Kvalitetsrapport for dagtilbud i Odense Kommune 2011

kl.dk

Kvalitetsrapport for dagtilbud i Odense Kommune 2011

1.5.5. læreplanstema:

natUr Og natUrfænOmener

BaggrUnd

Strategiske mål for læreplanstemaet:

• At børnene udvikler respekt og forståelse for og oplever

glæden ved at være i naturen

• At børnene lærer naturen at kende med alle sanser og oplever

den som kilde til viden og rum for leg, oplevelse og

udforskning

• At børnene tilegner sig mange forskellige erfaringer med

natur, naturfænomener og miljø

Metafortællingen bygger på 46 læringshistorier indsamlet i

periode n december 2010 til september 2011 i 39 børnehuse.

57 pædagoger har været med til at skrive fortællingerne.

tegn Og mønstre

Første mønster viser naturen som læringsmiljø. Det ses i læringshistorierne,

at aktivitet og pædagogisk indsats omkring læringstemaet

natur og naturfænomener ofte finder sted på udflugter.

Pædagogerne flytter læringsmiljøet ud i naturen. Der planlægges

eksempelvis ofte udflugter til skoven, hvor naturen undersøges,

og hvor der er mulighed for at bruge krop og sanser optimalt. De

voksne er deltagende, inspirerende og undersøgende sammen

med børnene. Derved skabes optimale betingelser for læring.

Det var i vores skovturs-uger. Vi var på vej i skoven hele Alfestuen

og dig. På vej til skoven så vi mange små frøer. Du var

ivrig og fik øje på mange, men bad dine kammerater om at tage

dem op. Den voksne spurgte dig, om hun skulle tage en frø op

og lægge den i din hånd. Men du sagde: ”Det har jeg ikke lyst

til.” Dagen efter var du og dine venner igen på ”frø-jagt.” Du

stod der også og kiggede. Så sagde du lige så forsigtigt: ”jeg

vil også gerne prøve.” Den voksne tog en frø op i din hånd, og

du holdt den meget forsigtigt. Pludselig hoppede den ned, og

du gav et lille sæt, men du spurgte, om du ikke måtte prøve at

holde en til.

Andet mønster viser , at pædagogerne evner såvel at involvere

sig som at trække sig tilbage. Der tilvejebringes miljøer, der

fremmer og pirrer børnenes nysgerrighed og undersøgelsestrang.

Der gives plads til børnenes egne undersøgelser. Pædagogerne

ser naturen i børnehøjde. Derved skabes optimale

mulig heder for læring.

Børnene finder små dyr under træstammer på legepladsen.

32

De henter spande, hvor de lægger dyrene i. Vi snakker om, at

vi skal huske at slippe dyrene fri igen, for de bor jo i naturen.

En dreng finder grønne bladlus på et blad. Jeg siger, at jeg

ikke ved så meget om bladlus. Lasse kigger på billedet og

siger: ”Nej, sådan ser de ikke ud”. Jeg giver ham luppen, for

at han kan under søge dem nærmere. Lasse kigger gennem

luppen og råbe r begejstret: ”Jo, de ser sådan ud, prøv at

se”. Peter kigger og siger: ”De sorte har ingen ben, måske

er det æg.”

Der er mange eksempler på, at pædagogerne følger børnene s

interesser og tilrettelægger fremadrettede aktiviteter med det

som udgangspunkt.

Bygge videre på børnenes interesse for emnet og følge deres

spor for, hvad der fanger dem. Lade dem mærke ting på egen

krop, så det bliver en erfaring og ikke et ydre uforståeligt krav

som eksempelvis, at det er koldt uden handsker på.

Der ses også en interesse hos pædagogerne for at flytte nature n

ind i det nære miljø på legepladsen og i børnehuset.

Det ville også være givtigt, hvis vi med kritiske øjne kunne se,

om vi kunne gøre vores legeplads mere inspirerende og derved

skabe et miljø, der stimulerer børnene optimalt.

Vi kan se i historierne, at læring lykkes, når pædagogerne har

tid til og evner at fordybe sig sammen med børnene, tage dem

ved hånden og sammen udforske naturen.

metarefleKsIOn

Vi ser, at der er god sammenhæng mellem de tegn og mønstre,

der fremtræder i historierne, og de strategiske målsætninger.

Det er gennemgående for læringshistorierne, at der etableres

læringsmiljøer omkring natur og naturfænomener, hvor børnene

får mulighed for at undersøge og gøre erfaringer. Derved

skabes læring, der fører til respekt og forståelse for naturen

og den værdi, den repræsenterer. Der ses flere eksempler på,

at børnene er omsorgsfulde over for naturen og bruger det i

andre sammenhænge.

Det er kendetegnende, at pædagogerne er til stede og fordyber

sig sammen med børnene. Derved skabes motivation,

nysgerrighed og videbegærlighed hos børnene. Når de voksne

guider børnene, dels gennem etablering af læringsmiljøer, der

understøtter læring, dels gennem deltagelse og fordybelse, ser

vi, at børnene øger deres opmærksomhed på naturen og dens

fæno mener.

More magazines by this user
Similar magazines