Månedens portræt Malene Lei Raben Jaguaren på Jura - Paragraf

paragrafblad.dk

Månedens portræt Malene Lei Raben Jaguaren på Jura - Paragraf

8

Jurist i forsvaret

Forsvaret beskæftiger en hel del jurister. De fleste arbejder inden for

traditionelle.juradiscipliner..En.mindre.gruppe.er.rådgivere.for.de.militære.

chefer..Dette.job.ligger.langt.fra.noget.man.har.lært..universitetet.og.til.

tider.går.det.stærkt.–.rigtig.stærkt.

Alle jurastuderende har prøvet

det – under en samtale nævner

man, hvad man læser, hvorefter

modparten straks spørger: ”Skal

du så være advokat?” Nogle svarer

”ja” – andre siger: ”Nok ikke

lige advokat, der er jo så mange

muligheder for en jurist”.

Og det er jo så sandt som det er

sagt. En af mulighederne er at

blive ansat i forsvaret. Her er en

række jurister beskæftiget med

at løse mange forskelligartede

opgaver.

Forsvarets Auditørkorps

Den mest kendte er nok Forsvarets

Auditørkorps (FAUK), som udgør

den militære anklagemyndighed.

FAUK tager sig af de såkaldte

militære straffesager, hvor militærets

ansatte bryder den militære

straffelov eller civile love som den

borgerlige straffelov og færdselsloven,

når lovovertrædelserne finder

sted inden for tjenesten. Det er

også FAUK, der rejser ud til verdens

brændpunkter og undersøger

omstændig-

hederneomkring ulykker,

hvor danske

soldater har

været indblandet.

For

mere information

se:

www.forsvaret.dk/FAUK

F u l d m æ g t i g i F o r s v a r s -

ministeriet

Forsvarsministeriet har en del juridiske

fuldmægtige ansat. De løser

en bred vifte af opgaver: Søværnet

har f.eks. politimyndigheden i de

danske farvande, som hører til

blandt de mest trafikerede i verden.

Når et gammelt rustent tankskib

indregistreret Bahamas støder

grund i Kattegat og lækker store

mængder olie, er det en jurist ved

Søværnets Operative Kommando,

der opgør erstatningskravet og

s a g s ø g e r

”Når den danske hær vil

sende en bataljon med

køretøjer og udstyr til

Afghanistan, ringer man

ikke blot til 3 x 34”

Dansk.boarding-hold.træner.landgang..Absalon

rederiet.

Et andet vigtigt

område

er transport.

N å r d e n

danske hær

v i l s e n d e

en bataljon

med køretøjer og udstyr til Afghanistan,

ringer man ikke blot til 3 x 34.

Der er en masse aftaler, der skal

indgås og juridiske spørgsmål at

tage stilling til. Opgaver som disse

løses af Forsvarsministeriets juridiske

fuldmægtige, som også ved

siden af de rent juridiske opgaver

har en del almindeligesagsbehandling

og administration at se til.

Militær juridisk rådgiver

En tredje gruppe af jurister i forsvaret

er de militære

juridiske rådgivere

(MJUR).

Deres hovedopgave

er, at rådgive de militære

chefer i juridiske

spørgsmål. Der er 5

fastansatte MJUR i

fredstid. Derudover

er der et større antal

MJUR ansat reservekontrakter

med

henblik at blive

udsendt med danske

styrker til udlandet.

På den måde undgår

man at slide de

fastansatte MJUR

ned ved for hyppig

udsendelse. For at

høre nærmere om

jobbet interviewede

jeg MJUR Mathias

Buch ved Søværnets

Operative Kommando

i Brabrand. I

”krigssammenhæng”

er han rådgiver for

chefen for søværnets

taktiske stab,

flotilleadmiral Palle

Cortes.

Uddannelsen

Grunduddannelsen

til MJUR tager 4 uger

og foregår Forsvarsakademiet

i København.

Her uddannes

man i almindelig

folkeret, international

menneskerettighedsbeskyttelse,

krigens

folkeret og juridiske

spørgsmål i fredsstøttende

operationer.

Fredstid

Hverdagen går med at undervise

militært personel i krigens folkeret

og bidrage til løsningen af juridiske

spørgsmål i forbindelse med

tjenesten. Søværnet (såvel som

resten af forsvaret) finpudser sine

evner ved at afholdelse en række

øvelser. Her virker MJUR som rådgiver

for chefen. Dette indebærer

i sagens natur at man skal ud at

sejle. Som sømand må man kunne

virke som brandmand og kunne

stoppe lækager i et synkende skib

hvor vandet fosser ind ad huller i

skroget ligesom i ”Das Boot”.

Disse evner indlæres et kursus

med en række særdeles livagtige

øvelser i Hvims, ved Ålbæk

i Nordjylland. Udover øvelser

og juridisk bistand svarer MJUR

også juridiske spørgsmål fra

Militær.juridisk.rådgiver.Mathias.Buch

De.2.danske.missilfartøjer.Glenten.og.Ravnen.i.Middelhavet.under.UNIFIL.missionen

”Maritime Assistance Service”

(MAS). MAS er døgnbemandet

og varetager kommunikationen

mellem kyststaten Danmark og

skibe, der kommer i problemer i

danske farvande. Således blev

Mathias Buch en nat ringet op og

en stemme i røret sagde:

”Det er fra MAS – et 300 meter

langt skib uden motorkraft driver

ned gennem Storebælt, og ankeret

pløjer henover bunden. Om lidt

bliver gasforsyningen til Sjælland

kappet over – hvad skal vi gøre?”

Spørgsmål af denne karakter er

lidt mere presserende end om

Mads eller Hanne skal have bilen

ved bodelingen efter skilsmissen.

Heldigvis fik man gang i motorerne

igen, og situationen blev reddet.

Krigstid

Danmark har en del styrker i udlandet.

Mest kendt er

nok hærens udsendte

kontingent til Afghanistan,

som også har en

MJUR med. Søværnet

er ligeledes engageret

udenlands.

Man har blandt andet

deltaget i missionen

UNIFIL (United Nations

Interim Force in Lebanon)

i Middelhavet,

som har til formål at

støtte den libanesiske

regering i dens bestræbelser

at standse våbenleverancer til Hizbollah

og andre væbnede grupper,

ved at inspicere civile skibe vej

mod Libanons kyst.

En anden mission, som Mathias

Buch selv skal med , er den

såkaldte Task Force 150 i området

mellem den Arabiske Golf

og Afrikas Horn. Her skal danske

skibe deltage i bekæmpelse af

pirater samt bekæmpelse af illegal

våbensmugling og terroristaktiviteter

til søs. Her vil Matthias fra sin

post søværnets nye, store skib

Absalon have til opgave blandt andet

at tage stilling til hvordan man

folkeretligt og menneskeretligt skal

behandle tilfangetagne pirater.

Uanset hvor man bliver MJUR,

må der siges at være tale om et

spændende og alsidigt arbejde.

Så hvis du godt kunne tænke dig at

blande Karnov med krigsskibe og

kampvogne, skal du måske

kigge efter i jobannoncerne, næste

gang DJØF-bladet dumper ind ad

brevsprækken.

Nikolaj Grunnet

ng@paragrafblad.dk

9

More magazines by this user
Similar magazines