Kvalitetsrapport for dagtilbud i Odense Kommune 2011

kl.dk

Kvalitetsrapport for dagtilbud i Odense Kommune 2011

26

1.5.2. læreplanstema:

sOcIale KOmpetencer

BaggrUnd

Strategiske mål for læreplanstemaet:

• At sikre, at børnene anerkendes og respekteres, og at de

oplever at høre til

• At børnene oplever tryghed og tillid i deres relationer til

både voksne og andre børn i et dagtilbud uden mobning og

drillerier, hvor ingen holdes udenfor

• At børnene inddrages og opmuntres til at være aktive deltagere

i fællesskabet

• At de lærer at samarbejde med andre og deltager i de demokratiske

beslutningsprocesser

Læreplanfortællingen bygger på 53 læringshistorier. Læringshistorierne

er udarbejdet august til september 2011 i 36 børnehuse

af 53 pædagoger.

tegn Og mønstre

Det er tydeligt, at en anerkendende tilgang til børnene er central

for læringsmiljøets kvalitet og dermed for børnenes udbytte af

læringsmiljøet. Den anerkendende tilgang ses som et gennemgående

træk og bringes meget tydeligt videre fra voksen­barnrelationen

til barn­barnrelationen. Det giver børn i udsatte positioner

nye forudsætninger og handlemuligheder for deltagelse.

Netop ønsket og forsøget på at være med i og finde nøgler til

legen er et gennemgående træk i mange af lærings historierne.

Vi ser læringsmiljøer, der består af fagligt bevidste pædagoger,

der understøtter børnene i at finde ”nøglen” til deltagelse, og

vi ser pædagoger, der i nuet kan afkode og handle fagligt velfunderet

og dermed støtter børn i udsatte positioner i ønsket

om deltagelse i fællesskabet. Vi genkender læringsmiljøer, hvor

pædagogen er bevidst om, at børnene selv finder legenøglen,

uden den voksne bliver aktivt involveret i at bane vejen. Netop

derved bliver børn aktører i eget liv.

Et eksempel er et barn, som har svært ved at kontakte andre

børn hensigtsmæssigt og derfor bliver frustreret og slår. Det har

betydet, at han er blevet mere og mere ekskluderet fra børnefællesskabet.

Der arbejdes målrettet med at få ham inkluderet igen.

”Jeg observerer 3 børn på stuen, der leger hundehvalpe. Kim

kigger lidt på deres leg. Kim spørger: ”Må jeg være med”?

Inge n af børnene svarer ham. Tidligere sagde børnene med det

More magazines by this user
Similar magazines