Kvalitetsrapport for dagtilbud i Odense Kommune 2011

kl.dk

Kvalitetsrapport for dagtilbud i Odense Kommune 2011

1.5.3. læreplanstema:

sprOg

BaggrUnd

Strategiske mål for læreplanstemaet:

• At give børnene mulighed for at udvikle deres sprog gennem

dagligdags aktiviteter

• At udfordre børnene til sproglig kreativitet, til at udtrykke

sig på mange forskellige måder og ved hjælp af forskellige

kommunikationsmidler

• At støtte og udvikle børns interesse og nysgerrighed for

tegn, symboler, bogstaver og tal

De gennemgående mønstre i analysen bygger på henholdsvis

49 læringshistorier, som er skrevet i perioden marts til september

2011.

De udvalgte læringshistorier stammer fra 46 børnehuse og er

skrevet af 49 pædagoger.

tegn Og mønstre

I vores analyse af læringshistorierne finder vi gennemgående

mønstre og tegn på, at der primært arbejdes med sprog ud fra

to pædagogiske perspektiver; de aktiviteter, som igangsætte s

ud fra børnenes initiativ og nysgerrighed, og de aktiviteter,

som pædagogerne iværksætter med henblik på at understøtte

sprogudvikling.

Første mønster viser, at pædagogen følger børns initiativer og

nysgerrighed og griber situationen til at understøtte sprogudvikling.

Børnene profiterer af, at der tages udgangspunkt i

deres interesser og dét, de lige nu er optagede af.

Jeg ændrer planer, da maskiner fylder rigtigt meget for de to af

drengene.

De vælger ofte bøger, der handler om maskiner, snakker meget

om maskiner og holder øje med trafikken uden for vuggestuens

vinduer. Jeg fornemmer, at det er en stor oplevelse for drengene

at se alle maskinerne lige der foran dem, og de kan slet

ikke lade være med at sætte ord på det, de ser.

Børnene profiterer, fordi det giver høj motivation for sproglig

læring, at emnet interesserer dem, og at deres initiativ bliver

honoreret og anerkendt.

Lysten til at bruge sproget og lære nye ord er enorm, når interessen

for dét, vi ser, er så stor.

28

Vi skaber et læringsrum med udgangspunkt i børnenes interesser.

Børnenes initiativ bliver honoreret og anerkendt.

Andet mønster viser pædagogen som initiativtager til sprogudvikling

gennem strukturerede forløb. Børnene profiterer af

planlagte pædagogiske aktiviteter, som tilpasses det enkelte

barns og gruppens behov.

Vi er i gang med at indføre en ny arbejdsform, hvor børnene bliver

inddelt i fordybelsesgrupper. Sådan hjælper vi de stille og utrygge

børn med at få styrket deres personlige og sproglige udvikling.

Vi har nu været i gang med vores samling i et halvt år, og vi

ser dagligt, hvilket stort sprogligt udbytte, børnene har fået. De

stor e i vores gruppe kan nu stort set synge med på alle sangene,

de mindre har fået et noget større ordforråd, og de mindste

er blevet rigtig gode til fagterne.

Børnene profiterer af strukturerede sproglige udviklingsforløb,

fordi de skaber læring gennem gentagelser og kontinuitet.

Børnene profiterer af strukturerede sproglige udviklingsforløb

og aktiviteter med tilpassede udfordringer, som kobles med visuelle,

auditive og motoriske redskaber.

Børnene inspireres af de planlagte aktiviteter til efterfølgende

sproglege på eget initiativ.

På væggen hænger plancher med ”Månedens Sange”, der er

billeder og bevægelser på.

Der blev arbejdet med børnenes mundmotorik ved hjælp af tyggegummi-leg,

sæbeboble-leg, og så spiste vi yoghurt med sugerør.

Når vi gentager aktiviteten, får de rigtig mange ord på anden gang.

T har gennem vores snak om ord lært bogstavernes lyde.

T tage r sit ABC skrivehæfte, når han har lyst, og spørger de

voksne, der er i nærheden, om hjælp, når han har brug for det.

metarefleKsIOn

De mønstre, vi har set, matcher godt med de strategiske mål

for temaet Sprog.

Læreplanshistorierne giver et klart billede af, at det pædagogisk e

arbejde med sprog naturligvis er gennemgående i mange aktiviteter

i børnehusene.

Der er tydelige mønstre på, at der anvendes mangeartede kreative

pædagogiske værktøjer og tilgange, såvel i strukturerede

som i spontant opståede forløb.

More magazines by this user
Similar magazines