Kvalitetsrapport for dagtilbud i Odense Kommune 2011

kl.dk

Kvalitetsrapport for dagtilbud i Odense Kommune 2011

fIgUr 1.3.2.

I hvilken grad prioriteres det at læse faglitterære bøger og

tidsskrifte r og indhente faktaviden, som holder medarbejderen

opdateret inden for faget?

23 %

50 %

4 %

3 %

20 %

I mindste grad

I lille grad

I nogen grad

I høj grad

I højeste grad

Af figur 1.3. fremgik det, at det pædagogiske personales kvalifikationer,

kompetencer og engagement scores til 3.6 af både

medarbejderne selv og af observatørerne. Dykker man ned i de

enkelte spørgsmål, fremgår det tydeligt af svarene, at der fra alle

er en høj grad af forventning til, at med arbejderne er engagerede

og indgår i leg, udvikling og læring med børnene (score 4.3).

Det er dermed tilsyneladende en udfordring for medarbejderne

at prioritere at læse faglitteratur og indhente faktaviden, som

holder dem opdateret inden for faget. Medarbejdernes svar på

dette spørgsmål er illustreret i figur 1.3.2.

Særlig opmærksomhed bør der rettes imod spørgsmålet ”i hvilken

grad inddrages børnene i det fysiske rums indretning”, hvor

medarbejderne gennemsnitlige vurdering er 2.8. Der synes at

være basis for videndeling mellem børnehusene om, hvordan

16

fIgUr 1.3.3.

I hvilken grad inddrages børnene i det fysiske rums indretning?

33 %

19 %

3 % 8 %

37 %

børn kan inddrages, så medarbejderne eksempel vi s tager afsæt

i børnenes aktuelle interesser i fleksibel indretning og anvendelse

af rummene. Medarbejdernes svar på dette spørgsmål er

illustreret i ovenstående figur 1.3.3.

Interessant er det, at medarbejderne vurderer den højeste

kvalitet (gennemsnit 3.9), i deres arbejde med social inklusion.

Særligt oplever de, at de lykkes med at ”støtte og guide børns

deltagelsesmuligheder i fællesskaber” (gennemsnit 4.2) samt

selv at handle som ”positive rollemodeller i forhold til at inkludere

børn i udsatte positioner” (gennemsnit 4.1). Denne positive

oplevelse af at lykkes med arbejdet er i særlig grad glædeligt,

da netop implementering af social inklusion i den pædagogiske

praksis har været et fokuseret indsatsområde fra Institutionsafdelingen

siden 2006 (Se uddybende herom i afsnittet 2.1.)

” Vi blev gjort opmærksom på, at kvaliteten af vores læreplaner var ringe. Der er nu udarbejdet nye læreplaner med helt tydelige

læringsmål for alle læreplanstemaerne. Vi anvender dem nu dynamisk, og de er derfor blevet langt mere anvendelige

i vores daglige praksis med børnene.

I lille grad

Helle Schøsler, daglig pædagogisk leder, Institution Pårup

I mindste grad

I nogen grad

I høj grad

I højeste grad

More magazines by this user
Similar magazines