Boliger i ældre erhvervsbygninger - Byfornyelsesdatabasen

byfornyelsesdatabasen.dk

Boliger i ældre erhvervsbygninger - Byfornyelsesdatabasen

Grejs Mølle. Eksempler på boligplaner efter ombygningen.

1. Kortlægning af eksempler

Kortlægning af eksempler på tilsvarende,

tidligere gennemførte renoveringsog

ombygningssager samt registrering

af typiske ældre erhvervsbygninger

Indledningsvis er foretaget en indsamling,

opstilling af viden og kortlægning af udvalgte,

tidligere gennemførte ombygningsprojekter,

og i den forbindelse analyse af

erfaringer, der er opsamlet på disse sager.

Arbejdet omfatter ombygningsprincipper,

lejlighedsstørrelser og indretning, byggeteknik

og materialer, projekterings- og udførelsesprocessen,

økonomi samt de efterfølgende

brugererfaringer mv.Arbejdet

baserer sig på eksisterende eksempelsamlinger,

databaser over ombygningssager hos

By- og Boligministeriet, SBI, Gl. Dok Arkitekturcenter,

DOMUS arkitekter a/s m.fl.

Desuden er registreret et antal karakteristiske

og idémæssige udenlandske eksempler,

der fortrinsvis beskrives skitsemæssigt.

Dernæst er indsamlet viden og foretaget

en kortlægning af potentielle emner for

ombygninger og i den forbindelse analyseret

forskellige, typiske og eksisterende,

ældre erhvervs- og industribygninger.

Dette arbejde er sket i form af henvendelser

til kommuner, ejere og ejendomsselskaber

mv., boligselskaber, samt i en vis udstrækning

som »studier i marken«. I den

forbindelse er opstillet en klassificering af

typiske, mulige ombygningssager for eksisterende,

ældre erhvervs- og industribygninger.

Der er ikke foretaget en systematisk dækkende

undersøgelse, men en registrering,

der danner grundlag for udarbejdelse af

eksempler.

Den overordnede klassificering af tidligere

industribygninger - og andre bygninger

oprindeligt planlagt og anvendt til andre

formål end boliger - kan overordnet rubriceres

i forhold til lokalisering og art:

• bygninger i industriområder

• bygninger i havneområder

• bygninger til tung industri

• bygninger til let industri

• bygninger til lagerfunktion

• anlæg for transport, jernbane

• anlæg for anden transport

• militære anlæg

• institutioner


andet

Ud over den ovennævnte registrering af

udvalgte ombygninger er foretaget en

mere teoretisk/abstrakt afsøgning af temaerne

i udviklingsprojektet - også med henblik

på den generelle konceptudvikling.

Især omkring temaerne:

• boligen - idéer om at bo

• konvertering, ombygning, omdannelse -

forholdet til det eksisterende - forstærkning

af eksisterende kvaliteter - rumligheder,

kontrastering etc.

Startende med registreringen, og løbende

gennem hele udviklingsprojektet, har

været foretaget en overordnet vurdering af

fysiske og økonomiske realiteter.

Grejs Mølle

Nyt og gammelt – bygningens

historiske lag

fremstår utilslørede.

11

More magazines by this user
Similar magazines