Laboratoriekursus i geografi C og naturgeografi C - KVUC

kvuc.dk

Laboratoriekursus i geografi C og naturgeografi C - KVUC

Opgave 4. Kalkgravens fortælling [lokalitet 1: Karlstrup kalkgrav]

Baggrund og problemstilling.

Formålet er at undersøge og tolke den geologiske dannelseshistorie. Hvad kan vi slutte ud fra vore

nutidige iagttagelser og registreringer om de natur- og miljømæssige forhold i tidligere tider?

Hvordan har disse set ud? Og hvilke processer er der foregået?

Yderligere baggrund: Se introduktion til Køge Bugtområdet ovenfor + Supplerende bilag 1 (s.29).

Materialer og udstyr

- skitseblok

- målebånd

- kompas

- hamre + beskyttelsesbriller

- fryseposer

- lup

- fossiltavle

- evt. foto-apparat (privat)

Opgave / udførelse

1) iagttage og beskrive de blottede profiler af kalklagene i kalkgravens sider: tegne skitser +

notere sig karakteristika + evt. fotografering af kalkprofilet

2) foretage måling af den blotlagte klints højde

3) udtage karakteristiske prøver af kalken

4) eftersøge og indsamle fossiler

5) ideer / hypoteser til tolkning af landskabets geologiske dannelseshistorie

- Vigtigt: alle resultater (iagttagelser, målinger, prøver, hypoteser) gemmes

Opfølgende undersøgelser i laboratoriet søndag

1) Kalkprøver undersøges under lup

2) Fossilfundene undersøges og bestemmes. Grupperne opfordres til at lægge deres fund i en fælles

Pulje. Resultaterne noteres og der tages eventuelt foto af nogle af fundene.

3) Skitser og optegnelser om jeres iagttagelser og målinger gennemgås og bearbejdes til en

forståelig form, som enten direkte kan indgå i rapporten eller bruges i forbindelse med

udformningen af rapporten.

Husk at være præcise omkring, hvornår I beskriver og dokumenterer, hvad I faktuelt har set og

registreret, og hvornår I er i gang med at fortolke iagttagelserne.

Rapport

Sammenfatning og færdigtolkning mv. i rapport ”1.1 Kalkgravens fortælling”

( Se V. Vejledende model for rapporteres opbygning ( side 10))

Felt- og laboratoriekursus i geografi C og naturgeografi C ; KVUC april 2012

15

More magazines by this user
Similar magazines