Distriktspsykiatri Brørup - Region Syddanmark

psykiatrien.i.syddanmark.dk

Distriktspsykiatri Brørup - Region Syddanmark

Vi afholder forventningssamtale og studieaftale- og evalueringsmøder. Læringsmiljø i forhold til sygeplejefaglige problemstillinger: De sygeplejefaglige problemstillinger udtrykkes overalt i teamet. De erkendes først og fremmest i samvær med patienten, ved den opmærksomme fokusering på hele mennesket. De sygeplejefaglige problemstillinger udtrykkes også: • På konference i teamet. • Ved visitations samtaler. • I vagtopgaver. • Ved tværfagligt samarbejde eksternt. • Ved sygeplejefaglig vejledning til samarbejdspartnere. • Ved sparring med teamets øvrige personale. Læringsmiljø i forhold til professionel kommunikation: Den studerende kan deltage, når klinisk vejleder eller andet personale fra teamet har samtale med en patient eller pårørende. Studerende i teamet er ligeledes med ved tværfaglige konferencer. Der ydes tid og rum til den studerendes refleksion over professionel kommunikation, både egen refleksion med anvendelse af studiebog og inddragelse af fagteoretisk viden, men også refleksion sammen med klinisk vejleder. Læringsmiljø i forhold til pædagogisk planlægning: Den studerende har mulighed for at afprøve sine færdigheder i forhold til pædagogisk planlægning og kan afprøve at give information eller vejledning til en patient. Det kan eksempelvis være at informere en patient om indlæggelse eller introducere til socialpsykiatrien. Der vil også i løbet af uddannelsesperioden være tilbud om at udarbejde en pædagogisk undervisningsopgave ud fra et emne, som den studerende selv vælger. Læringsmiljø i forhold til identifikation af sundhedsproblemer og almene behov: Den studerende deltager i visitationssamtaler, vagtopgaver og planlagte samtaler med patienterne eller hjemmebesøg og får her mulighed for at bruge sine sanser til at observere og indhente data. Der vil i særlige situationer være mulighed for at deltage i eksterne tværfaglige samarbejdsmøder om eller med patienten. 11

Similar magazines