Fremtidens Penge Biograf.pdf - CFIR

cfir.dk

Fremtidens Penge Biograf.pdf - CFIR

“ Søren (E), bankfunktionær, 56 år: ”Hvis det eneste er, at man

kommer ind på website, så er jeg skuffet.”

Brugeren forventer noget ekstra

Ca . en tredjedel af testpersonerne handler efter devisen: Nyt er godt (Entusiaster) . For denne type

brugere er overgangen til en ny betalingsløsning ikke en udfordring . Til gengæld kan Entusiaster være

blandt dem, der stiller størst krav til interfacet . Ca . halvdelen af testpersonerne er interesserede i at

bruge en ny teknologi, hvis den bidrager til at løse udfordringer/irritationsmomenter i forbindelse med

betaling for biografbesøg (Pragmatikere) . For en håndfuld testpersoner er fremtidens “fremskridt” uundgåelige,

om de så kan lide dem eller ej (Konservative) . Endelig er der et par enkelte modvillige testperson, hvis

logik lyder: Nyt er farligt og besværligt (Skeptikere) . For alle brugertyper er det dog afgørende, at en specifik

ny betalingsløsning giver mening for dem og deres aktuelle situation og (for)brug .

“ Janne (P), gymnasieelev, 17 år: “Jeg har ikke noget imod bare at

betale, når jeg kommer frem.”

En håndfuld testpersoner ser ingen synderlig fordel i denne nye måde at betale for biografbilletter på .

Denne forbeholdne gruppe rummer både Konservative, Skeptikere samt Pragmatikere . En ældre

testperson, Esther på 79 år, mener, at det er for besværligt at sætte sig ind i, da hun alligevel ikke skal

i biografen særlig tit . For hende er der ingen fordel; tværtimod gør teknologien køb af biografbilletter

mere besværligt . Andre testpersoner er tilfredse med måden hvorpå de i dag køber biografbilletter

og ser ingen grund til at ændre på det . De følger devisen: Hvis det fungerer, hvorfor så reparere det?

Den nye løsning er forbundet med usikkerhed, mens den traditionelle måde at bestille billetter på

fungerer fint og uden risikomomenter .

Testen angiver, at de fleste brugere ikke overgår ukritisk til en ny betalingsløsning . De forventer

noget ekstra og skal have en belønning for at sætte sig ind i en ny teknologi . Ellers holder de sig til det,

de kender, og som de ved fungerer .

usikkerhedsmomenter

Blandt testpersonerne er der en tendens til, at mobilbetaling opfattes som mere usikker end almindelig

betaling . Årsagerne hertil er forskellige . For nogle er det nyhedselementet – de føler sig utrygge ved

den nye betalingsform, og sådan ville de sandsynligvis have det, uanset hvad den nye betalingsform

indebar . Andre nævner risikoen for at blive frarøvet sin mobiltelefon og en frygt for, at det vil give

adgang til omfattende misbrug, fordi alt kan betales via mobilen . For nogen bidrager det til usikkerheden,

at betalingen er så hurtig og simpel . Endelig kan manglen på menneskelig kontakt skabe utryghed

Internettet er farligt

For især den ældre generation kan internettet udgøre en farlig størrelse, og mange ældre brugere

afholder sig fra at bruge internettet til køb og netbank . Årsagerne til usikkerheden kan være mange og

17

More magazines by this user
Similar magazines