

foreningen samt medlemmer af Foreningen af

mejeriledere og funktionærer indbudt til Gå­hjem møde

hos Dairy Fruit i Odense.

gig af hvilke krav den enkelte kunde har til produkt

og forpakning. Det betyder, at der pakkes i tanke, i

plastikspande, i poser, clip-tubes og i varianter helt

ned til 20 g’s bægre. Kundernes behov er i centrum,

og hvert år udvikles der ca. 100 nye produkter. Der

udsendes omkring 2200 vareprøver til Dairy Fruits

kunder, og heraf slår ca. 5% igennem til et nyt produkt.

Den naturlige trend

I en tid hvor tendensen også er til ”rene” og ”naturlige”

produkter, oplever Dairy Fruit at have en kompetence

og dermed en markedsmæssig fordel, som

baserer sig på, at virksomheden er opstået som hovedleverandør

af mejerifrugt til det danske marked,

hvor kravet i modsætning til øvrige markeder har

været, at mejeriprodukter skulle være fri for bl.a.

aromastoffer. Det betyder, at Dairy Fruit, besidder

en ekspertise indenfor produktion af smagfulde

frugtblandinger uden aromatilsætning, og denne

kompetence ser Jens G. Møller, som en klar konkurrenceparameter

når kundernes behov for økologi og

andre krav til renhed skal imødekommes.

8 MÆLKERITIDENDE 2010 NR. 18


Structure Engineering på IFV. Richard

Ipsens forskning vil i fremtiden kunne

give forbrugerne nye, sunde fødevarer

med større velsmag. Richard Ipsen

skal også stå i spidsen for uddannelsen

af fremtidens mejeriingeniører.

Lektor Dereck Chatterton, IFV har

overtaget koordineringen af mejeripraktikken,

og han er således nøglepersonen

i forhold til planlægning,

afvikling og opfølgning på mejeripraktikken

og de årlige besøg på danske

praktiksteder.

Desværre har to års forsøg på at

markedsføre uddannelsen som professionsbachelor

i mejeriteknologi på

Kold college ikke givet resultat, og det

er nu besluttet ikke at udbyde uddannelsen

igen.

Mejerikontaktudvalget

Mejerikontaktudvalget og dertil hørende

idé- og høringsgruppe (kaldet

Følgegruppen) er etableret for at opfylde

mejeriindustriens forsknings- og

kandidatkompetencebehov. Udvalget

består af repræsentanter fra mejeribranchen,

KU-Life og Dairy Forum.

Mejerikontaktudvalget har til formål

at komme med konstruktive inputs

omkring fortsat akademisk optimering

af mejeriingeniøruddannelsen samt på

at øge tilgangen af studerende, så KU-

Life kan levere de omkring 25 mejeriingeniører,

som erhvervslivet hvert år

efterspørger. P.t. er kandidattallet helt

nede på ca. 12.

DMF er repræsenteret i Mejerikontaktudvalget

og medvirker således til

at synliggøre erhvervets behov over

for KU-Life, KU’s ledelse og underviserne

på mejeriingeniøruddannelsen.

Mejerikontaktudvalget arbejder bl.a.

ihærdig på at få genetableret mejeriingeniøruddannelsen

som en selvstædig

kandidatuddannelse fra år 2012. Hvis

det lykkes, vil det støtte erhvervets ønske

om flere mejeriingeniører, idet en

kandidatuddannelse kan og bør markedsføres

selvstændigt og dermed

med en tydeligere profil.

NR. 18

Dairy Forum

Dairy Forum (Foreningen for mejeriinteresserede

studerende) drives af en

lille gruppe unge mejerientusiaster,

som bl.a. afholder Rejseaften og arrangerer

studieture i ind- og udland. I

samarbejde med erhvervet afholder de

Mejeriingeniørdagen, hvor bl.a. mejeristuderende

på bachelor- og kandidatniveau

kan stifte bekendtskab

med, hvad unge mejeriingeniører har

af jobmuligheder. Dairy Forum søger

desuden økonomisk støtte fra erhvervet,

så de studerende kan deltage med

en stand på Landsmejeriudstillingen

i Herning.

Dairy Forum gør også en stor indsats

i Foreningen af rejsende Mejeriingeniørstuderende

- kaldet FM. Denne

forening sikrer via én legatansøgning

til hver af branchens virksomheder, at

disse hvis ønskeligt kan give ét samlet

bidrag, som så fordeles til de rejselystne

studerendes studierejser.

De unge entusiaster i Dairy Forum

og FM gør en stor indsats, og DMF håber,

at branchen fortsat støtter op om

deres arrangementer og aktiviteter

med økonomi og deltagelse, idet disse

initiativer og arrangementer er yderst

vigtige for den forsat positive udvikling

og opretholdelse af mejeriingeniøruddannelsen.

AC og AAK

I Akademikernes Centralorganisation

(AC) er DMF med i fællesrepræsentationen

”De 6”, som udgøres af

Bibliotekarforbundet, Dansk Psykolog

Forening, Tandlægeforeningen,

Dansk Kiropraktor Forening, Kliniske

Diætister og DMF. AC’s vedtægter

er ændret i 2009, så DMF og alle

øvrige AC-organisationer igen er direkte

medlemmer. Dermed er ”De 6”

en slags koordinerende organ, der

bl.a. fungerer som valgforum, og hvor

kontingenter opkræves. P.t. er det

Bibliotekarforbundets formand Pernille

Drost, som varetager hvervet for

”De 6”.

AC’s formand er Erik Jylling fra Lægeforeningen,

og efter hans indtræden

har AC introduceret ”Det Nye AC”,

som arbejder efter en metodik med

færre møder, hvor den politiske linje

udstikkes. Derudover vil AC gerne

gøre mere på det private område samt

øge udbuddet af f.eks. konferencer

omkring de emner, som optager akademikerorganisationerne.

Akademikernes Arbejdsløshedskasse

(AAK) er ligeledes en stærk

partner, hvor DMF bl.a. samarbejder

om at give de studerende optimal information

om deres medlemskab af

AAK m.v. Det er i 2009 blevet muligt

for nyuddannede at få dagpenge fra 1.

ledighedsdag efter endt uddannelse,

og dette er informeret massivt til de

studerende af både DMF og AAK.

Løn­ og aftaleforhold

For offentligt ansatte blev der i 2008

indgået en overenskomst for ansatte

i stat, kommuner og regioner, og den

varer frem til marts 2011. Forarbejdet

til næste års forhandlinger er i gang,

og AC har indhentet oplysninger og

forslag. DMF har igangsat sin del af

denne proces og måttet konstatere,

at ingen af foreningens godt 40 offentlige

ansatte har forslag til krav, og

DMF indgår derfor i forhandlingerne

om de fælles krav.

For privatansatte mejeriingeniører,

som forhandler egen løn, tilbyder foreningen

som vanligt rådgivning, kontraktgennemgang,

evt. advokatbistand

samt adgang til den årlige lønstatistik.

Bestyrelser og udvalg

DMF har tre bestyrelsesposter i Mælkeritidendes

bestyrelse, og i en årrække

har Flemming Aamann, næstformand

i DMF, været formand for

Mælkeritidende. Flemming har imidlertid

valgt at trække sig tilbage, og

Søren Jensen, formand for FMF er

nu også formand for Mælkeritidende.

Flemming fortsætter som næstformand,

og fra bestyrelsens side var der

stor tak til Flemming for den mangeårige

indsats.

DMF og FMF er begge med i Nordisk

Mejeriteknisk Råd, som arrangerer

de Nordiske Mejerikongresser.

DMF er nu også repræsenteret i arrangørkredsen

bag ”Mejeribrugets

Dag”, hvor Mejeriforeningen, Kold og

MÆLKERITIDENDE 2010 9


Kredsudstillingen/FMF og Danmarks

Mejeritekniske Selskab har sæde. Det

blev understreget, at alle med tilknytning

til dansk mejeribrug er velkomne

på den årligt afholdte Mejeribrugets

Dag!

Medlemsaktiviteter

I år lykkedes det at samle opbakning

til en studietur med 33 deltagere til

Skåne og Bornholm. Der har været

mange positive tilbagemeldinger, og

sekretariatet er i gang med at planlægge

en tur i foråret 2011. I de kommende

måneder er der flere arrangementer,

bl.a. Arbejdsmiljøkonference

og Landsmejeriudstilling m.m. Desuden

har DMF taget initiativ til et nyt

kursus om ”Vejen til trivsel og succes

i arbejdslivet”, der er et udviklingsforløb

med individuelt fokus på planlægning

og valg af karriereveje. Kurset afvikles

over seks moduler, og vi håber

på god tilslutning.

På tværs af mejeribranchen undersøges

desuden muligheden for at

arrangere en efteruddannelsesdag,

”Mejeriforskningens Dag”, formentlig

i foråret 2011 med udgangspunkt

i formidling af resultater fra forskningsprojekter,

som Mejeribrugets

ForskningsFond støtter på de danske

universiteter.

Bestyrelsen og sekretariatet er altid

åben for ideer og forslag til møder og

aktiviteter i foreningens regi.

Nordisk Mejerikongres

Nordisk Mejeriteknisk Råd (NMR) har

siden 1920 arrangeret mejerifaglige

kongresser for mejerifolk i de nordiske

lande: Sverige, Norge, Finland, Island

og Danmark. Der er frem til 2010

afholdt 42 kongresser. I år blev kongressen

afholdt i Finland og for første

gang på engelsk, hvilket betød flere

deltagere fra ikke-nordiske lande, og i

alt deltog 257 i dette års kongres.

NMR er nu med Norge i spidsen

gået i gang med at arrangere den næste

kongres, som afholdes den 6.-9.

juni 2013 i Lofoten. Temaet bliver

”Nordiske Mejeriprodukter”.

AEDIL

AEDIL (Den europæiske sammenslutning

af mejerifolk) samler p.t. 13

europæiske lande, der har fokus på

uddannelse inden for mejeribruget

i medlemslandene. I AEDIL er Danmark

repræsenteret ved både Mejerifagets

Fællesudvalg, DMF og FMF

samt Kold og Arla. AEDIL arbejder på

at øge kompetencer og udveksle erfaringer

inden for de mejerifaglige uddannelser

på tværs af EU’s medlemslande.

På baggrund af bl.a. AEDIL’s

kortlægning af mejeriuddannelser har

man i UK i 2009 genetableret mejeristuddannelsen,

og i Sverige bruger

man ressourcer på faguddannet personale

til mejerierne. Disse tiltag er

værd at holde sig for øje i en tid med

risiko for, at de selvstændige mejeri-

Efter Dansk Mejeriingeniør

Forenings generalforsamling var

foreningens medlemmer og ikke

mindst mejeriingeniører med 25

års kandidatjubilæum inviteret til

at deltage i en fælles middag. 22

personer deltog i arrangementet,

og der var rig lejlighed til at få talt

meget sammen ved bordene, hvor der

blev udvekslet alt fra gamle minder

til status vedr. job, børn, familie osv.

Der blev også clearet visitkort og

e­mailadresser, således at man fik

styr på hinanden igen.

uddannelser ikke vil eksistere i fremtiden.

AEDIL udbyder desuden specialkurser

i Danmark på Kold college

samt i Frankrig, Schweiz og Polen.

Samarbejde med Foreningen

af mejeriledere og

funktionærer

Samarbejdet med vores søsterforening

Foreningen af mejeriledere og funktionærer

(FMF) har igen i 2009/10

været godt og konstruktivt med bl.a.

fælles sekretariat, hjemmeside, medlemsmøder

og webshop samt Mælkeritidende.

Året har været præget af

forandringer og dermed koordinering

inden for flytning af sekretariatet fra

”Det gamle Mejeri” på Kold college til

Erhvervsskolernes Forlag, overtagelsen

af Mejeribrugets Lommebog fra

Mejeriforeningen samt åbning af en

webshop, hvorfra der sælges mejerifaglige

bøger.

Desuden har DMFs medlemmer

adgang til at leje FMFs sommerhus i

Kandestederne på gode vilkår, hvor

mejeriingeniørerne nu kan leje huset

uden for højsæsonen på lige fod med

medlemmer af FMF. Hvis højsæsonen

ikke udlejes i februar, vil det blive annonceret,

og her kan mejeriingeniører

ligeledes leje huset.

Mælkeritidende

Sidste år havde Mælkeritidende I/S

en omsætning på 2,7 mio. kr., men

10 MÆLKERITIDENDE 2010 NR. 18


indtjeningen har i det seneste regnskabsår

været mærket af finanskrisen,

og bladet har fulgt den omsætningsnedgang,

som de fleste fagblade og

magasiner har oplevet. At Mælkeritidende

er under økonomisk pres påvirker

de bagvedliggende ejerforeninger,

DMF og FMF.

I 2009/10 skiftede redaktionen

trykkeri/grafiker og omlagde bladets

indhold, så omkostninger til tryk og

porto blev optimeret. Imidlertid vil

det seneste postforlig betyde nye portostigninger

fra 2011. Portoen er den

største enkeltstående udfordring for

bladets økonomi.

Mælkeritidende I/S udgiver Danish

Dairy & Food Industry en gang årligt

og Mælkeritidende 23 gange pr. år i

et oplag på ca. 1700 eksemplarer, der

sendes til ca. 1550 navngivne medlemmer,

virksomheder og andre abonnenter.

I 2009 er der udgivet fire temanumre,

og derudover udsendes et

ugentligt elektronisk nyhedsbrev, som

man gratis kan tilmelde sig på hjemmesiden.

Der er nu godt 500 modtagere

af denne nyhedstjeneste, som er

populær, fordi den kun udkommer

én gang om ugen, sammenfatter relevante

nyheder fra ind- og udland og

bringer navnestof. Også Mælkeritidendes

hjemmeside bruges flittigt.

Stillingsannoncer, som der før var

mange af i bladet, vil vi gerne have

flere af. Desværre er der p.t. ikke

mange ledige stillinger, og samtidig er

der gode muligheder for at eksponere

disse på internettet. Men virksomhederne

skal være opmærksomme på,

at de dermed ikke kommer ud til de

mennesker, som ikke er aktivt jobsøgende,

men som måske lader sig friste

af et nyt job i en stillingsannonce i

Mælkeritidende. Der er stadig et marked

i de trykte medier, ligesom Mælkeritidendes

hjemmeside bruges til

eksponering af ledige stillinger. Mælkeritidende

har i øvrigt indgået et

samarbejde med Jobzonen, således

NR. 18

at opslag på Jobzonen kan købes med

rabat via Mælkeritidende, hvis annoncen

også trykkes i bladet.

Ulykkesforsikringen

Medlemmer af DMF har hidtil kunnet

tegne ulykkesforsikring/forsikre tænder

i Dansk Mejeristforenings gensidige

Ulykkesforsikring, men i foråret

blev det annonceret, at ”Ulykkesforsikringen”

efter anbefaling fra revisor

arbejder mod en afvikling. De berørte

medlemmer af DMF er orienteret direkte

via breve. Der arbejdes intenst

på at finde et alternativt tilbud, så de

nuværende medlemmer/forsikringstagere

kan få overført deres forsikringer

uden afgivelse af nye helbredserklæringer.

Samtidig søger vi at finde

en lige så god forsikringsløsning. Alle,

som har en forsikring i den nuværende

ordning, vil blive kontaktet direkte.

Afslutning

Det har været et turbulent år med nye

strukturer men også nye aktiviteter i

mejeribruget, som forhåbentlig bliver

tilbagevendende i de kommende år.

Foreningens bestyrelse havde gerne

set, at dagens møder og aftenens 25års

jubilæumsarrangement havde

trukket flere mejeriingeniører til, men

tilslutningen er nu ganske fin, og vi

håber at kunne lave tilsvarende arrangementer

i de kommende år. Formanden

opfordrede desuden medlemmerne

til at søge råd og vejledning hos

sekretariatet og bestyrelsen, hvis der

var behov derfor.

Martin Holst Petersen takkede derefter

afgående bestyrelsesmedlem,

lektor Preben Stordal Christiansen for

hans indsats i DMFs bestyrelse og ønskede

et godt otium. Derefter var der

velkomst til Dagmar F. Pedersen, Arla

i DMFs bestyrelse, som dermed har

fået en bestyrelsesrepræsentant fra

landets store mejeriselskab. Til sidst

takkede formanden sekretariatsmedarbejderne

med Anne-Sofi Christiansen

i spidsen for deres indsats, support

og hjælpsomhed, som er til stor

hjælp og gavn for bestyrelsesarbejdet,

men i særdeleshed også for medlemmerne.

Regnskaber

De reviderede regnskaber for Dansk

Mejeriingeniør Forening og Dansk

Mejeriingeniør Forenings Jubilæumslegat

blev fremlagt af foreningens

sekretær, Anne-Sofi Christiansen.

Regnskaberne godkendtes af generalforsamlingen.

Valg

På valg til Dansk Mejeriingeniør Forenings

bestyrelse var Rolf Pedersen

og Preben Stordal Christiansen, sidstnævnte

ønskede ikke genvalg. Rolf Pedersen

genopstillede og Dagmar F. Pedersen

opstillede.

Begge blev valgt uden modkandidater.

G. Kjærgaard Jensen genvalgtes

som folkevalgt revisor og Niels Jacob

Nyborg blev valgt som revisorsuppleant.

Der blev orienteret om den nuværende

revisionsselskab Ernst &

Youngs salg af regionskontoret i

Odense, og foreningen vil derfor finde

en ny samarbejdspartner eller alternativt

videreføre samarbejdet i det opkøbende

firma. Bestyrelsen fik generalforsamlingens

bemyndigelse til at

undersøge mulighederne og efterfølgende

vælge en revisor.

Kontingent

Foreningens sekretær, Anne-Sofi

Christiansen gennemgik budgettet,

og kontingent for indeværende regnskabsår

fastsattes med de forelagte

ændringer. De nye kontingentkategorier

(studentermedlemmer samt medlemmer

på barselsorlov) blev vedtaget.

Aktive medlemmer: 2700 kr.

Dobbeltmedlemmer: 1475 kr.

Særlige medlemmer: 1450 kr.

Passive: 500 kr.

Dimittender: 0 kr.

Studerende: 0 kr.

Aktive medlemmer på orlov: 1350 kr.

(Særlige regler er gældende for nedsat

kontingent!)


MÆLKERITIDENDE 2010 11


Kort fortalt

TINE selskab til Århus

Den norske mejerigigant TINE har valgt at

flytte nogle af virksomhedens ingrediensaktiviteter

til Agro Food Park i Århus. TINE

Ingredients salgschef i Nordeuropa, Lone

Honoré skal repræsentere TINE i Agro

Food Park. TINE Ingrediens er en del af den

norske mejerikoncern med ansvar for salg

af Omega-3 i Nordeuropa.

TINES hovedaktivitet er som bekendt

mejeridrift, men derudover er mejeriet også

aktiv inden for fødevareområder som is, juice, færdigretter

og Omega-3. Siden 2004 har TINE udført en omfattende

forskning inden for marine Omega-3 olier, og koncernen

tilbyder i dag et sortiment af lugt- og smagsneutrale

Omega-3 ingredienser. (Foto: TINE).

Pænt halvårsresultat

hos Arla

Arla er kommet ud af første halvår

2010 med et pænt resultat på 697

mio. kroner og en omsætning på

23,8 mia. kroner. Både omsætning

og indtjening er steget, men

koncernen venter et efterår med

store udfordringer på såvel bulk

som detailmarkederne, oplyser mejerikoncernen.

I 2009 lå halvårsresultatet på 263 mio. kroner og nettoomsætningen

på 22,3 mia. kroner. Dette halvårs pæne tal

henfører Arla til højere priser på verdensmarkedet, positiv

valutaudvikling samt stram styring af omkostningerne.

Målt på indtjeningen er der også fremgang, da Arla for hver

kg leveret mælk har skabt en indtjening til andelshaverne

på 2,37 kr. mod 2,14 kr. i hele 2009-året.

Udover en god position på hjemmemarkederne i Storbritannien,

Sverige og Danmark oplever Arla vækst i Rusland,

Kina og Mellemøsten.

Arlas målsætning er i øvrigt fremover at opnå et årsresultat,

der udgør 2,5% af omsætningen i stedet for de hidtidige

2%, og derfor er koncernens resultatmål for 2010 ændret

fra 950 mio. kr. til 1,2 mia. kr. (Foto: Arla).

Æresmedalje til Foss

Analysevirksomheden Foss har på fem år fordoblet sin omsætning

i Kina, og derfor har lederen af Foss’ kinesiske afdeling,

Cao Yong, netop fået overrakt HKH Prins Henriks

Æresmedalje i Shanghai. Det skriver Hillerødposten. Foss

havde en omsætning i Kina på over 20 mio. US dollars i

2009.

Mager mælk og pension

DR bragte to interessante udsendelser om slankekure og

pensionsselskaber i den bedste sendetid onsdag aften den

25. august. I en engelsk dokumentar om ”10 ting du ikke

vidste om at tabe sig” var der bl.a. fokus på den seneste

mejeriforskning om fedt og vægttab. Forskningen, der bl.a.

har haft dansk deltagelse fra KU-Life, har vist, at et dagligt

indtag af magre mejeriprodukter kan give pæne vægttab.

Calcium fra mælk binder nemlig de fede molekyler i

maden, som dermed ikke optages men ryger lige igennem

kroppen. Det er ikke en nyhed i mejeribranchen, men en

god nyhed, at mejeriforskningen og mælkens positive egenskaber

bliver sendt ud til alle forbrugerne på en landsdækkende

tv-kanal - og i den bedste sendetid.

Senere samme aften satte DR magasinet ”Penge” fokus

på pensionsopsparinger og hvilke pensionsselskaber, der

er bedst til at forvalte borgernes pensionsmidler og få dem

til at yngle mest. Det dårligste pensionsselskab var uden

sammenligning PenSam, der ligger i bund og på en 30.

plads på DR Penges Top-30 liste. I toppen ligger den ”fælles

pensionskasse” ATP efterfulgt af IndustriensPension på

2. pladsen. AP Pension, som er selskabet for mange ledere

i mejeribranchen, var i magasinets oversigt placeret på en

pæn 9. plads. (Foto: Colourbox).

Hårdere straf til Danone

Danone har modtaget en bøde på 20.000 kroner fra Fødevareregion

Øst for at markedsføre børneproduktet Danonino

som et sundt produkt, selvom det har et stort indhold

af fedt og sukker. Det er fjerde gang Danone har fået

en bøde for at vildlede forbrugere. Interesseorganisationen

Aktive Forbrugere er ikke tilfredse med størrelsen på den

seneste bøde, og de har nu klaget over afgørelsen.

Højere mælkepris i Frankrig

De franske mælkeproducenter har indgået en aftale om

mælkepriserne med mejeriselskaberne, som giver landmændene

10% mere for mælken end i 2009. Betalingen til

producenterne bliver dermed på 2,25 kr. pr. liter mælk. Aftalen

blev indgået efter protester fra mælkeproducenterne,

der mente, at mejeriselskaber som Lactalis, Bongrain og

Bel ikke havde holdt tidligere prisløfter. Landmændene får

nu i princippet den pris, de har krævet, skriver atl.nu.

12 MÆLKERITIDENDE 2010 NR. 18


Be a force of nature

Produktionsleder

Lederne i Arla Foods stræber efter at fokusere på fremtiden,

engagere de rigtige medarbejdere og levere enestående

resultater. At kunne tage store skridt uden at miste fodfæste

kræver, at du har selvtillid, en naturlig evne til at lede og lyst

til at tage afgørende beslutninger med såvel global som lokal

betydning. Ved at arbejde med de bedste i branchen får du

mulighed for at udvikle dig hver dag. Brug din naturkraft, og

bliv en del af Arla Foods.

Skab høj produktivitet og topkvalitet

Bliv leder for 20 dygtige og engagerede produktionsmedarbejdere

på Korsvej Mejeri ved Fredericia. Mejeriet har i

alt 140 dygtige og loyale medarbejdere, og vi har ambitiøse

målsætninger.

Sammen med dit team bliver du ansvarlig for mælkebehandling

og produktion af fløde­ og hytteost. Du indgår

desuden i mejeriets kompetente ledergruppe og kan se frem

til en udfordrende hverdag præget af korte beslutningsveje

og stor frihed til at udfolde dit ledertalent.

Som produktionsleder er dit primære ansvar personaleledelse,

produktionsplanlægning, daglig drift og optimering. Coaching

og sparring med kolleger bliver således et fast element i din

hverdag, ligesom du holder medarbejdersamtaler og foretager

nyansættelser i din afdeling. En anden vigtig opgave bliver at

Hos Arla Foods omdanner vi mælk til banebrydende produkter, og vores vision er at bringe

forbrugere over hele verden tættere på naturen. Vores respekt for mælken, der er det

naturlige fundament for vores forretning, får os til at stå sammen og til at stå stærkt, og vi

er fast besluttede på at fortsætte vores ambitiøse udvikling og vækst. Det bliver en rejse

for livet – og for at lykkes arbejder vi sammen ud fra vores værdier Lead, Sense & Create.

www.arlafoods.dk/job

NR. 18

sikre, at afdelingen er effektivt drevet og matcher vores høje

krav til kvalitet, hygiejne og leveringssikkerhed. Produktionen

arbejder i to hold på ugens 5 dage. Der er tale om en meget

spændende og udadvendt stilling med gode karrieremuligheder

i Arla Foods.

Katalysator med suverænt drive

Du er uddannet mejeritekniker eller har en tilsvarende levnedsmiddeluddannelse.

Derudover har du praktisk erfaring

fra fødevareproduktion og har arbejdet i mindst et par år

med lignende opgaver – f.eks. som mellemleder eller produktionsassistent.

Det er vigtigt, at du trives med forandringer og

med at være omdrejningspunkt for hele produktionen. Samtidig

formår du med din gejst, dit initiativ og din vedholdenhed

at udfordre resten af ledergruppen og motivere og inspirere

dine medarbejdere til at yde en præstation i særklasse. Vi

arbejder med løbende og vedvarende forbedringer, og derfor

er kendskab til Lean en fordel. Endelig har du teknisk snilde

og behersker MS Office­pakken på brugerniveau.

Ansøgning og kontakt

Send din ansøgning til job@arlafoods.com senest den

16. september, og skriv “1580810” i emnefeltet. Har du

spørgsmål til stillingen, så ring til mejerichef Troels Overby

på telefon 7230 4701. Skriv venligst i din ansøgning, hvor du

har set annoncen.

MÆLKERITIDENDE 2010 13

9001


Kort fortalt

Ny dokumentarfilm om probiotika

En oplysende dokumentarfilm om probiotikas gavnlige

virkninger bliver lanceret af filmselskabet Health Point

Productions her i efteråret. Dokumentarfilmen ”Micro

Warriors” (Mikro-Krigerne) har Ron Frank i spidsen, og

han oplyser til dairyreporter.com, at filmen vil blive solgt

til alle interesserede TV stationer verden over. En række

fødevare- og ingredienskoncerner, herunder Danone, Chr.

Hansen og Danisco, har givet økonomisk støtte til filmprojektet,

som dog er 100% objektiv og uden ”kreativ” indblanding

fra donorernes side, lover producer Ron Frank.

“Mikro Warrios” vil informere sagligt om probiotika til

alverdens forbrugerne gennem flotte visuelle animationer.

Udover de potentielle købere blandt TV

stationerne bliver dokumentarfilmen også

tilgængelig på DVD, der kan bruges af fx

helsekostforretninger og læger m.v. Interesserede,

der ønsker at vide mere om den nye

dokumentarfilm, kan besøge http://www.

healthpointpress.com (Foto: Chr. Hansen)

Stigning i mælkekvoteprisen

En foreløbig opgørelse fra Mælkeudvalget viser, at ligevægtsprisen

på augustbørsen kommer til at ligge et sted

mellem 2,28 og 2,32 kr. pr. kg kvote. Det er en stigning på

80 øre i forhold til kvotebørsen i maj, hvor prisen var 1,49

kr. Interessen for at købe mælkekvoter har desuden været

meget stor, idet køberne har efterspurgt en mængde på

knap 100 mio. kg, mens sælgerne kun havde sat 34 mio.

kg til salg.

Norsk­svensk

mejerisamarbejde

Wernersson Ost, som ejes af den norske mejerikoncern

Tine, stifter fælles catering-selskab med Skånemejerier,

og samarbejdet mellem de to nordiske mejerier skal danne

grundlag for at blive en ledende aktør på det svenske marked

for storkøkkener og catering. Det fælles selskab, der

får navnet Skånemejerier Storhushåll AB vil have 13 ansatte

og omsætte for ca. en halv milliard svenske kroner fordelt

på et mejerisortiment bestående af 500 varemærker.

Dairy Nutrition Website

IDF har opdateret sin hjemmeside for Dairy Nutrition www.

idfdairynutrition.org, der løbende bringer nyheder inden

for mælkens gavnlige indvirkning på sundhed og helse. På

den nye hjemmeside er det muligt at tilmelde sig nyhedsbreve

samt indgå i sociale netværk som Facebook og Twitter

mv. Hjemmesidens søgefunktioner er ligeledes optimeret.

Nordisk mad mod fedme

Ernæringseksperter og gastronomer i det Nordea støttede

forskningsprojekt OPUS har netop offentliggjort deres første

rapport om ”Ny Nordisk Hverdagsmad”. Maden er baseret

på nordiske råvarer og er grundlaget for en række

tests blandt ca. 200 voksne og 1.000 børn, som Nordeafonden

over de næste fire år har finansieret med 100 millioner

kroner. Formålet er at undersøge, om nordiske råvarer

kan danne afsæt for en sundere befolkning - både hvad

angår fedmerelaterede sygdomme og danskernes generelle

trivsel. Med i OPUS gruppen er bl.a. forskerteamets leder

professor Arne Astrup, KU-LIFE og kokken Claus Meyer.

OPUS teamet ønsker, at gamle kendte nordiske råvarer

som kål og bælgfrugter bliver genintroduceret i danskernes

kost. Desuden skal vi gerne spise flere krydderurter som

skovsyre og ramsløg samt nordiske bær, svampe og nødder.

OPUS trækker altså på de nordiske køkkentraditioner

og råvarer og afsværger hverken kød eller fløde! Men der

lægges lidt tungere vægt på kvalitet frem for kvantitet set

i forhold til, hvad danskerne spiser i dag. Med andre ord:

Spis mindre, men bedre.

På sitet www.idegryden.dk kan interesserede læse den

nye OPUS-rapport, se eksempler på Ny Nordisk Hverdagsmad

og komme med egne kommentarer. (Foto: Colourbox).

Et glas Milch eller Süt?

Det østrigske mejeriselskab NÖM er blevet en del af debatten

om indvandrere i landet, efter at selskabet har sendt

mælk med den tyrkiske betegnelse ”Süt” ud i butikkerne

for at få flere kunder blandt tyrkiske immigranter. På to

af mælkekartonens sider er sproget tysk og på de to andre

tyrkisk. Mælken, der især skal sælges i indvandrerbutikker,

har afstedkommet masser af protester og opfordringer

til mejeriboykot.

Det østrigske Frihedspartiet, som Jörg Haider tidligere

stod i spidsen for, mener, at NÖM ved ”Süt-lanceringen”

er med til at skabe en parallelkultur og ødelægge østrigsk

identitet. Det skriver Landbrugsavisen. Men den østrigske

landbrugsminister svarer, at Süt-mælken er en klog forretningsmæssig

vurdering og i det østrigske landbrugs interesse.

14 MÆLKERITIDENDE 2010 NR. 18


Hormonstoffer i mælkepulver

Forældre og læger i Kina frygter, at hormonstoffer i et mælkepulverprodukt

kan få pigebabyer til at udvikle bryster,

skriver kinesiske medier. Lægeundersøgelser viser, at babyer,

som har fået det specifikke mælkeprodukt, har en

unormal høj hormonmængde, der overstiger gennemsnittet

for en voksen kvinde.

Det mistænkte mælkepulver, der fremstilles af firmaet

Synutra i Qingdao i det østlige Kina, sælges fortsat. Synutra

insisterer på, at produktet er sikkert at indtage.

Foss udvider og køber op

Foss har opkøbt 85% af aktierne i den nordsjællandske

virksomhed Ibsen Photonics. Foss begrunder købet med,

at Ibsen udvikler spektrometre baseret på en exceptionel

gitterteknologi og optisk design-knowhow, og aktieopkøbet

skal sikre den fortsatte leverance.

Analysekoncernen har i øvrigt planlagt at bygge et helt

nyt hovedsæde samt et innovationscenter på adressen Peder

Oxes Allé i Hillerød. Her har Foss købt en 100.000 kvadratmeter

stor byggegrund. Selve byggeriet bliver på cirka

10.000 kvadratmeter, og det forventes at stå færdigt i løbet

af 2012.

Osteeksport i fremgang

Den danske eksport af ost steg sidste år til et samlet salg

på 264.000 ton, og en meget stor del af fremgangen blev

hentet på EU-markedet. Det viser en opgørelse over mejeribrugets

økonomiske forhold, som er udarbejdet af Landbrug

& Fødevarer.

Den største aftager af dansk ost er fortsat Tyskland, men

Storbritannien havde størst fremgang i 2009 og importerede

31.000 tons dansk ost i 2009 mod 19.000 tons i 2008.

Uden for EU er det især USA, Rusland og Japan, der importerer

danske oste.

Laktosefri Minimælk fra Arla

Arla Foods har netop lanceret en laktosefri minimælk med

kun 0,5% fedt, og det er det første produkt i koncernens nye

serie af laktosefrie produkter. Den nye laktosefri minimælk

indeholder de samme næringsstoffer som frisk minimælk.

Mælk er især rig på protein, kalcium samt vitamin B12.

I Arlas center for forbrugerdialog, Arla

Forum, har man gennem flere år oplevet

en stigende efterspørgsel efter laktosefrie

mælkeprodukter. Arla forventer at lancere

en laktosefri yoghurt i begyndelsen af 2011

og senere en laktosefri piskefløde. (Foto:

Arla).

NR. 18

Kort fortalt

Arla frem i

Mellemøsten

Arla er på vej op i Mellemøsten

efter den

ødelæggende forbrugerboykot

i regionen

i 2006 og 2008. Arla

omsatte for 3 mia. kr.

om året inden de to Muhammed-kriser, fortæller Arlas

Mellemøst-direktør Finn Hansen til Jyllands-Posten. - Det

har været en sej kamp at genvinde markederne, men nu går

det godt på de fleste, dog undtaget på det største - nemlig

Saudi-Arabien, hvor 30% af de tidligere kunder stadig afviser

de danske varer.

Det tab Arla led efter forbrugerboykotten er overtaget af

bl.a. Kraft og Nestlé men især af de lokale mejerier. I den

kommende tid vil Arlas ledelse sætte fokus på forretningsudviklingen

i Mellemøsten. (Foto: Arla).

Nyt madExperimentarium

Regeringen har besluttet, at Danmark skal have et Mad-

Experimentarium, der skal løfte den danske madkultur,

styrke uddannelsesmulighederne inden for mad og gastronomi

og fremme et innovativt fødevareerhverv. Og nu

har den nedsatte arbejdsgruppe afleveret deres forslag til

dette MadX til fødevareministeren. Arbejdsgruppen består

af bl.a. kokke, detailhandlere, fødevareproducenter og

madanmeldere. Fødevareerhvervet vil også kunne mærke

MadX, da det skal hjælpe industrien med at være på forkant

samt udvikle og afsætte flere kvalitetsfødevarer både

nationalt og i udlandet.

Det er endnu ikke besluttet, hvor MadX skal placeres, og

hvordan centrets bestyrelse skal sammensættes.

Millionerstatning

til græsk

yoghurtmodel

En 77-årig græker har ufrivilligt

optrådt som fotomodel,

idet et billede af ham

gennem otte år blev brugt på

det svenske mejeri Lindahls

”tyrkiske” yoghurt - uden

modellens vidende og samtykke. Den græske model sagsøgte

det svenske mejeri, og Lindahls har betalt 1,5 mio.

svenske kroner i erstatning.

Lindahls, der netop er opkøbt af Skånemejerier, kræver

nu en forklaring af det billedbureau, hvor de i sin tid købte

fotoet af den ”græsk/tyrkiske” model. (Foto fra Lindahls

hjemmeside). ■

MÆLKERITIDENDE 2010 15


Kort fortalt

Mejeristhuset

Der er besluttet nye udlejningsregler

for Mejeristhuset!

Højsæson: Aktive medlemmer

af Foreningen af mejeriledere og

funktionærer har fortrinsret ved

lodtrækningen af højsæsonen.

Når/hvis der er ledige uger efter

lodtrækningen, kan alle medlemmer

af såvel FMF som Dansk

Mejeriingeniør Forening booke

højsæsonen efter ”først til mølle”princippet.

Lavsæson: Det er muligt for alle

medlemmer af de to foreninger at

booke weekend/miniferie/uge på

lige fod. Hele uger skal stadigvæk

gå forud for weekends/miniferier,

dog er man ”sikret” sin ferie, når

der kun er to måneder til periodens

start.

Yderligere information om ledige

perioder og priser m.v. findes på

www.mejerileder.dk

Personalia

50 år

Følgende perioder er ledige i

2010:

26. - 30. september

7. - 17. oktober

24. - 28. oktober

14. november - 31. december

Følgende perioder er ledige i

2011:

1. januar - 17. april

24. april - 2. juni

5. - 9. juni

12. - 16. juni

19. - 23. juni

27. august - 1. september

4. september - 31. december

Direktør Hans Pedersen, Emidan A/S fylder den 16. september

50 år.

50 år

Senior Director Henrik Jørgen Andersen, Arla Foods Viby

fylder den 16. september 50 år.

60 år

Forvalter Arne Rasmussen, Holstebro fylder den 14. september

60 år.

75 år

Fhv. afdelingsleder Jens Vendelbo Jensen, Taulov fylder

den 23. september 75 år.

75 år

Fhv. mejerichef Aa. Lisberg Jensen, Ulstrup fylder den 25.

september 75 år.

Hjælpefondens bestyrelse

Ny direktør på Holstebro Mejeri

Pr. 1. november 2010 tiltræder Klaus Jeppesen stillingen

som mejeridirektør på Holstebro Mejeri. Klaus Jeppesen,

37 år, kommer fra en stilling som fabrikschef på Cremo Ingredients

i Glamsbjerg på Fyn.

Ny mediechef hos L&F

Fisketur med Fyns

Mejeristforening

Fyns Mejeristforening inviterer

medlemmerne til fisketur torsdag

den 16. september 2010 kl.

17.00 hos Børges Put & Take ved

Årup. Der vil være diverse fiskekonkurrencer.

Foreningen byder på sandwich

og en øl/vand kl. 18.30. Man er

dog velkommen til selv at medbringe

ekstra til forplejning.

Hurtig tilmelding til Henrik

Toft (ht@loegismose.dk) eller

René C. Byrgesen (rcb@uhrenholt.com).

Af hensyn til mad og

drikkevarer, angiv venligst antal

voksne og børn. (Se hele invitationen

på www.mejerileder.dk)

Den nye mediechef i Landbrug & Fødevarers kommunikationsafdeling

bliver Christina Holm Eiberg. Hun har i en

årrække arbejdet som pressekonsulent i organisationen og

er oprindeligt uddannet cand.merc.int.

Samtidig med Christina Holm Eibergs udnævnelse skifter

afdelingen navn fra “redaktion” til “medieafdelingen”.

Medieafdelingen står for nyhedsindholdet på hjemmesiderne

LF-intern, LF.dk, LF-medlem, voresmad.dk og foodculture.dk.

samt for udgivelsen af Landbrug & Fødevarers

magasiner FoodCulture og Mejeri. ■

16 MÆLKERITIDENDE 2010 NR. 18


Foreningen af

mejeriledere og

funktionærer

121. Delegeretmøde

Foreningen af mejeriledere og

funktionærers 121. Delegeretmøde

afholdes på Color Hotel

Skagen, Gl. Landevej 39, 9900

Skagen lørdag den 2. oktober

2010 kl. 14.00.

Dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning om foreningens

virksomhed i det forløbne

år

2. Fremlæggelse af regnskab

2009/10 til godkendelse

3. Behandling af fremsatte forslag

4. Fastsættelse af kontingent

2011/12.

5. Valg af medlemmer til hovedbestyrelsen

samt suppleanter

6. Eventuelt valg af AP-repræsentanter

7. Valg af revisorer

8. Eventuelt

Ethvert medlem af foreningen

har adgang til delegeretmødet og

har ret til at deltage i forhandlingerne,

men kun de valgte delegerede

har stemmeret.

Foreningen af mejeriledere og

funktionærers hovedbestyrelse

har besluttet, at andre medlemmer

end de valgte delegerede i

den kreds, der står som arrangør,

mod behørig betaling og ved henvendelse

til sekretariatet, er velkomne

til at deltage i aftenarrangementet

efter delegeretmødet.

Odense, den 10. september 2010

P.h.v. Søren Jensen

Formand

Forud for delegeretmødet, kl. 13

inviteres de fremmødte til kaffe

og kollegialt samvær.

NR. 18

Generalforsamling

i Vestjyllands

Mejeristforening

Årets gang

Den 26. august 2010 bød kredsformand

Henning Jacobsen de 20 fremmødte

medlemmer velkomne, og

aflagde beretning med Mogens Villadsen

som dirigent. Først var der

mindeord om Tage Frandsen og Kaj

Henriksen, som var gået bort i det

forgangne år.

Efter sidste års krise i mejeribranchen

er der nu udsigt til bedre vilkår

for mælkeproducenterne med en

Arla-notering på 237,6 øre.

Delegeretmøde sidste år blev afholdt

i Svendborg med Fyns Mejeristforening

som arrangør, og i år der det

Nordjylland, der arrangerer delegeretmøde

i Skagen.

Bestyrelsen har afholdt møder

samt deltaget i hovedforeningen

FMFs temamøde om at øge indsatsen

for at hverve nye medlemmer. Derudover

har bestyrelses deltaget i de to

kredsudstillinger.

I december 2009 fik alle FMFmedlemmer,

som arbejder i Arla

Foods, brev om, at de ikke ville få nogen

lønstigning pr. 1. januar 2010.

Dette udløste en henvendelse til

FMF’s sekretariat, der udarbejdede

et klageskrift pr. 22. december 2009,

som tilsendtes Mejeribrugets Arbejdsgiverforening.

Siden har der

været en faglig voldgift den 23. juni

Vestjyllands Mejeristforening har 112 medlemmer.

Foreningsnyt

2010. (Der var efterfølgende debat

om dette under eventuelt).

Udstillinger

I 2009 afholdtes Landsmejeriudstillingen

(LMU) i Messecenter Herning

som en selvstændig messe, mens den

i år afvikles sammen med FoodPharmaTech.

Henning Clausen stoppede

sidste år som formand for LMU, og

hans afløser blev formanden for FMF,

Søren Jensen. Stor tak til Henning

Clausen for mange års indsats og velkomst

til Søren Jensen.

Den første kredsudstilling blev som

i 2009 afholdt sammen med Mejeribrugets

Dag på Kold college den 3.

februar 2010. Årets anden udstilling

fandt sted den 10. juni på Arla Esbjerg,

hvor deltagerne havde mulighed

for at mejeriet, smage og se på

produkter samt snakke med kollegerne.

I 2011 vil årets 1. kredsudstilling

igen blive afholdt på Kold College

som en del af Mejeribrugets Dag den

2. februar.

Mælkeritidende &

Sommerhuset

Mælkeritidende kører trods finanskrisen

ganske tilfredsstillende,

og bladet bidrager således ganske betydeligt

til driften af vores fælles sekretariat.

Blandt bladets største udfordringer

er stigende portoudgifter

og manglende annonceindtægter de

væsentligste. Bladets formue er som

hos mange andre skrumpet meget

under finanskrisen.

MÆLKERITIDENDE 2010 17


Foreningsnyt

Vestjyllands mangeårige formand,

Henning Jacobsen (t.v.) meddelte, at

han ikke genopstiller til posten. Michael

Jensen blev valgt til ny kredsformand.

Der er stadig rift om at leje Mejeristhuset.

Sommerhusets ledige perioder

kan ses på foreningens hjemmeside

under medlemsservice / sommerhus.

Afslutning

Henning Jacobsen afsluttede beretningen

og meddelte, at han ikke genopstiller

til kredsformandsposten.

Regnskab

Kasserer Michael Jensen fremlagde

det revidere regnskab, som blev godkendt

sammen med bestyrelsens beretning.

Kontingenterne er uændrede

pr årl: Mejerier 1.000 kr., aktive 150

kr. og passive 100 kr. Kredsen havde

pr. 1. juli 112 aktive medlemmer,

heraf 8 dobbeltmedlemmer, 2 passive,

7 mejerier og 3 firmaer. Der var

25 kontingentfrie medlemmer.

Fremsatte forslag

Der var fremsendt forslag til ensretning

af kredsvedtægterne, og disse

blev godkendt uden kommentarer.

Valg

Til bestyrelsen var der genvalg til

Henning Munch Pedersen og Mogens

Villadsen og genvalg som suppleant

til Robert Foldager, der ligeledes blev

genvalgt som revisor sammen med

Leo Berwald. Leo Berwald blev også

genvalgt som repræsentant i Ulykkesforsikringen.

Bestyrelsen konstituerede sig som

følger: Formand Michael Jensen,

næstformand Mogens Villadsen, kasserer

Henning Munch Pedersen,

Henning Jacobsen (formand for festudvalg)

og sekretær Katrine Vindelbo.

Valg af delegerede

Foruden bestyrelsesmedlemmerne

Michael Jensen, Holstebro, Mogens

Villadsen, HOCO og Katrine Vindelbo,

Troldhede blev Robert Foldager,

Holstebro Flødeost, René

Fredgaard, Arla Foods, John B. Jacobsen,

Holstebro, Søren Ebbesen,

Holstebro Flødeost, John Søndergaard,

Arinco, Jens Korsholm Bendtsen,

Arinco, Torben Hougaard,

Holstebro Flødeost, Anders Skaanning-Høglund,

Holstebro, Leo Berwald,

Regionskontoret Nr. Vium,

Poul Kusk, HOCO, Karsten Mose,

Holstebro Flødeost, Mogens Bøgh

Pedersen, Arinco, Charlotte Ruby,

Rødkjærsbro, Bjarne Thyrrestrup,

Holstebro Mejeri, Knud Holk Lauridsen,

DP og Arne Rasmussen, Holstebro

valgt.

Suppleanter: Jan Schou, HOCO,

Kirsten Hansesgaard, HOCO og Torben

Pradsgaard, Nr. Vium Mejeri.

Eventuelt

Leo Berwald gav en kort status på

Ulykkesforsikringen, der er besluttet

ophørt med udgangen af 2010 pga.

stigende myndighedskrav om overvågning

af den finansielle sektor. Der

Manglende lønstigning

Deltagere i generalfor samlingen

i Vestjyllands Mejerist

forening gav udtryk for

utilfredshed med sagen

omkring den manglende

lønstigning og endnu mere,

at der ikke blev afholdt

reelle lønforhandlinger.

arbejdes på, at alle medlemmer kan

optages i et nyt selskab uden ny helbredsundersøgelse.

Deltagere i generalforsamlingen

gav udtryk for utilfredshed med sagen

omkring den manglende lønstigning

og endnu mere, at der ikke blev

afholdt reelle lønforhandlinger. Søren

Jensen kunne fortælle om sagen og

gav udtryk for, at vi trods alt fik ret i,

at der skal afholdes lønforhandling.

Katrine Vindelbo, sekretær

(Referatet i sin fulde længde kan læses

på www.mejerileder.dk)

Generalforsamling

i Nordjyllands

Mejeristforening

Nordjyllandskredsen afholdt generalforsamling

den 26. august med

et indledende besøg hos Arla Hjørring

v/ mejerichef Michael Svendsen.

Kredsen takker mange gange for besøget.

Medlemsforhold

Kredsformand Palle Jellesmark aflagde

beretning, og næstformand

Martin Jensen valgtes som dirigent.

Formanden oplyste, at Nordjyllands

Mejeristforening pr. 1. august 2010

har følgende antal medlemmer: Aktive

74, passive 4, dobbeltmedlemmer

7, firmaer 10 og kontingentfrie 20.

Voldgiftssagen

Alle kredsbestyrelser har været samlet

til temadag om medlemshvervning.

Yderst relevant da der er mange

potentielle medlemmer på mejerierne

og i følgeerhvervet! Og medlemskab i

vores forening kan betale sig. Det har

vi set i sagen, der opstod mellem Arla

/ Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

og FMF om fortolkning af vores aftale

om, at ledernes løn ”ikke må forringes

i forhold til virksomhedens øvrige

ansatte”. Sagen endte i faglig voldgift,

18 MÆLKERITIDENDE 2010 NR. 18


hvor vi desværre tabte, på nær punktet

vedr., at der skal føres lønforhandling

årligt.

Vi må derfor arbejde på, hvordan

vi aftalemæssigt sikrer medlemmernes

lønvilkår i forhold til udviklingen.

Formanden opfordrede medlemmerne

til at komme med forslag og

idéer til løsning af denne udfordring!

Nye tiltag

Foreningens sekretariat arbejder til

stadighed med at udvikle foreningen

og tilbuddet til medlemmerne,

og der er således bl.a. indgået aftale

med Forbrugsforeningen med fordele

og rabat for medlemmer, der ønsker

dette. Foreningen/Mælkeritidende

har også overtaget udgivelsen af fagbøger

fra Mejeriforeningen, og udvalget

kan ses på Mælkeritidendes hjemmeside

under International Dairy

Books. Ligeledes har man overtaget

udgivelsen af Mejeribrugets Lommebog,

der udkommer som Mejeribrugets

Årbog i revideret layout i lommeformat

- samt indhold med bl.a. flere

faglige/tekniske oplysninger.

Sekretariatet er flyttet til bedre og

billigere lokaler hos Erhvervsskolernes

Forlag, og alle er velkomne til at

kikke ind!

Ulykkesforsikringen

Ulykkesforsikringen må desværre ophøre

grundet øgede krav fra Finanstilsynet.

Der arbejdes på at overføre

alle medlemmer af forsikringen samlet

til en ny udbyder. Valget af repræsentanter

til Ulykkesforsikringen

er derfor det sidste vi skal foretage i

dennes 120 års virke.

LMU ­ Udstillinger

LMU afholdtes i 2009 som en ”ren”

dansk mejeriudstilling og på den

NR. 18

Formanden for Nordjyllands Mejeristforening

Palle Jellesmark (t.v.)

takkede Henry Mathiesen for hans

kæmpeindsats i kredsen gennem

mange, mange år. (Læs hele beretningen

på www.mejerileder.dk).

”gammeldags måde”. En ganske god

udstilling - også socialt. Vi sagde på

behørig vis farvel til Henning Clausen,

idet han takkede af som formand

for udstillingen efter 27 år. Ny formand

for Landsmejeriudstillingen

er Søren Jensen, vores formand for

FMFs hovedbestyrelse, og han skal

nok løfte opgaven, så LMU forsat udvikler

sig - tilpasset fremtiden.

LMU afholdes i år den 2.-4. november

i MCH Herning og som en del

af FoodPharmaTech. FMF har igen

i år en stand, hvor alle nye og gamle

medlemmer bydes velkommen til en

snak om løst og fast.

Den første kredsudstilling blev afholdt

den 3. februar på Kold og sammen

med Mejeribrugets Dag. Et godt

arrangement og med pæn deltagelse -

trods snevejr!

Anden udstilling blev afholdt hos

Arla Esbjerg Mejeri med deltagelse

af rigtig mange mejerifolk, der fik en

god oplevelse. Kredsudstillingerne

(og LMU) er ”kulturbærere”.

Herefter ærede formanden afdøde

Kaj Henriksen som en de største kulturbærere

i dansk mejeribrug.

Delegeretmøde og vinterfest

Årets vinterfest blev afholdt den 20.

marts på Hotel Comwell i Rebild med

deltagelse af 80 gæster, og der er sat

lidt penge af i budgettet til en ny fest

i 2011.

Årets delegeretmøde blev afholdt

den 3. oktober 2009 i Svendborg med

Fyns Mejeristforening som arrangør.

Et godt delegeretmøde, som vil blive

husket for en anderledes ledsagersejltur

i blæsevejr.

Foreningsnyt

I år er det Nordjyllandskredsen,

der står for afholdelsen af delegeretmøde,

og festudvalget har arbejdet på

dette i et par år, så Nordjylland skal

nok blive vist frem på bedste måde.

Afslutning og tak til Henry

Formanden takkede derefter alle, der

yder en stor indsats som hjælpere ved

udstillingerne samt takkede bestyrelseskollegaer

for et godt og konstruktivt

samarbejde.

Sidst men ikke mindst var der en

særlig tak til Henry Mathiesen, for alt

det store arbejde han har udført gennem

mange, mange år, som næsten

svarer til formandens levetid. Henry

blev derefter udnævnt til æresmedlem

af Nordjyllands Mejeristforening

med diplom og blomster.

Regnskab

Henry Mathiesen aflagde foreningens

regnskab, som balancerede

med 34.853 kr. samt udstillingskredsens

regnskab, der balancerede med

137.473 kr. Såvel formandsberetning

som regnskaber blev enstemmigt

godkendt.

Valg

Der var genvalg til kredsbestyrelsen

over hele linjen til: Palle Jellesmark,

Egon Junker, Lars Teglskov og

Bjarne Kristiansen.

Svend Erik Jørgensen blev genvalgt

som revisor, og Tage Christiansen

blev genvalgt som suppleant.

Som repræsentanter til Ulykkesforsikringen

var der genvalg til Martin

Jensen og Peter Jensen.

Valg af delegerede

Martin Kr. Jensen, Egon Junker, Erling

Johannsen, Lars Teglskov, Niels-

Henrik Lindhardt, Bjarne Kristiansen,

Finn Schultz Jensen, Allan Holst

Sørensen, Marianne Nielsen, Kenneth

Jensen, Bjarne Vestergård, Peter

Blem Kofoed, Martin Bo Jensen

og Thorkild Vestergård.

Suppleanter: Charles Nielsen og

Søren Christensen.

MÆLKERITIDENDE 2010 19


Foreningsnyt

Generalforsamling

i Østjyllands

Mejeristforening

Forud for Østjyllands Mejeristforenings

generalforsamling den 19.

august 2010 var der besøg på Them

Andelsmejeri, og kredsformanden

takkede mejeribestyrer Svend Andersen

for et godt arrangement.

Årets gang

Kredsformand Bent I. Hansen aflagde

beretning, og Svend Andersen

blev valgt som dirigent. Mødet indledtes

med mindeord over Bent Bentzen

og Kaj Henriksen.

Trods sidste års dystre udsigter og

økonomiske krise går det trods alt

den rigtige vej, og dansk mejeribrug

har fået det bedre økonomisk. Den

faglige voldgift mellem Mejeribrugets

Arbejdergiverforening og FMF blev

derefter kort gennemgået. Også mejeriuddannelserne

blev omtalt med

konstatering af, at målet med ca. 75

nye mejerielever årligt overholdes,

samt at 29 procesteknologstuderende

er begyndt på Kold i 2010, her 10

med mejeristbaggrund.

Udstillinger

Første kredsudstilling blev afholdt

på Kold college sammen med Mejeribrugets

Dag og foredrag om Mejeribruget

i fremtiden samt produktbedømmelse

og med deltagelse af 300

mejerifolk. Den 2. udstilling fandt

sted på Arla Esbjerg, hvor igen 300

mejerifolk deltog. LMU blev sidste

Østjyllands Mejeristforenings har i alt

151 medlemmer.

år afholdt som ”den lille udstilling”,

mens Landsmejeriudstillingen 2010

afholdes over tre dage 2.-4. november

og sammen med FoodPharmaTech

i Herning, hvor tidligere LMU-formand

Henning Clausen nu er afløst

af Søren Jensen, der skal styre slagets

gang.

FMFs 120. delegeretmøde blev i

2009 afholdt den 3. oktober på Hotel

Svendborg, mens det kommende delegeretmøde,

nr. 121, finder sted den

2.- 3. oktober på Colour Hotel, Skagen

med Nordjylland som vært.

Ulykkesforsikringen

Dansk Mejeristforenings gensidige

Ulykkesforsikring nedlægges ved udgangen

af 2010. En tung beslutning

efter 120 års virke, men stigende krav

fra Finanstilsynet ville betyde en væsentlig

øget udgift til bogholderi og

revision. Der arbejdes på at finde alternative

forsikringsmuligheder.

Forbrugsforeningen

FMF tilbyder nu optag i indkøbsforeningen

Forbrugsforeningen, hvor

medlemmerne kan få et kreditkort

med opnåelse af gode rabatter i de tilknyttede

butikker.

Aktiviteter

Der er afholdt fire bestyrelsesmøder

med behandling af aktuelle emner.

Den 2. september afholdtes et medlemsarrangement

med sejltur på Århus

Bugten med skonnerten ”Havet”.

Der arbejdes stadig med studieturen

til Italien. Hvis ikke alle pladser

besættes af Østjyllands medlemmer,

kunne det være en ide at inddrage de

øvrige kredse samt måske Mejeriteknisk

Selskab, da de også ind imellem

udbyder disse ture. Dette er diskuteret

på sidste hovedbestyrelsesmøde.

Fremlæggelse af regnskab

Regnskabet blev omdelt og gennemgået

af Bent I. Hansen i Alex Sallings

fravær. Efter en god debat blev formandens

beretning taget til efterret-

Formanden for Østjyllands Mejeristforening,

Bent I. Hansen aflagde

bestyrelsens beretning.

ning og regnskabet enstemmigt godkendt.

Vedtægtsændringer

Bent I. Hansen gennemgik vedtægtsændringerne,

og der var fuld enighed

om det fornuftige i ens vedtægter for

alle kredsene, og ændringerne blev

godkendt.

Valg

Bent Hansen, Svend Andersen, Troels

Aamann og Michael Wadsager var på

valg. Svend Andersen ønskede ikke

genvalg, men alle øvrige blev genvalgt.

Til bestyrelsen blev i stedet for

Svend Andersen valgt Milter Krogh

Jensen, Them Mejeri. Som suppleant

blev Kasper Aamann genvalgt, og

Anders F. Godtfred-Rasmussen blev

genvalgt som revisor. Som repræsentanter

for Ulykkesforsikringen var

der genvalg til Bent I. Hansen og Anders

F. Godfred-Rasmussen.

Valg af delegerede

Troels Aamann, Michael Wadsager,

Torben Jensen, Magnus Søjberg,

Milter Krog Jensen, H. C. Larsen,

Glenn Madsen, Klaus Gribsholt, Kasper

Aamann, Hans Jørgen Rahbæk,

Bjarne F. Andersen, Carsten Gellert,

Villy Jensen, Kirsten Sørensen, Dagmar

Pedersen, Jan B. Jensen og Per

Zacharias Sørensen.

Suppleanter: Jørgen Pedersen,

Morten Egeberg, Frank Rasmussen

og Henning Rasmussen.

Eventuelt

Der var ros til bestyrelsen for turen

til Danish Crown i Horsens, en rigtig

god eftermiddag og afslutning

med middag på Bowl’N’Fun i Horsens.

Bent I. Hansen redegjorde derefter

for problemerne med afholdelse

20 MÆLKERITIDENDE 2010 NR. 18


af arrangementer i det forgangne år.

Kredsen har fået åben invitation af

Klaus Gribsholt til besøg på en ægproduktion.

Svend Andersen takkede for god ro

og orden og tilliden, der er vist ham

gennem de mange år. Bent I. Hansen

takkede Svend Andersen med håbet

om hans fremtidige gang i foreningen

og afsluttede med en velkomst til Milter

Krogh Jensen.

Michael Wadsager

(Referatet i sin fulde længde kan læses

på www.mejerileder.dk)

Generalforsamling

i De østlige Øers

Mejeristforening

Torsdag den 26. august 2010 holdt

De østlige Øers Mejeristforening generalforsamling

med et indledende

firmabesøg hos Crispy Food v/ Niels

Vigstrup, som foreningen takker for

et godt arrangement.

Årets gang

Kredsformand Jan Andersen aflagde

beretning og styrede mødet som dirigent.

Sidste års arrangementer med

besøg hos Stryhn’s og Glim vinmarker

samt spisning på Osted Kro var

tæt på overtegnet, og det gav mod til

mere! Men dagens besøg hos Crispy

Food samt generalforsamlingen har

igen kun få deltagere! Er det generalforsamlingen,

medlemmerne ikke vil?

Skal vi ændre dette, så kreds 6 nedlægges?

Hvis det er tilfældet, så vil

de aktive medlemmer få lang og dyr

transport til nærmeste kreds, samt

stor risiko for at kredsen slet ikke er

repræsenteret i Hovedbestyrelsen eller

Delegeretmøde.

Sekretariatet er grundet forskellige

omstændigheder flyttet til Munkehatten

28 i Odense SØ, med dejlige lokaler

hos Erhvervsskolernes Forlag.

Portoen til forsendelse af Mælkeritidende

er steget meget, og derfor må

kontingentfrie medlemmer nu betale

NR. 18

250 kr. årligt, hvis de stadig vil have

bladet, men de kan dog kontakte sekretariatet

og få et password, så de

gratis kan læse bladet på nettet lige

når, det udkommer. I kan også tilmelde

jer Mælkeritidende ugentlige

Nyhedsbrev - ganske gratis på www.

maelkeritidende.dk

Foreningsmedlemmer kan nu blive

medlemmer af Forbrugsforeningen

og her opnå ca. 9% i bonus på rigtig

mange køb. Find linket hertil på www.

mejerileder.dk, hvor I også kan læse

om Mejeriets Årbog, der nu produceres

på sekretariatet og udkommer i

nyt format. Ligeledes er der adgang til

”bogshoppen” på hjemmesiden.

Voldgiftssag

Foreningens sag mod Mejeribrugets

Arbejdsgiverforening endte i en faglig

voldgift, uden at vi opnåede det ønskede

resultat. Sagen påbegyndtes, da

Arla generelt udmeldte en 0-regulering

af lønningerne. Vi fik dog medhold

i, at der skal holdes lønforhandlinger

hvert år. Vores forventning om

et resultatet lig det andre ansatte på

driftsstedet havde forhandlet sig til,

fik vi ikke ret i.

Medlemsforhold

Alle seks kredsbestyrelser har medvirket

på en fælles temadag over emnet

”hvervning af nye medlemmer”

med mange gode forslag til, hvordan

vi kan øge medlemsantallet. Idekataloget

er stort; besøg på mejerilignende

virksomheder, kontakt med

mejeribrugsstuderende, bedre formidling

af fordelene ved medlemskab

osv. Vi vil jo gerne være større(!), så

hvis I har nogle kollegaer, der kan

overtales til et medlemskab, så må I

endelig hjælpe dem!

Kreds 6 har følgende antal medlemmer:

35 aktive, 2 dobbelt, 2 mejerier,

2 firmaer og 1 passiv.

Kreds 6 fortsætter

Både under og efter beretningen var

der god debat, og alle mente absolut,

Foreningsnyt

at ØØM skal forsætte som selvstændig

kreds. Desuden skal der igen afholdes

to arrangementer - gerne med

generalforsamlingen i juni måned.

Indkaldelsen hertil i Mælkeritidende

skal gerne være mere synlig end i år,

da den var nem at overse.

Regnskab

Anders Neimann-Sørensen fremlagde

regnskabet, som viste et lille underskud

på 516 kr. Regnskabet blev enstemmigt

vedtaget.

Indkomne forslag

Forslaget om ændring af vedtægterne

blev enstemmigt vedtaget.

Valg

På valg til bestyrelsen var Michael

Suldrup og Jørgen H. Petersen, som

blev begge genvalgt. Per Svendsen

blev genvalgt som revisor.

Valg af delegerede

Bestyrelsesmedlemmerne er automatisk

valgt til delegerede: Anders

Neimann-Sørensen, Jørgen H. Petersen,

Michael Suldrup og Palle Kofoed.

Derudover blev følgende valgt:

Jens Kirkegaard, Allan Jensen og Jacob

Veiss.

Ulykkesforsikringen

Jan Andersen orienterede om lukningen

af Ulykkesforsikringen og arbejdet

med at finde et andet tilbud til

de berørte hos andre forsikringsselskaber.

Eventuelt

Der blev spurgt til muligheden for en

løsning med mail til passive medlemmer

omkring arrangementer i foreningen.

Det vil blive et stort arbejde

at skulle indhente og ajourføre maillisten

til denne gruppe, og derfor ikke

muligt.

Referent Jan Andersen

(Referatet i sin fulde længde kan læses

på www.mejerileder.dk)

MÆLKERITIDENDE 2010 21


Mælkeritidende I/S

Formand

Produktionsdirektør Søren Jensen

Frejasvej 4, 7600 Struer

tlf. 97 85 34 34,

e-mail: soren.jensen@arlafoods.com

Dansk Mejeriingeniør Forening

Formand

Key Account Manager Martin Holst

Petersen

Eskebøl Allé 12, 2770 Kastrup

tlf. 38 88 68 32,

e-mail: dkmhp@chr-hansen.com

Foreningen af mejeriledere og

funktionærer

Formand

Produktionsdirektør Søren Jensen

Frejasvej 4, 7600 Struer

tlf. 97 85 34 34,

e-mail: soren.jensen@arlafoods.com

Kredsformænd

Nordjyllands Mejeristforening

Projektchef Palle Jellesmark

tlf. 21 49 20 10,

e-mail: jellesmark@privat.dk

Østjyllands Mejeristforening

Mejerichef Bent I. Hansen

tlf. 86 32 60 27,

e-mail: bei@arlafoods.com

Vestjyllands Mejeristforening

PU-chef Michael Jensen

Holstebro Mejeri

e-mail: michael.jensen@arlafoods.com

Sydjysk Mejeristforening

Mejerichef Leif Friis Jørgensen

tlf. 74 64 28 01,

e-mail: leif@naturmaelk.dk

Fyns Mejeristforening

Faglærer Birger H. Christiansen

tlf. 64 47 41 22,

e-mail: birger@it.dk

De østlige Øers Mejeristforening

Forvalter Jan A. Andersen

tlf. 58 53 40 35,

e-mail: jan.a.andersen@arlafoods.com

FTF

Niels Hemmingsens Gade 12

Postboks 1169

1010 København K

Tlf. 33 36 88 00

Mandag–torsdag kl. 9–16‚

fredag kl. 10–16‚ lørdag lukket.

FTF­A

Snorresgade 15

2300 København S. Tlf. 70 13 13 12

Mandag-torsdag 9-16, fredag 9-15.

Akademikernes

Centralorganisation

ACs sekretariat

Nørre Voldgade 29, 1358 København K.

Tlf. 33 69 40 40

Mandag–fredag kl. 9–16.30.

Akademikernes

Arbejdsløshedskasse

AAKs hovedkontor

Nørre Voldgade 29, 1358 København K.

Tlf. 33 95 03 95

Mandag–fredag kl. 10–14.

Onsdag dog lukket for telefonisk

henvendelse.

Leverandøroversigt

❚ Automation ❚ ❚ ❚

Au2mate A/S

Frichsvej 11

DK-8600 Silkeborg

Tlf. +45 87 20 50 50

Fax +45 87 20 50 69

mail@au2mate.dk

www.au2mate.dk

Dansk Styringsteknik

Odense: Tlf: 6317 4545

Fax: 6317 4546

Århus: Tlf: 8736 1350

Fax: 8627 1350

info@dsautomation.dk

www.dsautomation.dk

Tetra Pak Processing North Europe

Søren Nymarks Vej 13

8270 Højbjerg

Tlf. 89 39 39 39

Fax 86 29 53 11

process.progress@tetrapak.com

❚ Emballage ❚ ❚ ❚

Corona Packaging A/S

Industriskellet 2

2635 Ishøj

Tlf. 43 56 01 00 - Fax 43 73 26 00

office@constantia-corona.com

SCA PACKAGING

Grenaa

Åstrupvej 30

DK-8500 Grenaa

Tel. + 45 86 32 23 00

Fax + 45 86 32 57 06

www.sca.se

Tetra Pak Market Area Nordics

Byggnad 306 2-vån

Ruben Rausings gata

SE-221 86 Lund, Sweden

Tlf. +46 46 36 10 00

Fax +46 46 36 30 06

❚ Køleanlæg ❚ ❚ ❚

ICS­Industrial Cooling

Systems A/S

Tinglykke 1

6500 Vojens

Tlf. 74 59 09 77

Fax 74 59 09 76

lc@incool.dk

www.incool.dk

❚ Maskiner og udstyr ❚ ❚ ❚

Højer Ørbæk A/S

Langemose vænget 3–5

5853 Ørbæk

Tlf. 65 33 15 66

Fax 65 33 16 68

hoejer@hoejer.com

Multivac A/S

Nørrebygade 34, Grejs

7100 Vejle

Tlf. 75 85 34 22

mudk@multivac.dk

www.multivac.dk

Omy

Olssons Machinery

Stationsvej 10

5464 Brenderup

Tlf.: 64 44 13 12

Fax: 64 44 13 92

info@omy.dk

www.omy.dk

PTI A/S

Vennelystvej 2

6880 Tarm

Tlf. 97 37 16 33

Fax 97 37 30 70

sf@pti-as.dk

www.pti-as.dk

Randers Rustfri

Stålindustri 2010 A/S

Bogensevej 40

8940 Randers SV

Tlf.: 86 42 56 88

rrs@rrs.dk

www.rrs.dk

22 MÆLKERITIDENDE 2010 NR. 18


Salicath ApS

Dunsbjergvej 20

DK-5900 Rudkøbing

Tlf. 70 27 41 44

Fax 70 27 41 45

salicath@salicath.dk

SPX Flow Technology

APV A/S

BDS Technology A/S

Gerstenberg Schröder A/S

www.spxft.com

www.apv.com

www.gs-as.com

Tetra Pak Processing North

Europe

Søren Nymarks Vej 13

8270 Højbjerg

Tlf. 89 39 39 39

Fax 86 29 53 11

process.progress@tetrapak.com

❚ Membranfiltrering ❚ ❚ ❚

DSS SILKEBORG AS

Bergsøesvej 17

8600 Silkeborg

Tlf. 87 20 08 40

Fax 87 20 08 90

info@dss.eu

www.dss.eu

GEA Filtration

Nørskovvej 1B

8660 Skanderborg

Tlf. 70 15 22 00 - Fax 70 15 22 44

info@geafiltration.dk

www.geafiltration.com

Tetra Pak Processing North

Europe

Søren Nymarks Vej 13

8270 Højbjerg

Tlf. 89 39 39 39 - Fax 86 29 53 11

process.progress@tetrapak.com

NR. 18

❚ Projektering og anlæg ❚ ❚ ❚

Tetra Pak Processing North

Europe

Søren Nymarks Vej 13

8270 Højbjerg

Tlf. 89 39 39 39

Fax 86 29 53 11

process.progress@tetrapak.com

❚ Pumper ❚ ❚ ❚

Tetra Pak Processing North

Europe

Søren Nymarks Vej 13

8270 Højbjerg

Tlf. 89 39 39 39

Fax 86 29 53 11

process.progress@tetrapak.com

❚ Smørteknologi ❚ ❚ ❚

SPX Flow Technology

APV A/S

BDS Technology A/S

Gerstenberg Schröder A/S

www.spxft.com

www.apv.com

www.gs-as.com

❚ Totalleverandør ❚ ❚ ❚

S. Sørensen I/S

Tigervej 11

7700 Thisted

Tlf. 97 92 26 22

Fax 97 91 05 22

Møder og

udstillinger

❚ Danmark ❚ ❚ ❚

14. september 2010

Danmarks Mejeritekniske Selskab

Sundhedsfremmende mejeriprodukter

Koldkærgård

28. september 2010

Mejeriingeniørstuderende

Rejseaften

KU-LIFE

2. oktober 2010

Foreningen af mejeri ledere og

funktionærer

121. Delegeretmøde

Hotel Colourline, Skagen

2.-4. november 2010

Landsmejeriudstilling

FoodPharmaTech

MCH Herning

2. februar 2011

Mejeribrugets Dag

og 1. Kredsudstilling

KOLD college

❚ Udland ❚ ❚ ❚

12.-15. september 2010

InterMopro

Düsseldorf, Tyskland

17.-21. oktober 2010

SIAL, IPA og InFood

Paris, Frankrig

8. - 11. november 2010

IDF topmøde

Auckland, New Zealand

22.-24. november 2010

SIAL Middle East

Abu Dhabi, UAE

12.-18. maj 2011

Interpack

Düsseldorf, Tyskland

27.-30. marts 2012

Anuga FoodTec

Køln, Tyskland

MÆLKERITIDENDE 2010 23


Top-20 Globale

Mejerier

Den schweiziske multinationale mejerikoncern, Nestlé er stadig

verdens største på mælkemarkedet med en årlig omsætning på 18.6

milliarder €. Arla Foods placerer sig på en 7. plads på verdens

Top-20, mens der er kinesisk fremmarch i det nederste felt, hvor

norske Tine også er med som nr. 20 blandt verdens største mejerier.

Det viser nye tal fra Rabobank International.

Nestlé fortsat størst

Nestlé er og vil fortsat være verdens største, fordi mejerikoncernen primært

fremstiller produkter, der relaterer sig til unikke helsekoncepter, og samtidig

forstår koncernen at markedsføre disse massivt. Derfor vil Nestlé bevare sin 1.

plads, spår en Rabobank analytiker overfor tidsskriftet Dairy Industries International.

Asiatiske tigerspring

Mejerierne i Asien rykker i disse år. Japanske Meiji Dairies er rykket fra en 14.

og op på en 11. plads i forhold til Rabobanks opgørelser sidste år, mens det kinesiske

mejeri Mengniu, hvori Arla Foods som bekendt er involveret, for første

gang placerer sig på Top-20 listen. Det spås endvidere, at Kinas næststørste

mejerikoncern, Yili vil placere sig blandt de 10 største på listen i 2011.

2010 Globale Mejerier Top 20 ­ Målt på omsætning

Nr. Mejeri Land Mia. €

1 Nestlé Schweiz 18,6

2 Danone Frankrig 10,6

3 Lactalis Frankrig 9,1

4 Friesland/Campina Holland 8,0

5 Fonterra New Zealand 7,3

6 Dean Foods USA 7,0

7 Arla Foods DK/SE 6,2

8 Dairy Farmers of America USA 5,9

9 Kraft Foods USA 4,9

10 Unilever Holland/UK 4,6

11 Meiji Dairies Japan 3,7

12 Saputo Canada 3,6

13 Parmalat Italien 3,5

14 Moringa Milk Industry Japan 3,5

15 Bongrain Frankrig 3,3

16 Mengniu Kina 2,7

17 Yili Kina 2,5

18 Land O´Lakes USA 2,3

19 Bel Frankrig 2,2

20 Tine Norge 2,2

(Kilde: Rabobank 2010)

Mælkeritidende, Munkehatten 28, 5220 Odense SØ

More magazines by this user
Similar magazines