Månedens portræt Malene Lei Raben Jaguaren på Jura - Paragraf

paragrafblad.dk

Månedens portræt Malene Lei Raben Jaguaren på Jura - Paragraf

4

Ny ”Chefen for det hele”

Så fik MJ en ny kvindelig formand – Med en ideologi bestående af

interaktion,. innovation. og. in. solidum,. så. er. der. kun. én. vej,. og. det. er.

frem....

Lad mig starte med at sige tak til

mine foreningsfæller, som førte

mig til formandsposten. Derudover

vil jeg også takke MJ’s forværende

formand Marie Guldberg for hendes

indsats i det forgange år. Jeg

skal videreforvalte posten i bedste

henseende – for MJ og frem for alt

for de studerende. Når det så er

sagt - let’s talk business…!

De jurastuderendes Robin

Hood

Jeg tror godt, jeg tør tale alle

foreningsmedlemmers vegne,

når jeg siger, at det er givende

at have foden inden for foreningsgangen.

Fælles for os alle

er, at vi frivilligt arbejder for de

jurastuderendes krav og tarv. På

overfladen ses det sociale samvær

tværs af såvel foreninger som

årgange – og underliggende har

hver enkelt forening hvert deres

mantra, som gavner studietiden

Jura. Her skal alene omtales

MJ’s anliggender, omend andre

foreninger kan have tilsvarende

og/eller perifere moraliteter.

MJ’s mantra er at gøre studiet

bedre for den enkelte studerende.

Vi kæmper for at gøre studieforholdende

tidssvarende, så ingen

kommer i klemme i forhistoriske

regler. Vores

m æ r k e s a g e r

består bl.a. i

undervisningensudbydelse

og formidling,

u d -

bydelse af fag, eksamensforhold,

pensum til de enkelte fag o.l. Vi

respekterer og værdsætter hver

enkel underviser og professor,

men vi ytrer os, når de studerende

af den ene eller anden grund kommer

i klemme – vi kæmper således

selv, hvor vi ved, det som udgangspunkt

ikke nytter, eksempelvis

hvor professorerne har immunitet

og derved ikke er modtagelige for

kritik. Dette er vores pligt, som de

studerende talerør.

Ønskerne om forbedrede, opdaterede

tilstande effektueres via MJ’s

repræsentanter i Jurrådet, Jurrådets

fond, Studienævnet, Fællesrådet

og i DJØF-studerende. Repræsentanterne

vælges af MJ og

posterne gives til de medlemmer,

der har lyst til at gøre en indsats

det gældende område. Der

er således ikke tale om tildeling af

poster efter anciennitet – I såvel

MJ’s styrelse som i de forskellige

Råd og Nævn sidder i dag i alt fire

repræsentanter, som er andetårsstuderende.

Og de gør det med

bravour! Alle medlemmer i MJ har

således mulighed for indflydelse

jura-studiet.

Det store overblik

Udover forbedringstiltag er

MJ’s største mærkesag den

årlige afholdte manuduktion.

Arrangementet viser sig år efter

år at være en bragende

succes for de 1. års

studerende. Dog er

materialet, der gennemgås,

af en sådan

relevans, at også 3. års

studerende viser sig i salen.

Overbliksundervisningen består

af en maratongennemgang af de

to signifikante 1. års fag og har

til formål at give de studerende

en kort og klar gennemgang af

pensum samt en gennemgang

af opgaveteknik med henblik

de forestående eksamener. Qua

disse succeserfaringer afholder

MJ naturligvis også manuduktion

i år, anno 2008. I år har to jurister

fra Kammeradvokaten æren af at

formidle overblikket i formueret, og

vi arbejder pro tempore at finde

en dygtig jurist til familie-/arveret.

MJ finansierer arrangementet,

således at det er gratis for de

studerende. Nærmere information

om tid og sted følger.

Nye roller

Mit første foretagende som formand

var at se til, at posterne til

de medlemmer, der ved dette års

generalforsamling, blev valgt ind

i styrelsen, blev fordelt. Generalforsamlingen

havde, ud over

formanden, valgt Lotte Lindeloff,

Pernille Damsgaard Jensen, Christian

Schlüter og Dan Andersen

til at sidde i styrelsen. Vi fordelte

sammen posterne således, at

Lotte er arrangementsansvarlig og

næstformand, Pernille viderefører

kassérer- og sekretærposten,

Christian fortsætter som web-ansvarlig

og Dan forvalter valg- og

pr.posten. Et stærkt team, som

jeg ikke et sekund tvivler , bliver

gode ”hærførere”. Når jeg anvender

citationstegn, er det fordi, at

styrelsens rolle i MJ som helhed

ikke lader sig væsentlig adskille

fra de øvrige medlemmers roller.

Styrelsen er alene til for at sikre,

at tingene bliver gennemført, og

at der forefindes en ansvarlig bag

alle projekter. Qua dette ansvar

anses styrelsesmedlemmerne

for ved postens tiltræden at have

indgået en stiltiende aftale med

MJ om deres tilstedeværelse ved

de ugentlige møder. Ellers er det

overordnet set helt op til de øvrige

medlemmer, hvor meget tid og

energi, de vil lægge i MJ. Og her

vil jeg gerne benytte lejligheden

til at takke især tre af vores ”nye”

medlemmer for en ualmindelig

flot indsats det sidste halve år;

Anne Christine Brønnum, Kamilla

Enevoldsen og Iben Jacobsen. De

her piger har med et solidt fremmøde,

et initiativrigt engagement

og med masser af gåmod vist

deres loyalitet lige siden deres

indmeldelse ved studiestart 2007.

Således sidder Anne Christine nu

allerede som repræsentant i Jurrådet,

Kamilla i DJØF-studerende

og Iben i Jurrådets Fond. Flot

indsats, piger!

Nye tiltag

Helt i det små, vil I nu igen kunne

se MJ-sommerfuglen rundt omkring

jura. Den har i mange år

været MJ’s talisman, men er ikke

kommet til sin ret i de sidste par

år. Det er der ændret nu. Og

hvad er der egentlig med den sommerfugl?

Der er ikke rigtig nogen,

der ved, hvor længe, den har fulgt

MJ, men vi ved, den symboliserer

evnen til forvandling. Den virker

som katalysator i transformationer.

Ægget bliver til en larve i en puppe

og herfra til en sommerfugl. Symbolikkens

verden sammenligner

1. fase med en ide eller et ønske,

som er opstået. I 2. fase undersøges

mulighederne for, om idéen er

realistisk, og i 3. fase manifesteres

og realiseres den.

Også helt i det små anskaffes der

et disco-anlæg og et nyt fjernsyn

og opslagstavlen skal i år, som

noget nyt, op at hænge væggen

(!).

Ud over småtingsafdelingen skal

MJ revidere nogle af sine arrangementer.

Dette er for det første nødvendigt,

eftersom vi ikke længere

kan aflægge vores årlige visit hos

Ceres. Nok er vi det rene med,

at de studerende udelukkende

tilmeldte sig Ceres-/byret-arrangementet

grund af besøget i

byretten, og at smagsprøverne hos

Ceres efterfølgende nærmest blev

tvunget i dem (til tider via tragt),

men når det nu var en tradition,

er det ærgerligt alligevel. Vi arbejder

således en løsning, der

tilnærmelsesvis kan fylde Ceresbesøget

i slutningen af september

ud. Har du et forslag, så skriv til

moderatejurister@hotmail.com.

Endvidere har blandt andre MJ

de sidste par år måttet sande,

at det er svært at få udenbys-arrangementer

op at køre i forårssemestret.

Det er det for det første,

fordi arrangementerne ligger efter

ski-turen (godt arrangement JUS

– har jeg hørt), og for det andet

fordi, det er et ultrakort semester,

og de fleste studerende allerede

er begyndt at gå i små-panik. Jeg

kan derfor allerede nu løfte sløret

for, at MJ-turen næste forår går til

Århus. Programmet er endnu

tankestadium, og jeg kan derfor

ikke afsløre for meget endnu, men

det bliver underholdende.

Vigtigst er, at MJ indtil videre har

udarbejdet 2 nye forslag til gavn

for de studerende, som indgives til

Studienævnet i dette semester. Et

yderligere forslag er trapperne

og forventes klar til august. Nærmere

detaljer afsløres naturligvis

så snart, det kan lade sig gøre.

Jeg glæder mig meget til at komme

i gang og sammen med mine foreningsfæller

arbejde for ovenstående

mærkesager. Det er vigtigt

for jura, at der sidder folk, som arbejder

frivilligt for, at alt studiet

står rigtigt til. Du er altid velkommen

til at være med. Der er møde

hver torsdag klokken 17.15

MJ’s kontor foreningsgangen i

bygning 1343. Vi glæder os til at se

både gamle og nye ansigter.

af Gitte Andersen, formand

for Moderate Jurister

Årets Underviser 2008

For 11. gang skal de studerende kåre Årets Underviser.

Afstemningen finder sted i uge 14. Mandag d. 31. marts kl. 9 – Fredag d. 4. april kl. 12.

Stemmeseddeler vil være at finde ved stemmeurnerne.

Traditionen tro belønnes den bedste begrundelse med et gavekort til Bogformidlingen kr. 500.

Receptionen, hvor alle har mulighed for at hædre vinderen, finder sted i det store gavlværelse fredag d. 11.

april kl. 14, hvor Jurrådet vil byde forfriskninger.

4

More magazines by this user
Similar magazines