HVORDAN VI FANGER OPMÆRKSOMHEDEN - Århus Elite

aarhuselite.dk

HVORDAN VI FANGER OPMÆRKSOMHEDEN - Århus Elite

FLERE LOKALE SPILLERE

PÅ AGFS HOLD.

Læs mere side 5

DEN OVERSETE

HÅNDBOLD-STJERNE

Læs mere side 11

STOKKEBROE-PARRET:

HVORDAN VI FANGER

OPMÆRKSOMHEDEN

Læs mere side 8

Magasin for Århus Elite Nr. 11 12 Tirsdag d. 9. 30. Maj Maj 2006 Tillæg i JP-Århus i JP-Århus


2 TRIBUNE NR. 12

ÅRHUS ELITE

KONCERN

DIREKTØR

Lars Windfeld

lw@aarhus-elite.dk

8938 6000

INDHOLD

TRIBUNE

KOMMERCIEL

DIREKTØR

Henrik M. Jacobsen

hj@aarhus-elite.dk

2811 6060

AGF Fodbold:

Side 4

- Talentfulde teenagere

Side 5

- AGFs nye bevidste

strategi

Atletion:

Side 8

- Stokkebroe’rne om

deres dansesejr

Århus GF Håndbold:

Side 11

- Århus GFs nye nøglespiller

Bakken Bears Basketball:

Side 14

- Den nye træners planer

Side 16

- Topnavne til Århus Games

- Årets største atletikbegivenhed

ÅRHUS ELITE - TRIBUNE

Tekst: Aage Holm-Pedersen

(Ansvarshavende), Gitte Wallmann,

Christian Holst Haarsløv, Claus Blem

Jensen (Redaktionschef), Annette

Berendtsen, Bo Jensen

Foto:

Ole Nielsen, Heino Holm Knudsen,

Torben Hoffmann (www.hoff-foto.dk)

Layout/Prepress:

enVision Reklamebureau A/S

Christiansgade 30

8000 Århus C

Tryk:

Morgenavisen

Jyllands-Posten

Grøndalsvej 3

8260 Viby J

Tillæg til JP Århus

Oplag: 67.000
Sammenhold skaber vindere

Da vi midt i maj måned kunne præsentere Masterplanen

for Århus Elite A/S, var det kulminationen

på et længere arbejdsforløb i bestyrelsen,

hvor fokus hele tiden har været at sikre den

fortsatte udvikling af Århus Elite.

Det var vigtigt for os at få sikret, at de mange

positive udviklingstendenser, der er rundt i koncernen

og dens driftsselskaber, ikke bliver synderligt

påvirket eller sat på standby, fordi vores

fodbolddriftsselskab, AGF Fodbold, rykker ud

af SAS-ligaen. Og det var vigtigt at sikre, at vi

fortsat kan holde et højt niveau i den sportslige

sektor i vores fodbolddel, så arbejdet med at få

AGF tilbage i den bedste danske fodboldrække

kan fortsætte.

Med aktiemissionen har Århus Elite A/S fået en

kapitaltilførsel gennem et provenu på omkring

13 millioner. Disse penge skal ikke gå til den

løbende drift, men er i stedet afsat til at styrke

selskabets generelle egenkapital for derigennem

at forsætte arbejde med at udvikle forretningen.

Masterplanen understreger, at Århus Elites vision

fortsat er ”at blive den førende underholdningsvirksomhed

i Vestdanmark indenfor både

topsport, kulturelle og kommercielle aktiviteter”.

Samtidig er det i Masterplanen slået fast, at

strategien for opnåelsen af vores mål uforandret

er fokus på de tre kerneområder økonomi,

organisation og sportslige ambitioner – i nævnte

rækkefølge.

Den strategi har der været klar opbakning til

hele vejen igennem, og set i det lys var det

vigtigt og dejligt med det hurtige commitment

fra storaktionærerne, så det daglige arbejde kan

fortsætte med ufortrøden styrke og fart.

Det har været et fantastisk spændende arbejde

at stå i spidsen for udarbejdelsen af Masterplanen,

og jeg er selvfølgelig meget glad for at opleve

den optimisme, planen er blevet gengældt

med fra de forskellige parter. Såvel medarbejdere,

samarbejdspartnere, interessenter og den

samlede presse har modtaget Masterplanen

overordentlig positivt. Specielt har det været

rart at opleve den store opbakning i aktietegningen

som forløber planmæssigt og med en pæn

nytegning.

Noget af det allervigtigste og helt fundamentale

i arbejdet mod vores vision er at tiltrække al den

elitesport i Århus, som vi overhovedet kan til

Atletion.

I lørdags var vi vidne til både nationalsang og

publikumsbølge i en festklædt og udsolgt NRGi

Park, da fodboldlandsholdet mødte Paraguay.

Mere end 20.000 var mødt op og dannede en

perfekt ramme for en landskamp. Lige meget

hvor man vendte sig hen, var der godt humør,

varme smil og glade ansigter dekoreret med

dannebrog. Efter landskampen fi k vi endog meget

fi ne tilbagemeldinger fra DBU, der hermed

har blåstemplet NRGi Park som muligt fremtidigt

spillested for landsholdet i provinsen. Jeg

vil gerne sige stor tak til alle, der var med til at

gøre landskampen mod Paraguay til en rigtig fi n

oplevelse for alle.

I Århus har vi gennem efterhånden nogle år

arbejdet hårdt for at skabe vores egen niche,

nemlig at blive STEDET hvor de allerstørste

idrætsbegivenheder fi nder sted. Vi ved, der er

noget, vi aldrig kommer til at afvikle på grund af

Københavns størrelse og Parkens faciliteter.

Alligevel kan vi med stor tilfredshed konstatere,

at arrangementskalenderen for det kommende

halvår byder på en af verdens største idrætsbegivenheder

VM i Idrætsgymnastik, en af verdens

stærkeste badmintonturneringer Denmark

Open, VM i orienteringsløb, GF-forsikring World

Cup i kvindehåndbold med deltagelse af de

bedste nationer i verden, VM i standarddanse

samt fl ere musikalske verdensnavne med Depeche

Mode i juni og World Class festugekoncerten

i september.

Derudover har vi lige lagt rammer til en udsolgt

fodboldlandskamp og en udsolgt Champions

League-fi nale i kvindehåndbold, og byen var i

begyndelsen af maj vært for det største en-dages

cykelløb i Norden, Colliers Classic.

Det er i al sin enkelhed dét, vi gerne vil med

vores virksomhed. At være med til at sikre at

Århus kan fastholde sin position som landets

absolutte centrum, når det handler om topsport

og kulturelle aktiviteter.

Vi gør til daglig alt, hvad vi kan med vores egne

driftsselskaber Atletion, Bakken Bears, AGF

Fodbold og Århus GF for at præsentere det ypperste

for århusianerne, men uden alle de andre

aktører bliver vi aldrig det omdrejningspunkt, vi

gerne vil være.

Derfor er det også sørgeligt, at der i den sidste

tid har været støj på linjen i forholdet til fl ere af

vores gode kolleger, der ønsker at gøre brug af

vores faciliteter. Såvel Team Aarhus Badminton

som SK Århus har været i medierne med kritik af

de forhold, de bliver budt hos os.

Det er aldrig rart at blive udsat for kritik af den

slags, man fi nder urimelig. Det kan sagtens

være, at både Team Aarhus Badminton og SK

Århus havde nogle andre forventninger til pris-

og serviceniveauet, men jeg kan med sindsro

sige, at vi i de konkrete forhandlingsforløb har

strakt os endog meget langt, med respekt for

den virksomhed vi også skal drive. Samtidig

kan jeg garantere for, at alt er sket indenfor det

regelsæt og den ordlyd, der er i forpagtningsaftalen

med Århus kommune.

Jeg ønsker alle vores kolleger det bedste og

de bedste betingelser for at skabe enestående

oplevelser til glæde for alle århusianere. Vores

dør står altid åben med ønsket om så stærkt et

Århus som muligt.

Jeg har den holdning, at toppræstationer kan

skabes på mange måder – i Århus gør vi det

sammen.

Med ønsket om fortsat fremgang for Århus og

Århus Elite.

Lars Windfeld

Koncerndirektør Århus Elite


Århus Elite får tilført kapital

AGFs nedrykning til landets næstbedste række,

Viasat Divisionen, vurderes til at ville koste Århus

Elite A/S ca. kr. 15 millioner i manglende indtægter.

De udsigter betyder så meget økonomisk for

selskabet, at Århus Elites bestyrelse har været på

overarbejde for at sammensætte en Masterplan

for de kommende år, for at sikre en ansvarlig drift i

alle Århus Elites driftsselskaber og samtidig

fastholde et højt niveau i den sportslige sektor i

AGF.

På et velbesøgt pressemøde onsdag d. 10. maj

præsenterede bestyrelsesformand Kurt Andersen

og koncerndirektør Lars Windfeld Masterplanen

for offentligheden, og efterfølgende for de ansatte

i Århus Elite og spillerne i AGF.

Masterplanen består i hovedtrækkene af:

Åben aktieemission – 10 % af markedsværdien

Playersponsorat på op til 4 spillere

Byens sammenhold – nyt koncept, blandt andet

baseret på e-handel

Opmærksomhed på fanklubben og dens

betydning for AGF

Fokus på AGFs sportslige kerneværdier:

Ydmyghed, positiv kultur, rollemodeller

De tre F’er: Familie, Fokus, Fælles mål

Sportslig målsætning for AGF: hurtigst

mulig oprykning

Århus Elites markedsværdi er 150 millioner kroner.

Aktieemissionen er garanteret ved de tre storaktionærer

Kurt Andersen, Alm. Brand og Investorgruppen.

Playersponsoratet garanterer Århus Elite 8 millioner

kroner og er sammensat sådan, at Århus Elite

har ret til tilbagekøb. Endvidere er der tale om en

meget fornuftig fordeling af midlerne i tilfælde af

videresalg. Playersponsoratet bliver først effektueret

sidst i regnskabsåret, så muligheden først

bliver brugt, hvis der er behov for det.

For at fastholde og belønne klubbens store

fanskare er det besluttet, at billetpriserne bliver

TIRSDAG 30. MAJ 3

sat ned til 100 kroner for voksne og gratis adgang

for børn under 15 år. Endvidere vil der blive søsat

nye tiltag indenfor sæsonkort.

Masterplanen betyder ifølge budgettet for 2006/07

at Århus Elite forventer et mindre underskud i størrelsesordenen

3,3-3,8 millioner kroner.

Af Claus Blem Jensen


04 TRIBUNE NR. 12

DIREKTØR

Lars Windfeld

SPORTSCHEF

Brian Steen Nielsen

SPORTS ADM.

Ole Hall

oh@agf-as.dk

5157 3234

SPONSOR

KOORDINATOR

Marita Eriksen

me@agf-as.dk

2263 2290

SPONSORSALG

Per Pedersen

pp@agf-as.dk

5157 3232

Bent Grønbech

bg@agf-as.dk

5157 3246

Frank Jønshøj

fj@agf-as.dk

5157 3243

Bo Frandsen

bf@agf-as.dk

5157 3239

AGF Fodbold

Stadion Allé 70

8000 Århus C

Tlf. 8938 6000

KONTAKT

Michael Lumb:

Han mærker med det

samme, at der virkelig

står noget på spil

˝

˝

Talentfulde teenagere

har grebet chancen

Frederik Krabbes og Michael Lumbs præstationer i AGF førte til U19-landsholdet

Af Bo Jensen

De er begge 18 år, målrettede og selvbevidste. De to ynglingespillere,

Frederik Krabbe og Michael Lumb, har fået

lidt af et gennembrud i dette forår. På et AGF-hold, der

har haft svært ved at få spillet til at fungere, har de leveret

varen og sat en tyk streg under deres store potentiale.

Springet til de voksnes rækker er gået over al forventning,

og indtil videre har det været en både spændende og

lærerig oplevelse.

”Det har været sjovt, og man mærker med det samme, at

der virkelig står noget på spil. Der er en helt anderledes

fokus på os. Presset er større, men det gør det kun spændende

og ekstra motiverende”, siger Michael Lumb.

Både på og uden for banen har den nye tilværelse som

SAS Liga-spiller budt på store omvæltninger, der har

krævet en del tilvænning. Hvor Krabbe og Lumb før har

været vant til at spille mod jævnaldrende, har de i SAS

Ligaen oplevet at stå over for spillere, der kan skrive fl ere

hundrede kampe i landets bedste række på visitkortet.

Højere tempo og mere fysik har også været forhold, som

de to U-landsholdsspillere har skullet tackle. Indtil videre

er de dog gået uimponeret til opgaven og har levet op til

den tillid, som træner Ove Pedersen har vist dem.

Frederik Krabbe står indtil videre noteret for fl est kampe i

startopstillingen, og for den stærke forsvarsspiller har den

største omvæltning været fraværet af holdkammeraterne

fra ynglingeholdet.

”Der er sket mange ting på kort tid. Det har været sjovt,

men jeg har også skullet vænne mig til, at jeg ikke ser

mine kammerater på ynglingeholdet så ofte, som jeg gerne

ville”, siger Krabbe, der har fået sin fodboldopvækst

i Aabyhøj IF – i øvrigt ligesom en anden tidligere forsvarsprofi

l i den hvide trøje, navnkundige John Stampe.

Forfremmet til U19-landsholdet

Den megen fokus fra pressen har de to unge spillere naturligvis

også bidt mærke i. Det er sin sag at rykke op på

et kriseramt hold, der kæmper for at undgå nedrykning,

og de har fået lov at lære faget på den hårde facon.

”Det kan ikke undgå at påvirke en, når hele truppen har problemer.

På den anden side kan det næsten ikke være værre,

og så forsvinder lidt af presset”, siger Michael Lumb.

Den driblestærke midtbanespiller er et produkt af AGF’s

ungdomsafdeling. Han er smigret over den opbakning,

både han og Krabbe har fået af tilhængerne. En støtte,

som ikke kun skyldes, at det er klubbens egne spillere,

der slår igennem.

”Vi skal også præstere på banen. Hvis vi ikke gør det

godt, betyder det ikke noget, at vi kommer fra ungdomsafdelingen.

Måske får vi i starten lidt længere snor, men i

sidste ende handler det om at vise, at man er god nok”.

Krabbes og Lumbs fl otte præstationer på SAS Liga-holdet

er også blevet bemærket af DBU. Begge spillere er

blevet forfremmet til U19-landsholdet, der spillede tre

afgørende EM-kvalifi kationskampe i Ukraine. Ifølge U19landstræner

Per Andersen har de to spillere efterladt

et så godt indtryk i forskellige sammenhænge, at de er

modne til større udfordringer. De to spillere er stolte over

udtagelsen.

”Det er et stort skulderklap at blive rykket op på U19landsholdet.

Det er da rart at vide, at de holder øje med

os”, siger Frederik Krabbe.

Uddannelse og fodbold

Frederik Krabbe og Michael Lumb har begge kontrakter,

der løber frem til sommeren 2008. De går stadigvæk i skole

– henholdsvis gymnasiet og HTX – og umiddelbart har

de ikke planer om at droppe uddannelsen til fordel for en

tilværelse som fuldtidsprofessionel fodboldspiller. De har

begge to drømmen om med tiden at leve af fodbolden,

men her og nu handler det om at få fodbold og uddannelse

til at gå op i en højere enhed.

”Jeg vil gerne på et tidspunkt satse på fodbolden, men

min uddannelse skal først gøres færdig. Selvom det bliver

hårdt, kan det godt hænge sammen, og jeg har det sådan,

at når jeg sætter mig et mål, så plejer jeg også at nå

det”, siger Frederik Krabbe.

Med hjælp fra AGF har han fået lavet en aftale med sit

gymnasium, der betyder, at han i løbet af en træningsuge

kun går glip af et træningspas med SAS Ligaholdet.

Aftalen har gjort hverdagen noget lettere, og i

det hele taget hilser han AGFs nye ungdomssatsning

velkommen

”AGF har været meget behjælpelig med at få det hele til

at hænge sammen. Det er tydeligt, at klubben virkelig

mener det, når den giver udtryk for, at den i højere grad

vil satse på ungdommen. Jeg har holdkammerater på

ungdomslandsholdet, som ikke er i nærheden af deres

klubs førstehold, og cheftræneren kender dem ikke.

De får ikke chancen, selvom de er dygtige spillere, der

sagtens kunne begå sig. Det er anderledes i AGF, og det

nyder vi i øjeblikket godt af”, siger en tilfreds Frederik

Krabbe.


Talentchefen:

De kan ende på

A-landsholdet

Af Bo Jensen

AGFs Talentchef Casper Bugge har stor tiltro til Frederik Krabbe og

Michael Lumb. De fl este spillere i AGFs ITU-trup er U-landsholdsspillere,

og Casper Bugge tror, at spillere som Krabbe og Lumb kan gå hele vejen

og ende på A-landsholdet.

”De har potentialet til at spille for A-landsholdet. Det hele handler om

deres indstilling”, siger Casper Bugge.

De unge spillere er blevet godt modtaget af AGFs tilhængere, og Casper

Bugge mener også, at de to teenagere hører til på AGFs førstehold,

selvom de endnu har alderen til at spille ynglingefodbold.

”Med deres præstationer har de bevist, at de er klar. Man skal dog vide,

at der helt naturligt kommer udsving, når spillere er så unge, som de er”,

forklarer Casper Bugge, der afslutningsvis giver dette råd til de to kometer:

”Det handler først og fremmest om ydmyghed og tålmodighed. Og så skal

de være meget ærgerrige og hele tiden vise, at de vil det her”.

Den bevidste strategi

Flere lokale spillere på

fremtidens AGF-hold

Af Bo Jensen

Forfremmelsen af Krabbe og Lumb til SAS Liga-holdet er sket lidt tidligere

end beregnet på grund af skader hos fl ere af de etablerede spillere,

men det er også udtryk for en bevidst strategi. AGF vil i fremtiden i

højere grad satse på spillere af egen avl.

Med egen avl menes der spillere, der har fået deres fodboldopvækst i en

af Stor-Århus’ mange klubber og siden er skiftet til AGFs ungdomselitehold

for at prøve talentet af på højeste niveau. Uden et forudgående,

seriøst ungdomsarbejde fra klubberne i og omkring Århus vil AGF derfor

være ilde stedt.

Tag nu bare Frederik Krabbe, der som 1. års juniorspiller skiftede til AGF

og samme år var med til at vinde junior-DM. En stor del af Krabbes succes

skal tilskrives hans barndomsklub, Aabyhøj IF, der i øvrigt er en af

Jyllands største klubber med over 650 medlemmer.

Hvis man kigger på nogle af AGFs andre talenter, der står på spring i

kulissen, er billedet det samme. Niels Kristensen trådte sine første fodboldstøvler

i Viby IF, Michael Vester har spillet i TST’s grønne trøje, Danilo

Arrieta huserede på ungdomshold i Lystrup, Dennis Høegh tørnede

indtil lilleputalderen ud for Midtdjurs IF, Bobby Brix kommer fra Auning

IF, og de bosniske juniorspillere, Sanel Kapidzic og Kenan Hajdarevic er

fra Galten.

Som det fremgår, rekrutterer AGFs ungdomsafdeling spillere fra et stort

område. Med etableringen af AGFs Fodboldtalentskole er der blevet

lavet helt klare retningslinier for, hvordan et spillerskifte skal foregå til

gavn for alle parter. Målet er, at AGFs hold på sigt skal bestå af fl ere

lokale spillere, som folk kan identifi cere sig med – og som trænere og

ledere fra de omkringliggende klubber med stolthed i stemmen kan sige,

at de har en andel i. I øjeblikket går der uden tvivl nogle ungdomstrænere

i Åbyhøj IF rundt og glæder sig over den succes, Frederik Krabbe

oplever.

Frederik Krabbe: - Et stort

skulderklap at blive rykket

op på U19-landsholdet

TIRSDAG 30. MAJ 5


“OLD SCHOOL”

ATLANTIC ZIP JACKET

Top med det orginale bumble bi logo.

Fås i farverne: Sort, brun, rød og grøn.

Str. S, M, L, XL, XXL. 600,-

HUMMEL MODEBUKS

Fed polyester-buks.

Fås i farverne: Sort, brun, grå og grøn.

Str. S, M, L, XL, XXL. 400,-

Besøg webshoppen: www.aarhusfanshop.dk

M.P. Bruunsgade 5 • 8000 Århus C • Tlf. 86 13 40 99


HOVEDSPONSOR TOP-SPONSOR EKSKLUSIV CLUB

VIP CLUB PLUS

VIP-CLUB

Trøjborg Grafi sk A/S

BUSINESS CLUB PLUS

-aarhus.dk

-AB Catering / Steff-Houlberg A/S

-Adv.E. Vinther Andersen

& Bente Yde Nissen

-Advokathuset Rødstenen

-Advokatfi rmaet Tommy V. Christiansen

-Ahler A/S

-AIDA DAILY DESIGN

-All Remove Jylland

-Anthon Thorup & Søn A/S

-AON Denmark A/S

-Århus Charter A/S

-Århus City Forening

-Århus Købmandsskole

-Århus Pantebrevsfi rma A/S

-Århus Stiftstidende

-Aros Forsikring g/s

-AS3

-Axolin

-Bay Shipping A/S

-BBC Installation A/S

-BDO ScanRevision

-Bech-Bruun

-Beck & Jørgensen ApS

-BKI Kaffe A/S

-Boligkonsulenterne A/S

-Bravida Danmark A/S

-Bredana Systemudvikling A/S

-Byrumlabfl ex A/S

-Cappa Vin

-Carl Bro as

-Carl F.

-CB Richard Ellis Cederholm A/S

-CEW Holding

-City Flyttetransport

-Cityrevision

-Complet Pensionsrådgivning

-Corporate Express A/S

-Crescendo A/S

-Cutrin Danmark A/S

-DAFA A/S

-Dan Jord A/S

-Dansk Indkøb

Boligselskabet præstehaven

-Dansk Klæberulle Industri A/S

-De Forenede Dampvaskerier A/S

-DELACOUR Advokatfi rma

-DG Danmark Aps

-Diablo Clothing

-DINA service

-Djurslands Bank A/S

-EDC Erhverv

-ebh ejendomme a/s

-Eductor

-ege contract a/s

-Elite Miljø Produkter A/S

-ERIK F. QVIST A/S

-Freja Transport & Logistik A/S

-Frydkjær Huse A/S

-Glas-Con ApS

-Grene Industri Service A/S

-Handelsbanken

-Helnan Marselis Hotel

-Hørkram Schulz Food Service A/S

-Hotel, Café & Restaurant Philip

-Hyundai Åbyhøj

-IKAS Isolering A/S

-INTER-LEX Advokater

-International Wind Energy

-IT-forum

-Jama Ost

-Jesper Offi ce A/S

-Jyske Bank A/S

-KBL Metalbyg

-KMD A/S

-Koch Biler A/S

-Krone Kapital

-KPMG

-Kromann Reumert

-Laksen A/S

-M.P.-BESLAG A/S

-Malerfi rma Bloch A/S

-Malerfi rma Erik Dalsgaard A/S

-Mantax Etikettering Aps

-Marketleader ApS

-Matas Bidinger

-McDonald’s restauranter Århus

Århus

-Mesing Tømrer & Snedkerforretning ApS

-MH-Møbelagentur

-Miljø Rent

-Mortensen & Beierholm

-MT Højgaard a/s

-multi-line a/s

-NewTech ApS

-NIRAS A/S

-Nordea Private Banking

-Nykredit A/S

-Nyman Messerschmidt

-OK SNACKS A/S

-OLAF BAHN ISOLERING A/S

-Orloff / Kansas

-Østjyske Speditører

-Palle B. Thomsen A/S

-Pitstop Aps

-P.L. Vinimport

-Plantorama Planteservice

-Pressalit Group A/S

-Priess El Service ApS

-Rambøll

-Revision Aarhus

-Revisionsfi rmaet Carl M. Jensen A/S

-Richard Thomsen A/S

-Risskov Murer-

og Entreprenørfi rma A/S

-Scan Glas

-Schouw & Co. A/S

-Seatainers A/S

-Select

-Siemens A/S

-Skanska Danmark A/S

-Skoringen

-SL-Rens A/S

-Sodemann Udstillingssystemer A/S

-Søren Jensen, Rådg. Ingeniørfi rma A/S

-Sparbank Vest A/S

-Sparekassen Kronjylland

-Sponsormatic ApS

-Sport Medical ApS

-STARK Vesterbro Trælasthandel Århus

-Stautrup Fest Udlejning

TIRSDAG 30. MAJ 7

Fair Finans

Ejner Hessel

Århus A/S

Århus vikar service

-T&P Development ApS

-TDC Forlag A/S

-Telia A/S

-TLS Vest A/S

-Tømrer & Snedkerfi rma Henrik Kejser

-Tømrer- & Snedkerfi rma

E. Anker & Søn A/S

-Toms Auto

-U9consult as

-Universal Transport & Flytteforretning

-Vestas Wind Systems A/S

-Vestjysk Bank

-Via Biler-Toyota Århus -Viby

-Vikargruppen Danmark

-Viktor Sørensens Eftf.

-ZAP-in Kontorsupermarked A/S

Business Club

-Abel & Jørgensen

Registreret Revisionsanpartsselskab

-All Natural Aps

-Brixius Trading A/S

-Byggefi rmaet Johansen

-Dalton Betonelementer A/S

-DMA/RESEARCH A/S

-EDB Gruppen A/S

-Gundersen & Kjær A/S

-Johnson Diversey

-Malermester Henrik Kristiansen

-MAN Last & Bus A/S

-Marius Pedersen

-Mars Stilladser

-Martin Rasmussen Autoværksted

-MC Emballage

-Moe & Brødsgaard A/S

-Motorcompagniet

-Odderbanen

-P. Clausen fi skehandel

-Prefueled.com

-Sericom

-Skandia


8 TRIBUNE NR. 12

RECEPTION

Tina Maria Clausen

tmc@aarhus-elite.dk

8938 6000

BILLETSALG

Michael Stitz

miz@atletion.dk

8938 6000

BOOKING

Inger Thøgersen

ist@atletion.dk

8938 6000

ARRANGEMENTER

Gitte Wallmann

gew@atletion.dk

DRIFT

Johnny Christensen

jbc@atletion.dk

RESTAURATION

Katja Gaard Andersen

kga@atletion.dk

Atletion

Idrættens Hus Vest

Stadion Alle 70

8000 Århus C

Tlf. 8938 6000

KONTAKT

Stokkebroe’rnes hemmelighed:

Vi er ærlige

Af Annette Berendtsen

Latinrytmer og klapsalver genlyder uden tvivl i baghovedet

hos Kristina Juel Stokkebroe og Peter Stokkebroe,

da de mødes med TRIBUNEs medarbejder til en sludder i

CafeBreak. Parret er netop kommet hjem fra London, hvor

de sikrede sig deres 13. sejr i træk ud af 13 mulige i år i

en stor international turnering, hvor hele verdenseliten var

repræsenteret. Weekenden før vandt de EM i latinamerikanske

danse i Ungarn – den til dato største sejr i deres

karriere.

Succes iført dansesko

Skulle der sidde en læser med ønsket om opskriften på

succes iført dansesko, må følgende kommentar fra Peter

Stokkebroe sandsynligvis skuffe en smule:

”Der fi ndes ingen opskrift. Vores hemmelighed er, at vi er

ærlige i det, vi foretager os - vi mener det”. I et forsøg på

at demonstrere lidt kreativ pædagogik opstiller Peter en

tæt række af salt- og peberbøsser, solbriller og en avis.

”Mange koncentrerer alle deres variationer og kreative

input - nu skal vi virkelig vise dem, hvad vi kan! Vi prøver

at gøre det hele lidt mere enkelt og sprede de kunstneriske

wauw-effekter lidt ud”, forklarer Peter og spreder

saltbøsse, solbriller og avis ud over bordet. Kristina griber

saltbøssen:

”Det handler om at være rendyrket og enkel i detaljen. At

være naturlig... naturlig i det unaturlige, du gør. Der skal

være lidt stilhed før stormen – så fanger du bedre opmærksomheden

omkring de detaljer, du gerne vil sætte

fokus på”.

God vinderstatistik

Med 13 sejre i træk ud af 13 mulige, må der unægteligt

ligge et pres og en smule præstationsangst på skuldrene

af parret. Kristina tøver dog ikke, da hun svarer på ovenstående:

”Det er mere urealistisk for os, end det er et pres. Det forstærker

os faktisk nærmere”, vurderer hun. Peter er enig:

”Vi vil så gerne være de bedste – og det har vi altid villet.

På vej op er man jo altid lidt en ’underdog’, og det bryder

jeg mig bestemt ikke om. Nu har vi været nummer to i

Danmark i fem år, så det er en fed følelse at rykke opad”.

Som de sidder der i deres afslappede tøj og nyder et par

cappuccinoer, vidner kun Kristinas guldglimrende negle

om den forgangne uges begivenheder.

”Det har været en hård uge”, fortæller parret. ”Lige efter

vi kom hjem fra EM, blev der holdt pressemøde, hvorefter

vi den følgende dag tog til London for at være med i

turneringen der. Vi har ikke lukket et øje i nat, så dagen

i morgen har vi udnævnt til helligdag for vores vedkommende”.

Intern konkurrence

Parret har længe været konkurrenter til Klaus Kongsdal

og Viktoria Franova, der indtil oktober sidste år ligeledes

dansede i Århus Sportsdanserforening, men nu er taget til

København for at prøve kræfter med en professionel karriere.

De to par har således delt træningsfaciliteter i årevis

og danset mod hinanden i adskillige turneringer. Klaus

og Viktoria vandt EM i latinamerikanske danse sidste år,

så Peters og Kristinas sejr i år sikrede dermed, at trofæet

forblev på dansk - og århusiansk - grund.

”Det er sensationelt at have to par fra samme land med i

eliten. Selvfølgelig danner det grundlag for ekstra konkurrence

indbyrdes, og det har da også været lidt hårdt for

os altid at stå lidt i skyggen af dem”, forklarer Peter. ”Vi

har været Danmarks 2. par i fem år, så det var da klart en

positiv overraskelse, at vi slog dem i Copenhagen Open

sidste år, inden de blev professionelle. Vi troede faktisk

ikke, at vi kunne”, smiler Peter.

Verdens bedste faciliteter

Parret har deres hjemmebane hos Århus Sportsdanserforening,

der har til huse i Team Danmark Bygningen i

Atletion. Så når der ikke står EM eller andet i kalenderen,

træner parret intenst i de tilknyttede dansesale.

”Vi har verdens bedste faciliteter herude. Træningssalen

står til vores rådighed stort set 24 i timer i døgnet. Det er

en stor fordel, at Århus Sportsdanserforening har valgt at

satse på elitedansen frem for danseskolen. Det gi’r os en

uvurderlig frihed”, fastslår Peter, mens Kristina fortsætter:

”Vi får jo nærmest det hele serveret på et sølvfad – vi

har de bedste instruktører, har gæsteundervisere fra hele

verden samtidig med, at der afholdes nogle gode turneringer

her på stedet, der tiltrækker folk. Derudover har vi

CafeBreak til at sørge for forplejning og har både fysioterapeuter

og massører tilknyttet Team Danmark.”

Professionel karriere

Når man vinder alt, man stiller op til, begynder man vel

helt naturligt at overveje en professionel karriere? Parret

smiler fl ygtigt til hinanden, da de hører spørgsmålet, hvorefter

Kristina udbryder: ”Det er der godt nok mange, der

spørger om!” Peter fortsætter: ”Vi har nogle mål, vi gerne

vil nå, inden vi fortsætter i en professionel karriere. At

vinde de fem store offi cielle Grand Slam turneringer, ville

være super”. Kristina tilføjer: ”Naturligvis vil vi også gerne

forsvare EM-titlen på hjemmebane næste år – så må vi se,

hvad der sker bagefter”.

”Vi skal jo også have lov at nyde at være de bedste”,

griner Peter.

Sportschef i Århus Sportsdanserforening, Henrik Larsen,

var naturligvis med på tilskuerrækkerne under EM i

Ungarn.

”De leverede en formidabel præstation, var 100 % fokuserede

på opgaven og var begge både dansemæssigt

og mentalt helt på toppen. Det var kort sagt fremragende,”

konkluderer Henrik Larsen. ”Jeg er ikke på nogen

måder i tvivl om, at Peter og Kristina vil gøre sig godt

som professionelle, men har naturligvis forståelse for, at

de har en målsætning, de gerne vil nå, inden de fortsætter

op ad stigen”, afslutter en tydeligvis meget tilfreds

sportschef.


Et VM i byen

Af Annette Berendtsen

NRGi Arena skal til november endnu en gang

danne rammen om en stor event, når Århus

Sportsdanserforening afholder VM i standarddanse

2006. Foreningen har slået rødder i den danske

dansemuld siden 1973, og VM bliver det 14. internationale

mesterskab, den arrangerer. Sportschef

i Århus Sportsdanserforening, Henrik Larsen, ser

dermed frem til at føje endnu et stort show til

listen: ”Vi er klart fl agskibet herhjemme, når det

kommer til at arrangere de store turneringer, idet

vi er de eneste, der har turdet. Vi har den fornødne

erfaring og ’know-how’ til at afvikle en event af

denne kaliber og har gennem årene opbygget et

godt samarbejde med Atletion i forbindelse med

såvel de store events som de mere dagligdagsbetonede

arrangementer”.

Henrik Larsens mission for klubben er, at de hvert

andet eller tredje år vil være værter ved et EM

eller et VM i Århus. ”Afgørelsen træffes af IDSF

(International Dance Sport Federation), og der er

mange lande, der kan byde ind på turneringerne.

Jeg forventer dog, at Århus Sportsdanserforening

i fl ere henseender er blandt favoritterne, idet vi er

vant til at arrangere de store mesterskaber – vi kan

levere varen”, fastslår den engagerede sportschef.

”Vi har fl ere par, der blander sig i toppen, og vi vil

naturligvis gerne give vores toppar muligheden for

at optræde på hjemmebane. Samtidig er det god

opmærksomhed – både for byen og for dansen”.

Apropos opmærksomhed...

TV2’s udsendelser ’Vild med dans’ har skabt ekstra

fokus omkring dansen, og der er allerede nu

planlagt endnu en udgave af det populære show.

”Vi har helt klart mærket den stigende interesse

for dansen på medlemstallet i vores danseskole,

og det er mit indtryk, at det samme gælder over

hele landet. Marianne Eihilt, der er instruktør i

Århus Sportsdanserforening, har vadet ind i folks

hjerter med træsko på, hvilket naturligvis har

formet en positiv opmærksomhed omkring vores

klub”, fortæller Henrik. ”Finalen i ’Vild med dans’

afvikles formodentlig i samme weekend som VM i

standarddanse i Atletion, hvilket forhåbentlig sætter

endnu større fokus på arrangementet”.

Klubbens EM-vindere Peter Stokkebroe og

Kristina Juel Stokkebroe kridter blandt andre danseskoene

i forbindelse med VM i standarddanse

2006. Latinparret lover et fl ot show, der kan sikre

dem yderligere point til Verdensranglisten. ”Vores

Danmarksmestre Tania Kehlet og Emanuel Valeri

er dog helt klart favoritterne på standardsiden til

VM. Jeg håber, at VM kan blive deres fi nalegennembrud”,

lyder det forventningsfuldt fra Henrik.

Tania og Emanuel har danset sammen i mere end

fi re år. De er begge kun 23 år gamle, men har

allerede nu placeret sig blandt de 12 bedste på

Verdensranglisten – kun overgået af par, der er

væsentligt ældre end dem selv. ”Den væsentligste

faktor er parrets mentale indstilling til tingene, og

Tania og Emanuel er super seriøse og ambitiøse.

Jeg håber derfor, at en fyldt hal på hjemmebane

vil kunne løfte parret mod en sejr, som de helt klart

fortjener”, fastslår sportschef Henrik Larsen.

Atletion som samarbejdspartner

Eventchef Gitte Wallmann fungerer i forbindelse

med planlægningen af VM i standarddanse som

TIRSDAG 30. MAJ 9

kontaktperson for Århus Sportsdanserforening.

”Vi har afholdt mange events med klubben og ser

frem til endnu et godt samarbejde. Århus Sportsdanserforening

er super professionelle at have

som arrangører i såvel deres planlægning af arrangementet

som under selve afviklingen”, siger Gitte

Wallmann. Henrik Larsen lægger vægt på Atletions

kompetencer på facilitetssiden: ”Atletion har de

perfekte rammer til at afvikle en sådan event. Alt

fra fl otte haller og omklædningsfaciliteter til café

og hotel. – En samlet pakke, der også i dagligdagen

i forbindelse med eksempelvis træningssamlinger

er en stor fordel”.

Der er således høje forventninger til afviklingen af

VM i standarddanse 2006 i november. Billetsalget

forventes at starte i uge 33 – hold dig orienteret

via Atletions hjemmeside www.atletion.dk.


10 TRIBUNE NR. 12

DIREKTØR

Henrik M. Jacobsen

hj@aarhus-elite.dk

2811 6060

SPORTSCHEF

Claus Blem Jensen

cbj@aarhus-gf.dk

2320 2323

SALGSCHEF

Pia Halle

ph@aarhus-gf.dk

2428 7144

SALGSKONSULENT

Dennis Mogensen

dm@aarhus-gf.dk

2428 7163

ADMINISTRATION

Bente Svejstrup Sørensen

bs@aarhus-gf.dk

2428 7140

Århus GF

Idrættens Hus Vest

Stadion Alle 70

8000 Århus C

Tlf. 8938 6000

Fax. 8677 0706

Email: info@aarhus-gf.dk

KONTAKT

Forventningens glæde

HerrehåndboldLigaen 2005/06 sluttede med to medrivende

fi naler mellem Kolding og GOG. Kolding genvandt

det danske mesterskab efter to kampe og viste, at holdet

har evnen til at slå til på det rigtige tidspunkt.

Kolding og GOG har siddet på tronen af dansk herrehåndbold

i mange år og forsvarer indtil videre positionerne

fortræffeligt.

Heri ligger udfordringen for de andre klubber, herunder

også Århus GF.

I den kommende sæson vil vi på ny gøre et attentatforsøg

og se, om vi kan ændre på magtfordelingen på samme

måde, som vi udfordrede Kolding i sidste sæson i tre

fantastiske fi nalekampe.

Spillertruppen er komplet og består af en fi n kombination

af nye klassespillere, som skal tilføre den fornyelse, der

altid er nødvendig, og herudover af en stor del af truppen

fra den forgangne sæson, der vil være med til at sikre

kontinuitet og stabilitet.

Det bliver spændende at følge holdets forberedelser, der

ventes at kulminere med en opvisningskamp mod FC

Barcelonas håndboldhold i NRGi Arena.

SK Aarhus

Et stort tillykke til vores kolleger fra SK Aarhus i nordbyen,

der i suveræn stil vandt 1. division og er tilbage i

DamehåndboldLigaen efter kun et år.

Århus bør til enhver tid have såvel et attraktivt herrehåndboldligahold

som et attraktivt damehåndboldligahold

og helst hold, der spiller med i toppen af de respektive

ligaer.

Århus GF har gennem fl ere år, ja faktisk siden Århus GF

blev etableret i 2001, søgt et gensidigt forpligtende og

integreret samarbejde med SK Aarhus omkring dobbeltstævner,

markedsføring, administration mv.

Udmeldingerne fra SK Aarhus’ ”nye” professionelle ledelse

om bl.a. at ville afvikle alle sine kampe i NRGi Arena

gav anledning til optimisme i så henseende. Desværre

ser det indtil videre ud til, at SK Aarhus har besluttet sig

for at forblive i Vejlby Risskov Hallen, hvilket hverken er til

fordel for Århus GF eller SK Aarhus.

Der skal ikke herske tvivl om, at det er dyrt at fl ytte et

håndboldhold fra en lokal hal, hvor der alene er beskedne

haludgifter, og hvor et hold selv kan stå for catering mv.

Det var det også for Århus GF, da holdet i 2001 tog beslutningen

om at fl ytte fra Bellevue Hallen til NRGi Arena,

bl.a. ud fra en tro på, at dette på sigt ville give større

tilskuertal, forøget indtægtsgrundlag og i det hele taget

været med til at udvikle de økonomiske og organisatoriske

rammer omkring holdet. Tiden har vist, at denne

beslutning var rigtig, og jeg er ikke i tvivl om, at en sådan

beslutning også vil være rigtig for SK Aarhus.

En ting er, at det er dyrt at fl ytte, men det er ikke for dyrt.

En forøgelse af det gennemsnitlige tilskuertal med blot

500 pr. kamp vil give ca. kr. 300.000 i merindtægter, hvortil

kommer afl edte indtægter i form af forøget sponsorinteresse

mv. ”Store kampe” vil kunne forøge tilskuertallet

herudover. SK Aarhus har fået et tilbud, som i enhver

henseende er attraktivt, og som modsvarer de vilkår,

som også Århus GF økonomisk er underlagt. Århus GF

og for den sags skyld også AGF Fodbold vil også gerne

selv stå for catering, men dette ville i enhver henseende

undergrave økonomien for Atletion A/S og dermed også

de forpligtelser, som Århus Elite A/S har over for Århus

Kommune til at udvikle driften og vel at mærke gøre dette

på arm’s-length-vilkår.

SK Aarhus er kolleger – og ikke konkurrenter – og vi vil

meget gerne udvikle samarbejdet med SK Aarhus som

kolleger i NRGi Arena.

Vi kan derfor kun håbe, at SK Aarhus’ ledelse vil revurdere

deres beslutning om at forblive i Vejlby Risskov

Hallen. Erfaringerne fra fl ytning af Bakken Bears fra

samme hal taler deres eget tydelige sprog hvad angår

forøget indtægtsgrundlag, tilskuerinteresse mv.

Sommerferien nærmer sig nu. Alle ønskes en god sommerferie

med tak for samarbejdet i den forløbne sæson

og på gensyn i den nye sæson.

Jan Børjesson

Århus GF

BILLIGERE BILFORSIKRING

TIL GODE BILISTER

Ring 86 13 32 55 eller besøg billigere-bilforsikring.dk

Hovedsponsor for Århus GF

GF - ÅRHUS · Harald Jensens Plads 1 · 8000 Århus C · aarhus@gf-forsikring.dk


Den oversete stjerne

Store forventninger i Århus GF til at nordmanden Vegard Samdahl bliver en nøglespiller

Af Aage Holm-Pedersen

Århus GFs træner, Erik Veje, er vanligt meget

rosende over for nytilkomne spillere, men han var

usædvanligt højt oppe, da nordmanden Vegard

Samdahl blev introduceret forleden.

”Efter min mening er han den mest oversete spiller

i Europa”, sagde Veje uden blusel.

Klubben kan da også være stolt over indkøbet.

Der var en del klubber på jagt efter Samdahl, men

han valgte alligevel Århus GF.

”Den danske liga er på højde med de bedste i

Europa, der er mange profi ler, og landsholdet er

på højt niveau”, siger Samdahl.

Men det, der talte mest hos ham, var klubbens

koncept, som han har forhørt sig grundigt om.

Han fi nder, at det lyder spændende med de høje

ambitioner, stærke medspillere, en berømt træner

og en stram organisation.

Samdahl har i sin tid som håndboldspiller afset

tid til at tage en eksamen i økonomi ved ”Högskolan”

i Skövde. Han mangler kun et enkelt

kursus.

”Det er vigtigt at få en uddannelse ved siden af

håndbolden. Det giver sikkerhed”, siger han.

Til Århus medbringer han også sin kone Sara,

som er fra Skövde.

Samdahl har syv A-landskampe bag sig, men

havde ifølge Veje fået langt fl ere, hvis han ikke

havde været ude af billedet i en lang periode på

grund af en skade. Veje har haft et godt øje på

ham, siden han lavede 11 mål i en kamp mod

Flensborg, hvor Veje var træner dengang.

Skaden har også været skyld i, at han ikke forlængst

er købt af en stor europæisk klub. Århus

GF mener, at klubben har fået Samdahl billigt,

selv om han ligger i den dyre ende.

Samdahl har mange kvaliteter. Han er ikke så

høj som de gængse storskytter, der rager op i to

meter eller mere. Han er ”kun” 1.88 m. Men han

er en meget robust spiller, af statur som islændingen

Robert Gunnarsson og udstyret med et

hårdt skud. Han har regelmæssigt været svenske

Skövdes straffekastskytte.

Tillægsordene i de svenske medier er ofte meget

beundrende: ”Matchens gigant”, lød det forleden.

Han har tit været storskytten på holdet. Nylig

lavede han 14 mål mod Redbergslid, og ”straffen”

for den slags er, at han meget hyppigt bliver

mandsopdækket fra start til slut.

Hjælp til profi ler

Sikkerhedsnet spændt ud under Århus GFs køb

Af Aage Holm-Pedersen

Tre af de nye spillere, Århus GF har skrevet

kontrakt med, Christian Berge, Robert Lechte og

Vegard Samdahl, hører til de økonomisk tunge

drenge, og klubben har fået støtte fra en investorgruppe

til købet af dem.

”Vi vil gerne se noget ordentlig håndbold, siger

talsmanden for gruppen”, advokat Claus Høgh

Rasmussen. ”Og vi har været trætte af at se,

hvordan det gik i den seneste sæson. Tilskuertallet

har da også ligget omkring 1500. Vi tror, det

kan bringes betydeligt i vejret.

Der er nogle tilskuere, der kommer hver gang.

Men andre kommer ikke så tit, men ville gøre det,

hvis der var profi ler at se på.

Han er playmaker, men det er ikke meningen, at

han i Århus GF skal dele pladsen med Christian

Berge. Veje vil have de to på banen samtidig,

fordi de to nordmænd begge er trækheste og

nøglespillere på deres hold.

”Et makkerpar, der vil levere noget helt overdådigt.

De passer perfekt sammen i spillestil.”

Det ligger i luften, at Århus GF med fornyelserne

har taget et stort skridt frem og i næste sæson

kan præstere mere seværdigt håndbold.

Forventningerne slap ud ved præsentationen af

Samdahl. Århus GF-lederne kunne ikke dy sig for

at vifte med ord om ”slutspil” og ”medaljer”!

VEGARD SAMDAHL

Blandt Samdahls

kvaliteter er hans

fysiske styrke

28 år – 1.88 m. – 90 kg

Født i Trondhjem

7 A-landskampe , ca. 50 U- og

Y-landskampe

Tidl. klubber: Heimdahl, Norge - Viking,

Norge - Skövde, Sverige

Derfor har vi spændt et sikkerhedsnet ud under

klubben, som sætter den i stand til at overinvestere

i forhold til det normale. Det kan hjælpe

klubben til at få de profi ler.

Det er et arrangement på forretningsmæssige

vilkår. Hvis det går, og der kommer fl ere tilskuere,

så taber ingen noget. Klubben får fl ere penge, og

så kan vi pakke sammen”.

Claus Høgh Rasmussen fortæller, at der er tre

med i investorgruppen.

”Men det er ikke nogen loge. Vi ser da gerne, at

der kommer fl ere med”.

TIRSDAG 30. MAJ 11


HOVEDSPONSOR

STOR SPONSORER

PLAYER SPONSORER ØVRIGE SPONSORER KLUB 1000

El:Con El-installation A/S

Jytas

Spar Nord Århus

Sparekassen Kronjylland

ERHVERVSKLUB

A/S Panda VVS

Advizer

Advokatfi rmaet Hørlyck & Steffensen

Advokatfi rmaet Jensbo &

Høgh Rasmussen

AI Gulve A/S

Air-Team A/S

AKEDA INVEST A/S

Akva Waterbeds ApS

Alm. Brand

AlphaPrint A/S

AROS skilte A/S

AS3

Aware ApS

BDO Virksomhedsdrift

Blue Water Shipping A/S

Brabrand Vinhandel

BRFkredit, Erhverv VEST

Cafe Römer

CAP V Sport

Carl Bro as

CBRE Cederholm A/S

Ceres

Ciconia Aarhus privathospital ApS

Colliers Hans Vestergaard A/S

Commerze IT

Complet pension

Crescendo A/S

DAI Gruppen A/S

Danica Pension

Dansk Revision

Danske Bank

DELACOUR Advokatfi rma

Deloitte

EDC Erhverv Poul Erik Bech

Akva Waterbeds ApS

AlphaPrint A/S

Ceres

Colliers Hans Vestergaard A/S

Danske Bank

Djurslands Bank

EDC Gruppen A/S

ewire

HTH Køkkener A/S

Jorton A/S

Kanal 4

MT Højgaard a/s

Nordea

Nordicom A/S

OK Benzin

Polar Is

EDC Mæglerne Poul Erik Bech

ege contract a/s

El:con El-installation A/S

Energi Danmark NRGi a.m.b.a

Ergoteam A/S

Ernst & Young

Essex Invest A/S

ewire

Fischer Danmark A/S

Frit Oplysningsforbund

GF-FORSIKRING

Griffi n Ejendomme A/S

HAGRO ApS

Halle Senior

Handelsbanken

Henton Ejendomme

HLB Mortensen & Beierholm

Home Århus/Østjylland

Hotel Villa Provence

HTH Køkkener A/S

Hummel

Hustømrerne A/S

IBM

Ingeniørfi rmaet Viggo Madsen

International Wind Energy

IVECO Danmark A/S

J.B. Damgaard A/S

Jorton A/S

Jyske Bank

Jytas A/S

Kaffka ApS

Kanal 4

Kemp & Lauritzen A/S

KMD A/S

Kristian Pedersen Tømrerfi rma

Radio2

Rambøll

Scandic Hotel Århus

Scrouples A/S

Skanvik Personale ApS

STARK Vesterbro Trælasthandel

Stibo A/S

Storcenter Nord

Svane Vask

Svendsen & Sørensen St. aut. Rev.

Trøjborg Grafi sk A/S

Via Biler A/S

webdanmark.com ApS

Aarhus Shipping Logistics A/S

Århus Total Rengøring

Kromann Reumert

Lady by BKJ

LS Intertank A/S

Mangaard Travel Group

Marselis Ejendomme A/S

MC emballage A/S

McDonald’s Århus

Millarco International A/S

Moe & Brødsgaard

Morgenavisen Jyllands-Posten

Mr. Wærum

MT Højgaard a/s

NCC Property Development

NEU Ejendomme A/S

Niels Mølgaard A/S

Nordea

Nordicom A/S

Nybolig Per Faurholt Højbjerg

Nykredit

Nyt Syn

ON BYG BRABRAND A/S

Otra Danmark A/S

Phønix Tag

Platon A/S

PricewaterhouseCoopers

Rambøll

Realkredit Danmark Erhvervscenter Vest

Risskov Murer- & Entreprenørforretning

Sahl Arkitekter A/S

SAM International A/S

Scandic Hotel Århus

Scrouples A/S

Seier+Sølvsten A/S Arkitektfi rma

Sharks Pool Hall

Skanvik Personale ApS

TIRSDAG 30. MAJ 13

Byggefi rmaet Niels Høeg ApS

ByrumLabfl ex A/S

Connectia A/S

El-inst. Torben Vestergaard

Frisør Dorthe Kjærgaard

H. Ernst Hoffmann ApS

HP Transport

Hårarkitekten

Kent Nielsen

Maskinfabrikken Rival

Parkegaard & Kristensen Sikkerhed

Per Torpdahl

PRAN Vinimport

Risskov Have og Anlæg

Risskov Vin

Tømrermester Søren Klinge ApS

Spar Nord Århus

Sparbank Vest A/S

Sparekassen Kronjylland

Springs Bageri & Sandwichbar

STARK Vesterbro Trælasthandel

Stibo A/S

Storcenter Nord

Svane Vask

Svendsen & Sørensen St.aut. Revisorer

SV-Gulve

System Frugt A/S

Søren Jensen Rdgv. Ingeniørfi rma

TDC Mobil Center Århus

Terminalen A/S

Todbjerg Busser

TotalPrint ApS

Trøjborg Grafi sk A/S

Tuen-media as

VESTAS

vestjyskBANK

Via Biler A/S

Vinspecialisten H. J. Hansen

Virklund Sport

VO Tag

Webdanmark.com ApS

YIT A/S

Århus & Omegns Tagpapdækning A/S

Århus City Forening

Aarhus Shipping Logistics A/S

Århus Sport A/S

Århus Total Rengøring

Årstiderne Arkitekter

Aarhusbo

aarhus.dk

Kontakt Pia Halle eller Dennis Mogensen for medlemskab af erhvervsklub eller tegning af sponsorater.

Tlf.: 8938 6000 • Email: ph@aarhus-gf.dk, Mobil: 2428 7144 • dm@aarhus-gf.dk, Mobil: 2428 7163


014 TRIBUNE NR. 12

SPORTSDIREKTØR

Michael Piloz

mp@bakkenbears.com

4116 6633

Bakken Bears

Idrættens Hus Vest

Stadion Alle 70

8000 Århus C

Tlf. 8938 6000

KONTAKT

Vi skal bruge fl ere våben

Den nye Bakken Bears-træner vil generobre trofæerne og samtidig

gøre mere brug af de unge spillere.

Af Christian Holst Haarsløv

”Jeg glæder mig helt vildt”.

Den nye Bakken Bears-træner, Mads Sigersted, kan

næsten ikke vente med at komme i gang med den

udfordring, han har taget imod. Det er kun et år siden,

at han stoppede som spiller, og nu står han uden den

store trænererfaring over for at skulle være træner for det

basketballhold, som har været landets mest succesfulde

gennem de seneste 10 år. Mads Sigersted overtager

kommandoen fra Geof Kotila, der i løbet af sine fi re år hos

Bakken Bears førte holdet til fi re DM- og fi re pokalfi naler.

”Det er selvfølgelig svært at skulle afl øse en mand som

Kotila, der har opnået så fl otte resultater. Det er en stor

udfordring at skulle tage over efter ham. Jeg har dyb

respekt for ham, og det, han har gjort med holdet, er helt

fantastisk”, siger Mads Sigersted, der har Kotila og hans

forgænger som Bakken-træner, Steffen Wich, som sine

forbilleder.

33-årige Mads Sigersted har gennem fl ere år været

træner for forskellige ungdomshold i Skovbakken, og til

daglig underviser han på basketball-linjen på kostskolen

Sansestormerne i Vejlby-Risskov. Men det er første

gang, at han skal prøve kræfter med trænergerningen på

basketliga-niveau. Derfor måtte Sigersted også tænke sig

godt om, da han blev tilbudt jobbet.

”Jeg måtte lige tygge på det. Jeg var beæret over at blive

spurgt. Det er jo et job, som mange godt kunne tænke sig

at få. Jeg blev stolt over, at der blev peget på mig, men

det er klart, at jeg overvejede det grundigt, før jeg sagde

ja tak”.

Den begrænsede trænererfaring behøver ikke at være en

ulempe, mener Mads Sigersted.

”Jeg ser det som en fordel for mig, at jeg lige har været

spiller. Jeg har en føling med, hvordan spillerne har det,

og hvad de hver især har brug for”.

Hurtigere spil

Som nævnt har den kommende Bears-træner sine to

forgængere på posten som forbilleder, og spillestilen

bliver heller ikke forandret væsentligt, når Mads Sigersted

overtager dirigentstokken.

”Men jeg kunne godt tænke mig, at vi spiller lidt hurtigere

og med mere energi. Det betyder, at vi får brug for fl ere

spillere, og dermed at unge spillere vil få mere spilletid.

Og det er ikke fordi, jeg synes, de unge er nogle fl inke

fyre, der skal have lov til at spille. Det skal ske, for at vi

bliver et bedre hold. Vi skal forstå at udnytte, at vi har

fl ere våben at angribe med. Samtidig håber jeg, det kan

ryste posen lidt. Der har været en tendens til, at etablerede

spillere har følt sig lidt for sikre på holdet. Jeg håber,

at jeg kan få alle til at vise, at de vil være på holdet”, siger

den kommende Bakken-coach.

Offi cielt tiltræder han først som ny cheftræner 1. august,

men allerede nu har han sat gang i talenttræning for de

yngste spillere i truppen og unge spillere, som endnu ikke

er med i førsteholdstruppen. Træningen skal være med til

at gøre den enkelte spiller opmærksom på, hvad han skal

arbejde med for at blive bedre.

”Jeg vil meget gerne have, at vi får nogle nye navne i

gang i den kommende sæson. Men ikke for alt i verden.

Den primære målsætning er stadig at vinde så mange

kampe som muligt. Vi skal nå fi nalerne - og selvfølgelig

helst vinde dem”, siger Mads Sigersted.

Assistenttræner ikke på plads

Hvem der skal hjælpe Mads Sigersted med at fi nde den

formel, der giver succes, er endnu ikke afklaret. Men den

kommende headcoach ved godt, hvilke kvaliteter hans

assistent skal rumme.

”Det skal være én, som har en god taktisk forståelse, og

som kan og vil være medvirkende til at lave det taktiske

oplæg til kampe. Og så skal han have en vis autoritet”.

De kvaliteter ligner dem, Sigersted mener, han selv har.

”Fra mine mange år som spiller har jeg en taktisk indsigt

og forståelse. Jeg ved, hvad det vil sige at være spiller for

Bakken Bears. Og så er jeg uddannet som træner af de

bedste, Steffen Wich og Geof Kotila. Faktisk vil jeg sige,

at jeg har hele pakken”, lyder det befriende ubeskedent

fra Mads Sigersted.

”Men selvfølgelig, jeg har ikke prøvet at stå med ansvaret

i NRGi Park med 600 mennesker på tilskuerpladserne. Jeg

ved reelt ikke, hvordan det er. Jeg er spændt på, hvordan

det bliver, men jeg er sikker på, at jeg kan klare det”.

Hvordan Bakken Bears kommer til at fungere med Mads

Sigersted som den ansvarlige på sidelinjen, kan man se,

når Basketligaen går i gang igen til efteråret.


HOVEDSPONSOR

TØJSPONSOR

INFORCE ®

EUROPA CUP SPONSOR

GRIZZLY CLUB SPONSOR

TIRSDAG 30. MAJ 15


ALBUM UDE NU

dkbmotor, RMT & Musikhuset Aarhus præsenterer

Audition til

Århus Elite Showtrup

Vil du være en del af en professionel dansetrup?

Kan du lide at danse? Kan du lide at

optræde for store forsamlinger? Er du klar på

at træne et par gange om ugen? Så skulle du

måske møde op til audition i Lille Hal i NRGi

Park tirsdag d. 20.6. kl. 19.00-21.30.

Århus Elite Showtrup optræder til AGFs fodboldkampe,

Århus GFs håndboldkampe, Bakken

Bears basketballkampe samt til andre

arrangementer i NRGi Park og NRGi Arena.

Vi glæder os til at se dig.

Spørgsmål kan rettes til: Bettina Wichmann

40 20 34 67 eller Katrine Bisgaard 29 44 25 47

+

NRGi PARK ÅRHUS

7. JUNI KL 20

MUSIKHUSET AARHUS 89 40 40 40

AARHUS BILLETBUREAU 86 13 05 44

NRGi PARK 70 27 30 77

WWW.BILLETNET.DK

70 15 65 65

WWW.GAFFABILLET.DK

www.depechemode.com

Joachim B. Olsen og co.

inviterer til atletikfest

Århus Games den 6. juli byder på verdensklasse med deltagere

fra en snes nationer og danske topnavne i centrale roller.

Af Mogens Weinreich

Når kuglestødere sender den mere end syv kilo

tunge jernkugle ud på den anden side af 21 meter

stregen, er det udtryk for ubetinget verdensklasse.

Det samme er tilfældet med længdespringere,

der lander på den ”rigtige” side af otte meter, og

trespringere, som passerer 17 meter. For ikke at

tale om kvindelige spydkastere, der slynger spyddet

ud over 60 meter.

Dansk atletik er i den bemærkelsesværdige

situation at disponere over fi re topnavne, der alle

er i stand til at honorere nævnte krav, og som af

samme grund indtager fremtrædende placeringer

på verdensranglisten. Deres tilstedeværelse

bidrager herved til at gøre Århus Games torsdag

den 6. juli til årets største danske atletikbegivenhed

og til at fastholde en stævnetradition, der kan

føres tilbage til 1971.

De fi re, der er tale om, vil alle med indsigt i sportens

verden nikke genkendende til.

Kuglestøderen Joachim B. Olsen, 1900, er med

de senere års medaljetriumfer ved både OL, VM

og EM århusiansk idræts største navn. Længdespringeren

Morten Jensen, Sparta, er nordisk

rekordindehaver med 8.25, mens trespringeren,

VM-fi nalisten Anders Møller, i vinter blev første

dansker, der passerede de magiske 17 meter.

Men mest sensationel var alligevel Christina

Scherwins fjerdeplads ved sidste års VM i Hel-

sinki, hvor Sparta-pigen sendte spyddet ud på

opsigtsvækkende 63.43.

Hermed skulle der være lagt op til en fl ot idrætsfest

i NRGi Park, når Århus Games løber af

stablen med 70 deltagere fra en snes nationer.

Hvordan felterne i de enkelte discipliner kommer

til at se ud, vil man i den kommende uge kunne

læse mere om i dagspressen og på hjemmesiden

www.aarhusgames.dk

Sommerens topevent

Men sikkert er det, at det internationale atletikstævne

kommer til at tegne det lokale idrætsbillede

i en periode, hvor såvel fodbold som

håndbold holder sommerpause. Hvilket Århus

Games Arrangørerne, der er en selvstændig afdeling

under Århus 1900 atletik/motion, betragter

som en ekstra udfordring. Intentionen er kort og

godt at give publikum ”en på opleveren” og skabe

en medrivende aften ved indgangen til industriferien.

Stævnekonceptet er baseret på at afvikle

14 discipliner inden for to timer – med det første

startskud kl. 19.00.

Joachim B. Olsen og de andre kuglestødsbamser,

der går i ringen en halv time senere, behøver dog

ikke noget startskud. En præmiepulje på næsten

60.000 kr. i denne disciplin skulle være tilstrækkelig

motivation for at ekspedere kuglen ud over 21 meter.

More magazines by this user
Similar magazines