Kvalitetsrapport for dagtilbud i Odense Kommune 2011

kl.dk

Kvalitetsrapport for dagtilbud i Odense Kommune 2011

fIgUr 1.3.1.

I hvilken grad er der en imøde kommende

atmosfære, hvor børn føler sig velkomne

og set

1 %

6 %

47 %

46 %

15

Temaet Omsorg og trivsel scores til 3,8 både af medarbejderne

selv og af observatørerne. Figur 1.3.1. illustrerer, i hvilken grad

medarbejderne vurderer, at der er en imødekommende atmosfære,

hvor børn føler sig velkomne og set.

Ligeledes vurderer medarbejderne, at samarbejdet med forældrene

er anerkendende og respektfuldt.

Denne positive oplevelse af atmosfæren genkendes i forældrenes

svar. Således vurderer forældre i høj grad, at de bliver venlig

mødt, når de kommer om morgenen. Ligesom de i høj grad vurderer,

at deres barn er trygt og trives i dagtilbuddet 7 .

Inden for temaet omsorg og trivsel, indikerer data, at det er

udfordrende for medarbejderne at skrid e ind, hvis en kollegas

handlinger opleves uhensigtsmæssige.

” I Børneinstitution Højme har læringsmiljøvurderingen hjulpet os til mere præcist at kunne identificere, hvor vi i de enkelte

børnehuse lykkes med at tilrettelægge det pædagogiske læringsmiljø, og hvor der er plads til udvikling og forbedringer.

Herudover har det været en gevaldig øjenåbner for både mig og de daglige pædagogiske ledere at komme ud og observere

i ”fremmede” børnehuse, - og efterfølgende få tilbagemeldinger på de observationer, der er foretaget i egne børnehuse af

konsulenter, institutionsleder og daglige pædagogiske ledere.

Som Institutionsleder bruger jeg læringsmiljøvurderingen som et strategisk udviklingsværktøj. Jeg kan ud fra resultaterne

lægge en strategi for, hvordan vi skal arbejde videre med de udfordringer, vi har og hvordan vi kan videreudvikle og inspirere

hinanden på de områder, hvor det lykkes rigtig godt. Børneinstitution Højme får en samlet rapport, så alle børnehusene har

mulighed for at studere de enkelte børnehuses resultater. Der har efterfølgende været en stor nysgerrighed på, hvorfor det

lykkes for nogen at komme godt i mål med de forskellige læringsmiljøer, og det har givet anledning til erfaringsudveksling på

eksempelvis fælles personalemøder og pædagogiske dage. I den sidste læringsmiljøvurdering fik børnene også deres stemme.

Børnene gav os et fint billede af, hvordan de opfatter deres liv i børnehusene, og svarene har givet en masse stof til eftertanke.

Jeg er helt sikker på, at dette øgede fokus, læringsmiljøvurderingen har haft på læringsmiljøerne i børnehusene, vil komme

vores børn til gavn. Der er skabt en større bevidsthed om at komme rundt om det hele barn, - og om, hvordan miljøer skal

indrettes for at tilgodese barnets læring.

Alt i alt betragter jeg Læringsmiljøvurdering som et fantastisk udviklingsværktøj!

7 Spørgeskema til forældre fremgår af bilag 1.

I mindste grad

I lille grad

I nogen grad

I høj grad

I højeste grad

Mette Kromann, Institutionsleder Højme

More magazines by this user
Similar magazines