Kvalitetsrapport for dagtilbud i Odense Kommune 2011

kl.dk

Kvalitetsrapport for dagtilbud i Odense Kommune 2011

taBel 1.2.1.

forventet resultat 3 odense 2011 odense 2010 Registerundersøgelse

Generel indsats 85 % 79 % 85 % 83 %

Fokuseret indsats 10 % 10 % 4 % 8 %

Særlig indsats 5 % 7 % 4 % 9 %

Ej scoret 5 % 7 %

fordeling af børn på indsatsgrupper

Andelen af børn, hvor forældrene har sagt ja til en sprog vur dering

, men hvis resultater ikke er scoret, skyldes bl.a., at barnet

ikke har kunnet medvirke til den del af vurderingen, som foretages

af pædagogen (2 børn), at indkomne data i børnehuset

ikke har været færdigbehandlet (10 børn), eller baggrunden for

manglende registrering ikke er oplyst.

taBel 1.2.2.

3 - 6 årige i dagtilbud Visiteret til sprogstøtte procent

November 2011 910 271 30 %

Maj 2011 1.016 225 22 %

November 2010 904 260 29 %

Maj 2010 1.050 248 24 %

3 – 6-årige børn med flere sprog, som modtager sprogstøtt e

Forklaringen på forskellen mellem antallet af børn med behov

for sprogstøtte i maj sammenholdt med november skal findes

3 Cutoff score beregnet på baggrund af indrapportering fra en 5-årig periode oplyst af PPR i 98 % af kommunerne.

12

Fordeling af børn på indsatsgrupper i Odense Kommune kan

ikke sammenlignes med registerundersøgelsens resultater, idet

392 børn, som burde indgå i data fra Odense Kommune, ikke er

vurderet, og derudover er 5 % ikke scoret.

Alle børn med flere sprog vurderes minimum en gang årligt.

Giver resultatet anledning til bekymring, søges om sprogstøtte.

i visitationsnøglen. Visitationsnøglen opprioriterer kommende

skolebørn og nedprioriterer nye 3­årige.

More magazines by this user
Similar magazines