Fodbold for alle - hele året - DBU Jylland

dbujylland.dk

Fodbold for alle - hele året - DBU Jylland

Nr. 5. Oktober 2003

Fodbold for alle - hele året

www.jbu.dbu.dk

FA I R P L AY

T R Æ N E R U D D A N N E L S E

L E D E R P R O F I L E R

S E R I E F O D B O L D


Fodboldens fælles

anliggende

DBU’s repræsentantskabsmøde i

februar var den fremtidige struktur for

DM-turneringen forståeligt nok et af de

varmeste emner. DM-strukturen er en

vigtig faktor for de danske topklubber -

og for dansk fodbold som helhed. Derfor

er det altid et emne, som kræver megen

opmærksomhed – og som repræsentantskabets

medlemmer er forpligtet til at

forholde sig til med stor grundighed og

seriøsitet.

På repræsentantskabsmødet lykkedes det

imidlertid ikke at opnå enighed om en ny

struktur til afløsning for den nuværende

model med 33 kampe. En gruppe af

superligaklubber anbefalede en struktur

med 10 hold på øverste niveau, mens

JBU fremlagde en model med 16 hold i

superligaen. Ingen af forslagene kunne

dog samle det nødvendige flertal.

Siden repræsentantskabsmødet i februar

har DBU’s bestyrelse arbejdet intensivt

med spørgsmålet omkring DM-strukturen.

Arbejdet har bl.a. været koncentreret

omkring en analyse af bl.a. stadion-situationen,

licenssystemet, talentudviklingen

og andre forhold, der vedrører DM-strukturen.

Emnet dukkede dog for alvor op i

medierne igen, da Divisionsforeningen i

begyndelsen af september skulle vælge

ny formand. Her benyttede foreningens

afgående formand, Peter Iversen, sin

sidste beretning til at udstille sin egen

manglende formåen til at samle divisionsklubberne

omkring en ny DM-struktur.

Han var imidlertid ikke villig til at påtage

sig ansvaret for den fejlslagne indsats for

JYSK FODBOLD

FORMÅL:

Jysk Fodbold er Jydsk Boldspil-Unions fodboldmagasin. Bladet

udgives for de mange tusinde ledere, trænere og spillere i

unionens 925 medlemsklubber.

Jysk Fodbold er et forum, hvor de jyske fodboldklubber kan

hente erfaringer om foreningsarbejde, ideer, tips og råd om

nye tiltag og projekter og komme til orde med holdninger til

fodboldrelevante emner.

23. ÅRGANG

at få vedtaget en ny DM-struktur. I stedet

har Peter Iversen endnu en gang benyttet

lejligheden til at rette skytset mod JBU

og beskylde den jyske lokalunion for at

være skyld i, at 10-holdsmodellen ikke

blev vedtaget på repræsentantskabsmødet.

I JBU har vi på intet tidspunkt lagt skjul

på vores holdning til DM-strukturen. Vi

har også klart tilkendegivet, at vi ikke

kan støtte en loge-agtig superliga på

otte eller 10 hold. Det væsentlige i hele

struktur-debatten er, at vi ikke lader pengene

og egoismen få overtaget. Snævre

økonomiske interesser skal ikke diktere

udviklingen i dansk fodbold. Heller ikke

på struktur-området.

Taktikken med at fare til angreb på

andre og dermed fjerne fokus fra de

ubehagelige problemer på hjemmebanen,

er naturligvis en gammelkendt

model. Det ville dog have klædt Peter

Iversen at stå ved sine egne handlinger,

da han skulle gøre boet op. Der

er ingen grund til at skamme sig over

noget, hvis man har ydet sit bedste. Men

hvorfor skyde skylden på andre, fordi

man lider nederlag? Jeg kan blot citere

fra omtalen af DM-strukturen på DBU’s

officielle hjemmeside: Under debatten

på repræsentantskabsmødet kom der en

række forskellige holdninger på banen,

ligesom det stod klart, at modstanderne

til forslaget (om 10 hold, red.) fordelte

sig mellem både repræsentanter fra JBU

og divisionsklubberne.

Af hensyn til divisionsklubberne og

dansk fodbolds fremtid må vi håbe,

at Divisionsforeningens nye formand i

UDGIVER:

Jydsk Boldspil-Union, Nøddevej 1, 8260 Viby J.

Telefon: 8939 9999 - Telefax: 8939 9989, E-mail:

jbu@jbu.dbu.dk, www.jbu.dbu.dk

ANSVARLIG OVER FOR PRESSELOVEN:

Informationschef Mads D. Larsen

ANNONCER:

Kontakt JBU’s kontor og hør nærmere på tlf. 8939 9978

mandag til torsdag mellem kl. 09.00 og 16.00. Fredag fra

kl. 09.00 til kl. 14.30.

højere grad end sin forgænger er villig

til en åben og ærlig dialog om de fælles

spørgsmål. Det vil naturligvis også være

en fordel – for ikke at sige en nødvendig

forudsætning - at Divisionsforeningens

nye formand og bestyrelse er villig til at

anerkende demokratiet i DBU. For som

også DBU’s formand, Allan Hansen, utallige

gange har fastslået, er DM-strukturen

et anliggende for hele repræsentantskabet

– altså divisionsklubber, repræsentanter

for andre grupper og lokalunionernes

repræsentanter.

Jeg er overbevist om, at JBU’s repræsentanter

også fremover vil have en holdning

til tingene – og ikke blot fungere

som ”ekspeditionskontor” for forslag,

der er et anliggende for dansk fodbold

som helhed. Og dermed for alle i DBU’s

repræsentantskab.

Med venlig hilsen

Bent Clausen

Næstformand

Jydsk Boldspil-Union

ABONNEMENT:

Pris kr. 75,- inkl. moms for seks numre. Tegning af

abonnement kan kun ske ved skriftlig henvendelse til JBU’s

kontor, Nøddevej 1, 8260 Viby J.

Abonnementsperioden løber fra d. 1. april til d. 31. marts.

Hvis der tegnes abonnement i løbet af året, opkræves følgende

pris:

Fra nr. 2. april: kr. 75,00

Fra nr. 3. juni: kr. 65,00

Fra nr. 4. august: kr. 55,00

Fra nr. 5, oktober: kr. 35,00

Fra nr. 6. december: kr. 25,00

Fra nr. 1. februar: Gratis

Læs i dette nummer…

Indhold:

Fodboldens fælles anliggende... Side 2

Brande satser på fair Play ........ Side 4

Kridtmanden fra Mors .............. Side 8

Tolne-Mosbjergs familie-trio....... Side 12

Serie 6-hold med

landsholdsstatus....................... Side 14

Kvinderne sidder ved roret ....... Side 16

Modspil til erfarne trænere ....... Side 18

Lemvig klæder sine

trænere godt på ...................... Side 20

Rart med lidt starthjælp ............ Side 22

Gåsebillerne angriber .............. Side 24

12

JBU-navne ............................... Side 26

JBU-navne ............................... Side 28

JBU-navne ............................... Side 29

JBU-navne ............................... Side 30

Fodballe FC ............................ Side 31

Straffespark med

tilbagevirkende kraft ................ Side 32

Klubber omtalt i dette nummer: Brande IF

– Nordvestmors BK – Tolne-Mosberg IF

– Vestbjerg IF – Hejnsvig IF – Lemvig GF.

UDGIVELSESTERMINER:

Medio februar, medio april, medio juni, medio august, medio

oktober, medio december.

FORSIDE FOTO:

Jens Bach

Fair Play-kampagne i Brande IF

GRAFISK PRODUKTION: www.formprint.dk

OPLAG: 4.800

4Brande IF satser på

Fair Play

Brande IF har brugt JBU’s klubudviklingsprojekt

til at sætte fokus på Fair

Play – både på og uden for banen.

Klubben har allerede iværksat en

bred vifte af aktiviteter, og d. 30.

september kulminerede kampagnen,

da klubben samlede 130 forældre

til et arrangement med Sepp

Piontek.

Tolnes familie-trio i

Serie 4

Allan Søndergaard er 51 år, men

stadig en af de hurtigste på Tolne-

Mosbjergs Serie 4-hold, hvor han

spiller sammen med sine to sønner

Johnny på 27 år og Tonni på 25

år. Allan Søndergaard har flere

gange bebudet sin afsked med

førsteholdsfodbold, men sønnerne vil

gerne beholde farmand på holdet.

INDLÆG TIL BLADET:

Sendes til JBU’s sekretariat, Nøddevej 1, 8260 Viby J.

Deadline for næste nummer. Fredag den 21. november 2003.

Indlæg bedes sendt i elektronisk format, på diskette til PC eller

via E-mail. Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte tilsendte

indlæg.

De enkelte artikler i Jysk Fodbold behøver ikke nødvendigvis at

være sammenfaldende med JBU’s opfattelse og holdning.

JYSK FODBOLD 5/2003 2

JYSK FODBOLD 5/2003

3

8Kridtmanden fra

Mors

Svend Pedersen – i lokalområdet

bedst kendt som »Æ Kjøm’n« – har

besluttet sig for at stille kridtmaskinen

efter 45 års arbejde på

stregerne. Men den tidligere fodboldformand

vil stadig følge med

fra sidelinjen, når Serie 3-holdet fra

Nordvestmors BK spiller hjemmekamp.

22

Lemvig klæder de

unge trænere

godt på

Med assistance fra JBU gennemførte

Lemvig GF’s ungdomsafdeling

i foråret et introduktionsforløb for

klubbens helt unge trænere. Initiativet

satte bl.a. fokus på træneradfærd,

planlægning

og organisering


Brande

satser

på Fair Play

Brande IF har brugt JBU’s klubudviklingsprojekt

til at sætte fokus på Fair Play – både

på og uden for banen. Klubben har allerede

iværksat en bred vifte af aktiviteter, og d.

30. september kulminerede kampagnen, da

klubben samlede 130 forældre til et arrangement

med Sepp Piontek.

Brande er kendt som hjemsted for succesfulde

virksomheder som Bestseller,

Brandtex og vindmøllefabrikken Bonus.

Nu har byens fodboldklub, Brande

IF, også fået sit eget varemærke. Det

handler om Fair Play, og klubbens

nystiftede Fair Play-udvalg har i løbet

af mindre end et år tændt op under en

imponerende kampagne, der foreløbigt

kulminerede med en tema-aften for 130

forældre tirsdag d. 30. september, hvor

den tidligere landstræner, Sepp Piontek,

var hovedattraktionen.

- I begyndelsen af 2002 besluttede vi os

for at kigge lidt nærmere på Fair Play,

men der var ikke rigtigt noget materiale,

som vi kunne bruge. Derfor besluttede

vores ungdomsudvalg at tage fat i JBU’s

konsulent, Peter Tornbo, fortæller medlem

af Brande IF’s Fair Play-udvalg, Tommy

Friis og tilføjer, at det var problematikken

omkring forældre på sidelinjen, der

oprindeligt satte det hele i gang.

Dialogen med Peter Tornbo førte til, at

klubben engagerede sig i JBU’s klubudviklingsprojekt

– med Fair Play som et af

de vigtigste indsatsområder.

- Det er jo ikke fordi, at vi her i klubben

har et større problem med hverken

forældre eller spillere end andre steder.

Vi ligner sikkert de fleste andre klubber

af samme størrelse, men vi vil gerne

fastholde Brande IF som en klub, hvor

udehold, dommere og tilskuere føler sig

velkomne, siger Tommy Friis.

Selv om forældrene oprindeligt var

indgangsvinkelen til projektet, besluttede

Fair Play-udvalget dog hurtigt at begynde

et helt andet sted.

- Vi var helt enige om, at vi skulle kigge

på os selv først – altså klubbens egne

trænere, holdledere og spillere, understreger

Tommy Friis, der også er ungdomstræner

og sidder med i Ungdomsudvalget.

Hilser inden kampstart

En af de første aktiviteter som det

nystiftede Fair Play-udvalg stablede på

benene var derfor et trænermøde med en

repræsentant fra den lokale dommerklub:

- Der var mange trænere til stede, og vi

havde en god aften. Bl.a. fik vi sat fokus

på, at det er nødvendigt at kende lidt til

reglerne, hvis man vil være fair over for

dommeren, påpeger Tommy Friis, der

sammen med udvalget fik sat en lang

række andre aktiviteter i gang i løbet af

foråret 2003. Bl.a. indførte Brande IF,

at klubbens drenge-hold skulle hilse på

udeholdets spillere ved midterlinjen inden

kampstart:

- Det er sværere at være et dumt svin

over for en modspiller, som man lige har

hilst på. Derfor syntes vi, at det var et

godt initiativ. Vi begyndte med drengespillerne

som et pilotprojekt, fordi Ole

Langelund fra Fair Play-udvalget også er

holdleder for vores Drenge 1-hold. På

den måde kunne vi tæt følge forsøget.

Siden begyndelsen af efterårssæsonen

har alle hold imidlertid fulgt proceduren

ved kampe på hjemmebane, fortæller

Tommy Friis, der tilføjer, at reaktionerne

– fra modspillere og dommere - generelt

har været positive.

- Nogle spillere fra et af udeholdene syntes,

at det var virkeligt sejt, at man skulle

hilse på hinanden inden kampen, og vi

har også oplevet, at en klub på Viborgkanten

har ladet sig inspirere af initiativet

og er begyndt at gøre det samme i

deres hjemmekampe, og det er et utroligt

positivt resultat af Fair Play-initiativerne,

siger Elsebeth J. Hansen, medlem af Fair

Play-udvalget og klubbens forældreforening.

Fair Play-udvalget har også taget initiativ

til gennemførelse af et ungdomskamp-

lederkursus. I alt 22 personer deltog på

kurset, og udvalget har ved samme anledning

sikret, at der til alle kampledere i

Brande IF findes sorte kamplederveste og

en dommerpose med fløjte, stopur, notesblok

og en kaffebillet. Poserne opbevares

i cafeteriet, hvor også kaffebilletten kan

indfries.

- Vi har også understreget, at de godt

lige kan tage noget andet end træsko

på, når de skal ud og dømme. Og ideen

med kamplederposen virker. Når man

kigger ud over banerne, kan man tydeligt

se, at kamplederne nu løber rundt

i sorte veste. Og det er faktisk vigtigt,

at alle umiddelbart kan se, hvem der

dømmer kampene. Det kan være med til

at forhindre misforståelser, siger Tommy

Friis.

BIF vil gerne måles

af andre

Hvordan har du følt dig modtaget på

Brande Stadion? Sådan lyder et af

spørgsmålene på det evalueringsskema,

som alle dommere får udleveret, når

de ankommer til Brande IF’s anlæg på

Ågade. Skemaet er også et initiativ fra

FairPlay-udvalget.

Dommeren bliver desuden bedt om at

give sin vurdering af forældrenes, trænernes

og spillernes opførsel i forbindelse

med kampen.

Også modstanderholdet får udleveret et

evalueringsskema, som Fair Play-udvalget

gerne vil have retur. Bl.a. vil Brande IF

gerne vurderes på opførslen på banen,

trænerens fremtoning, velkomst-procedu-

JYSK FODBOLD 5/2003 4

JYSK FODBOLD 5/2003

5

FA I R P L AY

Brande IF har besluttet, at alle

klubbens hold skal hilse på

modspillerne inden kampstart,

når de spiller på hjemmebane.

Her ses et af klubbens drengehold

i aktion.

ren, om der var bolde til rådighed for

udeholdet o.s.v.

- Skemaerne skal bruges til, at vi kan

danne os et samlet overblik over situationen

i klubben. Og det er klart, at hvis

der igen og igen kommer klager over en

Fortsættes side 6


særlig træner eller et bestemt hold, så

er vi nødt til at forholde os til det. Men

skemaerne vil ikke blive brugt til at slå

ned på en enkelt svipser, for dem slipper

vi ikke for. Sådan er fodbold jo, og det

er en del af spillet, siger Tommy Friis,

der indtil nu har valgt at lade skemaerne

blive i skrivebordsskuffen uden at studere

dem nærmere. Det vil udvalget gøre, når

sæsonen er slut.

- Skemaerne har naturligvis også den interessante

konsekvens, at når udeholdet

skal sidde og vurdere os og give vores

spillere, trænere og forældre karakterer,

så kommer man også til at forholde sig til

den opførsel, som man selv har præsteret,

og det er måske ikke nogen dum idé,

tilføjer Brande-lederen.

En hjælp til unge trænere

Brande IF har i forbindelse med kampagnen

opstillet en række krav og forventninger

til trænere, holdledere, spillere og

forældre.

- Disse krav skal f.eks. også ses som

en hjælp til klubbens unge trænere,

der måske har lidt svært ved at tackle

f.eks. forældre. Nu har vi retningslinjer,

som klubbens bestyrelse har godkendt,

og som træneren derfor med rette kan

henholde sig til og bede andre om at

overholde, siger Tommy Friis.

Klubben har også indarbejdet DBU’s 10

forældrebud i kampagnen – og suppleret

lidt med klubbens egne holdninger.

- Vi har taget hele indholdet fra DBU og

tilføjet lidt selv. Bl.a. at man som forældre

ikke skal give sit barn belønning for hvert

scoret mål. Den tilføjelse er vi meget

glade for, siger Elsebeth J. Hansen,

der tilføjer, at Fair Play-kampagnen har

betydning for klubbens image:

- Det betyder noget i forhold til at kunne

tiltrække nye spillere. Også over for

dommerne er det et godt signal, vurderer

hun.

Fair Play-projektet – som oprindeligt

blev født med udgangspunkt i forældres

opførsel på sidelinjen – kulminerede d.

30. september, da ringen – populært

Konkrete Fair Play- tiltag i Brande IF

• Dommerdag for alle klubbens trænere med en repræsentant fra dom-

merklubben med fokus på årets retningslinjen og Fodboldloven.

• Kursus for alle klubbens ungdomsholdledere, hvor forventninger til

holdledere og Fair Play-holdninger blev forelagt og drøftet. Der er også

udarbejdet en særlig holdleder-håndbog.

• Ungdomskamplederkursus for forældre i pode-, mikro-, miniput- og lil-

leputafdelingen. I alt 22 personer deltog.

• Sort kampledervest og dommerposer med fl øjte, stopur, notesblok og

kaffebillet til klubbens 7-mandsdommere.

• Hilser på modstander før kampstart ved kampe på hjemmebane. Blev

startet op som pilotprojekt i drengeafdelingen, men gælder for alle hold

fra efteråret 2003.

• Pjece og evalueringsskema til udehold er udleveret i drengeafdelingen i

hele foråret 2003. Fra efterårssæsonens start gælder det alle hold.

• Velkomstfolder og evalueringsskema uddeles til dommeren inden kampen.

Gælder alle ungdomsrækker.

DBU’s Fair Play Kids-hæfter er udleveret til alle Poder, Mikroer og Miniputter.

• På trænerkursus d. 5. august blev udvalgets holdninger forelagt og

drøftet med trænerne. Trænere og holdledere bakker op om Fair Playudvalgets

tanker.

• Ungdomsudvalget, bestyrelse og forældreforeningen er løbende orienteret

om Fair Play-udvalgets arbejde.

• Planche med de Brande IF’s 10 forældrebud er hængt op i klubhuset.

• 130 Forældre orienteret ved temaaften d. 30. september, hvor tidligere

landstræner Sepp Piontek og Christian Bordinggaard fra DBU deltog.

• Fair Play-udvalget har sikret lokal medieomtale af Brande IF’s Fair Playprojekt.

sagt – blev sluttet. Det skete netop med et

arrangement for klubbens forældre, hvor

tidligere landstræner Sepp Piontek og en

repræsentant fra DBU’s Fair Play-sektor,

Christian Bordingaard, stod for aftenens

program.

Hele 130 forældre mødte op for at

deltage i det gratis arrangement, men

dermed er Fair Play-udvalgets opgave

langt fra slut. Spillernes opstartsmøder

for 2004 er allerede på plads, og klubben

har besluttet, at Fair Play skal være

med på dagsordenen.

Fair Play-udvalgets medlemmer regner da

også med, at udvalget kommer til at fortsætte

sit arbejde i fremtiden – ikke mindst

fordi et af Brande IF’s nøgleord for Fair

Play-indsatsen er langtidsholdbarhed.

- Derfor bliver det nødvendigt, at der

også i fremtiden vil være et udvalg,

der holder fast i Fair Play-aktiviteterne i

Brande IF, vurderer Tommy Friis. <

TEKST: MADS D. LARSEN

FOTO: JENS BACHJYSK FODBOLD 5/2003 6

JYSK FODBOLD


5/2003

7


Kridtmanden

fra Mors

Svend Pedersen – i lokalområdet bedst kendt som »Æ Kjøm’n« – har besluttet at stille

kridtmaskinen efter 45 års arbejde på stregerne. Men den tidligere fodboldformand vil

stadig bevare kontakten til sin klub, Nordvestmors BK

Faktisk hedder han Svend Pedersen,

men selv om han har levet hele sit liv i

Bjergby på det nordvestlige Mors, så vil

de færreste der på stående fod kunne

sige »Nå, ham« til det navn.

Bruger man derimod udtrykket »Svend

Kjøm’n« så stiller sagen sig anderledes

- så er den nyligt fyldte 60-årige murerarbejdsmand

til gengæld kendt af stort set

gud og hvermand i området - og for den

sags skyld på det meste af Mors.

»Kjøm’n« er det lokale udtryk for købmand

- men nu ligger det ikke sådan, at

den mangeårige fodboldleder har fortid

bag disken - slet ikke - derimod har han

stort set altid arbejdet i byggebranchen,

de seneste 27 år ved samme arbejdsgiver

- og det med købmandsskabet, det

går faktisk tilbage til, at oldefaderen í sin

tid havde en købmandsbutik i Bjergby.

Det var længe før, der var tænkt på

Svend, men navnet hænger fast - godt

endda.

- Jeg arbejder sammen med min nevø,

og han er femte generation - hedder

aldrig andet en »æ bette kjøm’n«, hvor

jeg er »æ stuer kjøm’n«, siger Svend,

mens han på en vindblæst efterårsdag

skutter sig en smule i kedeldragten, som

han helst bruger, når han har ærinde på

stadion-anlægget.

- Men det er nu ikke nær så svinet, som

det har været. Nu er det jo maling, jeg

bruger til stregerne, og dermed slipper vi

for alt det kalkstøv. Det er en behagelighed,

siger han med eftertryk.

Kridtmand i 45 år

Og han ved, hvad han taler om, for lige

siden han var 17 år, har han passet

streg-arbejdet, først i Bjergby Idrætsforening,

og fra 1972 i Nordvestmors BK,

der blev dannet som en sammenslutning

mellem Bjergby, Solbjerg og det nyetablerede

bysamfund, Øster Jølby.

Men nu er det altså snart slut.

Da Svend fyldte 50 år besluttede han,

at han fra nu af ville takke af til bestyrelsesposter,

og med efterårets 60 års

fødselsdagsfest - 140 mennesker til åbent

hus i Bjergby Forsamlingshus - kom også

beslutningen om at stoppe med kridt-arbejdet.

- Der er ikke noget som helst med at

smække med nogen døre. Det har været

en pragtfuld tid, og jeg har været glad

for at hjælpe foreningen på denne

måde, men det er nu den streg, jeg har

trukket, og den holder jeg, siger Svend

Pedersen.

Han, der er ungkarl, og som har god

tid i weekenderne, vil blive ved med

at komme i klubben, som han altid har

gjort.

- Vi er fem gamle gutter, der ser alle

hjemmekampe, og når førsteholdet i

serie 3 spiller, så er vi inde i pausen og

få en kop kaffe, og en af mine makkere

har altid en »kylling« med i lommen, som

vi så smugler i kaffen. Så kan vi holde

varmen, klukler han.

Det bedste i klubben

Svend Kjømn vurderer, at han har båret

formandskasketten i ca. 15 år, og han

glæder sig over, at han med den igangværende

sæson slipper det sidste formelle

tag til en velfungerende forening.

- Det bedste er, at vi har en rigtig stor

og velfungerende ungdoms-afdeling, jeg

mener, det er den største på hele Mors,

og det er jeg da også lidt stolt af. Der

bliver virkeligt gjort et stykke arbejde i

ungdomsudvalget, og det er flot.

Svend fortæller, at han indtil for få år

siden kendte samtlige unger i klubben

- og deres forældre.

- Men tiden går jo, og jeg må erkende,

at når jeg nu taler med en lille purk, så

er det bedsteforældrene, jeg skal forhøre

„ Det har været en

pragtfuld tid, og

jeg har været glad

for at kunne hjælpe


foreningen på

denne måde

mig om for at få forbindelsen.

Han spillede selv serie 6-fodbold, indtil

han var 50 år - hvor også den del af karrieren

kom til vejs ende.

- Forinden spillede jeg oldboys, men det

var der alt for mange, der tog alt for

alvorligt. Det var næsten på liv og død

hver gang - og det gad jeg simpelthen

ikke. Så ville jeg hellere spille på serie

6, hvor stemningen var mere afslappet.

Heldigvis så fornemmer jeg, at oldboysspillerne

er blevet lidt klogere de senere

år, siger han med et smil.

En dejlig tur med toget

I Svends fritidsliv har fodbolden fyldt 90

pct. af tiden - i de yngre år blev der dog

også dyrket lidt gymnastik i vinterhalvåret

i det lokale forsamlingshus.

- Mens jeg var formand for Nordvestmors,

så gik jeg sommetider ind i hallen

for at se Morsø HK spille håndbold

- ligesom for at vise flaget, men jeg

må erkende, at det aldrig har sagt mig

noget.

- Jeg kunne godt lide at se damehåndbold

på tv, men det var mens Rikke Solberg

og Dorte Tanderup spillede. Da de

stoppede, da mistede jeg også interessen,

erkender han, og smilet holder fast.

Til gengæld har han ikke mistet interessen

for at tage til fodbold-landskamp i

København i ny og næ.

Som sølvnåls-indehaver hos såvel JBU

som DBU, så ligger der en billet parat

hos unionen, når Svend ringer, og det er

sket en del gange, at han sammen med

gode venner har sat sig i toget i Thisted,

og så har nydt samvær, tur, øl, fodbold

og en overnatning i en skøn blanding.

- Den togtur - det er bare en nydelse. Jeg

har også sommetider taget turen i bus

sammen med de unge, men de har de

jo bedst, hvis de har fået de første 10

øl, inden vi er ved Sallingsund-broen, så

det bliver altså tit noget anstrengende,

erkender han.

Fortsættes side 10

Svend Pedersen er ungkarl.

Så han har fortsat god tid til

at komme i Nordvestmors BK

og mødes med andre af klubbens

garvede veteraner.

JYSK FODBOLD 5/2003 8

JYSK FODBOLD 5/2003

9

L E D E R P R O F I L


Stadig aktiv

murerarbejdsmand

Hvor Svend nu slipper de sidste pligter i

fodboldklubbem, så har han trods de 60

år - og det daglige hårde fysisk-betonede

job som murerarbejdsmand, så lurer

pensionen ikke om hjørnet.

- Jeg har været i 27 år ved samme

mester - en dejlig arbejdsgiver, og han

er 63 år. Vi har en halv aftale om, at

den dag, hvor han stopper, da kommer

jeg også til vejs ende, og så må vi jo se,

hvor længe han bliver ved, siger Svend,

der fortsat vil have sin gang i klubben.

- Jeg mener også, at de har fundet min

afløser, men fortryder han, eller skal

have en fri-weekend, jamen så er det da

muligt, at jeg kan overtales til at tage en

tur med maskinen igen, men kun i undtagelsestilfælde,

slår han fast.

Svend Pedersen lægger ikke skjul på, at

når han ser tilbage på sit liv i Bjergbyområdet

og med fodbolden som en

meget stor bestanddel af tilværelsen, så

er regnestykket let at gøre op.

- Jamen, jeg har haft en vidunderlig

tilværelse. Ingen tvivl om det, og det har

idrætsforeningerne en stor del af ansvaret

for. Skulle jeg fortryde nogen ting, så

må det vel være, at jeg aldrig har fået

nogle børn. Det kan jeg godt savne lidt i

dag. En kone, det går jeg ikke og savner

i det daglige!

Foruden sølvnålene, så er Svend Pedersen

for år tilbage også hædret med bl.a.

Andreas Rasmussens Ungdomslederpokal

af JBU Region 2.

Med sine egne ord har han gennem

årene bestridt alle poster i foreningen

- som træner/leder - undtagen een:

- Kasserer, det har jeg aldrig været, for

det har jeg aldrig kunnet finde ud af! <

TEKST: OLE TANG

FOTO: PRIVATFOTO

Svend Pedersen tager sig en

øl, hver gang han har kridtet

banerne op. Det bliver ca. til 25

opkridtninger pr. halvsæson.

JYSK FODBOLD 5/2003 10

JYSK FODBOLD 5/2003

11


Tolnes familie-trio

Allan Søndergaard er 51 år, en af de flittigste

til træning, blandt holdets hurtigste - og

spiller nu på Tolne-Mosbjergs Serie 4-hold

sammen med sine to sønner på 27 og 25 år.

En dag er det selvfølgelig slut. Den dag

er kommet for alle holdkammeraterne

fra dengang, og selv om 51-årige Allan

Søndergaard fra den lille Tolne-Mosbjerg

Idrætsforening (TMI) i Vendsyssel

de seneste par år har proklameret, at

nu er dagen også kommet for ham, har

han holdt ved. Allan er fast mand på

klubbens serie 4-hold, han er en af de

flittigste til træning, han er blandt de hurtigste

på holdet, som nu også tæller hans

to sønner, Johnny på 27 år og Tonni på

25 år.

- Jeg har godt nok også i år sagt, at

nu er det slut. Jeg spiller ikke på førsteholdet

i 2004, men lad os nu se, smiler

Allan Søndergaard - det er

den lettere gråhårede herre

i midten - spiller som 51-årig

på Tolne-Mosbjergs førstehold

i serie 4 sammen med

sine to sønner Johnny (tv) og

Tonni. Johnny, der er knæskadet

i øjeblikket, har været

igennem én operation og står

overfor endnu én, så han har

i efteråret haft tjansen som

ekstra holdleder.

den 51-årige slagter på Danish Crown i

Hjørring.

Allan Søndergaard er født i Skagen,

men flyttede allerede som barn med forældrene

til Aalbæk nogle kilometer syd

for Danmarks nordligste spids. De første

fodboldstøvler blev slidt skæve i Tversted

Idrætsforening, hvor han også spillede

lidt som senior. Siden har den hurtige

spiller været at finde i Gærum, Sindal og

altså Tolne-Mosbjerg.

Mod Frederikshavn

- Fra 1976-1985 spillede jeg på serie

3 og serie 4 i Gærum, og jeg havde da

den fornøjelse, at jeg af den lokale avis

blev fundet god nok til et udvalgt hold,

som skulle spille mod Frederikshavn fI’s

daværende 1. divisionshold, husker

Allan, der efter 10 år i Gærum skiftede

græsset lidt udenfor Frederikshavn ud

med den grønne plæne i Sindal.

I 1990 kom han til TMI som spillende

træner, og bortset fra en enkelt afstikker

til Sindal igen, har han holdt ved den lille

fusionsklub midt i Vendsyssel, hvor han

som træner sidste år sendte førsteholdet

op i serie 4.

I de første mange år var Allan Søndergaard

kendt som en hurtig angriber, men

i de seneste fem-seks år er det mest som

Allan Søndergaard er en

påpasselig forsvarsspiller. Her

i en kamp mod Lundergaard

fra Hjørring, der på eget græs

blev pulveriseret med et nederlag

på 8-2.

forsvarsspiller, han har gjort fyldest.

- Det er nok på grund af rutinen, siger

han med vendsysselsk beskedenhed.

- Allan er en utrolig værdifuld spiller

for holdet. Med hans hurtighed og rutine

kan jeg sætte ham ind på næsten alle

pladser, men han skal være med fra

begyndelsen, ellers hænger han med

mulen. Det nytter ikke, at han sidder på

bænken, siger træner Poul Nielsen, der

overtog TMIs førstehold i denne sæson.

Satsning

- Klubben har satset stort med etablering

af en erhvervsklub. Den har sammen

med sponsorerne været villig til at spytte

nogle penge i kassen, således at TMI står

som en attraktiv klub for talenter fra et

stort område - f. eks. er Allans søn Tonni

flyttet fra serie 2-klubben Bindslev-Tversted

til TMI i denne sæson. Det er spændende

at være med til, siger træneren,

der måtte bruge nogen tid, før spillerne

havde vænnet sig til hans facon.

- Efter de fem første kampe lå vi nærmest

til nedrykning, men så begyndte vi

at svinge sammen. Vi havde ni kampe i

træk uden nederlag og lå pludselig med

i den sjove ende, fortæller Poul Nielsen.

Også for Allan Søndergaard kan klubbens

satsning være en medvirkende årsag

til, at den gamle kæmpe tager endnu

en sæson. Men vigtigst af alt er, at han

stadig har lysten - omend det stadig kan

knibe med det at se det sjove i at løbe

rundt i kulde, sne og sjap.

- Men så skubber drengene på. De

vil gerne have, at jeg fortsætter. Jeg har

altid haft et utroligt godt og tæt forhold

til mine drenge, og jeg tror, at de synes,

det er sjovt, at vi spiller på hold sammen.

Men jeg kan også godt lide at spille fodbold.

Det er en dejlig måde at få motion

på, understreger Allan Søndergaard,

som aldrig har været alvorligt skadet.

Gammel idiot

- Jeg har aldrig haft en alvorlig skade

i benene. Hvis det skulle ske, stopper

jeg. Det er heller ikke benene, der er

problemet, når jeg har sagt, at jeg stopper.

Det er mere det mentale, tror jeg, og

så bliver det helt sikkert sværere at holde

formen. Der skal arbejdes mere.

- Til dagligt mærker jeg ikke aldersforskellen

på holdet. Vi har et godt kammeratskab.

Aldersforskellen får jeg mere at

mærke fra modstanderne. Nogle gange

kommer jeg ud for, at unge modstandere

kalder mig for en gammel idiot, men så

siger jeg bare til dem, at de kan jo prøve

at følge med. Men det er også mest, hvis

vi er foran, jeg får den slags kommentarer,

griner Allan Søndergaard, som

falder godt ind på holdet - kun hans grå

hårfarve afslører, at der står andre tal på

hans dåbsattest end på medspillernes.

Allan Søndergaards hustru har aldrig

dyrket sport, men alligevel bakker hun

sin mand op - tager endda somme tider

med til kamp. Og selv med tre fodboldtossede

drenge i familien er det altid

lykkedes at kombinere fodbolden med

familiefester og lignende.

I dag bor Johnny, der i øvrigt er slagter

som sin far på Danish Crown, sammen

med sin kæreste i et hus i Mosbjerg.

Tonni, der er elektriker, bor sammen med

sin kæreste i eget hus mellem Hørmested

og Lendum. Begge tæt på mor og far,

JYSK FODBOLD 5/2003 12

JYSK FODBOLD 5/2003

13

I kraft af sin hurtighed og store rutine kan

51-årige Allan Søndergaard bruges på

mange pladser. I kampen mod Lundergaard

blev den hurtige veteran flyttet en del

rundt i bestræbelserne på at sikre sejren.

der har et 30 tdr. land stort hobby-landbrug

i nærheden af Sindal Flyveplads.

Så egentlig behøver Allan Søndergaard

ikke at knokle med fodbolden

tre gange om ugen for at få tiden til at

gå. Jorden skal passes, bygningerne

skal passes, men hestene passer Tonnis

kæreste.

Hvis Allan Søndergaard til alles overraskelse

skulle gøre alvor af truslerne og

kvitte førsteholdet næste år, kan han dog

ikke holde sig væk fra fodbolden.

- Så vil jeg nok stadig spille kampene

på andetholdet, siger han - men mon

ikke den spinkle og seje vendelbo er klar

igen, når flaget går til tops i Tolne-Mosbjerg

Idrætsforening til februar? <

TEKST: NIELS HENRIKSEN

FOTO: JYDSK BOLDSPIL-UNION

S E R I E F O D B O L D


Sealands landshold fotograferet i

det ny landsholdsdress.

Serie 6-hold med

landsholdsstatus

Vestbjerg IFs gamle drenge deltager til hverdag i JBU’s seniorturnering, men de repræsenterer

også et mikroskopisk prinsedømme fra Den Engelske Kanal

Prinsedømmet Sealand er så lille, at

en helikopter knap nok kan lande på

betonpillen midt ude i Den Engelske

Kanal, men når nu Sealand har eget

våbenskjold, fl ag, nationalsang, pas og

frimærker skal det vel også have sit eget

fodboldlandshold.

Sådan tænkte Christian Olsen,

målmand på serie 6-holdet i Vestbjerg

i Nordjylland. Christian Olsen havde

ved en tilfældighed læst om Sealand og

nationens serverpark i et computerblad,

og tanken om, at hans serie 6-hold skulle

fungere som offi cielt landshold for det mikroskopiske

og selvudråbte prinsedømme

i kanalen begyndte at tage form.

- Sealand blev dannet i 1967 af Prins

Roy, en velhavende offi cer, som var

kommet på kant med den britiske hær.

Fra sin militærtid viste Roy, at der ude

i Den Engelske Kanal stod nogle små

beton-forter fra Den anden Verdenskrig.

Forterne, som ikke er meget andet end

nogle betonpiller, står i internationalt

farvand, og Roy lagde beslag på en af

dem - Roughs Tower - og udråbte den til

at være et selvstændigt prinsedømme,

fortæller Christian Olsen.

Ideen om et landshold

Det havde den engelske stat nu ikke

tænkt sig at fi nde sig i, så fl åden gjorde

klar til at besætte Roughs Tower, og det

kom til regulær ildkamp. Da Roy stadig

var britisk statsborger, blev han betragtet

som kriminel, og staten lagde sag an

mod ham ved retten i Chelmsford Essex.

Den 25. november 1968 afgjorde retten,

at Sealand - eller Roughs Tower - ikke er

en del af Storbritannien, fordi det ligger

i internationalt farvand, og den ny stat

Sealand var en kendsgerning

- Idéen til et landshold opstod i

virkeligheden, da vores grand old man,

Poul Søe, sidste år fyldte 50 år. Vi kom

for sjov til at snakke om, at det var en

skam, at ingen af os havde spillet på

landsholdet, og så kom jeg til at tænke

på, at hvis Vestbjergs serie 6-hold kunne

repræsentere Sealand, ville vi alle sammen

blive landsholdsspillere.

Christian Olsen skrev et pænt brev til

Regent Michael of Sealand, og efter en

del korrespondance frem og tilbage gav

regenten grønt lys, og Vestbjergs serie 6hold

modtog en offi ciel erklæring om, at

holdet var udnævnt til National Football

Team Sealand.

Så blev der pludselig travlhed i den

lille klub en halv snes kilometer nord for

Aalborg. Arbejdet med at fi nde sponsorer

gik i gang, for der skulle skaffes

klubdragt i Sealands røde og blå farver.

Der skulle produceres streamers med

Sealands logo, der er blevet fremstillet

tøjbøjler med Sealands navn, så spillernes

tøj kan hænge standsmæssigt i

omklædningsrummet, der er trykt egne

øl-etiketter, og holdet har eget nationalfl

ag med til alle kampene.

- Gennemsnitalderen på holdet er på

42-43 år, og mange af spillerne har

kendt hinanden gennem 30 år. For sekssyv

år siden var der et par af spillerne,

der tog initiativ til, at vi skulle samles og

spille på et serie 6-hold. Det gik godt,

og vi er rykket op i serie 5 fl ere gange

siden, men heldigvis har klubben som

regel haft unge spillere, som kunne tage

vores plads i den højere række, så vi

kunne få lov at hygge os i serie 6, griner

Christian Olsen, der selv er født i Sverige

og først kom til Danmark som 13-årig.

Den første landskamp

- I sommer spillede vi så den første uoffi -

cielle landskamp for Sealand. Det var på

en fem dages tur til Tjekkiet, hvor vi mødte

et udvalgt hold fra Uherske Hradiste.

Vi var indlogeret på Hotel Synot, som er

hjemmebane og hotel for FC Synot, der

spiller i den tjekkiske 1. division, og som

deltog i Toto-turneringen.

- Kampen udviklede sig til en sand gyser.

Vi kom bagud 1-0 efter et ærgerligt

frispark, hvor vi lidt urutineret ikke havde

fået muren rigtigt på plads, men Bent

Dribler Hansen fi k udlignet, og han blev

således den første i historien, der har

scoret på Sealands landshold. Kampen

endte 2-2, og vort sidste mål stod Poul

Søe for. Med det uafgjorte resultat er

Sealand stadig ubesejret som landshold.

Mens landsholdsprojektet for Sealand

begyndte som en joke, har idéen udviklet

sig mere og mere. I øjeblikket tumler de

gamle fra Vestbjerg med tankerne om at

indspille en cd, som man kender fra fl ere

andre landshold.

- Vi håber også at kunne etablere en

liga for lilleputnationer. Vi håber at kunne

møde Inuit fra Grønland, samerne fra

Lapland, Åland fra Sverige, indianerne

fra USA, Mongoliet, Færøerne, Shetlandsøerne,

Gibraltar, Lesotho, Marshalløerne,

Azoerne, Falklands-øerne, Hong

Kong, Vatikanet, Andorra og andre små

nationer, siger Christian Olsen.

Sealands landshold har endnu ikke

haft den store ære at møde Regent Michael

of Sealand personligt, men regen-

JYSK FODBOLD 5/2003 14

JYSK FODBOLD 5/2003

15

ten har lovet, at han en dag vil overvære

en af landsholdets kampe, og så bliver

det på behørig vis isvøbt et fl ot isbjørneskind.

Det skal spillerne nok sørge for.

Den daglige træning lader landsholdsspillerne

de unge kræfter i Vestbjerg IF

stå for. De gamle drenge træner derimod

hver søndag hele vinteren, således at de

er klar til en ny landskampssæson. <

TEKST: NIELS HENRIKSEN

FOTO: VESTBJERG IF

S E R I E F O D B O L D


Kvinderne sidder

ved roret

Formand, Annie Madsen og ungdomsformand, Charlotte

Rasmussen, udgør sammen med to andre kvinder flertallet

i bestyrelsen i Hejnsvig IF

Sammensætningen af bestyrelsen i

Hejnsvig Idrætsforening er noget af et

særsyn i jysk fodbold. Som en af de

absolut meget få klubber sidder kvinderne

om ikke direkte på magten, så

i hvert fald på flertallet af pladserne i

foreningens bestyrelse – herunder på formandstaburetten

og posten som formand

for ungdomsafdelingen.

Det er henholdsvis Annie Madsen og

Charlotte Rasmussen, der sidder på

de poster. På spørgsmålet, om det gør

nogen forskel, at der sidder kvinder på

disse topposter, er den umiddelbare

melding meget klar:

- Det har ingen betydning. Det afgørende

er ikke, om det er en mand eller en

kvinde – det afgørende er, om vedkommende

vil lave noget, lyder det nærmest

samstemmende fra de to Hejnsvig-kvinder,

der er kendt for at yde en meget stor

indsats i en af Jyllands ældste fodboldklubber

– Hejnsvig IF har 123 år på

bagen.

Ved lidt nærmere eftertanke kan de dog

begge godt se, at der måske er forskel

på, om det er kvinder, der sidder på

posterne:

- Vi tænker nok lidt anderledes end

mænd. Vi tager hånd om ting, mænd

ikke gør – vi er mere en »hønemor«,

noterer Charlotte Rasmussen.

- På nogle områder har vi nok en anden

fingerspidsfornemmelse, supplerer Annie

Madsen, der ikke lægger skjul på, at hun

nyder, når tingene lykkes – og det ser det

ud til at gøre i den sydjyske klub, der i

dag tæller ca. 150 ungdomsspillere og

90 seniorer

Leder i 24 år

De to kvinder påpeger, at der ikke gøres

noget specielt for at trække kvinder ind i

ledelsen i klubben, der ud over fodbold

også har gymnastik og svømning på

programmet.

- Det er nok nærmest en tilfældighed, at

der er flest kvinder i bestyrelsen, men når

vi skal finde nye, forsøger vi at finde kandidater,

der skal tage sig af et konkret

område, fortæller Annie Madsen, og så

overvejes både kvinder og mænd.

Hun har nu siddet på formandsposten i

tre år. I den periode har hun også været

kampfordeler for 11 mands holdene.

Gennem de seneste 15 år er det Annie

Madsen, der har været klubbens kontaktperson,

når det gælder ændringen af 11

mands kampe, men erfaringen rækker

endnu længere tilbage:

- Jeg startede i klubbens bestyrelse i

februar 1979, fortæller Annie Madsen,

der dermed kan fejre 25 års jubilæum

næste år, og hun er ikke i tvivl – hun

bliver ved, så længe lysten er der.

Charlotte Rasmussen har – endnu – ikke

været med så længe. Hun fortæller, at

hun kom ind som forældrerepræsentant

for 8-9 år siden og gør meget ud

af at sige, at hun ikke har forstand på

fodbold, men alligevel står hun i spisen

for ungdomsafdelingen og tager sig af

kursussiden og opfordrer trænerne til at

tage på flest mulig kurser.

Mange pigespillere

Mens ledelsen tæller flest kvinder, er

situationen den stik modsatte på træner-

siden.

- Vi har kun mandlige trænere, men det

er også ofte sådan, at selv piger hellere

vil trænes af en mandlig træner, konstaterer

Charlotte Rasmussen.

Hun glæder sig samtidig over, at mange

piger i området gerne vil spille fodbold.

En stor del af ungdomsafdelingen er

pigespillere. I sommer har de mønstret

Annie Madsen og Charlotte Rasmussen

”sidder” på topposterne

i Hejnsvig IF som henholdsvis formand

og formand for ungdomsafdelingen

- og yder en stor indsats.

JYSK FODBOLD 5/2003 16

JYSK FODBOLD 5/2003

17

både et mikropigehold, miniputpigehold,

to lilleputpigehold og et pigehold – alt

sammen i syv mands, og i foråret var der

faktisk også et damejuniorhold, men det

tog efterskolerne pynten af – mange af

pigerne startede efter sommerferien på

efterskole.

- Vi gør ikke noget specielt for at skaffe

piger, konstaterer ungdomsformanden,

men hun glæder sig selvfølgelig over, at

de gerne vil deltage i legen med bolden

og gør det godt – tre hold deltog i JBU

Region 4’s mesterskaber.

Til gengæld skal der nu gøres noget

specielt for drengene, så der kan stables

et drengehold på benene. Det er svært

at holde fast i de ældste årgange, og det

første mål er at få et drengehold i gang.

Klubudvikling

Også på seniorplan har Hejnsvig IF haft

problemer. I 1999 blev det nødvendigt

at trække andetholdet ud af turneringen,

men der blev – med succes – taget fat

om problemet. Der blev nedsat et udvalg

til at kigge på sagen, og det gav gevinst.

I dag er der tre seniorhold, hvoraf det

ene er i samarbejde med Vesterhede,

hvor det hold også spiller sine hjemmekampe.

Også andre aktiviteter nytter. »Fodbold

for små fødder« har givet tilgang af

25-30 børn, og her er forældrene også

med, og håbet er, at nogen af dem kan

inddrages som frivillige i klubben. Ligeledes

er Hejnsvig IF med i JBUs klubudviklingsprojekt.

<

TEKST & FOTO.

LEIF CHRISTENSEN

K L U B P O R T R Æ T


Modspil til erfarne

trænere

Mange rutinerede trænere på serie- og ungdomsniveau efterspørger yderligere muligheder

for at udvikle sig rent fagligt. Som et forsøg har JBU Region 2 gennemført et forløb,

hvor begreberne supervision og erfaringsudveksling indgik. Kursisterne var positive.

Selv om man ikke går med ambitioner

om at blive Morten Olsens efterfølger,

har man som fodboldtræner alligevel et

behov for at uddanne sig – og udvikle

sig.

Erfarne og etablerede serietrænere - med

mange års erfaring i rygsækken - efterspørger

ofte tilbud, som ligger ud over,

hvad de kan finde i dag. Tilbud hvor den

enkelte træner bl.a. sættes i centrum.

Harboøres Serie 2-træner, Torben

Drejer (til venstre), deltog

på JBU Region 2’s kursus for

erfarne trænere, og han fremhæver

især på supervisionsforløbet

og erfaringsudvekslingen

med andre serie-trænere

som positivt.

Det var på den baggrund, at JBU Region

2 som et forsøg gennemførte projektet

”kursus for erfarne trænere” i 2002.

Kurset omfattede traditionelle områder

som fysisk træning, spillestilsudvikling,

teknisk træning, koordinationstræning og

mandskabsbehandling.

På et punkt adskilte forløbet sig imidlertid

markant fra andre træner-kurser,

forbi kursisterne under et træningspas

hjemme i klubben bliver observeret af en

instruktør samt en håndfuld af de andre

kursister. Fænomenet hedder supervision

og giver den enkelte kursist mulighed for

at få en direkte og aktuel tilbagemelding

på sine stærke og mindre stærke sider.

Det giver konkrete input til den daglige

træning og mulighed for at udveksle

erfaringer med andre trænere på samme

niveau.

Lige ud af posen

Torben Drejer, ansvarlig for Harboøres

Serie 2-hold, er en af de trænere, der

deltog på kurset. Og han fik meget ud af

pilotprojektet.

- Jeg havde stået lidt i stampe rent uddannelsesmæssigt,

og de etablerede kursustilbud

havde jeg valgt fra af praktiske

grunde, fordi de typisk skal gennemføres

i ferieperioden, hvor jeg hellere vil være

sammen med familien. Derfor var dette

tilbud helt oplagt for mig.

- Supervisions-modellen har jeg fundet

særdeles tiltalende. Det er meget lærerigt

at få sit træningsforløb analyseret på den

måde. Normalt deltager man som træner

ved en samling og får et stykke papir

med hjem, hvor man så skal forsøge at

overføre tingene til sit eget hold – og det

kan ofte også være meget fint. Men der

ligger selvfølgelig nogle flere muligheder

i et forløb som dette, vurderer han.

- I min træner-gruppe blev tingene sagt,

som de var – og vi fik en rigtig god

dialog. Jeg blev bekræftet i nogle ting.

F.eks. er jeg den meget stille og rolige

type og fik bl.a. at vide, at jeg godt

kunne være lidt mere fanden-i-voldsk en

gang imellem, ligesom jeg selvfølgelig

også blev bekræftet i nogle af de ting,

som jeg mestrer. Derudover var den generelle

erfaringsudvekslingen med nogle

trænere på mit eget niveau – og med

den samme referenceramme som jeg selv

på serie 2, 3 og 4-niveau - meget udbytterig,

siger Torben Drejer.

Vigtig inspiration

På baggrund af pilotprojektet kan JBU

konkludere, at kursisterne har været meget

tilfredse med forløbet – ikke mindst

supervisions-modellen:

- Den typiske målgruppe for et tilbud som

dette er den etablerede træner, der f.eks.

har været igennem hele forløbet med basiskurser

eller DBU’s Seniortrænerkursus

eller den selvlærte træner, som ikke har

været igennem DBU’s kurser, men som nu

efterspørger et lidt mere krævende tilbud

end blot de sædvanlige tre-timers kurser,

siger konsulent i JBU Region 2, Peter

Tornbo, der har sammen med regionens

uddannelsesudvalg har udviklet kurset.

- Supervision ude i klubben lærer man

utrolig meget af. Instruktøren – og trænerkollegerne

– stiller nogle spørgsmål,

som man måske ikke selv har tænkt over.

Det giver stof til eftertanke, siger Peter

Tornbo.

JYSK FODBOLD 5/2003 18

JYSK FODBOLD 5/2003

19

T R Æ N E R U D D A N N E L S E

- Supervisionsmodellen med fire deltagere

i hver gruppe og herefter fire supervisioner

af kamp eller træning, er en rigtig

god arbejdsmåde, hvor deltagerne får

en meget personlig og anderledes, men

også utrolig givtig evaluering af den

enkelte træners måde at arbejde med

holdet på i hverdagen, påpeger Peter

Tornbo.

- Ligeledes får alle deltagerne mulighed

for at hente inspiration hos andre trænere.

Altså en meget praktisk indfaldsvinkel

til at hente inspiration til trænergerningen

i sin hjemklub, konkluderer Peter Tornbo.

- Den eneste ulempe ved en model som

denne er økonomien. Supervisionsmodellen

er en forholdsvis dyr undervisningsform

med én instruktør til fire kursister.

Men supervisionen giver deltagerne

utroligt meget, fordi temaerne og dialogen

bliver meget nærværende for de

implicerede parter, tilføjer Peter Tornbo.

I alt 20 kursister deltog i kursus-forløbet,

som JBU arbejder på at kunne

tilbyde igen i 2004. Du kan læse mere

om fodboldens træneruddannelse på

www.jbu.dbu.dk og www.dbu.dk. <

TEKST: MADS D. LARSEN

FOTO: JOHAN LADEGAARD


Alle fodboldtrænere har prøvet at stå i

situationen som træner for første gang.

Derfor kender alle fodboldtrænere også

de spørgsmål, der melder sig før den

første træning, og de – som oftest uforudsete

– problemer, der skal tackles ude

på fodboldbanen. Men sådan behøver

det ikke at være, hvis den nye træner

i klubben bliver klædt ordentlig på fra

første færd.

Det viser et eksempel fra Lemvig GF.

Her tog en flok unge hul på trænerkarrieren

i foråret, og samtidig blev de

Kursusforløbet i Lemvig GF

Teoridel (3 timer)

Følgende emner blev præsenteret og

diskuteret:

• Den røde tråd i klubbens ungdomsarbejde

• Træningsplanlægning/organisation af

træning (herunder gruppeopgave: Lav

et træningsprogram med ét træningstema)

Lemvig klæder de unge trænere på

inviteret til introduktionskursus sammen

med flere jævnaldrende trænere, der

havde trænet i nogle år, men som endnu

ikke havde deltaget på JBU’s eller DBU’s

trænerkurser.

De første tre kursustimer bød på teori i

klubhuset med fokus på træneradfærd,

samt planlægning og organisering af

ungdomstræning. JBU-konsulent Peter

Tornbo stod for undervisningen, og

efterfølgende blev teorien fulgt op med

praksis ude på træningsbanerne.

• Årsplan/månedsplan

• Træneradfærd

• Uddannelsesmuligheder

Praktikdel – supervision (3 timer)

00-30 min:Instruktør og trænere mødes en

halv time før træningen for at snakke

Lemvig GF’s ungdomsafdeling gennemførte

i foråret et introduktionsforløb for klubbens

unge trænere, og initiativet har vist sig at

være ganske godt givet ud

Nye ideer på bordet

I mindre grupper fik de unge trænere til

opgave at gennemføre et træningspas

med de spillere, som de har til dagligt i

klubben, og samtidig superviserede en

DBU-instruktør de unge trænere.

- Det var træningsaftenen ude på banen,

der gav mig mest. Jeg lod ikke rigtigt

mærke til, at vi blev kigget på, mens vi

trænede, men bagefter snakkede vi sammen

om træningen i en times tid, og det

var virkelig positivt. Det er selvfølgelig altid

rart at få at vide, når man laver noget

godt, men det er også godt at få rettet

sine fejl, siger 18-årige Paw Lauridsen.

træningsprogrammet og træningsemner

igennem.

30-120 min: Træningen gennemføres med

instruktøren på sidelinjen

120-180 min: Instruktør og trænere diskuterer

træningen. Hvad var godt og hvorfor?

Hvad kunne gøres bedre/anderledes

og hvorfor?

Han har netop afsluttet sin fjerde sæson

som træner i Lemvig GF. I år har han haft

ansvaret for klubbens andethold i drengeårgangen,

og Paw Lauridsen er ikke i

tvivl om, at klubkurset har været med til

at gøre ham til en bedre træner.

- Vi fik mange gode råd undervejs, som

jeg aldrig havde tænkt på. Blandt andet

at det er en god idé at samle spillerne

både før og efter træning for at fortælle,

hvad der skal ske og for at få rundet

træningen ordentlig af. Det har jeg

måske gjort før, men det har aldrig været

bevidst. Det samme gælder at snakke til

spillerne i samme retning, som vinden

blæser, fortæller Paw Lauridsen og

tilføjer, at det ikke er lysten til at tage på

trænerkursus tidligere, der har manglet.

- Jeg synes ikke, at jeg har haft tid til det,

men det her var jo nemt, fordi det foregik

i min egen klub, forklarer den unge

Lemvig-træner.

Paw Lauridsen

Gode råd til trænerens

værktøjskasse

Inden træning:

• Hvem skal have solen i øjnene?

• Ikke tale i modvind

• Spillerne skal alle have frit udsyn til

træneren

Et målrettet tilbud

Konsulent Peter Tornbo var også begejstret

over kursusforløbet i Lemvig.

- Jeg føler virkelig, at vi ramte målet,

også selv om deltagerne ikke alle

sammen havde den samme mængden

erfaring med i tasken. Jeg tror på, at

kurset har været med til at give de

unge trænere et løft og en god start på

trænergerningen, og forhåbentlig har det

været med til at motivere dem til jobbet

som trænere og til at dygtiggøre sig som

trænere via vores uddannelser, siger

Peter Tornbo og fortsætter:

- I Lemvig stod de med en helt konkret opgave

med mange unge trænere i deres

ungdomsafdeling, og derfor var det

muligt at lave et specifikt og målrettet kursus

til de unge uden om JBU’s officielle

kursusprogram. Ved at holde kurset i

deres egen klub og med deres egne spillere

blev det samtidig så lidt kunstigt som

muligt for dem, og jeg tror, at mange

klubber vil kunne hjælpe deres unge

trænere godt i gang på denne måde.

- Og det behøver ikke være en DBU-instruktør,

der står for undervisningen og

supervisionen. Det kan en erfaren træner

i klubben sagtens selv klare, for det

handler mest af alt om at bevidstgøre de

unge trænere om, hvad de laver ude på

træningsbanen og hvorfor, samt at give

dem nogle praktiske værktøjer, der kan

hjælpe dem godt i gang, forklarer Peter

Tornbo. <

TEKST: HENRIK SKOV

FOTO: BENNY VEJLBY

• Rigtig synsvinkel (sidelinje contra

målmand)

• Spillerne skal have ryggen til anden

aktivitet

• Tal kort, klart og tydeligt

• Vis-forklar-vis (træner og/eller spiller)

20 JYSK FODBOLD 3/2003 21

T R Æ N E R U D D A N N E L S E

Trænerens kodeord

Viden: Det er vigtigt, at træneren

har overblik over den enkelte

tekniks korrekte udførelse, ellers

vil det være umuligt med relevante

rettelse.

Instruktion: Et godt udgangspunkt

er, at det altid er træneren,

som har ansvaret (fejlen) ved

misforståelser.

Trænerens instruktion skal være

kort, klar og tydelig, og der skal

desuden være klarhed og præcision

i forevisningen.

Forevisning: Vis – forklar – vis

Gentagelser: Der skal være

mange gentagelser i træningsplanlægningen,

idet dette sikrer et konstant

niveau. Arbejd ikke med for

mange forskellige ting på en gang

og undgå at være overfladisk.

Hjælpere: Hvis det kniber med

selv at forevise, så find en hjælper

(evt. en spiller), som en gang imellem

vil forevise for dine spillere

– undgå i hvert tilfælde at snakke

dig ud af det.


Lenni Toft Jensen er 17 år

og er netop blevet færdig

med sin første sæson som

fodboldtræner. Han er glad

for den hjælp, han fik fra

start

Gode råd til trænerens

værktøjskasse (fortsat)

Under træning/kamp:

• Personlig vejledning af spilleren under

spillet

• Trække spilleren til side og vejlede

• Stop spillet og forklare/vise dine hensigter

- Det er svært at få et træningsprogram

til at hænge sammen som helt ny træner,

for du kan godt føle dig helt tom for

idéer og øvelser.

Ordene tilhører Lenni Toft Jensen. Han

er 17 år gammel og har i den netop

overståede sæson været træner for

første gang. Sammen med kammeraten

Daniel Søgaard Mundbjerg har han haft

ansvaret for Lemvig GF’s tredjehold i

drengeafdelingen.

• Hold fast i det valgte tema (instruktionspunkter)

• Ros/ris – hav tålmodighed

• Personlighed (stemme, kropssprog og

baneudnyttelse)

• Spørgende, støttende eller instruerende

Rart med lidt

starthjælp

- Det var rart, at vi fik nogle vejledninger

helt fra starten af. Det var godt at få

nogle idéer og få træningen rettet lidt til.

Bagefter kunne vi sagtens se, hvordan

vi kunne gøre det bedre, fortæller Lenni

Toft Jensen om forårets klubkursus for

de unge trænere i Lemvig, som han og

Daniel deltog på.

Og her sugede de to førstegangstrænere

blandt andet gode råd omkring træningsplanlægning

til sig. Det betyder, at

Lenni og Daniel efter hver kamp gennem

sæsonen har valgt et træningsemne, som

de så er gået i dybden med på træningsbanen

i den kommende uge.

- Det kunne for eksempel være spil på

kanterne, og så prøver vi at lave nogle

træningsprogrammer med netop det

tema, siger Lenni Toft Jensen og tilføjer,

at den sidste halve time af træningen

altid er forbeholdt spillerønsker.

Her får spillerne lov til at bestemme,

hvad der skal ske. Nogle gange spilles

der kamp. Andre gange trænes der i

spark fra 11-meter pletten. <

TEKST: HENRIK SKOV

FOTO: BENNY VEJLBY

Efter træning:

• Afrund træningen med spillerne samlet

• Giv enkelte beskeder (kamp, kørsel

m.v.)

• Hvad trænede vi i dag?

• Hvor fortsætter vi næste gang?

• Tak for i dag
22 JYSK FODBOLD 3/2003 23


Gåsebillen huserer

Mange klubber har oplevet ødelagte fodboldbaner p.g.a.

insektangreb, og våde vinter- og forårsmåneder gør blot

de ødelæggende gåsebillers vilkår endnu bedre

De senere år har flere fodboldklubber

oplevet angreb, der ikke ender i chancer

og mål, men i ærgrelse og ødelagte

græsarealer.

Det er den såkaldte gåsebille, der huserer

- lægger sine æg, som så udvikler

sig, spiser græssets rodnet, hvorefter

grønsværen bliver løs, græsset bliver

gult, hænger ikke længere fast i jorden,

og så kan råger, krager og andre fugle

i deres jagt på føde rent faktisk lave en

pæn grøn bane om til et stykke bart jord.

Medlemmer fra Højslev Kirkeby

IF i færd med at udbedre

klubbens fodboldbaner efter et

angreb af gåsebille-larver.

JYSK FODBOLD 5/2003

En af de jyske klubber, der i denne

sæson har oplevet et sådant angreb, er

Højslev Kirkeby IF - 10-12 km nordøst

for Skive, og her blev i løbet af få uger

30-40 pct. af foreningens kampbane

pludselig græsløs.

Det har blandt andet betydet, at klubbens

sidste turneringskampe alle har måttet

afvikles på »træningsbanen« - sidste

kamp, hvor den angrebne bane blev

benyttet, var i runden 13.-14. september.

24

Klubbens medlemmer har efterfølgende

blandt andet hjulpet ved at køre såkaldt

harpet muld i hullerne, har fjernet »dødt

materiale« - vissent græs, og også sammen

med kommunens stadioninspektør,

Carlo Jørgensen, hjulpet ved at efterså

med græsfrø.

Desuden har grønsværen været igennem

det, der i fagsproget hedder en vertikalskæring

- også for at gøre livet surt for

gåsebillelarverne.

Ideelle vilkår for larverne

- Vi udrydder ikke gåsebillelarverne - det

kan næsten ikke lade sig gøre, men vi

kan afhjælpe de værste gener og forhåbentlig

gøre banen brugelig til næste

sæson, siger gartnerformand Just Eiskjær

Sørensen fra kommunens park-væsen.

- Vi har set det før - og vi vil også se det

igen. Som klimaet i Danmark er i disse

år, så bliver det meget svært at undgå

gåsebillelarvernes angreb: Våde forår,

varme somre - det er simpelthen ideelle

betingelser, og skal billelarverne udryddes

effektivt, så er det både et stort og

bekosteligt stykke arbejde, siger Eiskjær.

- Hvis der ikke bliver grebet ind, jamen

så ender det med, at der ingen græs er.

På den aktuelt angrebne bane i Højslev

Kirkeby vil jeg sige, at de »døde

områder« fra 2002 til 2003 fordoblede

sig fra 15 til 30-40 pct. af arealet, og

hvis vi ikke greb ind nu, så ville man se

denne samme udvikling til 2004, siger

gartneren.

Nogen vidunder-kur mod gåsebillen har

Just Eiskjær ikke, men han har dog et

håb om, at der endnu kan og skal opleves

hårde vintre fremover i Danmark.

- En god sammenhængende periode

med hård frost - det udrydder meget af

den slags larver, skimmel og svamp, der

er hård ved f.eks fodboldbaner - lange

våde vintre, det gør blot tingene værre,

slutter han. <

TEKST: OLE TANG

FOTO: STEEN DON

F O D B O L D B A N E R


JBU

NAVNE

Uheldige JBU-talenter i Parken

Både Niels Madsen og Thorbjørn Holst

var udtaget til JBU’s unionshold 2003,

men var begge så uheldige at pådrage

sig skader få dage før stævnets begyndelse.

På den baggrund blev de af JBU udpeget

som årets modtagere af en landskamptur

– betalt af Jydsk Boldspil-Unions Johannes

Høiriis Mindefond. Turen omfattede

onsdagens EM-kvalifikationskamp mod

Rumænien, og de blev ledsaget af formanden

for JBU’s Eliteungdomsudvalg for

Herrer, Torben Jensen.

Niels Madsen spiller for Randers FC,

mens Thorbjørn Holst er en målfarlig

Bendi Sørensen er død

Fodboldlederen, Bendi Sørensen, er

afgået ved døden, 84 år gammel.

Bendi Sørensen var igennem 55 år

formand for Stenvad Boldklub, og hans

indsats og betydning for klubben vil stå

som en milepæl i jysk fodbold.

Han var involveret i klubben siden stiftelsen

for 75 år siden. Først som aktiv drengespiller

– senere som leder. Han blev

valgt som formand i en alder af blot 20

år, og efter sin afgang fra formandsposten

for knap 10 år siden holdt han bl.a.

styr på klubbens baner, bolde, m.m.

Bendi Sørensen var højt respekteret

og anerkendt for sit fodboldvirke, som

midtbanespiller for Silkeborg IF og har

i 2003-sæsonen scoret syv gange i

JuniorLigaen.

Mindefonden har til formål at opmuntre

ungdomsspillere, der på grund af uheld

er gået glip af fodboldmæssige oplevelser

i det forgangne år.

Det er JBU’s Eliteungdomsudvalg, der

hvert år udpeger de spillere, som får en

opmuntring fra den jyske fodboldunion.

Johannes Høiriis Mindefond blev stiftet i

1959 til minde om Johannes Høiriis, der

i en menneskealder ydede en stor indsats

for JBU’s ungdomsarbejde. Johannes

Høiriis sad i JBU’s bestyrelse i perioden

er kommet mange spillere, forældre,

trænere og ledere i Stenvad Boldklub til

gode.

Bendi Sørensen var indehaver af jysk

fodbolds ypperste hædersbevisning,

JBU’s Guldnål. En hædersbevisning der

blot er tildelt 60 fodboldledere i løbet af

JBU’s 108-årige historie.

Bendi Sørensen kom altid for at hilse

på, og hans ansigt strålede af glæde

og tilfredshed ved de lejligheder, hvor

man mødte ham – hvad enten det var til

JBU’s delegeretmøde eller til JBU Region

3’s årsmøde, hvor han også altid var til

stede.

26

1920-25, hvorefter han blev ansat som

sekretær. En post som han beklædte indtil

1955, hvor han overtog hvervet som

formand for JBU.

Ved hans død gav hans efterladte udtryk

for ønsket om, at hans begravelse skulle

foregå i dybeste stilhed. JBU’s bestyrelse

meddelte dette til de jyske fodboldklubber

og opfordrede dem til at indbetale

et beløb til et varigt minde om Høiriis i

stedet for at sende blomster og kranse.

I samråd med familien besluttede man

at bruge disse midler til at oprette et

mindefond.

/MDL

Han fortalte ofte om sine gode oplevelser.

Enten fra klubben eller i forbindelse

med JBU’s nye aktiviteter. Bendi Sørensen

efterlader hos mig et indtryk af en positiv

og samvittighedsfuld fodboldleder – omgivet

af respekt for hans store indsats for

fodboldungdommen i hans klub, Stenvad

Boldklub.

I JBU vil vi i taknemmelighed mindes

hans store indsats for jysk fodbold. Æret

være hans minde.

Benny Hansen

Formand

Jydsk Boldspil-Union

Træningslejr / kursus – så prøv

STOHOLM

VANDRERHJEM

Nyt vandrerhjem med 92 sengepladser flere

med eget bad/toilet samt TV på værelserne.

• Full-service cafeteria

• Beach-volley

• 2 idrætshaller

• Græsbaner

• Solarium

• Skydebaner

• Tennisbaner

• Flotte kursuslokaler alt i AV-udstyr

KONTAKT OS OG FÅ ET GODT TILBUD

Stoholm Vandrerhjem

Søndergade 56

7850 Stoholm

Tlf. 97 54 16 21 · Fax 97 54 23 54

e-mail: stoholmvandrerhjem@stoholmvandrerhjem.dk

Hjemmeside: www.stoholmvandrerhjem.dk


JBU

NAVNE

JBU-bestyrelser tester ny

lederuddannelse

Medlemmerne af JBU’s bestyrelse

og fire regionsbestyrelser har

valgt at gennemføre DBU’s nye

lederuddannelse, Mønsterklubben

– bl.a. for at kunne viderebringe

erfaringerne til de jyske klubledere

Hvad er vores stærke sider, og hvor vi

kan vi blive bedre? Det var udgangspunktet,

da medlemmerne af JBU’s bestyrelse

og fire regionsbestyrelser tog hul

DBU’s nye lederuddannelse. Det skete

på det traditionelle bestyrelsesseminar,

der blev afviklet d. 22. og 23. august i

Vildbjerg.

Uddannelsen hedder Mønsterklub (naturligvis

fordi den først og fremmest er klubrelateret),

men var til anledningen justeret

til Mønsterunionen/Mønsterregionen.

Hovedprincippet er, at man bruger uddannelsen

som et spejl, der holdes op

foran klubben/regionen/lokalunionen.

Mønsterklubben skal opfattes som en

Koncentrerede medlemmer fra

JBU’s bestyrelse under første

modul af DBU’s nye lederuddannelse.

idealklub, som har en positiv udvikling

på den sportslige side, medlemstilvækst,

stor accept i lokalsamfundet, godt samarbejde

med kommunen o.s.v.

Grønt, gult og rødt

Når man har spejlet sig om mod Mønsterklubben,

får man et tredelt resultat i

form af et trafiklys: Grønne områder hvor

man allerede er mønsterklub, gule områder

hvor man med en beskeden indsats

kan blive mønsterklub og røde områder

hvor man absolut ikke er mønsterklub.

De efterfølgende trin i lederuddannelsen

gennemføres i JBU’s bestyrelse og regionsbestyrelserne

senere på efteråret. Det

handler bl.a. om lederkompetencer.

JBU’s bestyrelsesmedlemmer har valgt

at gå ind i lederuddannelsen af flere

årsager. Dels for at udvikle JBU’s organisation

og gå forrest i bestræbelserne

på at uddanne fodboldledere, dels for at

JBU’s ledere kan få kendskab til uddannelsen

og derved blive ambassadører

for initiativet – og dels for at teste om

uddannelses-forløbet anses for brugbart i

relation til klubberne.

Som klub kan man bl.a. bruge den nye

lederuddannelse til at få et overblik over

på hvilke områder, man kan forbedre

sig. Mønsterklub-spejlingen er også et

værktøj til at give bestyrelsen et fælles

billede af klubbens grønne, gule og røde

områder.

Konsulentfirmaet Ankerhus – der har

udviklet uddannelsen – står for gennemførelsen

af de første trin i JBU’s organisation.

Herefter overtages forløbet af de

særlige instruktører, som p.t. er ved at

blive uddannet.

For klubbernes vedkommende vil uddannelsen

være til rådighed i slutningen af

2003.

/MDL

Ny medspiller til de

nordjyske fodboldklubber

Søren Pinstrup overtager jobbet

som kontorleder på JBU Region

1’s administration i Aalborg

Søren Pinstrup bliver ny medspiller for

fodboldklubberne i Nordjyllands Amt.

D. 1. december overtager han posten

som kontorleder på JBU Region 1’s kontor

i Aalborg, hvor han afløser Knud W.

Laursen, der går på pension efter 10 års

ansættelse i JBU.

Søren Pinstrup har en bred ledelsesmæssig

baggrund fra erhvervslivet og

et indgående kendskab til det frivillige

foreningsliv.

Han er uddannet i finansverdenen og har

20 års erfaring som ansat i Den Danske

Bank. I 1981 forlod han imidlertid en

post som bankbestyrer for bankens Støvring-afdeling

til fordel for en lederkarriere

i forskellige internationale projektselskaber

inden for bl.a. opførelse og drift af

slagterier.

Foreningsmæssigt besidder 54-årige Søren

Pinstrup også den nødvendige ballast

for at varetage funktionen som kontorleder

i JBU Region 1. Han har siden 1976

været hovedformand for Støvring IF, der

tæller ca. 1200 medlemmer inden for

fodbold, håndbold, basketball og badminton.

Derudover varetager han posten

som formand for Hallerne i Støvring Kommune,

ligesom han er aktiv kommunalpolitiker

med sæde i Støvring Byråd.

Udover kontorlederen består JBU Region

1’s administration af assistent Ditte

Funder. Herudover har regionen tilknyttet

to konsulenter, Peter Gaede og Kim Glad

Andersen.

JBU Region 1 omfatter 193 fodboldklubber

og 32.408 aktive fodboldspillere i

Nordjyllands Amt. Regionskontoret i Aalborg

administrerer bl.a. 5- og 7-mandsturneringerne,

indefodboldturneringen,

træningsturneringen og Sommer Cup – i

alt 3.500 hold – samt en række uddannelsesaktiviteter.

Regionen har desuden

tilknyttet ca. 40 ulønnede JBU-ledere i

regionsbestyrelse og udvalg.

/MDL

4700 hold i JBU’s indefodbold-turnering

Mens udendørs-sæsonen nærmer sig sin

afslutning, er mange jyske hold klar til at

rykke indendørs for at spille fodbold. Og

det høje aktivitetsniveau i JBU’s indefodbold-turnering

fortsætter også i den

kommende sæson.

Flere end 4700 hold er tilmeldt de fire

regionale turneringer 2003/2004, som

afsluttes med regionsfinaler og efterfølgende

kampe om det Jyske Mesterskab.

JBU’s indefodbold-turnering administreres

af regionerne, som i år kan gøre

følgende status:

JBU Region 1 har i år tilmeldt 963 hold,

hvilket er en fremgang på ca. 50 hold i

forhold til sidste år.

JBU Region 2 har i år tilmeldt 1140 hold,

hvilket er ny rekord – og en fremgang på

20 hold i forhold til sidste år.

JBU Region 3 har i år tilmeldt 1390

hold, hvilket er en marginal tilbagegang

i forhold til 2002/2003. På store mål

har regionen 114 hold.

JBU Region 4 har i år tilmeldt 1244 hold,

hvilket er fremgang i forhold til sidste år.

JBU’s indefodbold-turnering er siden

1994 vokset fra 3595 hold til over 4700

hold i 2003, hvilket svarer til en procentvis

stigning på mere end 30 procent. Det

er traditionen tro Bryggerigruppen A/S,

der er sponsor for JBU’s indefodbold-turnering.

JYSK FODBOLD 5/2003 28

JYSK FODBOLD 5/2003

29

/MDL

Klubudvikling i seks

nye klubber

JBU har udvalgt seks nye klubber til at

deltage i projektet, Klubudvikling – med

din klub i centrum. De udvalgte er:

• Sunds IF

• Vellev IF

• Kolding B

• Galten fs

• Alminde Viuf

• Askov/Malt

Projektet tager udgangspunkt i den enkelte

klubs situation, og hvordan klubben

kan udvikle sig til gavn for alle medlemmer.

JBU stiller en erfaren proceskonsulent

til rådighed for de syv udvalgte klubber.

Konsulenten rådgiver og vejleder

gennem hele forløbet, som forventes at

strække sig over en periode på op til to

år. JBU bidrager endvidere med tilskud til

uddannelsesvirksomhed.

Inspirationen til projektet kommer fra det

norske fodboldforbund, NFF, hvor JBU’s

uddannelsesudvalg i november 1998 var

på besøg for at høre om de norske initiativer

direkte målrettet breddefodbolden.

Med udgangspunkt i erfaringerne herfra

gennemførte JBU i 1999-2000 fire

pilotprojekter, og på grund af de positive

tilbagemeldinger fra de involverede klubber

besluttede JBU’s bestyrelse i foråret

2001 at gøre tilbuddet permanent.

JBU’s klubudviklingsprojekt er i øjeblikket

under gennemførelse i Stilling IF, Ikast

KFUM, Brande IF, Hejnsvig IF, Jernved IF,

Skibsby Højene IF og Farsø/Ullits IK.

Du kan læse mere om JBU’s klubudviklingsprojekt

på www.jbu.dbu.dk. Her

kan du bl.a. finde beskrivelsen af et

konkret klubudviklings-forløb i Ebeltoft IF

- herunder resultaterne af indsatsen og

klubbens egen vurdering af projektet.

/MDL

K O R T N Y T


JBU

NAVNE

100 trænere til seminar med Ove Pedersen

De næsten 100 deltagende trænere

holdt sig klogeligt under tribunens tag,

da JBU Region 4 på den første »rigtige«

efterårsdag, mandag d. 6. oktober,

holdt fodboldseminar på Haderslev

Stadion. I store dele af den udendørs del

af arrangement silede regnen ned, så

både Esbjerg fBs superligatræner Ove

Pedersen med assistenttrænerne Jørgen

Toft og Karsten Sejerup, og spillerne fra

Haderslev FK var i aktion i regnvejr.

Arrangementet var blevet flyttet fra

august, og det sene tidspunkt på sæsonen

til trods glæder JBU Region 4 sig

over den store deltagelse.

Ove Pedersen lagde ud med forskellige

øvelser, som de deltagende trænere

efterfølgende kan overføre til sit eget

hold, og efter en let anretning gik turen

indendørs, hvor Ove Pedersen fortalte

om EfB og bl.a. det trænerteam, der står

bag superligaholdet.

/LC

Ni klubber til angreb på

generalforsamlingen

Stor interesse for at deltage i JBU

Region 2’s projekt om at gøre

generalforsamlingen mere spændende.

Projektets erfaringer vil

senere blive stillet til rådighed for

alle jyske klubber

Kan vi gøre fodboldklubbens generalforsamling

mere spændende?

Svaret er ja, og ni jyske fodboldklubber

har taget udfordringen op og meldt

sig under fanerne hos JBU Region 2’s

nye projekt, som netop har til formål at

hjælpe klubberne med at lave en sjovere

og mere vedkommende generelforsamling.

De deltagende klubber er Aulum IF,

Brande IF, Harboøre IF, Haverslev IF, Ikast

FS, Skals FF, Skive IK, Vestervig/Agger IF

samt Viborg Søndermarken IK.

- Vi bliver ofte mødt med udsagn som:

”Generalforsamlinger er kedelige og der

kommer stort set ingen medlemmer – hvis

vi møder op bliver vi bare valgt – der

kommer slet ingen unge mennesker”,

fortæller JBU Region 2’s konsulent Peter

Tornbo om baggrunden for projektet.

JBU Region 2 havde oprindeligt forestillet

sig, at fem eller seks klubber skulle deltage

i projektet, men den store interesse

har gjort, at man har udvidet deltagerfeltet

til ni klubber.

Ove Pedersen benyttede sig af

Haderslev FKs bedste juniorspillere

suppleret med nogle

drenge- og ynglingespillere som

medier i seminaret i Haderslev.

Formålet med projektet er bl.a. at tiltrække

flere medlemmer til klubbernes generalforsamlinger.

Det kunne f.eks. være i

form af vigtige temaer, ligesom der også

skal ses på mødernes afviklingsform, tid

og sted samt endelig markedsføringen

af møderne. De ni deltagende klubber

vil derfor bl.a. blive tilbudt bistand og

rådgivning fra en professionel marketingsmand.

Efter projektets gennemførelse vil de opnåede

erfaringer og resultater blive stillet

til rådighed for alle jyske fodboldklubber.

Projektet støttes økonomisk af DBU.

/MDL

K O R T N Y T

JYSK FODBOLD 5/2003 30

JYSK FODBOLD 5/2003

31


Straffespark med

tilbagevirkende

kraft?

Fair Play-begrebet optræder

i mange former og

forklædninger. Ved sommerens

Dana Cup i Frederikshavn

følte en lille svensk

pigespiller sig forpligtet til

at dele en hemmelighed

med kampens dommer

En af sommerens glæder for denne artikels

forfatter er at komme til Dana Cup

i Frederikshavn og der som dommer at

bidrage til afviklingen af de hundredevis

af kampe, som spillere fra først og fremmest

Norge og Sverige sikrer med deres

deltagelse.

Det var fjerde gang, jeg deltog, og igen

i år var det at lede kampene en kavalkade

af gode oplevelser blandt disciplinerede

spillere og ledere - som over en

bred kam viste, at de har forstået, hvad

Fair Play-begrebet går ud op, såvel på

som udenfor banen.

En af de mere specielle oplevelser i den

retning kom på en varm, varm onsdag

i det nordjyske - helt ude i det hjørne af

Frederikshavn fIs store anlæg, som hedder

bane 11 - allerlængst væk fra civilisationen,

og jeg tror holdene var norske

IL Eiger og svenske Onsala BK, uden at

det må blive et kardinalpunkt.

Med få minutter tilbage af spilletiden på

2 x 20 minut, og stillingen 4-1 til nord-

JYSK FODBOLD 5/2003

mændene blev der sparket en højt-flyvende

bold ind i det svenske straffesparkfelt,

hvor jeg, stående på kanten af feltet,

blot kunne afvente, at tyngdeloven skulle

bringe læderet retur til spillehøjde.

De aktive spillere kiggede opad mod

den brændende sol for at fokusere på

bolden, og en lille svensk pige holdt

armen op over hovedet for at skygge for

øjnene.

Og skæbnen ville naturligvis, at bolden

akkurat valgte at dykke, hvor hun stod

med sin tynde pigearm.

Der kan siges både for og imod - hun

var uforsætlig i situationen, men hun

spillede bolden med armen inde i feltet,

og nogen naturlig stilling kunne man ikke

tale om.

Jeg hælder nok mest til, at jeg burde

have dømt straffespark, men bagud

med 4-1 fandt jeg ikke grund til at give

svenskerne ekstra problemer - og råbte

blot »fortsæt spillet«, hvilket alle straks

efterkom.

I en pause i spillet et par minutter senere

kom der en lille pige hen og prikkede til

32

min arm:

Og selv med mit middelmådige sprogøre,

var jeg ikke i tvivl om, at hun fortalte

mig:

»- At jeg altså kom til at tage bolden med

hånden før inde i feltet!«

Se, det er jo ægte fairplay, hvis nogen

skulle være i tvivl.

Jeg sank engang, mens jeg grundede på

et plausibelt svar - og endte vel med at få

sagt, at »hvis du kan holde på en hemmelighed,

så kan jeg også«.

Kampen gik til vejs ende - nordmændene

jublede over deres slutspilsplads, og

parterne mødtes på midten til af-hilsning,

som er helt normal praksis for hold fra de

øvrige nordiske lande.

Nu bagefter går jeg og spekulerer en

smule på, om den lille spiller mon havde

den tanke, at modstanderne burde have

haft et straffespark på efterbevilling... <

TEKST: OLE TANG

ILLUSTRATION: LASSE BO ANDERSEN

More magazines by this user
Similar magazines