Kjøbenhavns Raadhus - Hovedbiblioteket.info

hovedbiblioteket.info

Kjøbenhavns Raadhus - Hovedbiblioteket.info

øvrige, noget smaalig gennemførte Bygning. Forresten er

Skitsen, næst efter Nyrops, den mest lovende; An-

ordningen af Forhuset med Festsalen over den to

Stokværker høje Forsal er god, men det var ikke

synderlig heldigt, at Borgerrepræsentationens Sal var

lagt ud mod Vestre Voldgade. Det bedste endelig der kan

siges om de to ganske unge Arkitekter Viggo Bertrams og

Julius Smiths Fællesprojekt er, at det var et seværdigt

Elevarbejde i nederlandsk-dansk Renaissancestil.

Til Prisbelønninger var der udsat 12,000 Kr. De fire sidst

omtalte Forslag fik hver tilkendt 1800 Kr., hvorimod

Meningerne om Nyrops og Kochs Skitser var højst

forskellige. Nyrops Skitse havde Flertal i

KØBENHAVNS RAADHUS

Bedømmelsesudvalget; man foreslog den til første Pris,

Kochs til anden. Sluttelig enedes man dog om at tilkende

begge Skitser første Præmie, 2,400 Kr. Det var ganske vist

en Uretfærdighed, naar der spørges efter kunstnerisk Talent,

men spørges der efter „færdigt” Arbejde, stiller Sagen sig

anderledes. Strengt taget var Nyrops Skitse mindre „fær-

dig” end hans Fagfællers. Han var ikke kommet til Klarhed

over Behandlingen af Langsiderne, og af Bagsiden havde

han slet ikke leveret nogen Tegning. Men hvad Nyrop var

blevet færdig med, det var ogsaa blevet hans retmæssige

Ejendom, hans Kongerige, og baade i Plan og Opstalt havde

hans Skitse ubestridelige Fortrin fremfor de andre. Hertil

kom saa hans lykkelige Indskydelser, for hvis Skyld

Udvalget burde være faldet ham om Halsen. Ingen af de

36

More magazines by this user
Similar magazines