Laboratoriekursus i geografi C og naturgeografi C - KVUC

kvuc.dk

Laboratoriekursus i geografi C og naturgeografi C - KVUC

Geologiske tidsaldre mm. og Køge Bugtområdet ....

Kilde: Alle tiders geografi (Geografforlaget 2001), s. 23

Kvartærtiden (som vi endnu lever i) har været præget af gentagne istiden (kolde perioder) og

mellemistider (varmeperioder). Især de to sidste istider har afsat synlige spor på Danmarks

overflade. Den allernyeste tid (fra omkr. 11.000 år siden til i dag) benævner vi også som

Postglacial tid (”Efteristiden”).

Forekomster/ aflejringer fra den yngste kridttid og den ældste tertiærtid er flot blotlagt ved Stevns

Klint (se skitse-tegning nedenfor). I Karlstrup Kalkgrav kan vi studere aflejringer fra en del af de

samme perioder, med de samme typer af forsteninger osv. Det det berømte 65 millioner år gamle

"fiskeler-lag", som adskiller Tertiærtiden fra Kridttiden finder vi i Karlstrup Kalkgrav lige under

vandspejlet i søen i midten.

Figur: Skitsetegning (idealiseret) af Stevns Klint

Kilde til figur: Stevns Natur Center (http://naturcenter.stevns.dk/

Felt- og laboratoriekursus i geografi C og naturgeografi C ; KVUC april 2012

8

More magazines by this user
Similar magazines