Energieffektivitet og miljø er i fokus … - Mælkeritidende

mejerinet.dk

Energieffektivitet og miljø er i fokus … - Mælkeritidende

Energieffektivitet og miljø er i fokus

- med LOGSTOR præisolerede kølerør

Præisolerede rørsystemer fra LOGSTOR giver en mængde

fordele – både ved etablering og i den daglige drift af et

moderne mejeri.

Lad os få en snak om energieffektivitet, hygiejne og miljø

på FoodPharmaTech 2010 - Stand J-7340.

LOGSTOR A/S

Division Industry

Danmarksvej 11 · DK-9670 Løgstør · Denmark

Tel. +45 9966 1000 · Fax +45 9966 1180

logstor@logstor.com · www.logstor.com

Royalt mejeribesøg

- side 6

121. delegeretmøde

- side 7

Probiotika

- side 16

p i n d p r o m o t o r . d k 19269

20

8. oktober 2010

123. årgang


Skræddersyede

analyseløsninger

Biolab er en kendt analyseaktør med

løsninger til den farmaceutiske industri,

men med direktørskiftet sidste

år sætter virksomheden øget fokus

mejerierne. Biolab har udviklet et nyt

koncept ”Food Safety” med hundredvis

af analysemuligheder, der leveres

i færdige testkits efter kundernes ønsker.

4

Royalt mejeribesøg

Danmark har stolte mejeritraditioner

og den faglige stolthed ligger

dybt i mange af branchens

medarbejdere. På Arla Foods i

Slagelse var det også med stolthed,

at man den 16. september

fik lov at vise mejeriet og et udpluk

af danske mejeriprodukter

frem for Hendes Majestæt Dronning

Margrethe, som for første

gang besøgte et dansk mejeri. 6

FMFs 121 Delegeretmøde

Foreningen af mejeriledere og funktionærers

121. delegeretmøde blev afholdt

lørdag den 2. oktober 2010 i

Skagen. Foreningens formand, Søren

Jensen aflagde bestyrelsens beretning,

hvor der bl.a. var fokus på Voldgiftssagen

om en række medlemmers

forringede lønvilkår og på mælkeproducenternes

vanskelige forhold - men

også på branchens tro på en stærk

fremtid for dansk mejeribrug. 7

NR. 20

Indhold

Tidens

gang i

Mejeristhuset

Siden Mejeristhuset

blev

indviet i juni

1999 har husets

gæster skrevet hilsner, gode

ideer, beretninger og ”vise ord”

til kommende besøgende i husets

tre gæstebøger. Her har alle

haft mulighed for at drage nytte

af hinandens erfaringer og følge

lidt med i, hvem i mejeriverdenen

og bekendtskabskredsen der

har været i huset siden sidst. 14

Sundhedsfremmende

mejeriprodukter

Den 14. september afholdt Danmarks

Mejeritekniske Selskab

et interessant møde om SundhedsfremmendeMejeriprodukter.

Der var især fokus på probiotika,

der gør mejeriprodukter

”sundere” samt på EU-reglerne

for sundhedsanprisning af fødevarer

og behovet for mere forskning

på området. 16

17 Kort fortalt

21 Personalia

22 Leverandøroversigt

23 Mødekalender

24 Kloge ord og citater

Udgivere:

Foreningen af

mejeriledere og funktionærer,

e-mail: fmf@maelkeritidende.dk

Dansk Mejeriingeniør Forening,

e-mail: dmf@maelkeritidende.dk

Redaktion og sekretariat:

Munkehatten 28

5220 Odense SØ.

Tlf.: 66 12 40 25

Fax: 66 14 40 26

e-mail: info@maelkeritidende.dk

www.maelkeritidende.dk

Tlf. tid dagligt kl. 8.30-15.30

(fredag dog 8.30-14.30)

Ansvarshavende redaktør og

sekretariatsleder

mejeriingeniør Anne-Sofi Søgaard

Christiansen.

Redaktør

cand. mag. Anna Marie Thøgersen.

Redaktionssekretær

markedsøkonom Bettina M. Nielsen.

Sekretær

Birgit Jakobsen.

Annoncer:

Stillings- samt købs/salgsannoncer

kan leveres digitalt og må være

redaktionen i hænde senest torsdag

kl. 12.00, en uge før udgivelse.

Tidsskriftet udgives hveranden

fredag‚ undtagen dobbeltnumre i juli

og december‚ svarende til 23 nr./år i

et oplag på 1.700 eksemplarer (heraf

150 uden for oplagskontrol).

Abonnement:

Danmark: 1.164- kr./år inkl. moms.

Europa: 1.428,- inkl. forsendelse.

Øvrige udland: 1.620‚- kr. inkl.

forsendelse.

Læserkreds:

Mejeriernes og mejeriselskabernes

ledere og øvrige medarbejdere.

Mejeriingeniører, mejeriteknikere og

procesteknologer i ind- og udland.

Medlemmer af mejeriernes

bestyrelser.

Ansatte ved mejeribrugets

organisationer.

Medarbejdere ved universiteter og

øvrige forskningsinstitutioner samt

levnedsmiddel kontrolenhederne og

ministerielle embedsmænd.

Mange levnedsmiddelvirksomheder.

Mejeriernes leverandør- og servicevirksomheder

m.v.

(Stud. tech. al/mejerilinjen og procesteknologstuderende/mejerispecialet

modtager bladet gratis).

Tryk / layout:

Jørn Thomsen / Elbo A/S

ISSN 0024-9645

Medlem af:

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

MÆLKERITIDENDE 2010 3


Biolab A/S

Skræddersyede

analyseløsninger

Af Anna Marie Thøgersen

Mere end én Ole Opfinder

Den Århus-baserede leverandør af

analyseudstyr Biolab A/S har 38 års

erfaring med avancerede instrumenter

til alle typer analyser, proceskontrol

og udvikling. - Vi repræsenterer

mere end 20 kendte internationale

udstyrsproducenter, og vi leverer

løsninger til 9 af Danmarks 10 største

fødevarevirksomheder, sidst men

ikke mindst har vi 13 medarbejdere,

der brænder for deres job. Medarbejderne

har årelange erfaringer i at opbygge

og programmere specifikke og

ofte højt automatiserede analysesystemer

efter kundernes behov. Det

fortæller Biolabs direktør gennem de

seneste 10 måneder, Erling Markussen,

der fra sine tidligere jobs er et

kendt ansigt i mejeribranchen.

Hele føde vare branchen

Biolab leverer

analysekoncepter

til hele fødevareindustrien,

herunder mejerierne

og deres

leverandører

af ingredienser,starterkulturer

og hjælpestoffer,

hvor

Biolab er en kendt analyseaktør med løsninger til den

farmaceutiske industri, men med direktørskiftet sidste år

sætter virksomheden øget fokus på mejeriindustrien. Biolabs

nye chef Erling Markussen øjner mange muligheder bl.a. inden

for mejeriernes vandanalyser, ingrediensbranchens behov for

frysertørring samt helt generelt inden for fødevaresikkerhed.

Her har Biolab-staben udviklet konceptet ”Food Safety” med

hundredvis af analysemuligheder, der leveres i færdige testkits

efter kundernes ønsker.

Biolabs løsninger hjælper til hurtig

produktudvikling og sikker produktion.

Desuden leverer Biolab udstyr

til prøveforberedelse og neddeling til

de servicelaboratorier, som mejerierne

og øvrige fødevarevirksomheder

benytter.

Blandt de mere specifikke og relativt

nye analysekoncepter fremhæver

Biolabs direktør firmaet ManTech til

vandanalyser, VirTis til frysetørring

og Biolab’s egen Food Safety løsning.

Biolabs automatiserede

analysekoncept velegnet

til kontrol af mejeriernes

proces- og spildevand.

Vandanalyser

De stigende myndighedskrav til måling

af vandkvaliteten på proces- og

spildevand i og fra mejerierne, kan

imødekommes af Biolabs analysekoncept

samt agentur på ManTech’s

kompakte multiparametersystem for

vandanalyser. Erling Markussen forklarer:

- ManTech ”RapidDuo” kan i

én arbejdsgang analysere for adskillige

parametre som pH, ledningsevne,

alka- linitet og fluorid på

under 3 min pr. prøve. Den

auto- matiske kalibrering

og mulighed

4 MÆLKERITIDENDE 2010 NR. 20


Direktør og medejer af Biolab, Erling Markussen med en stor stofmodel

af en ny elektronisk mikropipette, designet og oven i købet

syet af en af de kreative medarbejdere. Biolab var den første virksomhed,

der introducerede pipetter med engangsspidser i Danmark.

Mejerierne kan besøge virksomheden, stofmodellen og især få

nærmere oplysninger om bl.a. det nye Food Safety koncept på

FoodPharmaTech og Landsmejeriudstillingen i Herning i november.

Biolabs direktør Erling Markussen ved et opkoncentreringsudstyr til

laboratoriebrug.

for konfiguration, der kan analysere

op til 197 prøver i en batch, gør systemet

til et af de mest avancerede på

markedet. Konfigurationen kan foretages

på parametrene; pH, ledningsevne,

turbiditet, chlorid, ammonium,

farve og BOD mv. Funktionen IntelliRinse

sikrer desuden, at der ikke

sker kontaminering. Alle analyserede

dataparametre fra en enkelt prøve

håndteres og præsenteres automatisk

i en samlet rapport, så metoden er

yderst tids- og arbejdsbesparende.

NR. 20

Frysetørring

- Biolab har gennem en årrække solgt

Genevac opkoncentreringsudstyr, der

anvendes på mange laboratorier mv.,

men nu tilbyder vi fra den samme leverandør,

SP-Industries en fantastisk

innovativ metode, VirTis til frysetørring,

oplyser Erling Markussen. SP-

Industries, der blev grundlagt i 1957,

er verdens førende inden for udvikling

og fremstilling af frysetørringsudstyr,

og virksomhedens nye VirTis

udmærker sig med stor spændvidde

i kapacitet og en unik styringssoftware,

der tilpasser sig de behandlede

emner.

VirTis kan designes til anvendelse

i mindre såvel som stor skala: Fra et

lille standardsystem til laboratoriebrug,

hvor der skal fjernes fx to liter

væske fra en prøve - til større og specifikke

frysetørringssystemer, der kan

håndtere op til 600 kg prøve af gangen.

VirTis i stor skala har fået megen

opmærksomhed hos bl.a. ingrediensvirksomheder.

Biolab forventer at vise det nye

VirTis Frysetørringsudstyr frem på

FoodPharmaTech messen i Herning i

november.

Food Safety

På den netop afholdte Scanlab messe

lancerede Biolab sin nye afdeling for

Food Safety. Som navnet antyder, har

konceptet med fødevaresikkerhed at

gøre, og Biolabs eksperter har analyseret

fødevareindustriens generelle

og efterhånden omfattende behov for

kvalitets- og hygiejneanalyser. Behovene

er sat i systemer med en lang

række analysemuligheder, der nu kan

leveres i færdige testkits efter kundernes

ønsker. - Vi lægger ud med

over 400 produkter fra kendte leverandører

som Biokar Diagnostics,

EuroProxima og Transia-Nutricor.

Hvad enten virksomheden skal fortage

produkt- eller hygiejnekontrol,

kan vi finde en løsning, der passer

blandt det store sortiment af substrater

i form af pulvere, flasker og brugsklare

rør og plader, oplyser Erling

Markussen. Han tilføjer, at uanset

om virksomheden skal finde farlige

bakterier, allergener, medicinrester,

mycotoxiner eller noget helt andet, så

kan Biolab hjælpe med mindst 200

mikrobiologiske og kemiske testparametre

på mange forskellige fødevarematricer

og med hurtige teknologier

som ELISA, immunkromatografi eller

chromogene substrater. ■

MÆLKERITIDENDE 2010 5


Dronningen blev budt velkommen af Slagelse by, 300 flagbørn samt Arla Foods’ adm. direktør Peder Tuborgh og

produktionsdirektør Ole E. Hansen.

Royalt mejeribesøg

Danmark har stolte mejeritraditioner, og den faglige stolthed ligger dybt

i mange af branchens medarbejdere. På Arla Foods i Slagelse var det

også med stolthed, at man den 16. september fik lov at vise mejeriet og

et udpluk af danske mejeriprodukter frem for Hendes Majestæt Dronning

Margrethe, som for første gang besøgte et dansk mejeri.

Festlig modtagelse

Dronningen var på den sidste del af

sit sommertogt, da turen gik til Slagelse

kommune, og Arla Foods blev

udvalgt til et besøg. Der var sat en

flot ramme for velkomsten af Majestæten,

da hendes bilkortege passerede

forbi 200-300 flagbørn iklædt

grønne trøjer med teksten ”Tættere

på naturen”. Herefter blev Dronningen

budt velkommen af blomsterbørn

samt Arla Foods adm. direktør Peder

Tuborgh og produktionsdirektør Ole

E. Hansen.

Smagsprøver til Dronningen

Besøget varede i 45 minutter, og Ole

E. Hansen fortæller, at Dronningen

inden for denne tidsramme nåede

at få en kort præsentation af Arla

Foods og efterfølgende en rundvisning

i udvalgte produktionsafdelinger

på mejeriet. ”Både i besøgslokalet

og under rundturen havde vi opstillet

borde med et udvalg af mejeriets

og Arla Foods produkter. Dronningen

smagte interesseret på vores Unikasortiment,

og hun var yderst begejstret

over gourmetsmørret. I tapperiet

ville Dronningen gerne smage

kærnemælk, som hun ikke havde

drukket i mange år. Skolemælk og

skolemælkskapsler som samlerobjekt

var også et samtaleemne, og Dronningen

fortalte, at hun som barn og

havde fået skolemælk”, slutter Ole E.

Hansen.

I tapperiet smagte Dronningen for første

gang i mange år på kærnemælk.

Stor indsats - og gevinst

Forberedelserne til et Dronningebesøg

er omfattende, og der skal tænkes

i mange detaljer, præcision og sikkerhed.

PET havde besøgt mejeriet i flere

omgange - og bombehunde afsøgte

området få minutter før Dronningens

ankomst, så jo - Arla Foods Slagelse

stod på den anden ende, men alle

kunne være tilfredse med besøget, da

de 45 minutter var gået, og den royale

karavane kørte videre til næste

stop på dagens program. På mejeriet

sænkede roen sig efter nogle hektisk

uger, og en smilende besøgsleder,

Tove Olsen, kunne sammen med

mange andre på mejeriet glæde sig

over besøget og alt det positive, der

følger i kølvandet: ” En sådan glædelig

og stor begivenhed er helt klart en

gevinst også indadtil i virksomheden.

Som medarbejder, får man så meget

positiv respons i mange forskellige

sammenhænge, og hver gang ranker

man sig lidt over at have været en del

af arrangementet og over at være ansat

på en virksomhed, som får lov at

få så fint besøg.” ■

6 MÆLKERITIDENDE 2010 NR. 20


Foreningen af mejeriledere og funktionærers 121. delegeretmøde

Et udfordrende år

Et langt sejt træk

Et samlet dansk mejeribrug har

grund til at være stolt over indsatsen

i det forgangne år. I kæden fra jord

til bord er der optimeret og rationaliseret

for at vende det historiske fald

i mælkeprisen 2009 til 2,10 - 2,15 kr.

for traditionel standardmælk i forhold

til 2008-rekordårets mælkepris

på godt 2,80 kr. pr. kg.

De globale konjunkturer peger

dog igen i den rigtige retning med en

svagt stigende efterspørgsel. Det er

endnu uvist, hvad 2010-mælkeprisen

bliver, men ifølge Ejerbladet til

Arla Foods danske andelshavere, er

det en indikator, at Arla-indtjeningen

for første halvår 2010 bliver på 2,37

kr. pr kg mælk mod 2,03 kr. for halvåret

2009.

En stigende mælkepris til producenterne

falder på et tørt sted. Mange

landmandsfamilier ser dystert på

fremtiden. Dog har EU i 2010 givet

en håndsrækning til danske mælkeproducenter

på 73,5 mio. kr. svarende

til 1,6 øre pr. kg mælkekvote.

Vi er selvfølgelig i Hovedbestyrelsen

af den opfattelse, at der er en

fremtid for dansk mælke- og mejeriproduktion:

Der er en global befolkningstilvækst,

øget købekraft hos

middelklassen i BRIK-landene, bæ-

NR. 20

Foreningen af mejeriledere og funktionærers 121.

delegeretmøde blev afholdt lørdag den 2. oktober 2010

i Skagen. Foreningens formand, Søren Jensen aflagde

bestyrelsens beretning, som her bringes i forkortet og

redigeret form. Foreningens næstformand Leif Friis

Jørgensen blev valgt til dirigent, og sekretariatsleder Anne-

Sofi Christiansen aflagde regnskab. (Beretningen i dens

fulde længde kan læses på www.mejerileder.dk). Grundet

Mælkeritidendes messenr. forud for Landsmejeriudstillingen

/ FoodPharmaTech bringes regnskab, valg og debat ved

delegeretmødet først i Mælkeritidende nr. 22, der udkommer

fredag den 5. november.

Foreningens formand, Søren Jensen

aflagde bestyrelsens beretning. (Foto

Thomas Priskorn).

redygtige produktions- og distributionssystemer,

øget satsning på mærkevarer

og specialprodukter samt

innovation.

Dansk mejeribrug ved, hvad der

skal til for at opnå stærke positioner

på hylderne. Lurpak er et eksempel

på mejeribrugets kvalitetsarbejde

gennem 109 år. En styrke som er opnået

i et langt sejt træk.

En vigtig spiller

Danmarks fødevareerhverv eksporterer

årligt varer og ydelser til en værdi

af 109 mia. kr., hvilket placerer os på

verdens Top-10 over fødevareeksportører.

Der er utroligt mange penge og

arbejdspladser i fødevareerhvervet,

idet ca. 175.000 personer er beskæftiget

inden for fødevareklyngen, heraf

knap 28.000 inden for området friske/ferske

fødevarer. Landbrugets og

følgeindustriens arbejdspladser udgør

12,3 - 16,6 % af de privatansatte

alene i ”Udkantsdanmark”, så erhvervet

er en vigtig spiller i lokalsamfundene.

Landets politikere, organisationer

og erhverv skal fastholde og

udbygge fødevareindustrien med fokus

på bæredygtighed. Vi skal stå

sammen i branchen og styrke respekten

for de danske fødevarer.

Globale og nationale

udfordringer

Vi eksporterer to-tredjedele af vores

mejeriprodukter og har åbne grænser

for import/eksport af råmælk samt

en import i 2009 på 60 mio. kg mejeriprodukter.

Vi kender også til udfordringer

på områder som valuta,

import/eksportrestriktioner, fødevareskandaler

samt politik og religion.

Senest er en ny udfordring kommet

til; nemlig E-auktioner over New Zealands

mælkepulver, som nærmest

sætter pristrenden på verdensmarkedet

for mejeriprodukter.

MÆLKERITIDENDE 2010 7


Til ugunst for dansk landbrug overvejer

EU omlægning af hektarstøtten

fra de nuværende gennemsnitlige 394

euro. Ved en omlægning vil alle landbrugsarealer

i EU modtage 264 euro

pr. hektar, hvilket vil give 2,5 mia. kr.

mindre i støtte til dansk landbrug og

på kort sigt gøre livet på landet yderligere

økonomisk vanskeligt.

EU’s vandrammedirektiv kræver

desuden over de næste årtier en nedskæring

på 19.000 tons kvælstof af

den nuværende udledning. Det er en

kæmpeudfordring, når staten samtidig

ønsker en landbrugseksport på

over 60 mia. kr. og fastholdelse af det

nuværende antal ansatte. Derfor er

det glædeligt, at regeringen vil fremsætte

et nyt miljøforslag, som tager

hensyn til samfundsøkonomien og

arbejdspladserne i landdistrikterne.

Fødevareministeren har indset, at fødevareeksporten

er en af de brancher,

som har klaret sig bedst gennem den

finansielle krise.

Vi håber også, at ”Christiansborg”

samt kommunerne hurtigt får justeret

effektivt på de økonomiske og bureaukratiske

byrder og restriktioner,

som landbrugs- og fødevareerhvervet

er underlagt.

Alle disse tendenser og tiltag, hvorunder

den skjulte fedtskat også hører,

er store udfordringer. Men der er bestemt

håb for erhvervet, selvom det

kræver stærk fokus på drift og omkostninger

samt yderligere strukturtilpasninger

i primærproduktionen.

På hovedbestyrelsens vegne opfordrede

Søren Jensen alle til at støtte

stærkt op om mejeribrugets konkurrence-

og innovationskraft samt procesteknologiske

udvikling - med behørig

respekt for miljø, dyrevelfærd,

kunder og medarbejdere.

Tro på fremtiden

Der er ikke lukket mejerianlæg i året

på trods af fald i antal ansatte - grundet

mejeriernes optimerings- og rationaliseringstiltag

samt mistede ordrer.

Trods den økonomiske krise har

beskæftigelsen på de danske mejerier

udvist stabilitet, og mange virksomheder

har tillige afsat store summer

Foreningens næstformand Leif Friis

Jørgensen blev valgt til dirigent.

til investeringer, innovation og produktudvikling,

herunder Arla Foods

historisk høje investeringsbudget på

ca. 1,85 mia. kr. Det vidner om stærk

tro på fremtiden og store vækstambitioner.

Arla UK vil bl.a. bygge verdens

største konsummælksmejeri vest for

London, og koncernen har ligeledes

købt sig ind i mejeriet Westbury

Daires. I Nord- og Sydamerika har

Arla investeret kraftigt i hhv. havartikapaciteten

på Hollandtown i USA og

i valleforædling i Argentina.

I Danmark vil Arla færdiggøre en

række projekter, herunder udbygninger

af Kruså og Rødkærsbro. Der

er også investeret i optimeringer

uden for produktionen samt i miljø

og energi. Senest er der påbegyndt

større udvidelsesprojekter på DP i

Nr. Vium samt Nr. Vium Mejeri. Desuden

er Arla’s hovedkontor flyttet fra

Skanderborgvej til flotte rammer

Sønderhøj i Viby.

I august genåbnede ostehandlerne

Bent og Tove Rosenkvist Lindved

Mejeri efter en omfattende renovering

af bygninger og installation

af procesudstyr. I Staby i Vestjylland

og Frøstrup i Thy har to landbofamilier

påbegyndt isproduktion med tilhørende

butiksfaciliteter. Længere

nordpå har Åbybro Mejeri øget salg

og eksport af Ryå-produkterne og

derfor udvidet med 500 m 2 frostlager,

som også skal frigøre plads til produktudvikling.

Længere oppe i Nord-

jylland har Asaa Andelsmejeri afsluttet

en større ombygning, renovering

og udvidelse med fokus på effektivitet,

miljø og hygiejne.

Mejeriforskningen

Dansk mejeribrug har et vedvarende

behov for innovation og forskning for

at kunne understøtte nye produkter,

teknologier og metoder samt uddannelsesmiljøerne.

Derfor blev det samlede

mejeribrug nærmest frustreret,

da Mejeriforeningen meldte, at der

blev lukket for penge fra Mejeribrugets

Forskningsfond. Heldigvis trådte

ansvarlige ildsjæle fra både små og

store mejerier i karakter og støtter nu

op om en frivillig indbetalingsordning

til Fonden. Formand Jens Beierholm

oplyste på Privatmejeriernes

generalforsamling, at mejerierne har

afsat 4,3 mio. kr. til Forskningsfonden

- med Hans Henrik Lund i spidsen.

Et godt eksempel på at mejeribranchens

stærke fællesskab er en

sikker hjørnesten i bestræbelserne på

at holde dansk mejeriindustri blandt

de førende i verden - uanset disciplin.

Medlemsforhold

FMF har 762 medlemmer, heraf er

502 aktive, 38 dobbelte, 83 passive

og 177 kontingentfrie. Der har i året

været en medlemsfremgang på seks i

aktivgruppen. Det er meget glædeligt

i en tid, hvor mange andre faglige organisationer

oplever fald i medlemsskaren,

understregede formanden, og

informerede herefter om den afholdte

temadag om medlemshvervning for

kredsbestyrelserne i foråret, hvor der

var masser af gode forslag på bordet;

velkomstmappe, visitkort, aspirantklub

for procesteknologstuderende

samt et reolsystem med argumenter

for at blive medlem af FMF.

For Aspirantklubben (på Kold college)

er der planlagt et ”gå-hjem

møde” for procesteknologerne den 17.

november. Procesteknologer og mejerielever

får alle Mælkeritidende gratis.

Det er planen, at Aspirantklubben

via sekretariatet skal knyttes til Fynskredsen.

Ved procesteknologernes

dimission på Kold i sommer deltog

8 MÆLKERITIDENDE 2010 NR. 20


næstformand Leif Friis på foreningens

vegne.

Formanden betonede, at de øgede

aktiviteter for medlemshvervning

sandsynligvis er en medvirkende

årsag til tilgangen til FMF, og

han opfordrede alle til at være gode

ambassadører for såvel nye som eksisterende

medlemmer.

LMU aktiviteter

Igen i år deltager FMF på Landsmejeriudstillingen

i Herning med en fællesstand

M9590, hvor foreningen

viser flaget sammen med samarbejdspartnere:

FTF-A, AP Pension, ”Mejeriliv”,

Dansk Mejeriingeniør Forening

og Mælkeritidende. På standen kan

medlemmerne desuden få gode råd

samt informationer om den nye internetboghandel

dairybooks.dk, hvorfra

der kan købes bøger som fx Dairy

Processing Handbook og Dairy Technology.

Medlemmerne - og alle andre

- kan ligeledes få orientering om

ændring af den kendte Mejeribrugets

Lommebog, som undergår en række

spændende forandringer både på indhold

og layout samt skifter navn til

Mejeribrugets Årbog. Der arbejdes

på, at Årbogen skal indeholde en ny

aktivitetskalender samt flere mejeristatistikker

og nøgletal mv. Igen i år

afholdes en lille quiz, hvor nye og eksisterende

medlemmer kan deltage.

AP Pension

AP Pension har de sidste par år haft

meget fine nøgletal og afkast. En

række FMF-medlemmer har i henhold

til foreningens overenskomster

deres pension i AP Pension (AP Netlink),

der også omfatter dækning ved

kritisk sygdom, som i 2010 er udvidet

til at omfatte langt flere sygdomme

end tidligere. FMF’s AP-aftale blev i

øvrigt 0,45% billigere at administrere

pr. 1/1 2010.

”Mejeriliv”

Dansk Mejeristforenings gensidige

Ulykkesforsikring bliver som bekendt

nedlagt den 31.12 2010. Den nuværende

forsikringsordning, Dansk Mejeriingeniør

Forening og FMF har

NR. 20

samarbejdet med De Frie Forsikringsmæglere

om en ny forsikringsaftale,

som er ved at være på plads og

kommer til at hedde ”Mejeriliv”. Aftalen

skal administreres af OPTIMA

Forsikringsagentur og forsikringen

tegnes i Gouda. Alle nuværende samt

potentielt nye medlemmer vil blive

orienteret om de mange gode forsikringsmuligheder

med ”Mejeriliv”.

Voldgiftssagen

De af vores medlemmer, der er ansat

hos Arla Foods Danmark, modtog fra

Arlas Global HR Service i december

2009 en ”julehilsen” - på engelsk(!)

med budskabet om, at alle lønreguleringer

pr. 1. januar 2010 var sat

på nul. Dog ville man fra Arla Foods

”naturally” respektere alle kontrakter

og aftaler.

Vores aftale, overenskomsterne

mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

(MA) og Foreningen af mejeriledere

og funktionærer, har som

aftalegrundlag fungeret til parternes

fulde tilfredshed igennem årtier. Aftalen

er skrevet mellem mejerifolk på

et jævnt og godt dansk, som der indtil

medio december 2009 har været en

sund fælles tolkning af parterne imellem.

Der er generelt blevet forhandlet

og reguleret mere eller mindre hvert

år, og ingen er blevet sat til nul - uanset

mælkepris og mejeriernes driftsresultater.

Fortvivlelsen var stor, da foreningens

medlemmer fandt ud af, at MA’s

største medlem havde tolket vores

Mejeriliv

Medlems forsikring

Foreningen af mejeriledere

og funktionærer

overenskomst således, at man kunne

undlade at afholde lønforhandlinger

og meddelte 0-regulering pr. januar

2010 med henvisning til lav mælkepris

samt dårlige driftsresultater

landbrugene. Som dybt engagerede

og loyale ledere blev vi mødt med en

direkte sammenhæng mellem mælkepris

og vores aflønning for det daglige

arbejde.

Snart nåede frustrationerne til sekretariatet

i Odense gennem berørte

medlemmer og kredsformændene.

Med baggrund i jeres henvendelser

samt Hovedbestyrelsens tolkning

af ”hændelsesforløbet” omkring den

manglende overholdelse af overenskomsten,

besluttede vi at placere ”sagen”

hos Forhandlingsudvalgets Arlamedlemmer,

oplyste Søren Jensen.

Dette udvalg blev af Hovedbestyrelsen

opfordret til at påvirke Arla-organisationen

fra linjeniveau og op til

Arlas Globale HR Service. - Som bekendt

var der total radiotavshed, understregede

formanden.

Hovedbestyrelsens opfordring til at

bruge FMF Sekretariatet som parkeringsplads

for frustrationer - frem for

overfor hinanden eller andre steder

- blev fulgt, understregede formanden

og takkede for opbakningen, der

oger bevis på, at de berørte loyale

mejerifolk i den uvante situation passede

deres jobs til UG og derved bidrog

til, at mejerierne har nået deres

skærpede mål på KPI’erne, hvilket

igen har dryppet direkte ned på mælkeprisen.

Dansk Mejeriingeniør

Forening

En ny forsikringsaftale ”Mejeriliv” træder snart i kraft til afløsning for

Ulykkesforsikringen.

MÆLKERITIDENDE 2010 9


Forhandlingsudvalget har udsendt

målrettet information til foreningens

medlemmer gennem sagens forløb,

hvor flere har været involveret, herunder

FMFs advokat, FTF, tidligere

hovedbestyrelses- og forhandlingsudvalgsmedlemmer

samt fhv. sekretariatsleder

Kjeld Mark for afdækning

af intentionerne i forhandlingerne i

perioden 1987-2001, hvor overenskomsten

undergik store forandringer.

Som bekendt var de to overenskomstparter

ikke enige om fortolkning, intentioner

og forståelse af overenskomstens

ord. Derfor var der behov

for en faglig voldgift under ledelse

af en højesteretsdommer. (Se www.

mejerileder.dk for udførlig gennemgang

af sagsforløbet).

Voldgiftsrettens kendelse

Vi tager naturligvis Voldgiftsrettens

kendelse til efterretning, men vi er

utroligt skuffede over sagens udfald,

da den gik os imod på 3 ud af 4 punkter.

Eneste medhold var, at der skal

gennemføres en årlig lønforhandling.

Uanset voldgiftens kendelse og

skuffelsen hos medlemmerne, så er

overenskomsten gældende frem til

Mejeribrugets

Lommebog undergår

en række spændende

forandringer og skifter

navn til Mejeribrugets

Årbog.

oktober 2011. - Hovedbestyrelsen har

klart forstået jer medlemmer, at det

er en ”ommer” af de store, når overenskomsten

skal genforhandles i efteråret

2011.

Den kommende lønforhandling

2010 skal gennemføres med voldgiftsrettens

ord. Nu har vi jo prøvet

en ”fortolkning” af ordet tilstræbes

i en tid med faldende mælkepris, så

det bliver spændende at prøve i en tid

med stigende mælkepris, nu hvor vores

lønforhold er bundet direkte op

på mælkeprisen. Vi ser, at Videnscenter

for Landbrug og Kvæg anbefaler

mælkeproducenter og konsulenter at

budgettere med en mælkepris på 2,42

kr. pr kg standardmælk.

Overenskomstforhandlinger

2011

Næste skridt fra foreningens side i

forbindelse med medlemmernes lønforhold

bliver følgende:

Den årlige individuelle lønforhandling:

Foreningen tilvejebringer

løncifre/statistik for omverdnen, udarbejder

værktøj til forberedelse og

tilbyder medlemsmøder med specialist

i individuel lønforhandling.

Overenskomstforhandlinger 2011:

Input og drøftelser i kredsene, afklaring

af strategi og mål samt inspiration

i lignende foreninger.

Forhandlingsudvalget vil benytte

”eksperthjælp” hos FTF samt jurister,

og overenskomst og aftaletekster vil

blive vendt og drejet.

Ansættelseskontrakter: Sekretariatet

vil bistå med kontraktudformning

og gennemgang.

Forårets 2011 temamøde for kredsbestyrelserne

planlægges afholdt i

Odense med fokus på overenskomst,

løn og lønforhandling.

Under punktet eventuelt afholdt

Klaus Matthiesen, FTF et indlæg over

emnet ”Overenskomst, løn og lønforhandling”

- status og udfordringer.

Indlægget bringes i et senere nr.

af bladet.

Jobsituationen

Af FTF-A’s arbejdsløshedsstatistik

for august 2010 fremgår det, at der

blandt vore a-kasseforsikrede medlemmer

er en arbejdsløshedsprocent

på 2,2 - svarende til 10 ledige. Det er

naturligvis for mange, selvom det er

en lav arbejdsløshedsprocent, der viser,

at vore medlemmer trods alt har

gode jobmuligheder.

Ved årsskiftet 2009/2010 var ca.

472 FMF-medlemmer forsikrede mod

arbejdsløshed, dette tal er imidlertid

faldet til 455 i juli. På Hovedbestyrelsens

vegne opfordrede formanden

medlemmerne til at være bevidste om

konsekvensen ved fravalg af a-kasseforsikring.

Også i det forgangne år har der været

behov for juridisk bistand og medlemsrådgivning,

og omkostning til

advokathjælp har udgjort ca. 150.000

kr. Ud fra situationen pt. er der håb

om, at antallet af advokatsager klinger

lidt af. Formanden opfordrede

medlemmer til at søge råd og vejledning

hos foreningens sekretariat, når

og hvis det er nødvendigt.

Uddannelsesforhold

På Kold college er der i 2010 udlært

65 mejerister og dimitteret 28 procesteknologer,

heraf 14 med mejerispe-

10 MÆLKERITIDENDE 2010 NR. 20


ciale. Formanden ønskede alle til

lykke med håbet om, at de finder sig

til rette i mejeribruget. På Kold er der

i 2010 optaget 101 mejerielever og 31

procesteknologstuderende, heraf ni

uddannede mejerister. Af de 22 procesteknologstuderende

på 3. semester,

har 10 valgt mejerispeciale.

Fra Kold colleges censorkorps er

der stor ros til de fleste elevers præstationer,

mens en lille andel klarer

sig mindre godt. For at sikre fremtidens

veluddannede mejerister må det

samlede mejeribrug og Kold college

have fokus på, at de nye mejerielever

er på rette niveau.

Efter en årrække med lav aktivitet

på mejerilederuddannelserne har

Arla nu igangsat deres ALP-lederuddannelser,

som er modtaget rigtig positiv.

Via Mejeribrugets UddannelsesUdvalg

er ALP-uddannelsen efter

mindre tilrettelser nu bredt ud til

branchens ledere uden for Arla. Dog

er det pt. ikke tilmeldinger nok, så

formanden opfordrede interesserede

deltagere at tilmelde sig hos Mejeribrugets

UddannelsesUdvalg.

Arlas udrulning af LEAN sætter

stort ind på uddannelses- og træningsforløb

i disciplinerne ledelse,

forandringsledelse og performance

management, igen med særdeles positive

tilbagemeldinger.

Til Mejeriindustriens Efteruddannelser

for sæsonen 2010/2011 er det

NR. 20

Besøg os på

Hal J Stand 7100 (først til venstre)

Ring til Michael Kristensen 8710 2374

eller Peter S. Bøje 8710 2377og aftal

fabriksbesøg i forbindelse med messen.

kun lykkedes at samle deltagere til ét

kursus, så det er en noget sløj efteruddannelsessæson

for vores timelønnede

medarbejdere. Om årsagen er

en tilfældighed, et aktivt økonomisk

valg, eller fordi medarbejderne har de

nødvendige mejerifaglige kompetencer,

kunne formanden ikke svare på.

Men han opfordrede fra delegeretmødet,

at alle støtter stærkt op bag kompetenceudvikling

i hele mejeribruget.

Landsmejeri-

udstillingen

Trods krisen var der stor opbakning

fra alle mejerier til den ”lille” Landsmejeriudstilling

i 2009 med små

1000 udstillede produkter, god opbakning

fra leverandørerne, flot indsats

af Kold-elever, mejeriernes hjælpere

og selvfølgelig som altid fra

kittelfolket. Det er vi fra Udstillingsudvalgets

side utroligt glade og taknemmelige

for. Tak til alle!

Den 2.-4. november afholdes

Landsmejeriudstillingen 2010 som

en del af FoodPharmaTech i MCH

Herning. Der bliver virkelig noget for

mejerisanserne i hal M, idet der er

forhåndstilmeldt over 1.600 mejeriprodukter.

På FoodPharmaTech udstilles

teknik, emballage, hjælpestoffer

og tekniske artikler, og det gør det

hele ekstra spændende og levende, så

mød nu op alle sammen, opfordrede

formanden.

Randers Rustfri Stålindustri

Med 1600 tilmeldte produkter konsolideres

vores arrangement som verdens

største udstilling af bedømte

mejeriprodukter. Det er så flot og imponerende,

at HKH Prins Joachim

vil afsløre vinderne af Scandinavian

Dairy Contest og Danmarksmesterskabet.

Fra udvalgets side er det en kæmpe

udfordring at få 2011-udstillingen

landet på en fornuftig måde, således

at vi som erhverv og kollegaer

har et bæredygtigt branchekultursted

mange år fremadrettet. Med det lille

2009-besøgstal in mente, er det en

god lejlighed til at prøve nye veje for

mejeribrugets flagskib inden for arrangementer.

Netop nu tænkes der

store tanker om ”Next generation” af

den ”lille” udstilling, oplyste formanden

og opfordrede de fremmødte og

alle andre med gode ideer til ”den

lille LMU” om at rette henvendelse til

udstillingens sekretær, Sven Ålborg.

Mejeribrugets Dag

Trods hård vinter deltog 300 mejerifolk

den 3. februar i Mejeribrugets

Dag på Kold college med foredragstemaet

”Dansk Mejeribrug i fremtiden”

samt efterfølgende rundvisning

på Kold, i Træningsmejeriet og Tropehuset

samt deltagelse i et par workshops

mv. Derefter kredsudstilling,

som efter et par hyggelig timer med

netværksdannelse, smagsprøver og

Quality · Effiency · Environment

Randers Rustfri Stålindustri 2010 A/S

www.rrs.dk

• Mejeri- og Pharmatanke

• Vi leverer tanke og procesudstyr over

hele verden

• Miljørigtig fremstilling af fødevareudstyr

• Kom og se RRS kvalitetssystem og få en

snak om mejeristandarder og udstyr der

lever op til dine kvalitetskrav

Bogensevej 40 • 8940 Randers SV• Denmark

Tlf. +45 8642 5688 • Email rrs@rrs.dk

MÆLKERITIDENDE 2010 11


esøg hos virksomhedsudstillerne,

blev afsluttet med en flot buffet med

nordisk - og mejeririgtig - mormormad

kreeret af Kolds kokkeelever.

Bag Mejeribrugets Dag står Mejeriforeningen,

Kredsudstillingerne, Kold

college, Dansk Mejeriingeniør Forening

og Danmarks Mejeritekniske

Selskab, og vi er utroligt glade for opbakningnen

fra dansk mejeribrug.

Studietur til Skåne og

Bornholm

Sidst i april kørte ”humørbussen”

med 33 forventningsfulde studieturdeltagere

mod Skåne og Bornholm.

Med Fie i spidsen var der skruet et

rigtigt godt fagligt og socialt program

sammen med besøg i Lund hos Tetra

Pak og Skånemejerier og på Bornholm

hos Bornholms Andelsmejeri

og Svaneke Bryghus. En god studietur

med tid til faglighed og netværk.

At Chr. Hansens spydspidser i Dan-

mark, Martin Holst og Kim Ernstsen

afholdt flere quizzer med vinpræmier,

og Ole E. Hansen fra Slagelse gjorde

den som bussteward med kaffe og

sandwicher bidrog ekstra til stemningen

i ”humørbussen”.

På vegne af de arrangerende foreninger

takkede formanden Peter

Holmskov fra Tetra Pak, Stig Olesen

fra Skånemejerier og Per Olesen fra

Bornholms Andelsmejeri. En rigtig

god tur under superledelse af Fie.

Kredsudstilling i Esbjerg

Den 9. juni blev årets anden kredsudstilling

afholdt på Esbjerg Mejeri

med deltagelse af knap 300 engagerede

mejerifolk og med rundvisning

på mejeriet samt orientering om virksomheden

ved mejerichef Jan Vraa

Mikkelsen.

Udstillingskredsens nye formand

Vagn Clausen uddelte ærespræmier

for 2010.

International Dairy Books

Your supplier of dairy literature

International Dairy Books is a publishing

house specialising in literatur for the dairy

industry.

We have sole distribution of ”Cheese Technology

- A Northern European Approach”,

”Dairy Processing Handbook” and ”Handbook

of Milk Powder Manufacture”, but in

addition we offer a long line of technical

and scientific dairy books from publishers

across the world.

Visit www.dairybooks.dk to order

På FMFs LMU-stand kan medlemmerne høre mere om internetboghandlen dairybooks.dk.

Nordisk Mejerikongres

Den 17.-19. juni blev Den 42. Nordiske

Mejerikongres afholdt i Hämeenlina

Finland med 257 deltagere, heraf

35 danske, som blev budt velkommen

af rådets præsident Kari Toikkanen.

”Rådets hæderspris” på 3000 euro

blev tildelt professor Roger K. Abrahamsen,

UMB i Norge for hans årelange

indsats for mejeriuddannelse

og -forskning.

Kongressen blev afviklet under temaet

”New Technologies and Innovations

in Dairy Industries” med 25

foredrag på et fagligt højt niveau.

Der var studieture til bl.a. byens to af

Huhtamaks plastfabrikker. Præsentationer

fra kongressen findes på www.

nordiskmejerikongress.fi.

Fra dansk side er vi overordentlig

tilfredse med arrangementet i Finland.

I Mælkeritidende nr. 13-14 giver

Fie en beskrivelse af Hämeenlina

kongressen samt et lille interview

International Dairy Books, Munkehatten 28, DK-5220 Odense SØ

Tlf. +45 66 12 40 25, Fax +45 66 14 40 26, info@dairybooks.dk, www.dairybooks.dk

12 MÆLKERITIDENDE 2010 NR. 20


med Sjur Fitjes fra Arla Foods, som

giver arrangementet gode ord med på

vejen. I Mælkeritidende nr. 15-16 giver

Kim Toft Andersen, Lact Innovation

i hans læserindlæg ”Stor applaus

til en vellykket Nordisk Mejerikongres

2010”.

Den 43. Nordiske Mejerikongres

skal afholdes i Lofoten den 6.-9. juni

2013 under temaet ”Nordiske Mejeriprodukter

og med den norske del af

Nordisk Mejeriteknisk Råd som hovedkraft.

Gå-hjem møde

Den 25. august var der forud for

Dansk Mejeriingeniør Forenings generalforsamling

indbudt til gå-hjem

møde hos Dairy Fruit i Odense, hvor

direktør Jens G. Møller, udviklingschef

Søren Navne og produktudvikler

Alex Toft Nielsen gav en grundig orientering

om virksomheden og dens

produktsortiment.

Arbejdsmiljøkonference

Arbejdsmiljøkonferencen 2010 blev

afholdt den 9. september i Billund

med ca. 230 mødedeltagere fra stort

set alle danske mejerier. Det store

fremmøde vidner klart om, at arbejdsmiljø

er højt på mejeriernes

dagsorden.

Planlagte arrangementer

FMF er involveret i planlægning og

afvikling af følgende arrangementer

for resten af 2010 og foråret 2011:

Landsmejeriudstillingen og Food-

PharmaTech 2.-4. november, Mejeribrugets

Dag på Kold college den 2.

februar med temaet Innovation, Mejeriforskningens

Dag den 17. marts

hvor mejerier og forskning mødes og

nyeste forskning præsenteres. Uge

18 planlægges en studietur til Nordtyskland

og Holland. Tid og sted for

aktiviteterne offentliggøres løbende

i Mælkeritidendes mødeoversigt bagerst

i bladet og på hjemmesiden.

Mejeristhuset

På årsbasis er ”Mejeristhuset” i Kandestederne

huset udlejet ca. 2/3 af tiden.

For at øge udlejningsfrekvensen

NR. 20

Efter beretningen fremlagde

sekretariatsleder Anne-Sofi

Christiansen foreningens regnskaber.

er det besluttet, at passive/kontingentfrie

medlemmer samt medlemmer

af Mejeriingeniørforeningen kan

leje sommerhuset på samme vilkår

som aktive medlemmer af FMF.

Der er gennemført diverse småanskaffelser

for at vedligeholde standarden.

Desværre er husets Piet Hein

Lysestager ”forsvundet”, og der har

ligeledes været et par ”uheldige” ekstraregninger

på rengøring. Ved mangelfuld

rengøring tilkaldes rengøringsselskabet,

og regningen sendes

videre til den sidste lejer.

Til Novadan var der stor tak for

sæbe-sponsorratet. Torben Jensen

fra Novadan har lovet at hjælpe fremover

efter vores trofaste sæbedisponent

SæbeKajs dødsfald. Udlejningsstatus

offentliggøres løbende på

nettet og i Mælkeritidende.

Fremtiden

Efter Hovedbestyrelsens opfattelse

tager et samlet dansk mejeribrug altid

taget kampen op for at tilpasse sig

de til enhver tid gældende markedsvilkår.

Som branche har vi meget at

lære om hurtig og effektiv tilpasning

i en global verdensorden, som bliver

mere transparent med en voksende

informationsstrøm.

Vi skal sikre effektiv og værdiskabende

drift af vores mejerier og fastholde

samt udbygge vores position

over for kunder og verdens forbrugere

med vores mangeartede produk-

ter. Dansk mejeribrug har nøglen til

forbrugernes gunst, nemlig tillid og

troværdighed, og vi har i mere end

100 år leveret en kæmpe holdindsat,

nemlig tillid og troværdighed omkring

vores produkter. Det skal vi bevare.

Fremtidens forbrugere ønsker konkurrence

og innovation på hylderne

og kræver øget fødevaresikkerhed,

ansvarlighed og bæredygtige produktionsmetoder.

Vi mejerifolk skal

i fremtiden vedligeholde og udbygge

vort fokus på driften af vores mejerier

og produktionslinjer samt give

plads til innovation i og omkring produktionsteknologierne

og produkterne.

Kravet til os alle i mejeribranchen

er ganske enkelt, at vi med et åbent

og ærligt sind, fælles indsats og vidensdeling

får controllerkulturen og

mejerikulturen slået sammen, så 1+1

giver 3. Herved sikrer vi et alsidigt og

effektivt dansk mejeribrug i verdensklasse.

Vi skal være i front - så enkelt

er det.

Tak for samarbejdet

På Hovedbestyrelsen vegne afsluttede

Sørens Jensen med at takke alle

foreningens partnere for et godt og

loyalt samarbejde: Dansk Mejeriingeniør

Forening, Danmarks Mejeritekniske

Selskab, Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

med udvalg, her

med særlig velkomst til Finn Jeppesen

Kemp, AP Pension, FTF og FTF-

A, Foreningen Danmarks Privatmejerier,

Mejeriforeningen, Dansk

Oste- og Smørforening, Kold college,

Landsmejeriudstillingen, Dansk Mejeristforenings

Ulykkesforsikring

samt mejerierne, mejeriselskaberne

og alle deres ansatte.

Formanden takkede dernæst alle

medlemmer, kredsbestyrelser samt

Hovedbestyrelsen for deres opbakning.

Der var ligeledes stor tak til de

mange virksomheder og organisationer,

der støtter FMF på forskellig vis.

Til sidst takkede formanden sekretariatets

medarbejdere med Fie i spidsen

for indsatsen i årets løb. ■

MÆLKERITIDENDE 2010 13


Tidens gang i

Mejeristhuset

Uddrag og citater fra husets gæstebøger

Lige siden Mejeristhuset blev indviet i juni 1999 har husets gæster i stor udstrækning

skrevet hilsner, gode ideer, beretninger og ”vise ord” til kommende

besøgende i de tre gæstebøger, som det er blevet til igennem årene. Bøgerne er

helt sikkert også blevet læst, og besøgende i huset har haft mulighed for at drage

nytte af hinandens erfaringer og følge lidt med i, hvem i mejeriverdenen og bekendtskabskredsen

der havde været i huset siden sidst.

De mange hilsner rummer begejstring, frihed og glæde, og de fortæller om alle

mulige former for ophold - fra den traditionelle familieferie til vennepar, kolleger

eller pensionister på weekendtur og til familietræf, hvor generationer mødes

i nogle dage. Mulighederne er mange i det fantastisk funktionelle hus, som

fungerer perfekt, selvom man er mange på besøg.

Gæstebøgerne indeholder den ene hyldest efter den anden til Skagen, til lyset,

til Vesterhavet og ikke mindst til Mejeristihuset, og den bedste måde at vise alle

de medlemmer, som endnu ikke har brugt huset, eller måske ikke vovet at prøve

det i vinterhalvåret, hvad de går glip af, er at bringe nogle citater fra disse bøger.

Anbefalede besøg og ture

• Skagen Museum

• Havnen i Skagen

• Råbjerg Mile

• Farm Fun

• Stranden

• Solnedgang ved Vesterhavet

• Grenen

• Ørnereservatet

• Guidet svampetur

• Tversted Søerne

• Travetur fra Kandestederne til

Gl. Skagen

• Travetur fra Kandestederne til

Skiveren

• Den tilsandede Kirke

• Gammelskagen

• Nordsømuseet i Hirtshals

Januar

”Det har været en dejligt forlænget

weekend. Alt i huset har fungeret

godt, med god plads til alle, selvom

vi har været 8 personer. Vi har haft

mange gode gåture, det er jo en skøn

og storslået natur at bevæge sig i her i

det høje Nord.”

AC

Februar

”En dejlig vinterferie - en masse sne

og dejlig mad og drikke og dejligt selskab.

Hvad mere kan man ønske sig.

Vi kommer helt sikkert igen.”

Marts

”En ganske udmærket forlænget

weekend i vældig fine omgivelser, set

i både sol og sne. En weekend som

denne bør gentages med jævne mellemrum.

Go’ ferie til de næste.”

April

”Vi har haft en pragtfuld weekend her

i dette dejlige hus i storslåede omgivelser.”

April

”Fire mejerister tidligere ansat på

”Elkjærslund” i Hornslet, der vandt

fire søstre, takker for en dejlig miniferie

i alle tiders feriehus. At vejret har

været i top, og naturen på Danmarks

top har gjort opholdet uforglemmeligt.

Vi håber på at kunne vende tilbage.”

Maj

”Første gang vi er her, men forhåbentlig

ikke sidste. Vi har haft et træf

med medlemmer af familien fra Canada,

Norge og Vojens. Sproget var

sønderjysk. Skagen og området her

omkring har været en stor oplevelse

for os alle. Huset har fungeret fantastisk.”

Juni

”Det er ikke sidste gang vi benytter

lejligheden til at holde ferie her

i dette dejlige kvalitetshus! En gang

mejerist - altid mejerist.”

Juni

”Vi er meget tilfredse og glade for opholdet

i dette skønne sommerhus i

naturskønne omgivelser. Tak til alle

for at bevare og holde sommerhuset

i så god stand, det er jo en fornøjelse

at bo her.”

Mange gæster i huset

udtrykker glæde ved den høje

standard og kvalitet.

14 MÆLKERITIDENDE 2010 NR. 20


Juni

I regn og sol og blæst vi nyder Mejeristhuset

som gæst.

På cykel til Grenen og Milen vi drager,

på havnen i Skagen vi frokosten

tager.

Vi nyder på cykel den smukke natur,

ja, en tre dag i Kandestederne er noget

der dur.

aftentur på stranden vi går,

den smukkeste solnedgang vi får.

Vi kommer tilbage næste år.

Juli

Tegning - datter af Jens fra Holstebro

Mejeri, hun hedder Helene og er 11 år.

NR. 20

Stillingsannoncer i Mælkeritidende og på Jobzonen.dk

Annoncer dine ledige stillinger i

Mælkeritidende og få en annonce på

Jobzonen.dk - til favorabel pris!

Fagblad for ledere

Mælkeritidende er som fagblad for ledere, specialister

og medarbejdere i mejeriindustrien og i beslægtede

virksomheder, den oplagte portal til profilering af

branchens stillingsannoncer.

Mælkeritidende udkommer hyppigt - nemlig hver 14.

dag, og stillingsannoncerne lægges desuden på maelkeritidende.dk.

August

”Dette hyggelige hus er med dets placering

på Danmarks nordspids absolut

et sted, man ønsker at vende tilbage

til!”

August

”Så er endnu en uge i dette dejlige

hus ved at slutte. Her er underskønt

at være og dejligt at se, hvor fint huset

vedligeholdes både ud- og indvendigt.

Og takket være Novadan

behøver vi aldrig mangle rengøringsartikler.”

September

”Vi har snakket, spist, spillet, læst,

travet, løbet, shoppet, badet - i det

hele taget hygget os rigtigt meget. Det

var 3. gang vi nød huset, og vi vender

stadigt gerne tilbage.”

Oktober

I Mejeristhuset vi elsker at være,

der laves mad og bages søde sager.

Og uden for huset vinden blæser,

så alle får farve og røde næser.

Når solen går ned i Vesterhavet;

står vi der alle helt betaget,

og lykkeglimtene flyver i luften,

vi føler os bare helt ved muffen.

Oktober

”Vi har efterhånden besøgt Mejeristhuset

mange gange og kommer helt

sikkert igen næste år, for det er et kanongodt

sommerhus i et pragtfuldt

naturområde.”

November

”En dejligt miniferie i Mejeristhuset,

hvor vi har oplevet den dejlige natur i

solskin - storm og blæst.”

December

”Det har været en fornøjelse at besøge

dette dejlige hus for fjerde gang.

Og igen har vi været heldige med

vejret. Frostklart hver dag - det har

været herligt at vandre rundt i den

smukke natur og gå en tur på Råbjerg

Mile.”

December

”Vi tre familier fra Aalborg siger tak

for lån af alle tiders feriebolig. December

er en rigtig god måned at besøge

Kandestederne.”

Yderligere information

På www.mejerileder.dk findes

information om, hvornår huset er

ledigt til udlejning, priser m.m.

Profilering

For at annoncørerne i større udstrækning kan få gavn

af Mælkeritidende som samarbejdspartner, tilbydes nu

i tillæg til den trykte annonce i Mælkeritidende en annonce

på www.jobzonen.dk til blot 3.200 kr.

Prisen indbefatter 28 dages profilering på Jobzonen.

dk, elektronisk link til virksomhedens egen hjemmeside/mail,

logo, mails til potentielle ansøgere og adgang

til CV’er i Jobzonens database.

Kontakt os på telefon 66 12 40 25, hvis du vil i Mælkeritidende

og på Jobzonen.dk - på favorable vilkår!

MÆLKERITIDENDE 2010 15


Sundhedsfremmende

mejeriprodukter

Probiotika, vitaminer og

proteiner

Danskerne er generelt skeptiske over

for probiotika, mens det helt modsatte

er tilfældet i lande som Finland,

Sverige og Japan. Det fortalte kommunikationschef

Frida Keane fra Danone,

der er verdens største på yoghurt,

og herunder de probiotiske

som bl.a. Actimel. Mødedeltagerne

fandt Danone-indlægget særdeles

spændende med indblik i overvejelserne

hos frontløberen på probiotika.

Hos Danone forventes en stærk fremgang

på private labels af probiotiske

fødevarer.

Flere af de øvrige foredragsholdere

fra bl.a. grundforskningen, ingrediensvirksomheder

og mejerier havde

fokus på probiotika og bakteriekulturernes

anvendelsesmuligheder, fx i

Skånemejeriers ProViva sortiment og

Chr. Hansen med nu-trish til fermenterede

mælkeprodukter.

Alpha-Lactalbumin fra Arla Ingredients

er et valleprotein til brug i fx

modermælkserstatning, og som bl.a.

har en positiv effekt på tarmsundhed

og søvn hos småbørn. Ingrediensen

har tilsyneladende også en effekt på

mæthedsfølelsen og dermed muligt

vægttab hos voksne målgrupper.

For nyligt lancerede Danisco den

patenterede HOWARU probiotika,

der kan anvendes i fx yoghurtbarer

men også fås i langtidsholdbar ”pil-

Den 14. september

afholdt

Danmarks

Mejeritekniske

Selskab et interessant

møde

om SundhedsfremmendeMejeriprodukter.

Der var især

fokus på probiotika,

der gør

mejeriprodukter

”sundere” samt

på EU-reglerne

for sundhedsanprisning

af

fødevarer og

behovet for

mere forskning

på området.

leform” i strå/sugerør. Danisco har

ogfokus på K2 og D-vitaminerne.

Dokumenteret helseeffekt

EFSA har været længe undervejs med

fælles EU-lovgivning og rammer for

anprisning af sundhedsfremmende

fødevarer. Der findes endnu ikke en

EU-liste over godkendte såkaldte Artikel

13.1-sundhedsanprisninger, men

processen er i gang. Det fortalte Jør-

Hvad er probiotika?

Probiotika er levende mikroorganismer, der skal være videnskabeligt dokumenterede

for deres sundhedsfremmende egenskaber. Det kan være gavnlig

effekt på immunforsvaret, fordøjelsessystemet, forhøjet blodtryk m.v.

Forskellige stammer af fx Bifidobacterium og Lactobacillus anvendes som

probiotika.

Probiotika anvendes i mange yoghurtprodukter, fx Actimel og Cultura,

men anvendelsen spreder sig til andre mejeriprodukter som ost, is og mælk.

gen Hald Christensen fra L&F. Pt. er

det tilladt at sundhedsanprise i brede

vendinger som: Calcium bidrager til

børns normale vækst og udvikling.

Mere forskning

Fra forskningens verden var såvel KU

Life som Aarhus Universitet repræsenterede

med indlæg om resultater

fra probiotikaforskningen og den biologiske

aktivitet i udvalgte mælkeproteiner.

Forskerne og de øvrige foredragsholdere

var enige om, at der skal bruges

langt flere midler til at undersøge

og analysere probiotika og øvrige ingredienser

med sundhedsfremmende

egenskaber, ikke mindst fordi der er

øgede lovgivningsmæssige krav til

den kliniske dokumentation.

AMT

16 MÆLKERITIDENDE 2010 NR. 20


NR. 20

Mælk er sundt

Forskere fra DTU har gennemgået litteraturen om sygdomme

og sygdomsforekomster og finder, at der er en nedsat

risiko for en lang række sygdomme som fx type 2 diabetes,

slagtilfælde samt tyk- og endetarmskræft ved et højt

indtag af mejeriprodukter. Men de ser også tegn på, at der

er en øget risiko for prostatakræft. - Vi ved ikke, hvilke stoffer

der er de gavnlige i mælk, og netop derfor kan vi ikke

pege på alternativer, udtaler DTU-forsker Camilla Hoppe.

Undersøgelsen er sat i værk efter flere års diskussioner

om, hvorvidt mælk er sundt. Baseret på beregninger

af kostsammensætninger vurderer forskerne, at danskerne

forsat bør indtage ¼-½ liter dagligt af de fedtfattige mælkeprodukter

for at leve op til næringsstofanbefalingerne.

Hvad angår sygdomsrisiko, viser de fleste studier, der indgår

i rapporten, ingen klare tendenser i forhold til, om det

er fed eller fedtfattig mælk. (Foto: Colourbox).

Gratis adgang på FoodPharmaTech

og Landsmejeriudstillingen

Der er gratis adgang for alle på FoodPharmaTech og

Landsmejeriudstillingen /Scandinavian Dairy Contest,

der afholdes i MCH Messecenter Herning den 2.-4. november.

Det er dog en god ide at have billetten i hånden,

når messerne åbner, så det anbefales medlemmerne

selv at printe et gratis adgangskort ud. Gå blot

ind på www.foodpharmatech.dk og klik på fanen ”besøgende”,

hvor der i bjælken til venstre og nederst er et

link til PRINT GRATIS ADGANGSKORT.

De medlemmer, der ikke har adgang til en computer,

kan blot møde op ved skranken i MCH hovedbygningen

indgang vest. Her står en gruppe flinke medarbejdere

klar til at hjælpe med registreringen.

Mere Fonterra mælk i Kina

Fonterra har skrevet endnu en kontrakt i Kina og denne

gang i Hebei provinsen 110 km fra Beijing, skriver Landbrugsavisen.

Kontrakten er den sidste fase af en undersøgelse

af mulighederne for at bygge yderligere to Fonterra

malkefarme i Hebei. Det er Fonterras indstilling, at det

voksende forbrug af mejeriprodukter i Kina skal produceres

på grundlag af lokal mælk - med newzealandsk standard.

I 2007 etablerede Fonterra malkefarmen ”Tangshan

Fonterra Farm”, ligeledes i Hebei, og her er bestanden af

Friesian nu på mere end 5.800, hvoraf ca. halvdelen er malkekøer.

Sidste år producerede Tangshan Fonterra Farm 25

mio. liter mælk.

Klosteroste fra Ingstrup

Brevpapir.indd 1

NGI A/S

Virkelyst 5

DK-9400 Nørresundby, Denmark

Tel. + 45 98 17 45 00

Fax + 45 98 17 78 78

E-mail: ngi@ngi.dk Web: www.ngi.dk

Kort fortalt

Ingstrup Mejeri vil fra nytår basere hele sin produktion på

mælk fra Vrejlev Kloster i Vendsyssel. Hidtil er ostene på

det 120 år gamle mejeri fremstillet af mælk fra både Nordjylland

og Tyskland, men fra årsskiftet baseres produktionen

altså på lokal mælk. - Vi skal aftage al mælken fra

Vrejlev Kloster, som er medejer af mejeriet, oplyser Ingstrups

leder, Kim Dahlhus til Nordjyske.

Mejeriet har seks medarbejdere og producerer årligt 350

tons ost af 3,5 mio. kg mælk. (Foto: Colourbox).

NGI

THE HYGIENIC

SOLUTION

If you need support

- We have the solution

• NGI is the specialist in

hygienic machine feet

for machines and

equipment used in the

food, dairy, brewery

and pharmaceutical

industry.

• NGI is an innovative pioneer

in the fi eld of hygienic

machine feet, and is the fi rst

company to introduce a machine

foot certifi ed according to

the 3A hygiene standard 88-00 and

the EHEDG hygiene standard TYPE

EL-CLASS 1.

• Focus on added value solutions

• NGI seeks to reduce the consumption of natural

resources both in our production and in the cleaning

process by the end users.

• In addition to the ultra hygienic products, NGI has a complete range

of machine feet which can fulfi l any need in machine adjustment.

A NEW BEGINNING...

We invite you to join our

hygienic universe

NGI Italy

Via del Mercato, 45

I-03020 Castro dei Volsci (FR)

Tel. + 39 0775 68 70 10

Fax + 39 0775 61 01 35

E-mail: info@ngiitalia.it

NGI Spain

Calle Serrano 26, 7°

E-28001

Madrid, Spain

Tel. + 34 91 432 1141

Fax + 34 91 431 9168

E-mail: mi@ngi.dk

MÆLKERITIDENDE 2010 17


Kort fortalt

Ost af jerseymælk

Undersøgelser fra Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet,

AAU viser, at nogle køers mælk er bedre til ostefremstilling

end andre, og at disse køers egenskaber kan være arvelige.

DJF forskerne analyserede mælken fra knap 900 køer,

hvoraf halvdelen var Jersey og den anden halvdel SDM. -

Alle jerseykøerne leverede mælk, der kunne stivne, mens

der blandt SDM-køerne var op imod 2% af mælkeprøverne,

der slet ikke stivnede, oplyser seniorforsker Lotte Bach Larsen.

Selvom det kun er ganske få procent af mælken, der har

ringe ostningsevne, er det ikke heldigt for osteproduktionen,

da blanding af god og dårlig mælk giver halvdårlig

mælk til ost. Forskerne vil derfor nu undersøge årsagen til,

at de ca. 2% af prøverne ikke kan stivne, og om egenskaben

er arvelig. Der er via avlsarbejdet potentiale for at udvælge

de køer, der er bedst egnede til osteproduktion. Det kan i

sidste ende forbedre produktiviteten på mejerierne.

Projektet, der er en del af det dansk-svenske ”Milk

Genomics Initiativ” udføres i

samarbejde med Arla Foods,

Viking Genetics, Lunds Tekniske

Universitet, Sveriges

Lantbruksuniversitet i Uppsala

og Svensk Mjölk og støttes

af Det Strategiske Forskningsråd

samt Dansk Kvæg.

(Foto: Thise Mejeri).

Anbefaling på mælkeprisen

Videncentret for Landbrug, Kvæg, anbefaler, at landmænd

og konsulenter budgetterer med en mælkepris på 2,42 kr.

pr. kg standardmælk. Det svarer til det aktuelle prisniveau.

Anbefalingen sker, fordi en markant global stigning i udbuddet

af mælk, matches af en øget efterspørgsel.

I EU stiger produktionen i Danmark, Tyskland, Frankrig,

UK, Holland og Østrig. De tre førstnævnte lande står

for halvdelen af EUs mælkeproduktion.

I USA forventes en øget mælkeproduktion på 1,3%, og

Australien påregner en stigning, mens New Zealand formodes

at producere hele 14% mere mælk i det kommende år.

Samtidig ses et øget forbrug af mejeriprodukter især i Kina.

Vil du have Mælkeritidendes indeks 2010 tilsendt?

Redaktionen har besluttet ikke at offentliggøre og udsende

Mælkeritidendes indholdsfortegnelse 2010 sammen

med det sidste nr. af bladet i år. Vi udfærdiger

dog indekset til internt brug samt til alle de, der ønsker

Arla opprioriterer i Mellemøsten

Arla Foods har besluttet at justere koncernens Strategi

2015 på punktet for prioritering af markeder. Dermed opgraderer

Arla Foods Mellemøsten og Nordafrika til at være

vækstmarkeder. Samtidig er det besluttet, at Polen ikke

længere er et kernemarked.

Et hurtigere comeback i Mellemøsten er grunden til, at

Arla nu kategoriserer denne region som et vækstmarked.

- Den positive udvikling giver os mulighed for at øge vores

investeringer og ambitioner i regionen og tage del i den

generelle vækst i markedet, oplyser Arlas topchef Peder

Tuborgh. (Foto: Arla Foods).

Tyskere forlader FrieslandCampina

Mere end 200 medlemmer af en tysk producentforening,

som hidtil har leveret 60 mio. kg mælk til hollandske FrieslandCampina,

har med virkning fra 1. januar valgt at afsætte

deres mælk til handelsselskabet Berliner Milcheinfuhr

Gesellschaft (BMG). Det skriver Landbrugsavisen.

BMG, der tilbød de 200 mælkebønder en bedre pris, sælger

mælken videre til tredjemand. Derfor kan Friesland-

Campina i princippet alligevel modtage mælk fra de tyske

leverandører.

En af lederne i FrieslandCampinas virksomhed i Baden-

Württemberg er i øvrigt medlem af bestyrelsen for BMG.

det. Hvis du ønsker indholdsfortegnelsen tilsendt eller

mailet, hører vi gerne fra dig senest den 15. november

på mail info@maelkeritidende.dk eller tlf. 66 12 40 25.

18 MÆLKERITIDENDE 2010 NR. 20


Arla satser på Kina

Arla Foods mål i Kina er at øge omsætningen fra 500 mio.

kr. til ca. 3 mia. kr. frem mod år 2015. Det vil være ensbetydende

med en kraftigt øget markedsandel på 5-8% målt

i forhold til den ene procentandel af markedet, som Mengniu-Arla

har i dag. - Det gælder om at få os yderligere etableret,

så vi kan være med på den enorme vækst, som vi ser

i Kina og som ventes at fortsætte, siger Niels Ulrich Pedersen,

Arlas chef for det kinesiske marked.

Arla skal snart udpege en ny adm. direktør for Mengniu-Arla,

hvor mejerikoncernen bl.a. kræver, at personen

er uafhængig af såvel Arla som Mengniu og taler både engelsk

og kinesisk. (Foto udlånt Tetra Pak).

Ulige vilkår med Posten i Norden

Posten Norden er en international koncern med Norden

som hjemmemarked, skriver selskabets adm. direktør Lars

Nordstrøm på Postens hjemmeside. Men når Posten Norden

har Norden som hjemmemarked, er det også naturligt

at forvente, at vilkårene er de samme i Sverige og Danmark

- men det er ikke tilfældet. Det skriver Danske Specialmedier,

der bl.a. har Mælkeritidende som medlem.

Danske Specialmedier har set på, hvordan vilkårene er

ved distribution af blade med Posten Norden i Sverige og

Danmark - og her er der en betydelig forskel. Især for små

blade med et oplag under 3.000 er forskellene markante!

Et blad, der fx udkommer seks gange om året i et oplag

på knap 900, vil i porto koste 18,00 kr. pr. eksemplar for

at blive omdelt med Posten Nordens bude i Danmark. Men

hvis bladet kom i det geografisk betydeligt større Sverige,

og blev uddelt af samme selskabs svenske bude er prisen

3,98 danske kr.!

Sundhed på skoleskemaet

Arla Foods og University College Syddanmark har for femte

år i træk arrangeret sundheds-kampagnen Aktiv Rundt i

Danmark, hvor over halvdelen af landets skoler med mere

end 107.000 skolebørn deltager.

I Danmarks største og mest omfattende skole-sundhedskampagne

tjener børnene point til deres klasse

ved at spise morgenmad, frokost og frugt og

grønt i løbet af dagen, ved at være aktive på

vej til og fra skole og i skoletiden, og ved

at dyrke sport og være aktive i fritiden. Og

fra i år vil børnene også tjene point for at

gå tidligt i seng og få en god nats søvn på

de anbefalede ni timer. Kampagnen kører

frem til 15. oktober, hvor der sluttes

af med skolernes motionsløb. (Foto Arla

Foods).

NR. 20

Åbent Landbrug 2010

Åbent Landbrug - den 3. søndag i september - er efterhånden

blevet et tilbagevendende tilløbsstykke, hvor landbrug

landet over slår dørene op og viser deres bedrifter frem. I år

var 64 landbrug med i arrangementet, som gav danskerne

en mulighed for at opleve landbruget på første hånd. Vorgård

ved Gislinge på Sjælland var en af de mælkeproducenter,

som havde åbent for publikum, og på gården mødte

gæsterne 205 køer af Rød Dansk Malkerace. De mange besøgende

kunne færdes rundt på gården, mellem dyr, stalde

og maskiner, ligesom der var mulighed for at deltage i

gård-quiz, klappe kalve, smage på mælkeprodukter og i det

hele taget få en oplevelse

for hele familien.

Fra Vorgård

var der arrangeret

bustransport til den

nærliggende Ballebjerggård,

hvor de

besøgende kunne se

nærmere på svineproduktion.

Sund mad i øjenhøjde

Udvalgte skoler på Sjælland fik i løbet af uge 39 og 40 besøg

af en ny mobil kampagne: Sund Mad i Øjenhøjde, som Naturmælk,

Thorfisk og Gasa Grønt står bag. De tre partnere

ønsker at bidrage til Forebyggelseskommissions anbefalinger

om at gøre en indsats for at forbedre folkesundheden.

Interessen fra de sjællandske skoler har været overvældende,

og Partnerne overvejer at gentage kampagnen til

foråret, oplyser Naturmælk.

Undervisningen er rettet mod elever med hjemmekundskab,

og den foregår i et mobilt klasseværelse i form af en 67

m 2 udstillingscontainer, der er fyldt med sunde og velduftende

fødevarer. Få minutter efter ankomsten til den enkelte

skole er containeren foldet ud og udvidet til mere end

dobbelt størrelse og klar til at byde eleverne indenfor i et

moderne klasseværelse. Undervisningen foretages af hjemmekundskabslæreren

samt af ernæringseksperter fra Videncenter

for Sundhed og Ernæring. (Foto: Naturmælk).

MÆLKERITIDENDE 2010 19


Kort fortalt

Vellykket sejltur

Den 2. september stævnede 26 medlemmer og ledsagere i

Østjyllands Mejeristforening ud fra Århus Havn til en tur

rundt i Århusbugten med det gode skib ”Havet”.

Vejret havde i dagene op til turen været køligt og meget

blæsende, og derfor var mange af deltagerne noget skeptiske.

Men da vi kom til torsdag var vejret fint. Sol, blå himmel

og næsten vindstille.

Vi stævnede ud fra havnen på motor men lidt ude på bugten

blev den slukket, og sejlene sat med alles hjælp. Vi nød

solnedgangen for derefter at gå under dæk til et meget lækkert

måltid.

Da maden var spist, slækkede vi sejlene og vendte snuden

mod land. Vi kom op på dæk igen og nød turen tilbage

i den stille og stjerneklare aften. Kl. 23 anløb vi Århus havn

efter fem gode og hyggelige timer ombord på “Havet”.

KOLD byder ind på MadX

Kold college byder nu ind på at få det kommende Madhus,

MadX til Fyn. Sammen med SDU og University College Lillebælt

er Kold klar til at løfte opgaven om at skabe et nationalt

professionelt center i et knaldstærkt samarbejde. - Vi

kan rykke i Odense, når vi skal, udtaler Kolds direktør Hans

Skjerning til Fyens Stiftstidende.

Odense ligger således i konkurrence med Agro Food Park

i Skejby ved Århus samt Ålborg, Roskilde og København

om at få det kommende MadX. Regeringen

besluttede sidste år, at Danmark skal

have et eksperimentarium for fødevarer,

madvaner og gastronomi. Fødevareministeren

skal snart beslutte sig for placeringen

af MadX, og hvis det bliver i Odense,

skal Madhuset have domicil enten på

Odense Havn eller SDU. Dog har Hans

Skjerning tilbudt, at MadX til en start kan

rykke ind på Kold. (Foto: Kold college).

Hammerum i betalingsstandsning

Hammerum Stainless er efter et par hårde år gået i betalingsstandsning,

og den 100 år gamle virksomhed har fritstillet

sine 35 medarbejdere. - Vi havde følelsen af, at det gik

pænt fremad igen, men så blev vi på ny ramt af ordretørke,

og nu er vi desværre kommet i den situation, at vi ikke kan

klare vores forpligtelser. Det oplyser Hammerums direktør

og ejer Jens Aage Christensen til Fyens Stiftstidende.

Formanden for 3F Sydfyn, Tonni Hansen beklager situationen,

og understreger overfor avisen: - Jens Aage Christensen

har virkelig gjort alt, hvad der stod i hans magt for at

få firmaet til at overleve. Al ære og respekt for den indsats.

Hammerum Stainless, tidligere Hammerum Tullebølle,

producerer ståltanke og andre stålprodukter til fødevarebranchen

samt kemiske og farmaceutiske industrier. De

tre uafhængige handelsselskaber ALA-Hammerum, Salicath

og Bull Salicath fortsætter uændret.

Mælk - fra kløvermarken

Der er forskel på økologisk mælk og almindelig mælk, og

det skal kunne smages. Det er et af målene i et projekt udført

af forskere fra Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet

(DJF), AAU i regi af Internationalt Center for Forskning i

Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer.

De økologiske køer i forsøget har gået på marken og spist

kombinationer af græs og bælgplanter, hvorefter forskerne

har undersøgt fodereffekten på mælkens sammensætning

og kvalitet. Den økologiske mælk har derefter fået en meget

skånsom procesbehandling - helt frem til køledisken.

De foreløbige resultater viser bl.a., at der er flere af de

sunde omega-3 fedtsyrer i den undersøgte mælk fra køer,

der går på græs med kløver. Effekten er dog afhængig af

koens race, idet jerseykøer har sværere ved at overføre

omega-3 fedtsyrer til mælken end sortbrogede køer. Der er

også forskel på mælkens smag afhængig af koens race, oplyser

forskningschef og leder af projektet Jacob Holm Nielsen

fra Institut for Fødevarekvalitet på Det Jordbrugsvidenskabelige

Fakultet. (Foto: Arla Foods).

20 MÆLKERITIDENDE 2010 NR. 20


Niels Skytte

Sørensen

NR. 20

70 år

Mejeriingeniør Niels Skytte Sørensen, Bygaden

47, Vallensbæk, der fylder 70 år den 11.

oktober, har i hele sin erhvervskarriere arbejdet

for salg og eksport af dansk mejeriteknologi.

I Anhydro har han med sin indgående

viden og sit sympatiske væsen gennemført

et utal af projekter inden for mejerisektoren

i ind- og udland. Niels Skytte Sørensen, der er uddannet

mejerist, blev mejeriingeniør fra Landbohøjskolen i 1966.

Indtil for et år siden arbejdede han med sin store erfaring

stadig i Anhydro. Nu har andre interesser taget over. Sommerhuset

i Odsherred, golf, klaverspil og de 5 børnebørn

lægger beslag på tiden. Hertil kommer det lokale liv i Vallensbæk,

hvor ægtefællen gennem 45 år Birgit Skytte, er

med i både kommunalbestyrelsen og menighedsrådet.

80 år

Mejeriingeniør Kai Forsingdal, Hillerød fylder den 26. oktober

80 år.

25 års jubilæum

PTU-assistent Bo Trillingsgaard har 25 års jubilæum hos

Arla Foods HOCO den 14. oktober.

40 års jubilæum

Kvalitetsrådgiver Hans Christian Larsen har i hele sin karriere

arbejdet med mælkekvalitet og malketeknik til stor

gavn for rådgivningen og mælkeproducenterne.

Hans Christian Larsen - bedre kendt som HC i hele den

danske mejeri- og malkemaskinebranche - blev ansat på

Mejerikontoret den 1. november 1970 og i de seneste år i

Mejeriforeningen/Videncentret for Landbrug, Kvæg.

HC har gennem årene været en meget central person i

forbindelse med udvikling af nye testmetoder og måleudstyr

til rådgivere og til malkemaskinefirmaer inden for tekniske

afprøvninger af malkeanlæg og mælkekøling for at

sikre og forbedre mælkekvaliteten.

HC’s store viden, engagement og kendskab til det malketekniske

gør, at han er en meget vellidt og respekteret rådgiver

både blandt kollegaer, rådgivere, malkemaskinebranchen

og mælkeproducenterne.

Jubilæet markeres med en reception på Videncentret for

Landbrug i Skejby, mandag den 1. november 2010 kl. 14.00

- 16.00.

Stærk profil indenfor

fødevarekvalitet forlader DJF

Jacob Holm Nielsen, forskningschef og leder af Institut for

Fødevarekvalitet på Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet,

Aarhus Universitet, forlader sin stilling på universitetet

til fordel for en nyoprettet stilling som platform manager

Personalia

hos mejerikoncernen Arla Foods. Med ansættelsen af den

51-årige Jacob Holm Nielsen får Arla Foods en stærk profil

indenfor fødevarekvalitet. I hele sin karriere har Jacob

Holm Nielsen beskæftiget sig med fødevarekvalitet med fokus

på især mælk og andre mejeriprodukter, og han har opdyrket

tætte forbindelser til hele mejerisektoren.

Stillingen som platform manager er en nyoprettet stilling,

hvor Jacob Holm Nielsen skal være med til at formulere og

gennemføre strategier og muligheder for at øge værdien af

mælk. Det bliver primært i forbindelse med drikkemælk.

Arbejdet skal være med til at styrke Arlas ”Closer to Nature”

profil, som går ud på at fremme produktion af mejeriprodukter,

der er bæredygtige i bredeste forstand - både

med hensyn til miljø, dyrevelfærd og klima - samtidig med,

at de er sunde og velsmagende.

Mindeord

Det er med beklagelse, at jeg har modtaget meddelelse om,

at Harald Andersen er afgået ved døden den 23. september

2010.

Harald blev uddannet mejerist og mejeritekniker fra Ladelund,

og efter endt uddannelse fik Harald arbejde på Statens

Forsøgsmejeri i Hillerød, hvor han deltog i de daglige

forsøg.

Efter tiden i det sjællandske drog Harald og familie mod

vest. Harald blev ansat i 1966 på laboratoriet hos Andelssmør,

som på det tidspunkt havde lager og laboratoriefunktion

på Esbjerg havn. På det tidspunkt blev grunden lagt for

Haralds karriere i Lurpak-smørrets tegn. Harald er måske

den person, der enten har stået for eller selv bedømt flest

smørprøver i dette land.

Et gennemgående træk for Haralds arbejde har altid været,

at resultaterne og omhyggeligheden må der ikke kunne

stilles spørgsmål ved. Ærekærheden og patentligheden var

en tro følgesvend.

Da Andelssmør flyttede lager og laboratoriefunktionen

til Varde Smørmejeri, fortsatte Harald sit arbejde på laboratoriet

frem til sin pension i 2005.

Ved siden af det daglige arbejde lagde Harald også mange

frivillige timer i foreningsarbejde, og som hjælper ved diverse

udstillinger og som kittelmand for smørret frem til

sidste år.

Fritiden blev flittig brugt til familierejser, jagt og som

handyman i sommerhuset. Vi er mange, der kan huske Haralds

livlige fortællinger om at jagte polske vildsvin og andet

vildt, der stod for ”tur”.

Man gik aldrig forgæves til Harald, som altid var meget

hjælpsom og omgængelig i det daglige. Dansk mejeribrug

har mistet en forkæmper for den gode kvalitet og LURPAK.

Harald efterlader familie, Inger og deres to sønner og

børnebørn.

Æret være hans minde. JBJA

MÆLKERITIDENDE 2010 21


Mælkeritidende I/S

Formand

Produktionsdirektør Søren Jensen

Frejasvej 4, 7600 Struer

tlf. 97 85 34 34,

e-mail: soren.jensen@arlafoods.com

Dansk Mejeriingeniør Forening

Formand

Key Account Manager Martin Holst

Petersen

Eskebøl Allé 12, 2770 Kastrup

tlf. 38 88 68 32,

e-mail: dkmhp@chr-hansen.com

Foreningen af mejeriledere og

funktionærer

Formand

Produktionsdirektør Søren Jensen

Frejasvej 4, 7600 Struer

tlf. 97 85 34 34,

e-mail: soren.jensen@arlafoods.com

Kredsformænd

Nordjyllands Mejeristforening

Projektchef Palle Jellesmark

tlf. 21 49 20 10,

e-mail: jellesmark@privat.dk

Østjyllands Mejeristforening

Mejerichef Bent I. Hansen

tlf. 86 32 60 27,

e-mail: bei@arlafoods.com

Vestjyllands Mejeristforening

PU-chef Michael Jensen

Holstebro Mejeri

e-mail: michael.jensen@arlafoods.com

Sydjysk Mejeristforening

Mejerichef Leif Friis Jørgensen

tlf. 74 64 28 01,

e-mail: leif@naturmaelk.dk

Fyns Mejeristforening

Faglærer Birger H. Christiansen

tlf. 64 47 41 22,

e-mail: birger@it.dk

De østlige Øers Mejeristforening

Forvalter Jan A. Andersen

tlf. 58 53 40 35,

e-mail: jan.a.andersen@arlafoods.com

FTF

Niels Hemmingsens Gade 12

Postboks 1169

1010 København K

Tlf. 33 36 88 00

Mandag–torsdag kl. 9–16‚

fredag kl. 10–16‚ lørdag lukket.

FTF-A

Snorresgade 15

2300 København S. Tlf. 70 13 13 12

Mandag-torsdag 9-16, fredag 9-15.

Akademikernes

Centralorganisation

ACs sekretariat

Nørre Voldgade 29, 1358 København K.

Tlf. 33 69 40 40

Mandag–fredag kl. 9–16.30.

Akademikernes

Arbejdsløshedskasse

AAKs hovedkontor

Nørre Voldgade 29, 1358 København K.

Tlf. 33 95 03 95

Mandag–fredag kl. 10–14.

Onsdag dog lukket for telefonisk

henvendelse.

Leverandøroversigt

❚ Automation ❚ ❚ ❚

Au2mate A/S

Frichsvej 11

DK-8600 Silkeborg

Tlf. +45 87 20 50 50

Fax +45 87 20 50 69

mail@au2mate.dk

www.au2mate.dk

Dansk Styringsteknik

Odense: Tlf: 6317 4545

Fax: 6317 4546

Århus: Tlf: 8736 1350

Fax: 8627 1350

info@dsautomation.dk

www.dsautomation.dk

Tetra Pak Processing North Europe

Søren Nymarks Vej 13

8270 Højbjerg

Tlf. 89 39 39 39

Fax 86 29 53 11

process.progress@tetrapak.com

❚ Emballage ❚ ❚ ❚

Corona Packaging A/S

Industriskellet 2

2635 Ishøj

Tlf. 43 56 01 00 - Fax 43 73 26 00

office@constantia-corona.com

SCA PACKAGING

Grenaa

Åstrupvej 30

DK-8500 Grenaa

Tel. + 45 86 32 23 00

Fax + 45 86 32 57 06

www.sca.se

Tetra Pak Market Area Nordics

Byggnad 306 2-vån

Ruben Rausings gata

SE-221 86 Lund, Sweden

Tlf. +46 46 36 10 00

Fax +46 46 36 30 06

❚ Køleanlæg ❚ ❚ ❚

ICS-Industrial Cooling

Systems A/S

Tinglykke 1

6500 Vojens

Tlf. 74 59 09 77

Fax 74 59 09 76

lc@incool.dk

www.incool.dk

❚ Maskiner og udstyr ❚ ❚ ❚

Højer Ørbæk A/S

Langemose vænget 3–5

5853 Ørbæk

Tlf. 65 33 15 66

Fax 65 33 16 68

hoejer@hoejer.com

Multivac A/S

Nørrebygade 34, Grejs

7100 Vejle

Tlf. 75 85 34 22

mudk@multivac.dk

www.multivac.dk

Omy

Olssons Machinery

Stationsvej 10

5464 Brenderup

Tlf.: 64 44 13 12

Fax: 64 44 13 92

info@omy.dk

www.omy.dk

PTI A/S

Vennelystvej 2

6880 Tarm

Tlf. 97 37 16 33

Fax 97 37 30 70

sf@pti-as.dk

www.pti-as.dk

Randers Rustfri

Stålindustri 2010 A/S

Bogensevej 40

8940 Randers SV

Tlf.: 86 42 56 88

rrs@rrs.dk

www.rrs.dk

22 MÆLKERITIDENDE 2010 NR. 20


Salicath ApS

Dunsbjergvej 20

DK-5900 Rudkøbing

Tlf. 70 27 41 44

Fax 70 27 41 45

salicath@salicath.dk

SPX Flow Technology

APV A/S

BDS Technology A/S

Gerstenberg Schröder A/S

www.spxft.com

www.apv.com

www.gs-as.com

Tetra Pak Processing North

Europe

Søren Nymarks Vej 13

8270 Højbjerg

Tlf. 89 39 39 39

Fax 86 29 53 11

process.progress@tetrapak.com

❚ Membranfiltrering ❚ ❚ ❚

DSS SILKEBORG AS

Bergsøesvej 17

8600 Silkeborg

Tlf. 87 20 08 40

Fax 87 20 08 90

info@dss.eu

www.dss.eu

GEA Filtration

Nørskovvej 1B

8660 Skanderborg

Tlf. 70 15 22 00 - Fax 70 15 22 44

info@geafiltration.dk

www.geafiltration.com

Tetra Pak Processing North

Europe

Søren Nymarks Vej 13

8270 Højbjerg

Tlf. 89 39 39 39 - Fax 86 29 53 11

process.progress@tetrapak.com

NR. 20

❚ Projektering og anlæg ❚ ❚ ❚

Tetra Pak Processing North

Europe

Søren Nymarks Vej 13

8270 Højbjerg

Tlf. 89 39 39 39

Fax 86 29 53 11

process.progress@tetrapak.com

❚ Pumper ❚ ❚ ❚

Tetra Pak Processing North

Europe

Søren Nymarks Vej 13

8270 Højbjerg

Tlf. 89 39 39 39

Fax 86 29 53 11

process.progress@tetrapak.com

❚ Smørteknologi ❚ ❚ ❚

SPX Flow Technology

APV A/S

BDS Technology A/S

Gerstenberg Schröder A/S

www.spxft.com

www.apv.com

www.gs-as.com

❚ Totalleverandør ❚ ❚ ❚

S. Sørensen I/S

Tigervej 11

7700 Thisted

Tlf. 97 92 26 22

Fax 97 91 05 22

Møder og

udstillinger

❚ Danmark ❚ ❚ ❚

2.-4. november 2010

Landsmejeriudstilling

Scandinavian Dairy Contest

FoodPharmaTech

MCH Herning

2. februar 2011

Mejeribrugets Dag

og 1. Kredsudstilling

KOLD college

28. april 2011

AP Pension

Generalforsamling

Hotel SAS Radison, København

❚ Udland ❚ ❚ ❚

17.-21. oktober 2010

SIAL, IPA og InFood

Paris, Frankrig

8. - 11. november 2010

IDF topmøde

Auckland, New Zealand

22.-24. november 2010

SIAL Middle East

Abu Dhabi, UAE

12.-18. maj 2011

Interpack

Düsseldorf, Tyskland

27.-30. marts 2012

Anuga FoodTec

Køln, Tyskland

MÆLKERITIDENDE 2010 23


Kloge ord og citater

Foreningen af mejeriledere og funktionærer afholdt sit

121. delegeret møde den 2. oktober 2010.

Foreningens formand, Søren Jensen indledte beretningen

med en række Disney citater - til eftertanke og refleksion:

• Din familie er det mest værdifulde, du har. (Bambi)

• Hvis man lyver for at undgå problemer, får

man tit endnu flere. (Pinocchio)

• De værste ugerninger kræver den mest heroiske modstand. (Basil Mus)

• Vil du vinde folks tillid, så sig hvad du mener

og gør, hvad du siger. (Peter Pan)

• Magi kræver øvelse - men øvelse gør mester. (Troldmandens Lærling)

• Jo mere du giver af dig selv, jo rigere bliver du. (Et Juleeventyr)

• Hvis man misunder andre deres skønhed, mister man

sin egen. (Snehvide og de syv små dværge)

• Når nogen har arbejdet det bedste, de kan, er det

vigtigt at vise sin anerkendelse. (Lille ven)

• Hvis man tager del i arbejdet, har man også fortjent

en del af belønningen. (Oliver og Co.)

• Alle får brug for hjælp, og venner er altid

parate til at give den. (Junglebogen)

• Hold dig ikke udenfor - deltag. (Junglebogen)

• Den nemmeste udvej er ikke altid den bedste. (De tre små grise)

• Har du ydet dit bedste, må du gerne være stolt.

(Snehvide og de syv små dværge)

(Arkivfotos af medlemmer fra FMF’s

Kreds general forsamlinger 2010).

Mælkeritidende, Munkehatten 28, 5220 Odense SØ

More magazines by this user
Similar magazines