Fremtidens Penge Biograf.pdf - CFIR

cfir.dk

Fremtidens Penge Biograf.pdf - CFIR

træffe og fuldføre en impulsiv handling er således samlet på et sted/i ét flow: Info om film, pris, tid,

sted og betaling . Applikationen tillader med andre ord brugeren at være spontan og opportunistisk,

hvilket passer godt til den sociale kontekst, der normalt omgiver en biograftur .

“ “Mobilbetaling og biograf passer rigtig godt sammen.

Det er lettere at være spontan.”

“ “Jeg synes det er fedt! Jo mere, jeg kan gøre hvor som helst,

når som helst, jo bedre!”

Opportunismen kunne med fordel understøttes af eksempelvis tilkoblede rabatter og push-notifikationer

om nye film og tilbud . En testperson nævner netop, at forslag om nye film ville være en fordel,

fordi det ville gøre det lettere for hende at holde sig opdateret på aktuelle biograffilm .

“ “Hvis applikationen kunne foreslå mig nye film, ville jeg være

fri for selv at skulle anstrenge mig for at følge med.”

Den strukturerede biografgænger

Som en modpol til den opportunistiske biografgænger, findes den strukturerede type . For den struk-

turerede biografgænger er en tur i biografen ikke en impulsiv handling . En biograftur er dyr, og den

kræver planlægning, da flere ofte skal se filmen sammen . Dertil kan den strukturerede biografgænger

fx nære et ønske om at se en given film tæt på premieren, hvis det er en film, denne har set frem til

(fx Harry Potter eller Twilight) . Biografture tæt på premieren kan være lig med udsolgte forestillinger,

hvis ikke billetten bestilles i god tid .

“ “Det

er dyrt, og så kræver det planlægning.”

For den strukturerede type kan biograf-applikationen også være en fordel . Den giver mulighed for at få

overblik og være på forkant, og brugeren kan i ro og mag skabe overblik og købe billetter . Ligesom det

er tilfældet for den opportunistiske type, gør applikationen det lettere for den strukturerede type at

købe billetter i fællesskab med andre .

Adspurgt om de ville gå mere i biografen, hvis de fik denne applikation, svarer hovedparten af

deltagerne fra live-testen ja, både de opportunistiske og de strukturerede typer . Denne slags svar står

26

More magazines by this user
Similar magazines