Boliger i ældre erhvervsbygninger - Byfornyelsesdatabasen

byfornyelsesdatabasen.dk

Boliger i ældre erhvervsbygninger - Byfornyelsesdatabasen

Eksempler på

præfabrikerede trapper.

FOB, Slagelse,

Fleksible boliger,

arkitekter,

CUBO arkitekter

Bygningen er udvidet omkring 1930, men

der er ikke foretaget ombygninger.

Flere af de gamle produktionsbygninger er

i dag ombygget til uddannelsesformål af

Odense Fagskole og Odense Håndarbejdsseminarium

med det resultat, at der er ca

250 uddannelsespladser og ca. 35 arbejdspladser

i området. Enkelte bygninger er

revet ned, og der er nyopført flere bygninger

til boligformål. Området rummer nu

ca. 170 boliger, hvoraf ca. halvdelen er ungdomsboliger.

Herudover har Odense kommune opkøbt

et ca. 8000 m 2 stort område med et gammelt

pakhus, der er ombygget til en børneinstitution,

medens det ubebyggede areal

er anlagt som kvarterpark.

Ørstedsgade er den primære adgangsvej til

området, og gaden er nu omlagt, så den

fremtræder med beplantning, hastighedsdæmpende

udformning, ny gadebelysning

og parkeringsmuligheder.

Glasværket blev færdigudbygget i år 2001.

Alternative program- og skitseforslag

Der er udarbejdet en række program- og

skitseforslag for den konkrete bygning.

Forslagene er vurderet, vægtet og udvalgt

med henblik på belysning af projektets

hovedproblemstillinger og under hensyn

til den forventede produktudvikling.

Følgende arbejdsmetoder er blevet

anvendt,

• Formstudier

• Funktionsstudier

• Skitsering, fremstilling

• Modelbygning

Også i denne fase er inddraget hensynet til

myndighedsforhold og bygningsreglement,

byggesagskontor, brandmyndigheder, m.v.

Klassificering i forhold til kortlægning

• bygninger beliggende i industriområder

• bygninger til let industri

• bygninger til lagerfunktion

Prioritering af temaer i forhold til konceptudvikling

• adskillelse af nyt og gammelt

• kontrast

• bevaring og artikulation af kvaliteter

• facader

• lysindtag

• rumlighed

• rumdybder

• nicher

• fleksibilitet

• valgmuligheder

• katalog

• rumdelere

• supermøbler

• lejlighedsskel

• funktionsvægge

• konstruktioner

• materialer

• installationer


føringsveje

Eksempel på fleksibel

indretning af boliger

ved hjælp af centralt

placerede vådrum.

Foto, interiøre

Graz, Østrig, arkitekter

Florian Riegler og

Roger Riewe

57