Laboratoriekursus i geografi C og naturgeografi C - KVUC

kvuc.dk

Laboratoriekursus i geografi C og naturgeografi C - KVUC

Formålet med denne øvelse er at bestemme indholdet af kalk (calciumkarbonat, CaCO3) og pHværdien

i en række jordprøver.

pH-værdi og planter: Generelt gælder, at lave pH-værdier også betyder et lavt indhold af

næringsstoffer. Mange planter og dyr i jordbunden er tilpasset en vis tilgængelighed af

næringsstoffer og derved en vis pH. F.eks. vokser rododendron, blåbær, lyng og visse orkideer

bedst på næringsfattig jord med lav pH-værdi, mens blå anemone og mange orkideer af gøgeurt

familien foretrækker kalkholdig jordbund med høj pH-værdi.

Kalkrige jorde Sure jorde

Højt indhold af calciumkarbonat (kalk) Lavt indhold af calciumkarbonat (kalk)

Rig på plantenæringsstoffer Fattig på plantenæringsstoffer

Lavt indhold af organiske syre Højt indhold af organiske syre

Høj pH-værdi Lav pH-værdi

Tungmetaller forekommer på tungt Tungmetaller forekommer på let opløselig form

opløselig form

Højt aktivitetsniveau for bakterie, bl.a.

kvælstoffikserende bakterier

Felt- og laboratoriekursus i geografi C og naturgeografi C ; KVUC april 2012

Lavt aktivitetsniveau for bakterier. Svampe udgør en

stor andel af mikroberne

Menneskets manipulering med pH-værdien: Landmænd og havefolk vælger ofte at tilsætte kalk til

jorden for at modvirke forsuring (lav pH) og stimulere stofomsætningen i jordbunden. Tilsætningen

af kalk er også jordforbedrende ved ligesom humus, at give jorden en god krummestruktur. For

meget kalk er dog heller ikke godt, da kalken binder jern-forbindelser til sig og gør jernet svært

tilgængeligt for planterne. Det kan i sjældne tilfælde føre til misvækst af planterne pga. jernmangel.

Materiale

Forskellige jordprøver

Pipetteflaske med 10 % saltsyre (HCl)

små bægerglas eller porcelænsskåle

pH-stiks og farveskala

Destilleret vand

Skema til notering af resultater

Udførelse

For at beskytte øjne og tøj er det

vigtigt at bære beskyttelsesbriller og

kittel i forbindelse med denne

undersøgelse.

VIGTIGT: Pas på ikke at få syre på

tøjet eller andet. Får du syre på

huden kan du ikke umiddelbart

mærke noget, men vask straks med

vand for at undgå ætsning.

Fremgangsmåde for bestemmelse af kalkholdighed

1. Betragt jordprøven. Kan du se kalk i prøven? I f.eks. moræneler kan der ofte være kalk som

ses som små hvide pletter i jordprøven. Se boksen herunder.

2. Udtag en repræsentativ prøve af jordprøven (ca. en teske fuld) og placer den i en

porcelænskål.

3. Dryp et par dråber saltsyre (10 % HCl) på jordprøven og observer om prøven bruser. Noter

dine observationer og vurder resultatet på baggrund af boksene herunder.

18

More magazines by this user
Similar magazines