Boliger i ældre erhvervsbygninger - Byfornyelsesdatabasen

byfornyelsesdatabasen.dk

Boliger i ældre erhvervsbygninger - Byfornyelsesdatabasen

Nøgletal og sagsekspedition

Den samlede ombygningsudgift var

13.090.772 kr., ekskl. friareal og boligforbedringen

omfatter i alt 1.405 m 2,hvilket

svarer til 9.317 kr./m 2.Til sammenligning

var rammebeløbet til støttet byggeri i

Odense på samme tidspunkt, dvs. april

1999 på 9.850 kr.

Tabet udgjorde 23,18 % af ombygningsudgiften,

hvilket ikke er højt i forhold til forbedring

af boligejendomme.

By- og Boligministeriet har bevilget forsøgsramme

på 13.000.000 kr. af Projekt

Renoverings Pulje til gennemførelse af

ombygningen.

Byggesag, finansiering og lejefastsættelse er

gennemført på sædvanlig måde som en

boligforbedring i henhold til lov om Byfornyelse

og Boligforbedring. Huslejen blev i

forbindelse med godkendelse af regnskabet

fastsat til 640 kr./m 2 for begge boligtyper

inkl. vandafgift.

Seniorbofællesskab i bygningen

På grund af omtale i pressen har der været

lokal opmærksomhed omkring projektet,

og Fyns almennyttige Boligselskab fik henvendelse

fra et seniorbofællesskab om

muligheden for, at bofællesskabet kunne

disponere over alle boligerne.

Under normale forhold ville dette ikke

kunne lade sig gøre på grund af Boligselskabets

regler om ventelister.Ved en forsøgsordning

har Fyns almennyttige Boligselskab

og seniorbofællesskabet imidlertid

aftalt en ordning, hvorefter seniorboligselskabet

selv disponerer over boligerne i

den pågældende lokalafdeling af boligselskabet.

Der er dog indført den klausul, at boligselskabet

anviser andre beboere til boligerne,

hvis seniorbofællesskabet ikke selv kan

anvise beboere, der opfylder bofællesskabets

adgangskriterier.

Lokalafdelingen og boligselskabet består i

øvrigt af endnu en boligforbedret

erhvervsbygning med otte boliger og et

fælleslokale på den gamle glasværksgrund.

Interiør fra etplansbolig

I det følgende vises en del af det endelige

projektmateriale, som det blev anvendt til

entrepriseudbud.

Som det fremgår af tegningerne er hovedparten

af de oprindelige intentioner medtaget

i projektet.

De væsentligste områder er:

• Omfattende genbrug af det

eksisterende hus

• Vådrumskerner som

rumdannende i boligerne

• Gennemlysning af boligerne

ved hjælp af glasvægge

• Udnyttelse af den oprindelige bygnings

store facadeåbninger til sikring af gode

overgange mellem ude og inde

75

More magazines by this user
Similar magazines