Laboratoriekursus i geografi C og naturgeografi C - KVUC

kvuc.dk

Laboratoriekursus i geografi C og naturgeografi C - KVUC

Opgave 8. Jordbundsudvikling på Staunings Ø

Baggrund og problemstilling

Jordbundsudviklingen afhænger meget af, hvilket udgangsmateriale der er til stede. Dette betyder at

man kan forvente markante forskelle i jordbunden på moræneaflejring og i en sandet aflejring ved

kysten. Vi vil sammenligne jordbundsudviklingen på lokalitet 1 med lokalitet 2.

Udvælg derfor et sted på Staunings Ø (oppe i klitterne) til at lave en jordbundsundersøgelse.

Opgave

Lav på samme måde som under opgave 5 en jordbundsprøve. I behøver næppe at lave hullet lige så

stort. I skal også her udtage en prøve til bearbejdning i laboratoriet på skolen om søndagen.

Sørg for omhyggeligt at dække jorden til igen, således at den fremtræder uforstyrret efter

prøveudtagningen.

Opfølgende undersøgelser i laboratoriet søndag

På samme måde som med moræneaflejringen skal I lave en sigteanalyse og kalkundersøgelse på

den udtagne jordprøve. Dvs. I skal lave 5.2 og 5.3 (se side 17-19) på jordprøven fra

Staunings Ø.

Rapport

Rapport "8. Jordbundsudviklingen på Staunings Ø" udformes.

Den skal indeholde:

- beskrivelse af jordbundsprofilet

- beskrivelse af og vurdering af resultatet af sigteanalysen

- beskrivelse af og vurdering af resultatet for kalkundersøgelsen

- sammenhold beskrivelserne og vurderingerne for jordbundsprofilet fra morænen med det

tilsvarende fra Staunings Ø. Hvilken betydning mener du jordbundsforskellene mellem de to steder,

vil have for vegetationen de to steder.

Felt- og laboratoriekursus i geografi C og naturgeografi C ; KVUC april 2012

26

More magazines by this user
Similar magazines