Kvalitetsrapport for dagtilbud i Odense Kommune 2011

kl.dk

Kvalitetsrapport for dagtilbud i Odense Kommune 2011

fOrOrd

Kære politikere og andre med interesse i dagtilbudsområdet

En børnehave, vuggestue eller dagpleje er ikke bare et sted,

hvor børn bliver passet. Det er miljøer, hvor børn skal trives,

udvikle sig og lære.

Børn, der trives i børnehaven, vuggestuen eller dagplejen, har

større lyst og motivation til at få det bedste ud af folkeskolen

og med det afsæt have lige muligheder i livet. Vi tror på en

tidlig indsats. Derfor er vi ambitiøse og stiller krav om en høj

kvalitet i vores dagtilbud.

Vi vil have dagtilbud, hvor alle børn oplever sig som betydningsfulde

deltagere i fællesskaber. Det er også helt afgørende,

at dagtilbuddene understøtter børnenes sproglige udvikling og

beriger deres nysgerrighed og lyst til at lære nyt. Det betyder,

at medarbejderne skal være kreative og tænke i fleksible løsninger,

når de indretter og anvender de fysiske rum både ude

og inde. Det er derfor afgørende vigtigt, at vi har medarbejdere,

som er engagerede i deres arbejde med børnene.

Jeg er glad for, at Odense Kommunes første kvalitetsrapport

dagtilbudsområdet er en realitet. Når vi måler kvaliteten,

giver det mulighed for at stille skarpt på det, der lykkes og skal

udfoldes endnu mere. Kvalitetsrapporten gør det også muligt

at sætte fokus på det, der halter og skal understøttes, eller

det, der skal afvikles.

Det er kvalitetsrapportens styrke, at ledere, medarbejdere,

børn og forældre alle har fået en stemme. Det er vigtigt, at vi

i vores arbejde med at udvikle dagtilbud af høj kvalitet sørger

for, at så mange perspektiver som muligt bringes i spil.

Mit ønske er, at kvalitetsrapporten kan være et fælles afsæt i

vores arbejde med at skabe dagtilbud af høj kvalitet. Jeg glæder

mig til de politiske og faglige drøftelser, som kvalitetsrapporten

kan være afsæt for.

Rådmand

Stina Willumsen

More magazines by this user
Similar magazines