Boliger i ældre erhvervsbygninger - Byfornyelsesdatabasen

byfornyelsesdatabasen.dk

Boliger i ældre erhvervsbygninger - Byfornyelsesdatabasen

Udviklingsprojektets idémæssige indhold

Den fremtidige byudvikling i Europa vil i

udstrakt grad foregå i eksisterende byområder,

herunder tidligere erhvervs- og industriområder.

Også Danmark er rig på denne

type erhvervs- og industrianlæg og industribygninger

fra omkring århundredeskiftet

og fremefter.

Udviklingsprojektet behandler selve omdannelsen

af bevaringsværdige erhvervsbygninger

til boligformål, men de viste

principper og løsningsforslag kunne også

gælde for en analog, nutidig anvendelse, f.

eks. til liberale erhverv.

At indrette boliger i eksisterende bygninger,

der oprindeligt var bygget til en fundamentalt

anderledes funktion, er en vanskelig

disciplin, der ikke alene kræver nytænkning

omkring form og funktion, men også

fordrer en byggeteknisk udvikling.

Anlæggene og bygningerne er først og

fremmest karakteriseret ved deres ofte store

skala, der også slår igennem i proportioneringen

af udearealerne og i mange tilfælde

giver dem et næsten parkagtigt udtryk.

Bygningernes indre er på samme måde

karakteristiske ved deres store sammenhængende

rum, ofte med varierede og

karakteristiske dagslysforhold, forstået på

den måde, at dele af bygningen kan være

meget velbelyste med store, fint proportionerede

vinduespartier, samtidig med at

andre dele, som tidligere var depoter og

lagre, henligger i mere eller mindre mørke.

Et andet karakteristika for denne type bygninger

er store rumdybder, ligesom etagehøjderne

ofte er væsentligt større end nuti-

dens boligstandard. Hyppigt forekommende

er ligeledes fuldmurede, brede ydervægge,

der giver mulighed for dybe vinduesnicher,

hvor man nærmest kan tage

ophold.

Men nogle af de største kvaliteter ligger i

selve datidens byggeteknik. Det er de konstruktionsmæssige

kvaliteter, såsom synlige

konstruktioner i træ og/eller stål, på én

gang udtryksfulde og rationelle i deres

fremtræden.

Og de materialemæssige kvaliteter, stofligheden

i overfladerne af træ, murværk og

beton er en uvurderlig bygningsmæssig

arv og umulig at skabe med nutidens sparsomme

ressourcer og byggeteknik.

Den arkitektoniske bearbejdning - og

udfordring - ligger i at bevare og tydeliggøre

»sporene« i bygningen fra tidligere

tiders brug, at bevare og tolke kvaliteterne

og i bedste fald tilføje nye kvaliteter.

Det centrale i opgaven er udvikling af

rumstore elementer i form af fritstående

kerner - eller »supermøbler« - placeret strategisk

i de store rum.

Elementerne indeholder primært køkkenfunktioner,

toiletter og badeværelser, med

andre ord funktioner, der er installationskrævende

og derfor, i samklang med bygningens

rationalitet, må placeres i en vis

orden. Dette er begrænsningen og bindingerne.

Men herfra kan supermøblerne

udformes varieret, kun afhængigt af rummets

begrænsning og med det overordnede

ønske, at placering og form forstærker

den rumlige oplevelse.

9

More magazines by this user
Similar magazines