Månedens portræt Malene Lei Raben Jaguaren på Jura - Paragraf

paragrafblad.dk

Månedens portræt Malene Lei Raben Jaguaren på Jura - Paragraf

Bibliotekets Jeanne d’Arc

Paragraf.genoptager.i.dette.nummer.serien.om.”folkene.bag.jura”.-.

Gitte.Kolstrup.har.i.2½.år.været.leder.af.Juridisk.Bibliotek..Læs.i.denne.

artikel.om.et.bibliotek,.der.forsøger.at.lægge.den.gamle,.konservative.arv.

bag.sig.og.gå.den.elektroniske.fremtid.i.møde.med.et.smil.

Gitte Kolstrup

Inden den 51-årige biblioteksleder

kom til Jura, var hun leder af Statsbibliotekets

magasiner. Et job,

der umiddelbart lyder støvet og

kedeligt, men som ifølge Gitte var

rigtig spændende. Derudover har

hun arbejdet med produktions- og

indkøbsplanlægning i det private

erhvervsliv.

Privat er hun

gift og har fire

udeboende

sønner.

J u r i d i s k

Bibliotek

Biblioteket er

et præsensb

i b l i o t e k ,

hvilket betyder,

at udlån

af materiale

ikke er mul

i g t . F r a

gammel tid

har kun ansatte

Jura

været undtaget

herfra.

Indenfor de

sidste par år

har specialestuderende dog også

fået lov at låne. Udover Gitte er to

jurister og en bibliotekar fastansat

sammen med seks studentermedhjælpere.

Dette betyder, ifølge

Gitte, at der er rig mulighed for at få

hjælp og vejledning: ”Vi er her for

brugernes skyld og ikke omvendt.

Hold jer ikke tilbage med at spørge

efter hjælp.”

Den konservative arv

Bare navnet Juridisk Bibliotek

sammenholdt med Juras traditionsbundne

udenadslære vækker

tanker om et konservativt miljø.

Dette vil Gitte hverken be- eller

afkræfte, men hun siger dog, at

det er svært at få gennemført

ændringer: ”Tingene skal helst

være, som de altid har været. Det

nytter bare ikke noget, da tingene

ændrer sig.”

Eksempelvis er det først i år, det

herrens år 2008, at biblioteket har

fået et elektronisk udlånssystem.

Indtil nu er alle udlån blevet skrevet

ned manuelt papir: ”Jeg har bøger,

der har været udlånt i over 10

år til forskning. De er aldrig blevet

hjemkaldt, fordi det hele har kørt

manuelt.” Med det nye system vil

bøgerne automatisk blive hjemkaldt

efter en måned, medmindre

der er lavet en specialaftale. Målet

hermed er, at materialet skal kunne

findes hylderne til glæde for

brugerne.

For at realisere det elektroniske

udlån er samtlige bøger og tidsskrifter

ved at blive microchippet.

Samtidig er tyveridetektorerne ved

udgangsdørene skiftet fra magnetisme

til radiobølger, så de er klar til

at køre det nye system.

Fremtiden

I forlængelse af artiklen ”Ro

læsesalen, tak” i sidste nummer

af Paragraf nævner Gitte, at biblioteket

fortsat skal arbejde

at forbedre studiemiljøet. Dette

kunne eksempelvis være ved at

etablere gruppearbejdspladser

læsesalen i stueetagen og

dermed give mere ro de øvrige

læsesalspladser.

Derudover er det hendes mål at

a r r a n g e r e

småkurser

i informationssøgning,

så interesserede

kan

lære at søge

i online-databaserne,

der alle er

forskelligt

opbyggede.

Samtidig går

biblioteket

og venter

instituttets

nye hjemmesidesystem,

så det

bliver muligt

i fremtiden

at opdatere

hjemmesiden.

Gitte.Kolstrup.sammen.med.et.af.de.billeder,.der.skaber.liv.og.glæde..biblioteket

Gittes tre gode råd

For det første opfordres de studerende

til endelig at spørge efter

hjælp: ”Det er jo det, vi er her for”.

Derudover modtager Gitte gerne

ændringsforslag eller andre gode

idéer til biblioteket. For det tredje

opfordrer Gitte de studerende til at

bruge bogvognene ved pladssætning,

så alt materiale kommer

rigtigt plads: ”Gør det nemt for

jer selv, så gør I det nemt for os.”

Anders W. Jacobsen

aj@paragrafblad.dk

Jagt – en helt ny form for

networking!

Mange. jurister. har. i. tidernes. løb. fået.job. (bl.a.). fordi. de. . deres. CV.

kunne.skrive.”jæger”.-.man.har.sågar.hørt.om.nyuddannede.kandidater,.

som.under.jobsamtalen.ikke.blev.spurgt.til.meget.andet.end.sæsonens.

jagtbytte!

Så meget desto mere er der grund til at blive medlem af Juridisk Jagtselskab (JJS). JJS er en jagtforening for

jurastuderende og juridiske kandidater fra Aarhus Universitet. Vi afholder i april et introarrangement for alle

interesserede - nye såvel som gamle medlemmer, hvor vi vil fortælle lidt om foreningen og kommende arrangementer,

ligesom du vil få muligheden for at møde andre jægere eller bare se om JJS er noget for dig.

I JJS hygger vi os med vores fælles interesse - jagt. Det er ingen betingelse at man skal have jagttegn, at man

skal kunne plaffe lerduer stribe eller at man partout skal gå i camouflagetøj. Der er jægere og jagtinteresserede

alle niveauer, og vi kan godt afsløre, at ja, jagt er fremtidens mondæne sport! Hvert år løser godt

160.000 jægere jagttegn, så der er pæne odds for at din kommende chef er en af dem!

Derfor opfordrer vi alle jagtinteresserede Juridisk Institut til at blive en del af JJS. Du får dermed det bedste

grundlag for at møde andre ligesindede jurastuderende, networke med færdiguddannede jurister og ikke

mindst selvfølgelig at komme med ud jagt!

Du kan tilmelde dig vores nyhedsbrev ved at skrive til jjs@jjs.dk og dermed få besked direkte om vores arrangementer

– tjek også vores hjemmeside www.jjs.dk. Du er naturligvis også meget velkommen til at kontakte

bestyrelsen, f.eks. hvis du brænder for at finde ud af, hvad ”bukkefeber” egentlig er!

Vi byder alle jagtinteresserede velkommen i JJS!

Med venlig hilsen – bestyrelsen:

Mads, Helle, Rikke og Pia

Arveret

Af.Irene.Nørgaard,.Jurist-.og.

Økonomforbundets. Forlag,.

5..Udgave

Arveret, 5. udgave 2008, anvendes

som pensum i faget arveret

1. år af den juridiske bacheloruddannelse

Aarhus Universitet.

Bogen gennemgås såvel forelæsning

som holdundervisning,

hvor det arveretlige pensum er

i nær tilknytning til pensum i

faget familieret. Herudover kan

bogen benyttes til valgfri fag

overbygningen, og også af praktikere,

særlig advokater, dommere,

forsikringsjurister og jurister i den

finansielle sektor mv.

5. udgave er opbygget samme

måde som 4. udgave, men er

baseret den nye arvelov og de

nye pensions- og forsikringsret-

tigheder, som trådte i kraft d. 1.

januar 2008. Bogen er således en

grundig indføring i de nye arveretlige

regler og et indblik i reglerne

i 1964-loven, som endnu er gældende

ved bl.a. dødsfald og uskiftet

bo etableret før 1. januar 2008.

Af mere væsentlige ændringer i

forbindelse med den nye arvelov

kan nævnes et større hensyn til

længstlevende ægtefælle, som

nu arver halvdelen af afdødes bo

som legal arv. Derudover er loven

yderligere liberaliseret ved bl.a. at

testationskompetencen er forhøjet

til ¾ af boet, når afdøde efterlader

sig livsarvinger, samt en udvidelse

af den kvalitative testation.

Bogen omhandler hovedsageligt

de basale materielle arveretlige

regler, hvorimod de mere specielle

regler om bl.a. fondslovgivning og

regler af mere administrativ art

kun er kort omtalt. En nærmere

behandling heraf må derfor findes

i speciallitteraturen.

Anmeldelse

Bogen er indbundet og 384

sider, og kan erhverves for 650 kr.

forlagets hjemmeside eller som

DJØF medlem til 520 kr.

Christoffer Nepper

cn@paragrafblad.dk

44 45

More magazines by this user
Similar magazines