Kjøbenhavns Raadhus - Hovedbiblioteket.info

hovedbiblioteket.info

Kjøbenhavns Raadhus - Hovedbiblioteket.info

KØBENHAVNS RAADHUS

Arilds Tid var blevet holdt ved det gamle Raadhus, og her havde Politiretten ogsaa altid haft Sæde. Lidt mere indviklet

blev Forholdet ganske vist, da Hof- og Stadsretten allerede 1805 blev Landsoverret for Østifterne; thi Landstinget, som den

afløste, var blevet holdt i Ringsted; senere, nemlig 1845, føjedes saa Kriminalretten til Politiretten. Men det var da i hvert

Fald ikke ganske uden Hjemmel, naar Retterne og Kommunalbestyrelsen var forenede under samme Tag. Dog hvad man

daglig havde for Øje var dette, at Københavns Kommunalbestyrelse, som selv dengang den stod under „Vor egen

umiddelbare Befaling og Vort Danske Cancellies Overopsigt” havde haft sit eget Hus, nu ikke længer var Eneherre i

Huset, og at Stadens Styrelse vel havde en Række Lokaler til Afbenyttelse, men den kunde ikke, om den ønskede det,

paatage sig noget Slags Værtskab eller nogen Slags Repræsentationspligter. Efterhaanden som Tiden skred og Byen

udviklede sig baade i Størrelse og Selvfølelse, maatte det blive klart, at enten skulde Staten eller ogsaa skulde Kommunen

forlade C. F. Hansens Bygning.

12

More magazines by this user
Similar magazines