Månedens portræt Malene Lei Raben Jaguaren på Jura - Paragraf

paragrafblad.dk

Månedens portræt Malene Lei Raben Jaguaren på Jura - Paragraf

Snart bachelor?

Studievejledningen holder informationsmøde for studerende, der afslutter deres bacheloruddannelse ved

sommereksamen 2008.

På mødet vil der bl.a. blive orienteret om:

Tirsdag d. 22. april

Kl. 10:15

I Juridisk Auditorium (lokale 275 i bygning 1343)

• Eksamensforhold

• Afmelding af eksamen

• Særlige forhold i forbindelse med afslutningen af bacheloruddannelsen;

• Kursusfagene

• Tilmelding til kandidatuddannelsen

• Anciennitet kandidatuddannelsen

• Muligheder for at tage kursusfag andre steder end jura.

Med venlig hilsen

Inger, Jesper og Maja

Studievejledningen

Russekretærer søges

Det juridiske Studienævn søger to RUS-sekretærer til RUS-introduktionen 2008.

RUS-sekretærerne har ansvaret for den praktiske tilrettelæggelse og afvikling af RUS-introduktionen

2008.

RUS-sekretærernes arbejdsopgaver er i samarbejde med sekretariatet følgende:

• Ansvarlig for redigering og opdatering af RUS-pjecen.

• Ansvarlig for aftaler med eventuelle gæsteforelæsere til RUS-introduktionen.

• Ansvarlig for evaluering af RUS-introduktionen.

• Ansvarlig for genbestilling af hytter til næste semester.

• Kontaktled mellem tutorer og studienævnssekretariatet.

Der vil blive afholdt ét ugentligt møde med sekretariatet med henblik koordinering af den forestående

RUS-introduktion. Møderne vil blive afholdt i maj og juni måned og igen i august måned.

Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til studienævnssekretær Lisbeth Vasegaard Hansen,

tlf. 8942 1387.

RUS-sekretærerne vil blive aflønnet med en timeløn, som pt. er 128,52 kr. pr. time inkl. feriepenge.

Omfanget af arbejdet forventes at blive ca. 250 timer i alt. (125 timer pr. person) i perioden maj til oktober/november

2008.

Ansøgning skal indeholde en oversigt over studiemæssig anciennitet og andre relevante oplysninger, der

kan have interesse ved udvælgelsen af RUS-sekretær. Hvis der indgives fælles ansøgning, skal det fremgå,

om ansøgningen er betinget af fælles ansættelse. Ansøgningen sendes til Lisbeth Vasegaard Hansen, Det

juridiske Studienævn og skal være studienævnet i hænde senest tirsdag den 15. april 2008 kl. 12.00.

Samtaler vil finde sted i uge 17.

More magazines by this user
Similar magazines