Fremtidens Penge Biograf.pdf - CFIR

cfir.dk

Fremtidens Penge Biograf.pdf - CFIR

ør undersøges nærmere, herunder: frygt for snyd, skepsis over for systemet og usikkerhed i forhold til

egen formåen .

Det er ikke udelukkende ældre testpersoner, som udtrykker bekymring om ubekendte, virkelige eller

uvirkelige, forestillede aktører – mellemled og/eller hackere, der mudrer vandene . Især Konservative,

men også nogle Pragmatikere, mister følelsen af A-Z i “fødekæden” (bestillings- og betalingsforløbet)

og er utrygge ved at sende deres personlige kortoplysninger ud i det ukendte og uberegnelige cyberspace

. Usikkerhed i forhold til mobilbetaling kommer til udtryk i ambivalente holdninger og refleksioner

omkring PIN og lagring af kortoplysninger . 17 årige Janne vil have PIN på alting altid og gerne

dobbeltkode (dvs . både log in og pinkode) . Samtidig vil hun gerne have gemt sine kortoplysninger –

men kun hvis hun er sikker på, oplysningerne kun er på hendes mobiltelefon . Hun bryder sig ikke om,

at kortnumre osv . huskes på nettet . Jannes ambivalente udsagn illustrerer, at telefonen opfattes som

noget meget privat . Den er eksklusivt brugerens, og brugeren forestiller sig at kunne gemme oplysninger

på den, som er helt private og ikke lægges ud på nettet . En manglende forståelse for den tekniske

sammenhæng mellem offline/online skaber utryghed og tvivl om sikkerheden ved mobilbetaling på et

mere overordnet niveau .

“ Aviaja (K), studerende, arktisk ingeniør, 33 år: “Det føles mere

sikkert at betale til en person i biografen.”

Kendskab skaber tryghed

Ofte skabes utrygheden af en kombination af usikkerhedsmomenter . Nogle usikkerhedsmomenter

vil blive mindre i takt med, at mobilbetaling bliver mere udbredt . Flere af de forsigtige testpersoner

(Pragmatikere, Konservative og til dels Skeptikere) nævner, at de ville føle sig mere trygge ved at

overgå til mobilbetalinger, hvis deres venner/familie brugte det . Entusiaster kan bidrage til at bane

vejen for mobilbetaling, da andre brugere følger trop, når teknologien er blåstemplet af nogen, de

kender og stoler på .

“ Esther (K), folkepensionist, 79 år: “Netbank bryder jeg mig ikke

om. Det er nok den der mistro til nettet. De få gange jeg har købt noget

på nettet, der har jeg haft det sådan, skulle jeg nu virkelig oplyse det

her? Men det er sådan nogen ting børnene ønsker sig, der kun kan fås

på nettet, og så har jeg gjort det.”

Også softwareudviklere kan bidrage til at skabe tryghed . Det er vigtigt at understrege sikkerheden

i form af et tillidsvækkende interface (seriøst udseende, farve/ordvalg mv .) samt ved at understrege

den seriøse afsender .

18

More magazines by this user
Similar magazines