Boliger i ældre erhvervsbygninger - Byfornyelsesdatabasen

byfornyelsesdatabasen.dk

Boliger i ældre erhvervsbygninger - Byfornyelsesdatabasen

Lysindtag

Vinduer

Dette marked er stort og har et righoldigt

udbud af højt industrialiserede produkter.

Arbejdet har ikke prioriteret valg af vinduer,

men det er dog væsentligt at fastholde

den pointe, at det meget kvalitative

udgangspunkt omkring de traditionelt

spinkle stålsprodser, som man kan finde i

mange ældre industribygninger, er det nu

muligt at gentage.

I flere tilfælde - indtil videre kun i nyere

bygninger - er det lykkedes at redesigne

traditionelle vindueskoncepter i nye, mere

spinkle, raffinerede og forfinede udgaver.

Eksemplerne p.t. er vinduer fra H.S. Hansen

i Pihl & Søn’s nye hovedsæde og Vitral

vinduer i Bayer koncernens tilsvarende,

begge i Lyngby nord for København.

Men i øvrigt vil det selvfølgelig variere fra

sag til sag, hvilke motiver der forfølges - så

valg af profiler vil blive meget individuelt.

En produktudvikling er påkrævet og

ønskelig og et eksempel herpå er den tidligere

omtalte Carsten Roth’s, ombygning i

Hamborg.

Tilsvarende produktudvikling er påkrævet

for ovenlys og tagvinduer.Velux og Vitral

arbejder med en forfining af allerede eksisterende

produkter med henblik på at

gøre sprosser og karme mere

spinkle.

Samtidig arbejdes med selve indpasningen

i tagfladen, et forhold

der eksempelvis er meget aktuelt

i forbindelse med renoveringen

af fredede bygninger. Her

tænkes f.eks på Forsvarets bygninger

på Holmen.

Kviste

En produktudvikling er ligeledes påkrævet

omkring indplacering af kviste i byfornyelsen.

Eneste eksempel i øjeblikket er

Quattro, som er en kvisttype der er udviklet

med henblik på industriel fremstilling

og enkel montage, men som undertiden

mangler designmæssig kvalitet og

præcision.

I forbindelse med Projekt Renovering

pågår en produktudvikling af nye kvisttyper,

der udføres på en byfornyelsesejendom

i København, Frederiksholm.

I det senere beskrevne og realiserede projekt,

Glasværket, Smedjen i Odense er der

ligeledes arbejdet med præfabrikerede kviste

i tagetagen.

Glas

Mange forskellige slibninger og overfladebehandlinger

af glas har traditionelt været

anvendt i industriens bygninger.

I forlængelse af afsnittet om profilvalg, er

der således megen inspiration at hente i

»arven« i anvendelsen af forskellige typer

af glas.

Producenterne har for længst fået øjnene

op for en relancering af disse, produkter

som sammen med moderne overfladebehandlinger

som silketryk giver et væld af

muligheder for raffinering og bearbejdning

(æstetisk og funktionelt) af de ofte store

lysindtag.

Glas som materiale besidder endvidere en

fascinerende blanding af tradition og

moderne højteknologi - et af de åbenlyse

temaer i denne sammenhæng.

Vægge

I projektet behandles vægge under

temaerne:

• traditionelle rumdelere

• fleksibilitet, bevægelige elementer

• skulpturelle elementer (udformning eller

materialekvalitet)

• gennemsigtighed / transparens

Temaerne er arkitektonisk idémæssigt gennemgået

under afsnit 2: »Generel konceptudvikling«.

I dette afsnit er det imidlertid atter vigtigt

at pointere behovet for nytænkning og

omtanke inden for gængse »rammer«

og produkter.

Først og fremmest selvfølgelig i

form af hel eller delvis genbrug

af eksisterende interiører og

overflader - en grundlæggende

ressourcemæssig betragtning,

som åbner mulighed for maksimal

kvalitet i det der tilføjes.

Materialer og udførelsesteknikker i en kvalitet

som i dag trods vor tids ressourcer ville

være økonomisk urealisable. Men de

eksisterende vægge kan blotlægges som et

alternativ til tidens tendens til gipsindklædte

og plastmalerbehandlede interiører.

En bevidst vægtning af brand- og lydkrav

samt økonomiske bindinger kan højne kvaliteten

på en bygningsdel som lidt for ofte

ender med stålrigler fra gulv til loft og to

lag gipsplader.

Bevidste afslutninger og overgange - friskæringer,

skyggenoter mv. kan for små

midler højne kvaliteten på selv den billigste

gipsvægsløsning.

Introduktion af i denne sammenhæng nye

materialer og løsninger - bloksten i leca

eller tegl som færdig overflade, industrielle

væg-, reol-, (skyde)vægsystemer - mulighederne

er uendelige.

Detalje af vinduer fra

Vitral i Bayer A/S’s

hovedsæde, Lyngby

Arkitekt: KHR/AS

Tableau fra udstilling

i Gl Dok

55

More magazines by this user
Similar magazines