Boliger i ældre erhvervsbygninger - Byfornyelsesdatabasen

byfornyelsesdatabasen.dk

Boliger i ældre erhvervsbygninger - Byfornyelsesdatabasen

Lysindtag fra villa i Fukuoka, Japan.

Arkitekt: Hiroyuki Arima

Lysindtag

Bygningernes dybde, kombineret med de

ofte høje lysindtag, gør Hollandske huse til

en oplagt inspirationskilde for behandling

af lysindtag. Med skoddesystemer kan man

regulere og variere lyset.

Andre løsninger kan være i form af skiver

eller spalter af glas, der skærer sig ind i de

eksisterende bygninger.

Hvis bygningerne er meget dybe, kan man

forestille sig gennemgående lysgårde, så

lyset trækkes dybt ind i bygningen. Denne

løsning kan samtidig rumme et socialt

aspekt, idet atriumgårde kan være opholdsog

mødesteder.

De attraktive, ældre bygningers ofte fredede

status kan være et problem netop i forbindelse

med lysindtag til boligerne.

En dobbeltfacade kan bruges som løsningsmodel.

F.eks. når den eksisterende facade

skal bevares, kan man lade denne urørt og

etablere en ny facade foran eller bagved

den gamle facade. Fordelene er, at den ny

facade således kan opfylde alle de tekniske

krav, der stilles til en bolig i dag.

Adskillelse af nyt og gammelt

Konkluderende og opsummerende kan det

udtrykkes som:

• Nye elementer indføjes i eksisterende

bygning.

• Gammelt og nyt sidestilles.

• Forskellen artikuleres i formsprog og

materialer.

• Kontrasten fremhæver karakter og

bevarer stemninger.

Ny facade placeres

indvendigt af hensyn

til fredning af den

eksisterende facade

Skitsemæssige studier

af facaden som en

zone indeholdende

flere ”lag”

Lysindtag som sluser,

skiver eller spalter af

glas, der skærer sig

ind i taget på den

eksisterende bygning.

25

More magazines by this user
Similar magazines