Månedens portræt Malene Lei Raben Jaguaren på Jura - Paragraf

paragrafblad.dk

Månedens portræt Malene Lei Raben Jaguaren på Jura - Paragraf

0

Houston - we´ve had

a problem!

Juridisk.Institut.har.en.gensidig.udvekslingsaftale.med.en.lawschool.i.

Houston,.kaldet.South.Texas.College.of.Law..Juridisk.Institut.har.hvert.

semester. 5. pladser. ved. South. Texas,. der. dog. desværre. ikke. i. dette.

semester.er.fuldt.besat..I.efteråret.200 .valgte.jeg.at.tage.en.tur.over.

Atlanten.for.at.udnytte.denne.mulighed.for.at.opleve.USA.indefra.

I audiens ved repræsentanten

for verdens mægtigste land

USA er ikke et land man lige kan

tage til – i hvert fald ikke for at

studere. Siden den 11. september

2001 er indrejsereglerne til landet

blevet strammet meget. Det var

således nødvendigt at udfylde ikke

mindre end tre visumskemaer (fire

hvis du er en mand) for at få fingrene

i sit J-1 visum. Spørgsmålene

var dog rimeligt traditionelle. Der

var tale om de gamle klassikere

Køreturen fra lufthavnen til vore Privat lawschool

lejligheder er ca. 30 min. Men Lawschoolen hedder som tidligere

hvilke 30 min – man har bogsta- nævnt South Texas College of

velig talt den vildeste fornemmelse Law. Der er tale om en “ægte”

af, at man er ankommet til en amerikansk privatskole. Studie-

anden planet. Alt var bare så stort afgifterne er derfor også derefter

– husene, menneskene, og især – ca. $ 10.000 pr. semester, hvilket

bilerne. Alting var bare enormt. man vel også kan kalde en slags

Jeg har aldrig i mit liv set så store penge – faktisk rigtig mange. Til

pick-up trucks. Og jeg kan oplyse gengæld får de studerende også

at big ikke nødvendigvis er beauti- al tænkelig service. Der er selvful,

men det skal man ikke sige for følgelig privatparkering til skolens

højt i Texas – da Texas’ trademark elever – privat vagteskorte til

faktisk er ”BIG”.

bilerne, et kæmpe bibliotek med

al tænkelig teknik, trådløst internet

3 svømmingpools, 1 hottub, 5 og support til IT. Endvidere bliver

tennisbaner…

der pyntet op til alle højtider i et

Man skal selv finde et sted at bo sådant omfang, at man op til jul

i Houston – det er ikke med i ord- kunne få den tanke at julemanden

som: 1. Er du terrorist? 2. Har du fra København eller Billund som

ningen. Heldigvis har der, siden havde kastet op skolen.

nogensinde frembragt eller forsøgt vi kender det med New York eller

ordningen blev etableret i 1997,

at fremskaffe radioaktivt materiale? Chicago. Den nemmeste (billig-

været en fast tradition for, at alle Rule of the shotgun og alle de

– altså som sagt forholdsvis alminste!) vej fra Århus er derfor, at flyve

danskerne har boet det samme andre

delige spørgsmål!&%?! Derudover fra Billund til Frankfurt og derfra

sted. Lejlighederne kører derfor i Jeg studerede 3 fag derovre,

skulle man selvfølgelig oplyse direkte til Houston – en flyvetur

ring, og bliver således overdraget Admiralty, Mediation og selvføl-

sine dybeste hemmeligheder til ca. 13 timer – hvilket selvfølgelig

fra hold til hold hvert semester: gelig – faget der er indbegrebet

Big Brother. For lige at give an- ikke burde være noget problem

Ordningen fungerer uklageligt, af Texas: Oil and Gas. Som altid

søgningsproceduren et ekstra pift for nogle århusianske jurastude-

og det er nok også derfor den sta- når man starter et nyt sted, er der

skulle dette ske under en personrende – vi er jo vant til at læse til

dig er i gang. Det sted, vi bor, er et lige nogle ting, man i starten skal

lig samtale den amerikanske eksamen – men jeg skal dog være

forholdsvist beskedent sted – der vænne sig til. Først og fremmest

ambassade i København. Da jeg ærlig at indrømme, at stemningen

er ”kun” 3 pools, heraf en 25 skal man selvfølgelig lige vænne

hverken har forbindelse til nogen har været bedre end den var efter

meter, som konstant er 28 grader, sig til at læse fagengelsk. For det

terrororgani- 12 timer økonomiklassen ved

en lækker hottub, der konstant er andet skal man vænne sig til at

sation eller siden af en fedladen mand med

60 grader samt 5 tennisbaner og systemet derovre er common law

kendskab til, svedskjolder. Men pludselig var

selvfølgelig et motionsrum. Alle – hvilket vil sige case law. Men når

h v o r l e d e s Houston under os og stemnin-

helt universelle og nødvendige de første opstartsvanskeligheder

udvindingen gen og spændingsniveauet steg

anordninger, og så koster det kun først er overstået, er det faktisk

af radioak- gevaldigt.

2100 kr. i husleje at bo der! Det kan ret fornøjeligt og meget anderletivemateria-

man jo ikke brokke sig over. des at læse i Texas. Det faktum,

ler fra sand- Varmt, varmere, varmest...

at ret faktisk bliver skabt løbende

sten præcis Men – lad det være sagt med

af dommerne op igennem tiden,

f o r e g å r , det samme – klimaet i Houston i

modtog jeg august er ikke for danskere, sådan

få dage ef- er det bare. Det er ikke bare varmt

ter besøget – det er ulideligt varmt, ca. omkring

ambas- 40-45 grader. Faktisk ligger Texas

saden mit breddegrad med Sinaiørkenen

visum med i Mellemøsten – texanerne joker

posten. selv med, at hvis de fik valget, om

de ville bo i Texas eller i Helvede,

L o o k i t ’s så ville de vælge Helvede, for der

Houston er fugtigheden i det mindste lav! I

Houston er og med der er så mange advokater

ikke ligefrem hernede bliver staten da også af

en standard- mange ”alm. texanere” betragtet

destination i

danske luft-

som Helvedes forgård!

havne. Der Big is beautiful

er således I lufthavnen blev vi hentet af Dean

ikke nogen Wanda – hun er South Texas’ in-

Ane.og.Rikke.i.New.York direkte fly ternationale koordinator.

Så.godt.bor.man.i.Houston!

medfører, at man får en historisk

dimension med i forståelsen af

det gældende retsområde – et

aspekt, som vi derhjemme, har en

tendens til at glemme. Desuden får

de amerikanske forfattere betaling

delvist basis af antallet af sider

i bøgerne – ikke ligefrem noget

der mindsker skrivelysten, fortællerglæden

og ikke mindst antallet

af illustrationer i bøgerne.

Oil and Gas handler jo selvfølgelig

om, hvorledes olieretten, i specielt

Texas, har udviklet sig siden

1860’erne. Det var forholdsvist

interessant, fordi det var så forskelligt

fra alt, hvad jeg tidligere har

stødt i dansk ret. Det skyldes

hovedsageligt, at der er et helt

andet og meget mere ekstremt

ejendomsbegreb i Texas end i

Danmark. I amerikansk olieret

gælder det således, - som hovedregel

– at ejeren af grunden har

ejendomsretten til alt, hvad der

ligger nede i jorden, såfremt det

blot er beliggende indenfor hans

matrikel – og selvfølgelig gælder

dette alle råstoffer, der findes inden

for matriklen helt ned til jordens

midte – en markant forskel fra

dansk ret, hvor staten som bekendt

har forbeholdt sig retten til den

danske undergrund.

Vi har Mærsk!

I Admiralty, også kaldt Søret, lærte

vi om de forskellige regler, der

gælder for maritime affærer, som

erstatninger ved sammenstød

mellem skibe eller tilskadekomne

søfolk, panteretssystemet og meget

andet. Til forskel fra Oil and

Gas kiggede vi ud over Texas’

grænser, hvilket gjorde at faget

føltes lidt mere relevant for os

danskere end Oil and Gas. Især da

vi læste en afgørelse der vedrørte

Dampskibselskabet fra Svendborg

fandt vi at faget var ret interessant

og da Rederiet Mærsk også

er ganske kendt og respekteret i

USA, og ikke mindst Texas, steg

fagets popularitet.

Mediation – alternativ konfliktløsning

Det sidste fag jeg fulgte South

Texas College var mediation –

dansk i folkemunde kaldet alternativ

konfliktløsning. Et fag der -->

More magazines by this user
Similar magazines