Energieffektivitet og miljø er i fokus … - Mælkeritidende

mejerinet.dk

Energieffektivitet og miljø er i fokus … - Mælkeritidende

Forhandlingsudvalget har udsendt

målrettet information til foreningens

medlemmer gennem sagens forløb,

hvor flere har været involveret, herunder

FMFs advokat, FTF, tidligere

hovedbestyrelses- og forhandlingsudvalgsmedlemmer

samt fhv. sekretariatsleder

Kjeld Mark for afdækning

af intentionerne i forhandlingerne i

perioden 1987-2001, hvor overenskomsten

undergik store forandringer.

Som bekendt var de to overenskomstparter

ikke enige om fortolkning, intentioner

og forståelse af overenskomstens

ord. Derfor var der behov

for en faglig voldgift under ledelse

af en højesteretsdommer. (Se www.

mejerileder.dk for udførlig gennemgang

af sagsforløbet).

Voldgiftsrettens kendelse

Vi tager naturligvis Voldgiftsrettens

kendelse til efterretning, men vi er

utroligt skuffede over sagens udfald,

da den gik os imod på 3 ud af 4 punkter.

Eneste medhold var, at der skal

gennemføres en årlig lønforhandling.

Uanset voldgiftens kendelse og

skuffelsen hos medlemmerne, så er

overenskomsten gældende frem til

Mejeribrugets

Lommebog undergår

en række spændende

forandringer og skifter

navn til Mejeribrugets

Årbog.

oktober 2011. - Hovedbestyrelsen har

klart forstået jer medlemmer, at det

er en ”ommer” af de store, når overenskomsten

skal genforhandles i efteråret

2011.

Den kommende lønforhandling

2010 skal gennemføres med voldgiftsrettens

ord. Nu har vi jo prøvet

en ”fortolkning” af ordet tilstræbes

i en tid med faldende mælkepris, så

det bliver spændende at prøve i en tid

med stigende mælkepris, nu hvor vores

lønforhold er bundet direkte op

på mælkeprisen. Vi ser, at Videnscenter

for Landbrug og Kvæg anbefaler

mælkeproducenter og konsulenter at

budgettere med en mælkepris på 2,42

kr. pr kg standardmælk.

Overenskomstforhandlinger

2011

Næste skridt fra foreningens side i

forbindelse med medlemmernes lønforhold

bliver følgende:

Den årlige individuelle lønforhandling:

Foreningen tilvejebringer

løncifre/statistik for omverdnen, udarbejder

værktøj til forberedelse og

tilbyder medlemsmøder med specialist

i individuel lønforhandling.

Overenskomstforhandlinger 2011:

Input og drøftelser i kredsene, afklaring

af strategi og mål samt inspiration

i lignende foreninger.

Forhandlingsudvalget vil benytte

”eksperthjælp” hos FTF samt jurister,

og overenskomst og aftaletekster vil

blive vendt og drejet.

Ansættelseskontrakter: Sekretariatet

vil bistå med kontraktudformning

og gennemgang.

Forårets 2011 temamøde for kredsbestyrelserne

planlægges afholdt i

Odense med fokus på overenskomst,

løn og lønforhandling.

Under punktet eventuelt afholdt

Klaus Matthiesen, FTF et indlæg over

emnet ”Overenskomst, løn og lønforhandling”

- status og udfordringer.

Indlægget bringes i et senere nr.

af bladet.

Jobsituationen

Af FTF-A’s arbejdsløshedsstatistik

for august 2010 fremgår det, at der

blandt vore a-kasseforsikrede medlemmer

er en arbejdsløshedsprocent

på 2,2 - svarende til 10 ledige. Det er

naturligvis for mange, selvom det er

en lav arbejdsløshedsprocent, der viser,

at vore medlemmer trods alt har

gode jobmuligheder.

Ved årsskiftet 2009/2010 var ca.

472 FMF-medlemmer forsikrede mod

arbejdsløshed, dette tal er imidlertid

faldet til 455 i juli. På Hovedbestyrelsens

vegne opfordrede formanden

medlemmerne til at være bevidste om

konsekvensen ved fravalg af a-kasseforsikring.

Også i det forgangne år har der været

behov for juridisk bistand og medlemsrådgivning,

og omkostning til

advokathjælp har udgjort ca. 150.000

kr. Ud fra situationen pt. er der håb

om, at antallet af advokatsager klinger

lidt af. Formanden opfordrede

medlemmer til at søge råd og vejledning

hos foreningens sekretariat, når

og hvis det er nødvendigt.

Uddannelsesforhold

På Kold college er der i 2010 udlært

65 mejerister og dimitteret 28 procesteknologer,

heraf 14 med mejerispe-

10 MÆLKERITIDENDE 2010 NR. 20

More magazines by this user
Similar magazines