Udfordringer i sagsbehandlingen på området for ... - Ankestyrelsen

ast.dk

Udfordringer i sagsbehandlingen på området for ... - Ankestyrelsen

18 ANKESTYRELSENS VELFÆRDSUNDERSØGELSER

Ifølge sagsbehandlerne stemmer forældrenes egne udsagn ikke altid overens med den

formelle forældremyndighed. Hvis forældremyndigheden ikke er angivet korrekt af

forældrene, får det betydning for, om samtykket er indhentet korrekt, dvs. fra alle relevante

parter, som loven foreskriver.

Afklaring af forældremyndighed og indhentelse af samtykke er særligt en tidskrævende

proces for sagsbehandlerne i særlige typer sager karakteriseret forældresiden.

Sagsbehandlerne vurderer samtidig, at proceduren for at afklare den formelle

forældremyndighed ikke er hensigtsmæssig, da de oplever, at informationerne fra andre

myndigheder, herunder Statsforvaltningerne, ikke er lidelige i alle sager.

Det er karakteristisk, at emnet ikke er dukket op i interviewsituationerne, men under

sagsgennemgang med Ankestyrelsens jurister, som blev afholdt umiddelbart forud for

interviewene. Udfordringen med at afklare forældremyndigheden og indhente korrekt

samtykke har imidlertid været et så centralt emne for sagsgennemgangen i alle kommuner,

at denne særlige problematik er uddybet i bilag 3. I bilaget uddybes de særlige udfordringer

ved den formelle procedure, og de særligt vanskelige sager typificeres i forhold til

sagsbehandlernes beskrivelser af praksis.

More magazines by this user
Similar magazines