Laboratoriekursus i geografi C og naturgeografi C - KVUC

kvuc.dk

Laboratoriekursus i geografi C og naturgeografi C - KVUC

Opfølgende bearbejdning i laboratoriet søndag:

1) Tegning og af højdekort (og eventuel 3 D-kort) ud fra registrerede waypoints vha. af programmet

3DField (se instruks nedenfor ).

2) Bearbejdning af kortene: Skalering, farvelægning, mv., samt påføring af orientering, målestok

(horisontal og vertikal), legende, ...

3) Sammenligning med foto(s) og andre aktuelle kort over området.

Rapport

Rapport "6. Kort over udsnit af området vha. gps” udformes.

Den skal indeholde:

1) en (meget kort) beskrivelse af fremgangsmåde

2) de færdigbearbejdede kort

3) en kort vurdering af disse, herunder sammenligning med foto og med andre aktuelle kort

Instruks om tegning af tegning af højdekort og 3D model af landskab ved hjælp

af programmet3DField:

OVERFØRSEL AF DATA TIL PROGRAMMET 3D FIELD:

Start programmet 3D Field

Klik på Format i hovedmenu øverst

- og sørg for flueben ved Map bar, Toolbar og Lock XY aspect ratio

Klik på Import GPS data i File-menuen øverst til venstre

Find de gps-data (som vi tidligere har downloaded fra GPS’en med programmet

MapSource (garmin-MapSource-files)

ET HØJDEKORT KAN TEGNES NU SÅLEDES:

I menuen til venstre: Højreklik på Boundary og vælg Calculate from points

Dobbeltklik på Color fill contours under Map List i menuen til venstre

(Vælg Color scale i hovedmenu øverst – sørg for flueben ved visible)

Klik pil ned ud for Color Scale og vælg en passende farvepalet – prøv dig frem.

Højreklik på Points markers og sæt flueben ved Invisible if inactive

Når du har et flot højdekort klikker du på Save image ikonen i hovedmenuen

og gemmer billedet under et passende navn. (+ indsæt dette i din rapport)

Felt- og laboratoriekursus i geografi C og naturgeografi C ; KVUC april 2012

22

More magazines by this user
Similar magazines