KIRKE- OG SOGNENYT - Vester Vandet Kirke

vestervandetkirke.dk

KIRKE- OG SOGNENYT - Vester Vandet Kirke

KIRKE- OG SOGNENYT

Gudstjenester

4.december (2.s.i advent)

Øster Vandet Kirke kl. 10.30

11.december (3.s.i advent)

Vester Vandet Kirke kl. 10.30

13. december (Tirsdag)

Vester Vandet Kirke kl.10

Julekrybbespil ved

Skovbørnehaven

18.december (4.s.i advent)

Vester Vandet Kirke kl. 10.30

24. december (Juleaften)

Øster Vandet Kirke kl. 16.00

Vester Vandet Kirke kl. 17.00

25. december (Juledag)

Vester Vandet Kirke kl. 10.30

26. december (Anden juledag)

Vester Vandet Kirke kl. 14.00

V. VANDET - Ø. VANDET - SKINNERUP

December 2011 - Januar - Februar 2012

1.januar (Nytårsdag)

Vester Vandet Kirke kl. 10.30

8. januar (1.s.e.h.3.k)

Øster Vandet Kirke kl. 10.30

15. januar (2.s.e.h.k)

Vester Vandet Kirke kl. 9.30

Nytårsparade.

Kaffe i spejderhuset bagefter.

22. januar (3.s.e.h.k.)

Vester Vandet Kirke kl. 10.30

29. januar (Sidste s.e.h.3.k)

Vester Vandet Kirke kl. 14.00

Gæsteprædikant.

5. februar (Septuagesima)

Øster Vandet Kirke kl.10.30

12. februar (Seksagesima)

Vester Vandet Kirke kl.10.30

19. februar (Fastelavn)

Vester Vandet Kirke kl. 13.30

Fastelavnsgudstjeneste.

Harmonikaorkestret Indigo

medvirker

Bagefter : Katten af tønden i

Sognegården

26. februar (1.s.i fasten)

Vester Vandet Kirke kl. 10.30

Skinnerup

11. dec. 3. s. i advent, 10.30,

GI

24. dec. Juleaften, 15.00, PHP

22. jan. 3.s.e.h.3k., 10.30, PHP

26. febr. 1.s.i fasten, 10.30,

LKN

LKN - Line Kjær Nielsen

GI - Gitte Ishøy

PHP - Poul Henning Poulsen

Der er gratis kørsel til alle gudstjenester og alle arrangementer som præst og menighedsråd arrangerer.

1

Ring venligst til Thisted Taxa 9792 0422.


2

KFUM og KFUK

2011

28.12.11 Juletræsfest i Sognegården kl. 19.

2012

Hvor intet andet er anført, mødes vi i Aulaen,

Toftholmvej 17, Vandet kl. 19.00

20.01.12 Fællesspisning kl. 18 – herefter

synger vi sammen med Kristina.

24.02.12 Generalforsamling.

16.03.12 Bowlingaften – vi mødes i Thisted

kl.18.45.

Danmission

7. december 2011, kl. 14.30

Møde hos Louise Krøyer, Hundborgvej 42,

7700 Thisted

18. januar 2012, kl. 14.30

Møde hos Marie Skårup, Markvænget 32 C,

7700 Thisted

INGEN MØDER I FEBRUAR!

Alle er velkomne!

Fastelavn

Fastelavnsøndag ,den 19 februar kl. 13.30

mødes vi i Vester Vandet Kirke til en kort

gudstjeneste.

Harmonikaorkestret Indigo medvirker. Børnene

er klædt ud . Bagefter skal vi nemlig i Vandet

Sognegård og slå katten af tønden og spise

fastelavnsboller.

Børn gratis. Voksne 25 kr. for kaffen.

BIBELTIME

MED START KL. 19.30

06.12.11 hos Betty og Svend

Aage Damsgaard,

Skolevænget 11,

Thisted.

03.01.12 hos Helle og Poul Alfred

Kristiansen, Elmholmvej 1,

Øster Vandet.

07.02.12 vi deltager på KFUK i Thisted,

hvor Rosaria Fonseca taler

”mit andet hjem – fra

Mozambique til Danmark”.

06.03.12 hos Bodil og Peter Nielsen,

Agerholmvej 4, Vester Vandet.

Vandet-Skinnerup KFUM og KFUK’s

familieklub er for alle interesserede.

Aftnerne er baseret på hele familien.

Vi bestræber os på at tilgodese alle i

fællesskabet, dels med samvær og aktiviteter, og

dels med sang og forkyndelse.

Mød op – vær med i det lokale fællesskab!

Kirkelige handlinger

20 august viet i Øster Vandet Kirke: Maria Fage

Knudsen og Esben Bo Fage Knudsen.

Juletræsfest

Vi holder traditionen tro juletræsfest for små og

store i Vandet Sognegård den 28. december kl.

19.

Vi begynder med at synge og gå omkring

juletræet. Derefter taler Andrea Nygaard

Christensen til børnene.

Hun er fysioterapeut, leder i en børneklub

og mor til to små. Julemanden kommer med

godteposer.

Børn gratis. Voksne 25 kr. for kaffen.


Nytårsparade

Nytårsparaden bliver den 15 januar kl. 9.30 i

Vester Vandet Kirke.

Det er højtideligt, når spejderne i uniform fører

fanerne ind i kirken.

Ind- og udgangsbøn står spejderne for.

Bagefter er der kaffe i spejderhuset.

Julen står for døren. Det er en dejlig tid.

Vi tænker på hinanden med forskellige små

opmærksomheder.

Lad os minde hinanden om, at Gud er kærlighed.

Julenat for mange år siden, åbenbarede Gud

sig ved at blive født som menneske af jomfru

Maria.

Han kom til os med sin kærlighed og hjælp.

Han kom selv i sin elskede Søns skikkelse.

Barnet fik navnet Jesus.

Navnet betyder: Herren frelser.

Han frelser os med sin kærlighed og tilgivelse,

hvis vi vil modtage hans kærlighed og tilgivelse.

Det koster ingen ting. Det er gratis

Har man virkelig dummet sig, gjort noget

uoprettelig og har brug for tilgivelse, da oplever

man ved at bede om tilgivelse hos Jesus, at man

kommer ind under en ny virkelighed, at trykket

letter, at han skænker nåde.

Jesus er kongen i Guds Rige, kærlighedens rige.

Det er ham, vi fejrer i julen.

Han kom for at hjælpe os, men han fik ikke

nogen god behandling. De ledende fik ham slået

ihjel, korsfæstet.

Men kærligheden kunne de ikke slå ihjel.

Jesus vidste i forvejen, at det ville gå sådan.

Han gav sit blod, døde på korset for at frelse os

mennesker fra synd, fra den evige død og fra

djævelen. Djævelen er jo en realiltet.

Præstens spalte

Efter at Jesus var død ,blev han begravet, men

han blev levende igen, opstod fra de døde 3

dage efter. Det tænker vi på i den stille uge , i

Påsken.

Jesus lever nu hos Gud i guddommelighed. Han

er stadig menneskers frelser.

Vi har meget at sige ham tak for. Først og

fremmest at han blev født i Betlehem. Dernæst

at han skænker os

sin kærlighed, og at vi har mulighed for at leve

med hinanden i kærlighed.

Vi har frihed til at leve i hans kærlighed og til

at være gode ved hinanden.

Når vi giver agt på Jesus, får vi gå på mod.

Der er mange problemer i verden netop nu, og

også i de små husholdninger.

Men hvor der er kærlighed, rækker det hele

langt, fordi vi deler med hinanden.

Og juleglæden spirer frem.

”Julen har bragt velsignet bud,

nu glædes gamle og unge.

Hvad englene sang i verden ud,

nu alle små børn skal sjunge.

Grenen fra livets træ står skønt

med lys som fugle på kviste;

det barn, som sig glæder fromt og skønt,

skal aldrig den glæde miste.”

Glædelig jul.

Maibrit Nygaard.

Sogneaften

Torsdag den 1 marts kl. 19.30 i Vester Vandet

Konfirmandstue.

Sognepræst Finn Feilan fortæller og viser

billeder fra sin rejse til pilgrimsøen Iona ved

Skotlands vestkyst, hvor den gamle keltiske

kristendom er bevaret ,

Vi ser frem til en hyggelig og spændende aften.

Kaffe 25 kr.

3


4

Spejder – Nyt

Spejder – Nyt.

Som tiden går, året er snart ved at rinde ud, og det er tid til at skrive et indlæg til

Kirke- og Sognenyt for første kvartal i 2010. Når man skal til at skrive et nyt årstal,

er det skik at kikke tilbage på det år som vi nu siger farvel til. Har det arbejde vi

har brugt ved spejderne ”båret frugt”? Og har vi været med til at gøre en forskel?

For snart 14 dage siden gik vi over til danskJeg normal er overbevidst tid om at (vinter det fællesskab tid), og kammeratskab vi fik en vi har lidt hos spejderne i

Vandet er unikt. Hver mandag aften møder bævere, ulve og spejdere op i hytten, og

lysere morgen at stå op til og til gengæld mørkere sammen dyrker omvi spejdersporten. eftermiddagen. Vi giver hinanden Allerede oplevelser ud over nudet er

sædvanlige. Det at arbejde sammen i små grupper, patruljer, finde den enkeltes

det indhentet, så det er den mørke tid vi gårstyrke imod. og sætte Alligevel den sammen i patruljen, er der gør os enutrolig masse stærke. Alle ater opleve jo gode til et

eller andet. Jeg tror og håber det giver en ballast for livet.

Her i efteråret har vores bævere, ulve og spejdere været på efterårs løb. Nogle

ude i naturen. Rådyrene græsser ude på de nysåede marker og lige ved siden af dem

rigtig gode og lærerige ture.

Traditionen tro deltog vi i årets JOTA/JOTI weekend. Det er her vi over radio og

slår store flokke af gæs ned også for at findecomputer føde. kommer Træerne i kontakt med har spejdere forfra længst hele verdenen. smidt

Spejdernes banko blev et tilløbsstykke. Næsten 100 spillelystne deltagere fordelte

bladene, og allerede nu kan vi se de nye skud de mange på dem. flotte gevinster Livets mellem sig. cyklus går videre – er

Så er der julestuen. Ja, jeg er helt sikker på, at der vil komme rigtig mange til en

det ikke bare herligt.

hyggelig eftermiddag 1. søndag i advent. Vanen tro vil ”det grønne hjørne” sælge

kranse og dekorationer, basaren vil byde på rigtig mange flotte gevinster,

Hos spejderne har vi haft et travlt efterår. Samkøringen tombolaen på over 300 gevinster, med spejderne ulve- / bæver hjørnet fra vil sælge Sjørring godbidder til er vore

dyr og fugle og sidst men ikke mindst vil alle nyde de hjemmelavede æbleskiver og

gløgg.

gået helt gnidnings frit og det har givet flere spejdere i alle enheder – herligt. Alle har

Det var så nogle af de ting, som har optaget os her i 2009. med det vil vi gerne

ønske alle en rigtig glædelig jul, samt et godt og lykkebringende nytår. Stor tak for

deltaget i efterårets distrikts løb, og er kommet den store hjem opbakning, med alle viser rigtig os.

gode oplevelser og

gode placeringer.

Fredag aften før efterårsferien afholdt vi banko i Sognegården. Det blev lidt af et

tilløbsstykke, med over 100 spilleglade deltagere, og alle gevinster, som var doneret,

1000 tak for det, blev ”revet” væk – en rigtig hyggelig familieaften.

Efter banko fortsatte spejderne i spejderhytten med JOTA/JOTI. Der er her vi over

radio og via computer, snakker med spejdere fra det meste af verdenen. Vi fik

udbygget vore venskaber, og på trods af hudfarve, religion, sprog og politik blev

bekræftet i vores fællesskab i spejdersporten. En weekend der knytter os sammen.

Sidste søndag i oktober holdes der landet over BUSK gudstjenester landet over.

BUSK står for Børn, Unge, Sogn og Kirke. Vi deltog i Sjørring kirke, hvor Eskild

Agger i en meget medlevende gudstjeneste fik alle med. Billedkavalkade, fælles sang

af nye salmer og medvirkning af spejderne gjorde gudstjenesten let forståelig også

for de små spejdere, som deltog.

Forhånds tilmeldinger til næste års store sommerlejr, Spejderens Lejr 2012 i

Holstebro, er ved at strømme ind, og her fra Sjørring og Vandet regner jeg med vi

deltager med 25 – 30 spejdere.

Lige nu er vi ved at forberede os til årets JULESTUE, som afvikles 1. søndag

i advent d. 27. nov. i Sognegården. Kom og vær med til årets store julemarked

med. Det grønne hjørne, kæmpe basar, bæver og ulvenes handelsbod, gløgg og

hjemmelavede æbleskiver og ikke mindst tombolaen på senen. En eftermiddag du

ikke må gå glip af.


Program for de kommende måneder:

December

12. Juleafslutning i spejderhytten 18.30 – 20.00, for alle.

Herefter juleferie.

28. Juletræsfest i Sognegården kl. 19.00, rigtig gode og fælles lærerige ture. for alle foreninger.

2012

Jannuar

Spejder – Nyt.

Som tiden går, året er snart ved at rinde ud, og det er tid til at skrive et indlæg til

Kirke- og Sognenyt for første kvartal i 2010. Når man skal til at skrive et nyt årstal,

er det skik at kikke tilbage på det år som vi nu siger farvel til. Har det arbejde vi

har brugt ved spejderne ”båret frugt”? Og har vi været med til at gøre en forskel?

Jeg er overbevidst om at det fællesskab og kammeratskab vi har hos spejderne i

Vandet er unikt. Hver mandag aften møder bævere, ulve og spejdere op i hytten, og

sammen dyrker vi spejdersporten. Vi giver hinanden oplevelser ud over det

sædvanlige. Det at arbejde sammen i små grupper, patruljer, finde den enkeltes

styrke og sætte den sammen i patruljen, gør os utrolig stærke. Alle er jo gode til et

eller andet. Jeg tror og håber det giver en ballast for livet.

Her i efteråret har vores bævere, ulve og spejdere været på efterårs løb. Nogle

Traditionen tro deltog vi i årets JOTA/JOTI weekend. Det er her vi over radio og

computer kommer i kontakt med spejdere fra hele verdenen.

Spejdernes banko blev et tilløbsstykke. Næsten 100 spillelystne deltagere fordelte

de mange flotte gevinster mellem sig.

Så er der julestuen. Ja, jeg er helt sikker på, at der vil komme rigtig mange til en

hyggelig eftermiddag 1. søndag i advent. Vanen tro vil ”det grønne hjørne” sælge

kranse og dekorationer, basaren vil byde på rigtig mange flotte gevinster,

tombolaen på over 300 gevinster, ulve- / bæver hjørnet vil sælge godbidder til vore

dyr og fugle og sidst men ikke mindst vil alle nyde de hjemmelavede æbleskiver og

gløgg.

Det var så nogle af de ting, som har optaget os her i 2009. med det vil vi gerne

ønske alle en rigtig glædelig jul, samt et godt og lykkebringende nytår. Stor tak for

den store opbakning, alle viser os.

9. Opstart efter juleferien. Vi har en legeaften i Sognegården

18.30 – 20.00, for alle.

15. i V. Vandet kirke 9.30. Sammen tager vi alle faner med til kirken og

bagefter er der morgenkaffe i spejderhytten, for alle

27. – 28. Nytårskur/weekend/spejderfest i Skovhytten. Det er en tur for hele

familien med spisning, overnatning, masser af aktiviteter og måske en

svømmetur.

Udførligt program senere. Sæt x i kalenderen.

Februar

19. Fastelavnsgudstjeneste i V. Vandet kirke 13.30. Vi mødes i kirken gerne

udklædte og bagefter tager vi i Sognegården og slår katte af tønden,

spiser fastelavnsboller og ellers hygger os, for alle.

Husk alle (små, store, forældre og andre) er altid velkommen i spejderhytten på

Toftholmvej.

Gruppeleder: Steffen Oddershede tlf. 97977150, mail. steffenoddershede@mail.dk

Vandet spejderne, mail: vandetspejderne@spejdernet.dk

5


Helt ud i skoven – hvad sker der?

Der er undersøgelser, som viser, at hver voksen

dansker i gennemsnit besøger skoven 11 gange

om året.

Derfor vil de fleste danskere også have lagt

mærke til, at skovene forandrer sig i disse år.

Her i Thy er det nok især de store skovrydninger,

der fanger øjet. De skyldes, at klitskovens

mest betydningsfulde træart, sitkagranen,

er hårdt ramt af angreb af jættebarkbillen. Det

betyder, at træerne stille og roligt står og dør, så

for at redde værdierne, er der fældet kæmpestore

områder inden for de seneste fem år.

En anden ændring, som først vil blive synlig

over en årrække, er indførelsen af begrebet

naturnær skovdrift.

Det betyder, at vi vil skabe mere variation

i skoven og lade naturen gøre en større del af

arbejdet selv, f.eks. ved at udnytte det naturlige

frøfald. Vi vil også anvende en større andel af

de oprindelige, danske træarter og skabe mere

vand i skovene samt sikre, at flere træer får lov

til at blive stående til naturligt henfald.

Et typisk skovbillede anno 2100 vil bestå af

mange forskellige træarter i alle aldre på det

samme areal. Vi vil ikke længere se de store

rydninger og de store ensartede arealer med

samme træart. Når et modent træ fældes for at

blive solgt og anvendt i industrien, giver det

plads og lys til, at nye træer kan spire frem og

vokse op.

6

Stafetten

Formålet er, at få skabt skove, der er mere

robuste og stabile over for både stormfald,

klimaændringer og insektangreb samt øge den

biologiske mangfoldighed og forbedre driftsøkonomien.

En af de vigtigste målsætninger for driften

af de offentlige skove er at skabe alsidige

muligheder for friluftslivet. Mange vil gerne

opleve skovens stilhed og muligheden for at se

et rådyr eller plukke de første anemoner. Andre

vil gerne udfolde sig på mountainbike, til hest

eller som orienteringsløbere, til rollespil eller

på jagt. Efterspørgslen er stor, og skovene er så

rummelige og robuste, at de fleste ønsker kan

opfyldes.

Det kræver bare noget planlægning og

koordinering, så der ikke bliver sammenstød

mellem de forskellige interesser.

Prøv at gå en tur gennem Baun Plantage og

tænk så på, hvordan plantagen så ud for bare 20

år siden.

Dengang var den stort set én sammenhængende

kage af omorikagran, plantet omkring

1960. Der var få lysninger, næsten intet løvtræ

og ingen slåede stier.

I dag er der masser af løvtræ af danske arter

som eg, bøg, løn og lind. Enkelte nåletræer er

bevaret og står typisk som overstandere over

løvtræ. Der er slåede og afmærkede stier, skilte

med oplysning til skovgæsten og en shelter med

bålplads til frit brug for den, der har lyst til at

overnatte. De mange Vandet- og Skinnerupborgere,

som bruger skoven til hundeluftning,

møder nu ikke bare rådyr og hare, men ofte

farverigt udklædte orker, riddere og væne møer,

når Thy Rollespilsforening har en af deres

mange Baun-dage.

Skoven er til gavn og til glæde. Vore forfædre

tænkte nok mest på det gavnlige. Vi kan

prise os lykkelige over at leve i en tid, hvor der

er råd til begge dele.

Kim Christensen, Klitplantør


BORGERFORENINGEN

Juletræsfest i Sognegården d. 28.12.11

kl. 19.00

Arrangeret i fællesskab af lokale foreninger

Fællesspisning i Sognegården d.19.01.12

En hyggelig og uformel aften, hvor man ved

tilmelding meddeler, hvilken opgave man

ønsker. Spisning ca. kl. 18.30.

Tilmelding til Ingrid og Ruth.

Pris voksne kr.50,- Børn under 12 år kr.25,børn

0-3 år gratis.

Fastelavnsfest søndag d. 19.02.12

Der startes med fastelavnsgudstjeneste og

efterfølgende tøndeslagning i Sognegården.

Arrangeret i fællesskab af de lokale foreninger.

Vinterfest lørdag d. 25.02.12 i Sognegården.

Årets fest i lokalområdet!! Der bestilles mad og

musik til festen. Uvist om der bliver dilettant.

Ellers arrangeres anden underholdning.

Tilmelding til Anette og Ingrid

JULEKONCERT

I SKINNERUP KIRKE

Skinnerup Menighedsråd har i år den glæde at

kunne invitere til en

JULEKONCERT I SKINNERUP KIRKE

TORSDAG D.8 DECEMBER KL.19.30

Ved koncerten medvirker

THISTED KIRKES DRENGE-&

MANDSKOR

OG ORGANISTERNE

SVEND OLE KOMBAK OG

PREBEN NØRGAARD CHRISTENSEN.

Vel mødt til en stor koncertoplevelse og dejlig

optakt til julehøjtiden!

På menighedsrådets vegne

Poul Henning Poulsen

Skinnerup Sogn

Kontaktoplysning

Ved fødsel og dåb samt aftale om øvrige

kirkelige handlinger, skal henvendelsen

ske til:

Thisted Kirkekontor/kirkecenter

Vestergade 10.

Tlf: 97 92 24 71

Åbningstider

Kontortider:

Mandag—fredag

9.00—12.00

torsdag tillige

16.00—17.00

Eller hos Sognepræst:

Poul Henning Poulsen, Møllevej 65 A,

tlf. 97 92 03 15

e-mail: php@km.dk

Træffetider:

Træffes bedst

Tirsdag--fredag i

Tidsrummet 11.00—12.00

Samt efter aftale.

Kirkens åbningstider:

Hverdage og lørdag:

Kirken er åben imellem morgen- og

aftenringningen. 8.00 -- 17.00

Søndag: Kirken er ikke åben

Ønskes adgang til kirken udenfor

førnævnte åbningstid, kan nøglen lånes

hos kirkeværgen: Klitmøllervej 10.

7


8

Adresseliste

Vester Vandet Kirke og Øster Vandet

Kirke - www.vestervandetkirke.dk

Sognepræst Maibrit Nygaard, tlf. 9797 7030

Kirkedal 5, Vester Vandet, 7700 Thisted,

e-mail: mny@km.dk

Træffes bedst man-tors kl. 12-13 (Lørdag efter aftale)

I præstens ferie henvises til:

Sognepræst Flemming Burgdorf, tlf. 9797 4014

Rodals Bakke 1, Vang, 7700 Thisted,

e-mail: fbu@km.dk

Træffes bedst tirs- fre kl. 11- 12

Vester Vandet Kirke:

Graver Hanne Jeppesen, Trapsandevej 26 A,

7700 Thisted. Fri fredag, tlf. 2420 7041

Kirkesanger Johanna B. Poulsen, Møllevej 65,

7700 Thisted, tlf. 4034 8415

Kirkesanger Tobias A Ubbesen, Lodbjergvej 32,

7770 Vestervig , tlf. 4232 6719

Formand for meninghedsrådet: Annette Buck,

Vilsbølvej 7, V. Vandet, annette@buck.dk,

tlf. 9797 7211

Øster Vandet Kirke:

Formand for meninghedsrådet:

Kresten Diechmann, Klitmøllervej 29,

tlf. 97 977161, kr@diechmann.net

Henvendelse vedr. kirkegård: Leo Dichmann,

tlf. 9797 7143

Kirkesanger Ejler Pedersen, 7700 Thisted,

tlf. 9792 0760

For begge sogne:

Organist Bent Sørensen, Kirkedal, 5 Vester Vandet ,

tlf. 4038 5330

Organistafløser Henning J Andersen, Mosevej 20,

7700 Thisted, , tlf. 9793 7454

Kirkebladet udgives af menighedsrådene.

Sidste frist for stof til næste kirkeblad er 1. febr. 2012

Ansvarshavende: Tove Kristensen, tlf. 3055 3544

Agerholmvej 9 V. Vandet, 7700 Thisted,

e-mail: kke@post7.tele.dk

Stafetten: Mads Agerholm, Klitmøllervej 10,

Skinnerup, 7700 Thisted, tlf. 9792 3393

Skinnerup Kirke:

Sognepræst: Poul Henning Poulsen, Møllevej 65

Thisted, e-mail: php@km.dk, tlf. 9792 0315

Kirkesanger: Julie Nørgaard Christensen, Dr. Holstvej

34, 2sal.lejl.140, 8230 Åbyhøj, , tlf. 2966 2965

Organist: Grethe Lund, Højtoftevej 59, Thisted.

e-mail: Glund58@gmail.com , tlf: 4079 1168

Graver: Ejner Ringgård, Fjordbakken 8, Thisted.

(ugentlig fridag: Mandag), tlf. 97 92 33 93

tlf. 9792 5831

Menighedsråds formand: Thomas Kristoffersen,

Tranhøjvej5, Skinnerup, , tlf. 9792 2128

Kirkeværge: Mads Agerholm. Klitmøllervej 10,

Skinnerup, tlf. 9792 3393

More magazines by this user
Similar magazines