Kvalitetsrapport for dagtilbud i Odense Kommune 2011

kl.dk

Kvalitetsrapport for dagtilbud i Odense Kommune 2011

taBel 3.4.

personaleresurser og

åbningstid

antal helårsbørn

opgjort i fuldtids-

pladser pr. pædagogisk

medarbejder

50

3.4. nOrmerIng Og åBnIngstId

I nedenstående tabel ses normeringen og åbningstiden i daginstitutioner

og dagpleje.

Normeringen er opgjort som en gennemsnitlig normering i forhold

til medarbejdere og indskrevne børn. Normeringen tage r

således ikke højde for, at der på forskellige tider henover åbningstiden

er forskellige periodevise normeringer. I Odense Kommun e

anvendes lønsumsstyring, hvilket betyder, at de enkelt e institutioner

selv sammensætter bemandingen henover dagen.

I Odense Kommune tilbydes alle indskrevne børn pasning på

alle hverdage. I 5 uger om året er fremmødet så lavt, at der

tilbydes sampasning i færre børnehuse. Det drejer sig om uge

28­30, ugen mellem jul og nytår og ugen op til påske. Herudover

er der feriesampasning fredagen efter Kr. Himmelfartsdag og

Grundlovsdag. Feriesampasningen foregår i nærområdet.

gennemsnitlig

åbningstid pr. uge

gennemsnitligt antal

lukkedage pr. år.

Integrerede daginstitutioner 6 52 23 0 24

Kommunal dagpleje 4 48 0 24

23 Åbningstiden i daginstitutioner reduceres pr. 1. januar 2012 til 51 timer.

24 Der tilbydes feriepasning i 5 uger.

More magazines by this user
Similar magazines