Månedens portræt Malene Lei Raben Jaguaren på Jura - Paragraf

paragrafblad.dk

Månedens portræt Malene Lei Raben Jaguaren på Jura - Paragraf

20

Retskritisk Forum deler gode råd ud

Retskritisk.Forum.har.udgivet.en.20.års.jubilæumsbog.med.gode.råd.

og løftede pegefingre til jurastuderende. Normalt er gode råd dyre, men

bogen.er.ganske.gratis.

En af dem, der leverer et godt råd

og en løftet pegefinger i Retskritisk

Forums 20 års jubilæumsbog er

lektor Sten

Schaumburg-Müller. Han skriver

Hold ud og vid,

at juraen bliver

vedkommende og

morsom efter studiet.

Ombudsmand.Hans.Gammeltoft-Hansen,

”Gode råd og løftede pegefingre til jurastuderende”.

bl.a.: “For et års tid siden læste jeg

www.studjur.dk en anmeldelse

af mit kursusfag for studerende

både Statskundskab og Jura,

hvor kommentaren lød, at det var

ok, hvis man ellers kunne holde

ud at høre alt det ævl, de statskundskabsstuderende

lukkede

ud. Allerede i løbet af jurastudiet

kan det lykkes i hvert fald nogle

jurastuderende at manifestere

en totalt ukritisk holdning til både

sig selv og sit fag. Og det er ikke

godt. Kritik, derimod, er godt og

nødvendigt.”

Bidragene til jubilæumsbogen er

skrevet af tidligere oplægsholdere

i foreningen som for eksempel

advokat Merethe Stagetorn, professor

Gorm Toftegaard Nielsen,

højesteretsdommer Jens Peter

Christensen, departementschef

Claes Nilas, justitsminister Lene

Espersen, ombudsmand Hans

Gammeltoft-Hansen, kammeradvokat

Karsten Hagel-Sørensen,

partner i Bech-Bruun Lars Svenning

Andersen og jurastuderende

og politiker for Dansk Folkeparti

Morten Messerschmidt.

Bogen er gratis. Du kan få den ved

de kommende arrangementer eller

smutte en tur forbi foreningsgangen

ved Juridisk Auditorium og

banke kontorets dør.

Jeff Jørgensen

jj@paragrafblad.dk

Køb – Dansk indenlandsk købsret

af. Joseph. Lookofsky. og.

Vibe.Ulfbeck.

J u r i s t - . o g . ø k o n o m i -

forbundets. Forlag,. 3..

udgave

Bogen er skrevet af Joseph Lookofsky

og Vibe Ulfbeck der begge

er professorer i formueret ved

Københavns Universitet.

Som titlen afslører, beskæftiger

bogen sig alene med den indenlandske

køberet, dvs. køb af

løsøre i henhold til købeloven.

Reglerne i den internationale

købelov CISG er dermed udeladt

i fremstillingen. Bogens primære

sigte er at fremstille reglerne for

civil- og handelskøb, men der er

dog i bogens sidste kapitel medtaget

en kortere beskrivelse af

forbrugerkøbsreglerne.

Der gives med bogen en indledende

indføring i de køberetlige regler

og i denne forbindelse nogle af de

mest almindelige obligationsretlige

principper. Man har desuden som

en hjælp til de studerende indsat

stikord i marginen hver side,

så det gøres muligt hurtigt at finde

frem til de relevante passager.

Omvendt gives der ofte ikke nogen

dybere indføring i reglerne, men

primært en ret kortfattet beskrivelse

af retstilstanden.

Set i relation til Lærebog i dansk

og international køberet, der er

det nugældende pensum i faget

køberet Aarhus Universitet,

indeholder bogen Køb en noget

dybere beskrivelse af købsinstitutionen,

den historiske forankring,

aftalernes indgåelse samt lovens

anvendelsesområde. Hvad angår

de dogmatiske regler, såsom parternes

ydelser og misligholdelsesreglerne,

er bogens gennemgang

dog ikke nær så detaljeret, som det

er tilfældet i den her universitetet

anvendte lærebog.

Bogens relativt lave sideantal gør

den dog velegnet som supplement

til det almindelige pensum i faget

køberet 1. år af bacheloruddannelsen

her stedet, samt et godt

hjælpemiddel i forbindelse med

formueretseksamen 3. år.

324 sider, Djøf-forlag, pris: 425 kr.,

medlemspris 340 kr.

Morten Stakroge

ms@paragrafblad.dk

Stolthed og Fordom

Tykke.bøger,.hundredvis.af.paragraffer,.overarbejde,.Grade-A.students,.

Gucci,.Armani,.Rolex,.-.hvad.går.man.ind.til.som.ny.jurastuderende?

Hvad synes I så om det? – lever

jurastudiet op til jeres forventninger?

Når man stiller et sådant

spørgsmål, tvinges man samtidigt

til at vende spørgsmålet; hvilke

forventninger havde man? Jeg

må indrømme, at jeg havde en del

fordomme om, hvad det vil sige

at læse jura, og når

jeg tænker efter, kan

jeg smågrine lidt af

det. For hvis man

summerer fordommene

op,

er resultatet jo

absurd.

Velkommen

Jura

Efter 1½ semester

som jurastuderende

må jeg sande, at ikke

alt var som jeg havde

troet – heldigvis! Af et prestigefyldt

studie, som jura et eller

andet sted må siges at være,

kan man vente en række ting. De,

der vælger dette, må have et mål.

Og den umiddelbare indskydelse

er klar. Advokat, en indkomst i

den pæne ende af skalaen, og

folk som nikker anerkendende af

det, man har opnået, hvilket man

absolut ikke skal kimse af. Men

ser man , hvem der vælger

denne uddannelse, kommer

de første fordomme snigende.

Vi har nok alle hørt det: Der er udbrudt

mærkevarekrig jura. Den

eneste måde man falder godt ind

studiet, og opnår social anerkendelse,

er ved at investere sine

få SU-kroner i mærkevarebeklædning.

Hvilket også er helt i orden,

hvis det ikke var for det ”faktum”,

at det driver ludfattige studerende

til prostitution i Odense! Til denne

fordom vil jeg nu sige, at problemet

ikke er helt så grelt, som det lyder.

Men jeg kommer også sjældent

Fyn.

Nøglen til succes

For at føre det berømte karakterræs,

som jo efter sigende, er en

hævdvunden del af studiet, har

den gode stud.jur. et presset program.

Når man ikke går til forelæsning,

tilbringes dage og nætter

læsesalen for at terpe paragraffer

i tykke lovbøger, med et mål for

øje, nemlig at blive

blandt de få

procent, som

består. Dumpeprocenterne

skal dog tages

med et gran

salt.

En kliché

om juristen,

s o m

jeg er

g l a d

for ikke

p a s s e r,

er at man

kan hele loven

udenad.

Jeg må nok indse,

at det ikke

vil lykkes for

mig i løbet af

de næste 4-5

år, at opnå den bedrift. En forventning

jeg havde til studiet, og

som jeg mente var realistisk, var

arbejdstiden. Mange mennesker

vil yde en enorm indsats for at

nå deres mål. Dette har jeg fuld

forståelse for, og årsagen til at vi

studerer, er selvfølgelig at bestå

eksamenerne. Vi har rigeligt at

se til som jurastuderende, og

især i eksamensperioderne, men

arbejdsbelastningen behøver ikke

være abnorm, og hvis man vil, kan

der findes tid til kæreste, foreningsliv,

fester og/eller job. Jura bugner

af tilbud, og tilbyder samtlige af de

ovenstående. Spørgsmålet er bare

at prioritere. Jeg må indrømme, at

jeg i hvert fald ikke har haft tid til

at kede mig.

En sur gammel mand

Forestillingerne om dem som interesserer

sig for jura, er mange.

Og nok især inspireret af advokatserier

i TV. Typisk en Ally McBeal

type, som partout skal have et sært

personlighedstræk, og som ved

ren juristeri kan sno dommer og

jury omkring sin lillefinger og opnå

det ønskede resultat. Dette leder

også hen til det sikre spørgsmål:

”skal du være forsvarer, anklager

eller dommer?”, som øjensynligt er

de eneste muligheder vi har efter 5

års hårdt arbejde. Når jeg tidligere

har tænkt titlen jurist, ser jeg for

mig en sur gammel mand, som har

mistet al humor blandt paragrafferne,

og for at råde bod dette,

skriver indlæg i fagbladet for at

brokke sig over livets uretfærdigheder.

Jeg har heldigvis fundet ud

af, at jurister ikke nødvendigvis er

nogen af førnævnte.

Fordommene vil altid findes, hvilket

også er acceptabelt, men som

så meget andet jura, er de ofte

undtagelsen til reglen. I sidste

ende er cand.jur. i hvert fald en

titel, vi kan være stolte af.

Christoffer Nepper

cn@paragrafblad.dk

2

More magazines by this user
Similar magazines