Laboratoriekursus i geografi C og naturgeografi C - KVUC

kvuc.dk

Laboratoriekursus i geografi C og naturgeografi C - KVUC

Opgave 1. Kortbladsanalyse af Køge Bugt området

Baggrund og problemstilling

Formålet med øvelsen og opgaven er at få et kendskab til området og dets udvikling ud fra gamle og

nye kortblade.

Materiale

Diverse ældre, nyere og nyt kort over udsnit af Køge Bugt området samt satellitbilledet over

området fra www.googlemaps.com

Opgave / udførelse

1. Bemærk og noter: a) Hvilken alder har kortbladene?

b) Hvilke målestok har de? (Hvad svarer 1cm på kortet til i

virkeligheden?)

c) Find signatur eksempler på: landbrug, moser og skov

Registreret på de ældste og ældre kortblade Observeret på det/de nyeste kort over området

eller på satellitbilledet www.googlemaps.com

2. Undersøg kortbladene og giv herudfra en kort beskrivelse af vigtige menneskeskabte eller

kulturbetingede ændringer der er sket i området i løbet af de sidste ca. 150 år. Noter

observationer og ændringer i ovenstående skema.

3. Undersøg kortbladene omhyggelig for at se hvilke naturbetingede ændringer, der er sket i

området i samme tidsperiode. Noter de vigtigste.

4. Der føres journal over kortbladsanalysen: Det vil sige I skal udfylde ovenstående skema og

nedskrive jeres / gruppens besvarelser til punkterne ovenfor.

Felt- og laboratoriekursus i geografi C og naturgeografi C ; KVUC april 2012

11

More magazines by this user
Similar magazines